A végső megoldás: Halál

Napok óta “ródsózik” Őtökéletessége körbe-körbe az ő 93 ezer négyzetkilométeres Birtokán. Emitt autópályát, amott aquaparkot ígérget Jobbágyainak. Pécsett pedig már magát a Halált is, csak hogy “visszaszeressék” őt és a Maffiapártot. … Nincs megállás az erkölcsi lejtőn se neki(k), se nekünk!

Néhány nappal ezelőtt Kaposvárott egy elvetemült alak mindössze 22 ezer forintnyi “zsákmány” megszerzése érdekében több késszúrással meggyilkolt egy fiatal nőt. Az áldozat egy ottani mutyitrafik alkalmazottja volt, sorsát pedig annak köszönhette, hogy néhány elvetemült gazember egy Elvetemült Gazember javaslatára újraosztotta (hatalmi szóval) a dohánykiskereskedelmi piacot. Mindezt a “nemdohányzók és a kiskorúak védelme” gúnyájába bújtatták, amit többek között azzal óhajtottak igazolni, hogy kívülről “beláthatatlanná” kötelezték tenni a “nemzeti dohányboltok” helységeit.

Hiába mondták anno a Szakemberek, hogy ezzel a rendelkezéssel bűnözők csábító célpontjaivá teszik pont azokat az üzleteket, melyeket a Helyi Potentátok osztogattak ki Központi Utasítás alapján a Helyi Csókosoknak. Hiába mondták, hogy ennek elébb-utóbb beláthatatlan következményei lesznek. Elvetemültéket ez nem zavarta. Hiszen a Legfőbb Szempont nem a Józan Ész, hanem Az Elvetemült akaratának bármi áron való érvényesítése volt (s az ma is!). Felragasztatták hát a mutyitrafikok ablakaira az opálfóliákat, osztán el is indult a bűnözési hullám. Ez vezetett a minapi, kaposvári emberhalálhoz, ami ösmét ráégett a Maffiapártra további, beláthatatlan népszerűségvesztést eredményezve … belátható módon.

Ezt bármi áron meg kell akadályozni! Természetesen nem a Bűnözést (hiszen ennek “fehérgalléros” részéből élnek ők maguk is!), vagy az Idiotizmus további érvényesülését (hiszen ez uralmi rendszerük egyik Sarokpontja!). Hanem a Népszerűség zuhanását. Hiszen abból igyenöst következik a Hatalom elvesztése. Abból meg a további Lopás ellehetetlenülése, a már egyébként is krőzusi Vagyonok továbbpuffasztása.

Márpedig ez fenyeget! Ha tetszik nekik, ha nem, s ezzel biza’ tisztában is vannak a Maffia Legfelsőbb Köreiben is. Egyre-másra derülnek ki a Disznóságaik. Emiatt fogyatkozik a Nyáj, már csak a Legbirkábbak Másfélmilliója tart ki Mellettük, a Tolvaj Milliárdosok Támogatóinak Táborában. Az elmúlt bő fél esztendőben egyetlen időközi választást sem tudtak megnyerni (csak Stróman Lőrike Cége, azt is úgy, hogy a Közbe’ Szerzésen nem volt versenytárs!). Elkopott a Kétharmad, megelevenedett az összebuherált Frankenstein (Jobbik), a Politikai Termék, a Náci Jupiter (Vona Gábor) immáron Előállítójának, Orbán-Saturnusnak trónusát követeli.

Cselekedni köll! Ráadásul azonnal! – kiáltott fel végső kétségbeesésében Saturnus, majd rögvest előszólította az “Ilyennevűembernemszerepelakifizetésilistán” névre hallgató Nemtanácsadóját, hogy az találjon már ki valamit annak érdekében, hogy neki ne kölljön néhány esztendő múlva átadni Hatalmát, vagy legalább is megosztania azt a törtető Jupiterrel. “Hát élhetek én, Saturnus, Jupiter kegyelemkenyerén? Pont én, aki nem csak őt nemzettem, de ezt az egész Mutyivilágot? … Veled együtt, te kedves Ismeretlen Nemtanácsadóm!“.

Az Ismeretlen Ember nem is késlekedett az Ingyenes Tanáccsal:

Saturnusom! Tudod jól, hogy már majdnem az Idők Kezdete óta szolgállak Téged híven. Én voltam az (többek között) akinek Díjtalan Tanácsai – kifizetés majd a Szokásos Módon! – segítettek fel Isteni Trónusodra. Tudod azt is, hogy eleddig még kevés okod volt megbánni, hogy hallgattál rám. … Jó, tudom: kicsit elbaszarintottam azt a bizonyos “Rosszabbul élünk …”-kampányt, manapság sem vagyok erőm teljében, de hidd el, tudom mit kell tenned!
Nem mást, mint hogy bebizonyítod: Te vagy továbbra is Saturnus, tehát Mindenek Eldöntője. Az a Főisten, aki Ad és Elvesz úgy, ahogy Kénye és Kedve tartja.
Legelébb is vedd el Jupitertől a Levegőt! Hypoxiában még az ő parányi, egybites agya sem tud működni. Ha az ő Témája az Idegengyűlölet, hát légy Te a Méggyűlölőbb! Jelentsd ki, hogy Te, a Főisten nem tűröd Isteni Birodalmadon belül az oda mindössze életüket féltve Bemenekülőket. Mondd azt, hogy ezt mindössze Teremtményeid érdekében teszed, nem pedig azért, mert istenként a legelemibb Jószándék és Könyörület sem szorult Beléd (bár mi tudjuk, hogy ez az igazság, de nekik nem köll!)!
Ezt követően szállj le a földre, s csinálj úgy, mint ha nem csak ott is lennél, de tényleg érdekelne is teremtményeid Véleménye! Konzultálj velük! Tégy fel nekik ‘okosan’ megfogalmazott Kérdéseket, majd kínálj ‘bolondbiztos’ Válaszokat! Később ‘értékeld’ ki azokat – tőlük elrejtve – , majd állítsd azt, hogy ‘A Többség’ egyetért Veled!
Ezután jelentsd ki: hiába voltál eleddig Nagyvonalú és Jóságos, néhány elvetemült továbbra is visszaél azzal! Nem teljesítvén Isteni Törvényeidet, bátorságot merítvén Elnéző Kegyedből (hiszen a Bűnösöket csak életük fogytáig vetetted eddig Tömlöcbe!), továbbra is embereket ölnek. Márpedig ez tűrhetetlen, s Te, Saturnus – meghallván Híveid Szavát – úgy döntöttél: az ilyenektől Te is elveteted az Életüket!
Ne törődj majd azzal, hogy egyesek szerint ezzel pont azon Világ Törvényeit sérted meg, melyeken Trónusod, illetve másoknak Adó, Magadnak pedig Elvevő Hatalmad alapszik! Hiszen a Halálról csak Beszélned kell, nem pedig Cselekedned is! Előbbi elég ahhoz, hogy Híveidet visszanyerd Jupitertől, utóbbi meg ahhoz, hogy ne taszítsanak ki Téged a Szférákból.
Azzal se foglalkozz, hogy e két tettedre sokan majd azt fogják kiáltani: ‘Elképesztő Galádság és Embertelenség, mellyel önérdekből lesüllyedtél az Erkölcstelenség Legmélyebb Bugyraiba!’! Neked alá kell szállnod ahhoz, hogy Híveid előtt ismét felemelkedhess, s megtarthasd Trónusodat Jupiter ellenében is!

*

Néhány esztendővel ezelőtt egyik ismerősöm feltette nekem A Kérdést: akkor is ellenzője lennék-e a halálbüntetésnek, ha lemészárolnák a Családomat. Ez természetesen nem volt más, mint egy, a Demagógok közismert érzelmi csapdája. Hiszen ki ne lihegne első fájdalmában azonnal Bosszúért? Ki ne akarná hasonló helyzetben azonnal vérét venni a Bűnösnek, aki őt megfosztotta a Legdrágábbtól? Kiből ne bújna ki ilyenkor rövidebb-hosszabb időre az Állat, azaz a Gondolkodást, a Mérlegelést messzire elkerülő, a Bűnt Jognak (és Lehetőségnek) tekintő Szubhumán Ösztönlény?

Ámde a helyzet az, hogy mivel Isten (néhányunknak) Értelmet és (mégkevesebbünknek) Erkölcsöt is a nyakába lőcsölt, eme “Terhes Szerencse” bizonyos Kötelezettségekkel, ha tetszik, hát “Nemkívánt Mellékhatásokkal” is járt. Ezeket összefoglaló néven akár úgy is aposztrofálhatjuk, hogy “Humanizmus“!

Ezért nem volt más választásom, mint ezen Ismerősnek a következőket válaszolni:

Civilizált Ember nem nem lesz gyilkos még akkor sem, ha egy Gyilkossal áll szemben. Ha ugyanis embert ölni Bűn, akkor az is az, ha ezt vele tesszük meg … akár A Jog szerint is. Civilizált Állam legfeljebb csatatereken gyilkoltat embereket, azt is csak végszükség esetén. Civilizált Törvények nem Bosszút állnak, hanem Igazságot szolgáltatnak. Ebben pedig nem foglaltatik benne az Ölés, mert lehetetlenné teszi az időnként óhatatlanul bekövetkező Hiba, a “Justismord” helyrehozatalának lehetőségét (Mit ér a Kivégzett azzal, ha évek múlva netalán kiderül: Ártatlan volt? Hogyan lehet majd őt Elégtételben részesíteni?!). Civilizált Politikus nem követelheti a Halálbüntetés bevezetését, avagy visszaállítását egyrészt azért, amit az elébb soroltam, másrészt azért, mert az ő feladata elvileg egy Civilizált Ország és Társadalom szolgálata lenne, nem pedig Atavisztikus Indulatok gerjesztése, Szubhumán Idióták kiszolgálása, mindössze az Újraválasztása érdekében. Ennek következtében tehát, ha ilyen helyzetbe kerülnék, igyekeznék minél hamarabb visszanyerni emberi mivoltomat, majd bosszú helyett Büntetést kérni!

Amikor Orbán, kizárólag önérdekből elővette a Halálbüntetés “napirenden tartását”, Rácsmögé Tóni pedig szekundált ehhöz, igazából nem csak önmagát járatta le … már megint. Hanem Minket is, akik még mindig tűrjük ezt a Velejéig Rohadt bandát a hátunkon!

… és ezt …

szendamondja!

A Mozgalom legújabb híreit Tuaregtől, lásd itt!


Amnézia-amnesztia

A megtért bűnösnek megbocsájtani erény. A vétkét be nem ismerőt felmenteni ostobaság. Nem is tudom, melyik jellemzőbb ránk, magyarokra. Talán az utóbbi. Ezért is vagyunk olyanok, mint a Bourbonok: nem tanulunk és nem felejtünk. … Bár felejtve bármikor megbocsájtunk. … Ez az a bizonyos “Amnézia-amnesztia“!

Ha napokig is tartana, akkor sem lehetne összeszámlálni, hányszor röhögtük körbe mi, “Ballibek” a Maffiapárt “irányvonalával” együtt ingadozó, de magukat egyfolytában elvhűeknek tekintő, vezérhitű polgártársainkat.

Ennek talán legjobban dokumentált, manapság is naponta “tapasztalható” példája az, hogy miként fordult át  a Hithű Jobboldali orosz-iszonya, bensőséges viszonnyá. Amikor még Gyurcsány próbált bizniszelni Putyinnal, azt nem “Keleti Nyitás“-nak, hanem az “Euroatlanti Eszme” elárulásának, az “ország számára káros orientációnak” nevezték ugyanazok, akik a múlt évtized második harmadában még késhegyre menő (már-már anyázós) vitába bonyolódtak a budapesti orosz nagykövettel.

Ma ugyanez megy, de immáron az amerikai ügyvivővel, a nemzeti szuverenitást és függetlenséget pedig Washingtontól és Brüsszeltől féltik, nem pedig Moszkvától. “Nem akarunk a ‘Gazprom’ legvidámabb barakkja lenni!” – üvöltötte anno az a Politikus, aki a minap ugyanezen orosz cég nagyfőnökének egyetlen füttyentésére leállíttatta a gázszállítást annak az Ukrajnának, mely a nemzeti szuverenitásáért, függetlenségéért és területi integritásáért harcol hónapok óta a nálánál katonailag jóval erősebb Szomszédjával.

Közbevetve:

Ismerem és hallom én naponta a közelkörnyezetem Hithű Jobbereit! Néhány esztendeje még börtönt, sőt, halált követeltek az 1956-os Forradalmat szovjet/orosz tankok behívásával letiportató, “moszkvabérenc Pufajkásokra”. És most mi is a “véleményük” Ukrajnáról? “Maguknak keresték a bajt! Minek ugráltak?! Komolyan azt hitték, hogy Putyin majd szó nélkül tűri, hogy a küszöbére tolják a NATO-t és az EU-t?”. (Sajnos pont ilyeneket köll időnkét olvasnom az egyébként szeretett és tisztelt “Pupu” kollégámtól is!) Ha pedig ilyenkor felteszi a kérdést az ember, hogy ugyan mondják már meg, az ukrán nemzetiségű embertársainkat miért nem illeti meg az a jog, hogy eldöntsék, melyik politikai-gazdasági-katonai szövetséghez tartozzanak, s ezt egy idegen állam milyen alapon tagadja meg tőlük, kényszerítvén őket a saját akaratára egy alig burkolt háborúval, akkor érdemi választ nem kapunk. Ahogy arra a reflexióra sem, miszerint ha van még nép Kelet-Közép-Európában, amelynek történelmi kutyakötelessége támogatni egy másik náció függetlenségi törekvéseit, hát az pont a magyar. (No, meg a lengyel! Nem is véletlenül “szerettek ki” Orbánból az őt még budapesti “importtüntetőkként” is imádó, kaczinskysták.)

Folytathatnám még ezt a sort akár az Ítélet Napjáig is. Mondjuk azzal, hogy manapság, ugyanabból, a Rendszer/Gengszterváltás előtti “merítésből”, ki is számít “böcsületes magyar embernek” és ki “utódpárti hazaárulónak”. Hogy annak alapján történik a különbségtétel: melyik volt MSZMP/KISZ-tag állt be a Sorba (kiszolgálni az Újemeszempé Újdiktatúráját) és melyik nem. Ámde nem teszem, lévén jó két évtizeddel ezelőtt az örök emlékű Hofi Géza már pontosan definiálta ezt is: “Mindig a másik párt volt komcsija a büdös!“.

Dőljünk csak hátra most mi, Ballibek egy pár pillanatra, s röhögjük ki nyugodtan a Jobbereinket! Ámde utána szedjük össze magunkat, s vegyük elő azt a csak a “Mi Oldalunknak” tulajdonított magatartásunkat, miszerint képesek vagyunk (állítólag) az objektív és (ön)kriticista szemléletre! Ha sikerült, akkor bizony meg köll állapítanunk: közülünk is sokakra jellemző az az egzaltáltság (az “Amnézia-amnesztia”), mellyel egyetlen pillanat alatt vagyunk képesek átértékelni bizonyos személyiségeket annak alapján, hogy mi a jelenlegi “pozíciójuk”. És annak ellenére, hogy korábban mit követtek el ellenünk és a demokratikus, alkotmányos, jogállami Köztársaság felszámolása érdekében!

Kezdjük mondjuk Paczolay Péterrel, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnökével! Hogy szidtuk annak idején (őt is!), amikor a még nem is maffiatöbbségű Testület simán átengedte a valójában alkotmányellenes “Szociális Népszavazást” egy elképesztően átlátszó indoklással. Most istenítjük, mivel a “Harminc Ezüst” helyett csak “Obulust” kapott cserébe. Ugyanez a helyzet Sólyom Lászlóval is. Egy jogtalan parlamenti szavazással “elnyert” államelnöki funkcióját arra használta fel, hogy nyíltan pátyolgassa a Maffiapártot (annak Fővezérét!) és ugyanilyen leplezetlenül negligálja a törvényes kormányt. Még abba is belement, hogy a 2006-os Puccskísérlet után is a puccsistákkal szimpatizáljon. Szidtuk őt is, mint a bokrot, de csak addig, amíg maga is meg nem kapta az “Obulusát” (no meg az életfogytig tartó “Haszonélvezeti Jogát” – Orbántól … együtt A Nemdoktor Nemzet Sportolójával – “bízom benne”, hogy Laci bácsi jól érzi magát ebben az “illusztris körben”!). Ezt követően, lévén sértettsége okán bírálni kezdte (végre) a Diktátort és a Diktatúrát, rögvest a kebelünkre emeltük … feledve minden korábbi bűnét!

Folytathatnám a sort még mondjuk Ángyán Józseffel. Belőle azért csináltunk szentet, mert “besokallt” a maffiapárti Födmutyiktól és azóta terjedelmes dokumentumokkal leplezi le azt, amit már akkor is tudott mindenki, aki egy kicsit odafigyelt, no meg aki ennek kárvallottja volt. Cserébe elfeledtük neki, hogy simán (zokszó és csuklás nélkül) szavazta meg például a jogfosztó Tákolmányt és eszébe nem jutott azonnal (harsogó közlemény kiadása mellett) kilépni a Maffiapárt frakciófikciójából.

Hasonló a helyzet Bencsik Jánossal, Tatabánya egykori (fideszes) polgármesterével, akit most azért tekintünk piedesztálra állítandó “Példaképnek”, mert 300 ezer forintos büntit kapott a sorozatos kiszavazásai miatt attól a Maffia-frakciótól, melynek a MAI NAPIG IS TAGJA, sőt, tavasszal újraválasztási lehetőséget kapott (sikerrel!) a Vezértől annak ellenére, hogy már az előző ciklusban is hasonlókra “vetemedett”! Tessenek már a fenti link alatt elolvasni, mit és miért nem szavazott meg! … Osztán meg arra gondolni, mit és vajh’ miért igenelt (Ő sem kifogásolta pl. a Tákolmányt, vagy mondjuk a Manyup-fosztogatást! Ugyi?!)

Ne feledjük Legújabb Ikonunkat sem! Pokorni Zoltán, a Maffiapárt egykori képviselője (és “Veteránja“), jelenleg “csak” a budapesti XII. kerület “örökös” polgármestere. Őt először azért emeltük pajzsunkra, mert nem bírta elviselni azt a fasiszta/klerikális idiotizmust, melyet Főnöke (Hoffmann Rózsa álnéven) nyújtott be “Közoktatási Törvény” címén az “Országgyűlés”-nek nevezett, idomított Majomhordának. A pasas “ellenállt és harcolt”, de eszibe nem jutott volna az, ami a fentebb említett párttársainak sem: A Kilépés! (Hát persze, hogy nem, hiszen akkor nem lehetett vóna pémester a “Tizenkettőben”, megszokott életszínvonalát pedig eredeti foglalkozása nem biztosította volna!). Most pediglen, hogy végre “beszólt” az “urizáló” Harmincas/Negyveneseknek, s emiatt rögvest megkapta a “selyemzsinórt” a Patkányképű, Szemtelen Főminisztertől, azon nyomban szentet csináltunk belőle is! Feledvén azt a korabeli tényt például, hogy minden létező módon igyekezett megerőszakolni minden létező törvényt és előírást (“háTurul“) a “saját” kerületében felállított emlék-emlékmű érdekében, ami a honi Neonácik egyik azóta is felkapott Találkahelye! Erről pedig még külön “Lex“-et is “csinált” (vele együtt) a Falkaforradalmi Horda! … Így történt, ugyi?! … Mit ahogyan az is, hogy Pokorni nertársnak sem volt különösebb kifogása a jogfosztó törvénykezésekkel kapcsolatosan! … Ugyi?!

Tehát az a nagy büdös helyzet, hogy Mi sem sokban különbözünk az (Orbán)Deákné Vásznánál! Ugyanazt tesszük, mint ők: nem az előéletük, hanem a pillanatnyi állapotuk (no meg a pillanatnyi hangulatunk!) alapján ítéljük meg az úgynevezett “közszereplőinket”. … Hisztérikusan és egzaltáltan, holott “Mi” arra vagyunk büszkék, hogy mindenkoron a “helyén tudjuk kezelni” az egyes eseményeket és személyiségeket. (Kivéve Agyurcsányahibást, akinek semmilyen módon és ma sem vagyunk hajlandóak megbocsájtani, holott neki kábé annyi a köze a Maffia-ezerharmadhoz, mint Hunyadi Mátyásnak a Mohácsi Csatavesztéshez! – van összefüggés, de nem “úgy”!)

Ideje lenne már elgondolkodnunk és nagyon komolyan! Azon, például, hogy miként lehetett egy Senkiből Valaki. Úgy Náluk, mint Nálunk … eltérő okoknál fogva. Például Vitézy Dávid, a korábbi “Orrtúró Rudi“, a Tapasztalatlan Nyikhaj, mint “Balkézi Unokaöcs“, a diplomaajándékként rögvest Vezérigazgatóvá avanzsált VEKE-ke, most azonnal “for prezident” lett, amint a Családbarát Maffiakormány Hímtagja fontosabbnak ítélte Tarlós nertársat, mint őt! … Feledve a korábbi (jogos!) kritikákat, csakis azért, mert most Áldozattá vált!

És a többi Áldozat? Őket nem kéne esetleg elsiratni?! Mondjuk a Volt trafikosokat ugyanúgy, ahogyan most a Sajtó kegyeskedik siránkozni a Jelenlegiek sanyarú sorsa okán. Előbbiektől az Utóbbiak nyúlták le (A Hatalom törvényes erőszakjára támaszkodva) a megélhetésüket, s a jelenlegi helyzetet most (ugyanezen Hatalom megváltozott “szempontjai” okán) a mutyista Utóbbiak kénytelenek “elszenvedni”. És nekünk kéne még Ezekkel és Ezért “szolidarizálnunk”? Mondjuk Schlachter Kornéliával, aki a Swietelsky Magyarország Kft. ügyvezetőjeként öt dohányárudát kapott egyszerre … mint … na hagyjuk!

Nem vagyunk jobbak a Jobbereknél Mi sem! Mindaddig nem is leszünk, míg mindent és mindenkit a Tapasztalati Tények alapján (lásd még “Empiriokriticizmus“!) a megfelelő módon nem kezelünk! … Magunkat is!

… és ezt …

szendamondja!

A Mozgalom legújabb híreit Tuaregtől, lásd itt!


Ihol két “nemfecni”!

Miközben pártjuk és kormányuk semmit nem bizonyító papírfecninek nevezte az USA nagykövetsége által még a múlt héten átadott emlékeztetőt, önmaga prezentált önmaga ellen két, fejléces, pöcsétes, dátumos és aláírt dokumentumot arról: Magyarországon a Törvényhozás és a kormányzat normál üzemmódja a korrupció, annak is a leggusztustalanabb, azaz az államilag menedzselt és legalizált fajtája. Ihol a két “nemfecni”!

Még csütörtökön történt, hogy Magyar Levente, a Miniszterelnökség hálámtitkára (egyik a számtalan, semmirevaló kenyérpusztító közül), kivonult az Országgyűlés épülete elé (gondolom azért, nehogy a műemléknek számító épület plafonja reáomoljék), meglobogtatott két A/4-es lapot mondván: mindössze ennyi az Egyesült Államok úgynevezett bizonyítéka az állítólagos magyarországi korrupciókról. Se fejléc, se dátum, se pöcsét, se aláírás! “Ez csak egy fecni!“, amire fölösleges időt pazarolni! – vélekedett másnap reggel a nemzet csüngő hasú Vezénylő Tábornoka, beülvén a szokásos pénteki Szokásosba.

Pro forma, a két alaknak igaza van abban, hogy az Államok nagykövetsége által nekik átnyújtott papírokon valóban nem szerepelnek az általuk hiányolt külsőségek. Ámde az nem is egy hivatalos okirat volt, mindössze egy emlékeztető arról: az elmúlt két esztendőben(!) a Képviselet hány alkalommal fordult a tudomására jutott korrupciós és adócsalási esetek okán az illetékes magyar szervekhez – minden létező érdemi eredmény nélkül. Továbbá ebben az olvasatban e két oldal valóban nem annak bizonyítéka, hogy az Államok (illetve annak budapesti missziója) szerint melyik államhivatalnok, avagy kormányközeli “üzletember” mikor, hogyan, miként és kit akart korrumpálni, avagy adót csalni. Ámde kitűnő okadata annak például, hogy a CÖF/CÖKA avatott szóvivője, a magát alkotmányjogásznak nevezni merészelő ifj. Lomnici Zoltán – honorábilis édesapja egy kicsivel több emberséget is beleverhetett volna a kölökbe! – lényegében alaptalanul jelentette fel a “bejelentési kötelezettség elmulasztása” okán az “ismeretlen Goodfriendet

Ámde térjünk csak vissza a Lényegre! Nevezetesen arra, hogy léteznek-e bizonyítékok az államilag menedzselt és a törvényhozás szintjére emelt általános korrupcióra? E kérdésre pedig egyértelműen “Igen” a válasz, hiszen elegendő csupán végigböngészni azokat a személyekre/cégekre szabott jogszabályokat (a hírhedt “Lex“-eket), melyeket a maffiaállampárti kormány iniciatívájára a maffiaállampárti parlament Kétharmada kiprodukált magából a 2010-es, “Alkotmányos Puccs” óta. Mivel ilyeneknek se szeri, se száma, korlátozzuk a “keresést” az USA által is kifogásolt “Trafikmutyira“, azon belül is az ehhöz kapcsolódó két, e héten napvilágot látott legújabb díszpéldányra!

Az első “nemfecni”

A legújabb Zezerharmad egyik avatott parlamentere, bizonyos Szatmári Kristóf a napokban arra a következtetésre jutott, hogy a Magyarországon dohánytermékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó cégek nem eléggé veszik ki részüket a közteherviselésből (mer’ az ugyi minálunk a Legfőbb Szempont!) annak okán, hogy egészségkárosító termékeik miatt az állam jelentős összegű költségvetési pénzeket kénytelen az ezek okán kialakult betegségek kezelésére fordítani. Az igaz ugyan, hogy ilyen címen az állam már régóta szed adót ezen cégektől, ámde ebből néhányan nem a Szatmári megfelelő mennyiséget fizetik be. Ezen súlyos hibát pedig azzal lehetne a “legigazságosabban” orvosolni, hogy az érintett vállalkozásoktól a letagadhatatlan nettó árbevételük alapján szednének be (sávosan) egy sarcot. Ennek minimum-összege 30 millió forint, egyébként pedig 30 milliárdig 0,2%, attól 60 milliárdig 2,5%, az afölöttiből pedig 4,5%.

Első pillantásra ezen különadóval nincs is semmi baj. A dohányzás ugyanis tényleg fokozott egészségügyi kockázatot jelent, az emiatt kialakuló (szövődményes) betegségek gyógyítása/kezelése pedig valóban jelentős összegeket emészt fel. (Pontosabban emésztene, ha a Dicső Kormányunk nem csökkentené évről-évre az egészségügy rendelkezésére bocsátott állami forrásokat, kilométeresre növelve így a várólistákat, no meg minimum csomolungmányira a kórházak adósságait!). A sarc mértéke sem tűnik igazából nagynak, hiszen mi az a pár százalék ahhoz a sok tíz-százmilliárdhoz képest, amit ezek a “Rákkereskedők” évente bezsebelnek. Ráadásul ez csupán (állítólag) egyszeri, kizárólag 2015-ben lerovandó teher, amit meg pláne ki lehetne bírniuk. (Hogy miért csak “egyszeri” a dolog, azt nem tudom. Valószínűleg az lehet a helyzet, hogy Széles Gábor, a közismert “feltaláló” terjedelmes hátsó zsebében már ott lapul az a “recept”, mellyel a dohányzás kifejezetten egészségessé válik. Hát nem?!)

Ámde a helyzet az, hogy a minimálisan befizetendő összeg legalább két kisebb céget biztosan tönkre (Pannon Tobbaco és Kretek Kft.) tesz, az “RTL Klub”-osra sikeredett “sávozás” okán pedig a két legnagyobb befizető a Philip Morris (várhatóan 6,4 milliárd az 1,2 milliárdos tavalyi nyereségéből!) és a BAT Pécsi Dohánygyár (3,4 mlrd. a tavaly elszenvedett 12,8 milliárdos vesztesége mellé). A legkevesebbet pedig a Continental fizeti majd, kalkulálhatóan 46 milliót (tavalyi nyereség 260 milla!).

Hogy az utóbbinak miért csak ennyi? Rosszindulatú feltételezések szerint azért, mert a hódmezővásárhelyi székhelyű Continental tulajdonosa, bizonyos Sánta János nem csak nertárs, de a város egykori polgármesterének (na, ki az?!) régi haverja. Olyannyira, hogy a meg nem nevezett Haver által beterjesztett “Trafiktörvény” is a cégvezető úr saját számítógépéből sántikált ki (Brüsszelbe is), majd ugyanezen illető lett annak egyik legfőbb nyertese, haszonélvezője. Ugyanakkor a két, legjobban megsarcolt vállalkozás pedig (PM és BAT), teljesen véletlenül amerikai tulajdonban van. Ha ezeket a puzzle-darabokat összerakjuk és kellően rosszindulatú, tehát “amerikás/gúdfrendes” Rágalmazók vagyunk, rögvest kikerekedik a dologból egy, a nevezett kormánypárti képviselő “úr” által aláírt, lepöcsételt, feldátumozott és fejléccel is ellátott BIZONYÍTÉK (tehát egy “Nemfecni“!) az egyébként nem is létező korrupcióra! (További csavar a dologban, hogy Kristófka ezen sarc alól csakis a trafikokat mentesíti. Márpedig az öléggé közismert dolog – erről itt egy jó infografika! – , hogy Szatmári nertárs, valamint Kedves Családja 12 “nemzeti szivoldában” érdekelt, Sánta pedig ÖTSZÁZban! … Hát “Jóbarát” az, sőt, egyenesen Cöfellenség, aki ezek után rosszra gondol!)

A második “nemfecni”

E hét keddjén Dicsőséges Kormányunk úgy döntött, hogy egy kicsit átbuherálja a már eleve és általa átbuherált dohánypiacot. A rendkívül “ötletes” elképzelés szerint, miután a dohányos cégeket jövőre megvágják úgy jó 10 milliárddal (lásd fentebb!), még egy púpot raknak a hátukra azzal, hogy a piacra beállítanak egy új szereplőt. Ez pedig nem más, mint a minden megyébe letelepítendő “Dohánykiskereskedelmi-ellátó“, amely a saját területén kizárólagos joggal rendelkezne a dohánygyárak és a -nagykereskedők, valamint a kiskereskedők (trafikok) közötti, megrendelői kapcsolat létrehozására. Természetesen egy országos és kizárólagos cég égisze alatt. Hogy erre miért van szükség, azt a törvényjavaslat csak szűkszavúan (egészen pontosan semmivel sem) indokolja. Csupán a címéből lehet következtetni arra, hogy valamilyen oknál fogva a kormányzat további “integráció” alá akarja vonni a dohánykiskereskedelmet. … Mijafaszér? … Hát ez sem derül ki. … Szokás szerint: “CSAK”!

Ámde az már kiderül, hogy a javaslat szerint ez a (megyei kirendeltségekkel rendelkező) jövendőbeli vállalkozás alacsony költségű, csekély kockázatú, de magas profitot termelő cég(hálózat?) lesz. Hiszen “neki”, a területileg érintett trafikoktól “hozzá” kizárólagosan (lokális monopólium!) befutó megrendelések után a kiskereskedőnek 15 napon belül köll fizetnie. Ugyanakkor a megyei ellátó akár három hónapig is ülhet a dohánygyár/nagykereskedő számláján, amivel évente cca. 4 milliárd forintnyi tiszta haszonra tehet szert. Ehhöz járul még a zárjegyen szereplő eladási ár 3 százaléka, ami további 12 milliárdot jelent (évente 400 milliárdos, általános forgalommal számolva)! Az így összegrundolt, országosan és évente kb. 16 milliárdból ha kifizeti a raktárát, az alkalmazottjait, minimum 6, de inkább 8 milliárd bruttó, tehát adózás előtti haszon marad a markában. … Minimális befektetéssel, törvényben rögzített, területi (de valójában országos) monopóliummal és ugyancsak a “de lege lata” teljes mértékben kiküszöbölt kockázattal.

Vajon melyik vállalkozás ülhet majd be ebbe a tutiba? A javaslat szerint (feltéve, ha az Állam nem él az “első éjszaka” jogával), akkor bárki, akit az illetékes szakminiszter hajlandó meghívni a hirdetés nélküli pályázatra. Ámde ezen államhivatalnok kezét is megköti az a szigorú szabályozás, miszerint a pályázó magáncég:

 1. legalább 15 esztendeje foglalkozik dohány-nagykereskedelemmel;
 2. soha nem volt 500 ezer forintnál nagyobb köztartozása;
 3. 2005 óta soha nem büntették meg 20 millió forintnál nagyobb összegre!

Ezen szigorú paramétereket figyelembe véve, az ezt teljesíteni képes egyetlen, magyarországi cég neve máris kihullik a “gép” nyílásán, s a cetlin az szerepel, hogy “Continental“! Az első két követelményt a BAT és a Philip Morris is teljesíteni tudná, ámde a harmadikat már egyikük sem. Az előbbi 2009-ben, az utóbbi pedig 2007-ben kapott a limitnél jóval magasabb GVH-bírságot bizonyos, “tiltott promóciós tevékenységért”. Ugyanakkor a Continental (melynek tulajdonosáról és “kapcsolatáról” már az előző alcím alatt is “értekeztem”) ilyen ügyekben olyan tiszta és hófehér, mint a frissen hullott hó!

A Javaslat megszövegezőinek figyelmét ez a körülmény minden bizonnyal elkerülte: csakis a legteljesebb cégmegbízhatóságot tartották szemük előtt! Feltételezem (hehehe!) ugyanis, hogy a kodifikálók tisztában volta azon, Magyarország által is parafált nemzetközi (uniós) szerződésekkel, miszerint az állam, mint piaci szabályozó, köteles verseny- és szektorsemlegesen működni azaz, senkinek és semmiféle módon nem biztosíthat olyan előnyt, mely a hatályos törvények szerint bárki számára el nem érhető!

Mivel Dicsőséges Kormányunk immáron ötödik esztendeje mást sem állít, mint hogy ez a Magyarország (mínusz Köztársaság) egy Virtigli Jogállam, így nem tudok mást feltételezni, mint hogy ez a körülményesen megfogalmazott (és csak a kijelölt cég nevét nem tartalmazó) jogszabálytervezet kizárólag valamiféle átmeneti, és “megfelelő körülmények” (újabb amerikai felröffenés) fennállása esetén simán módosítható tévedés csupán. Ellenkező esetben ugyanis egy “amerikás/gútfrendes” Rágalmazónak köllene lennem, aki ebben a fejléces, dátumozott, aláírt és pöcsétes Javaslatban egy újabb BIZONYÍTÉKÁT látja az egyébként nem is létező, kormányzati szintre emelt és legalizált KORRUPCIÓnak!

Ámde félre a tréfával! Ez a két, ezen a héten (orbánmetszéssel) világra segített törvényjavaslat AZ, AMI! Tökéletes beismerése, fejléces, datált, aláírt és lepecsételt BIZONYÍTÉKA annak, ami itt már legalább 2010 óta folyik, s amelyet az Orbán-féle maffiakormány mindenféle ótvaros, karaktergyilkos, mellébeszélős propagandával igyekszik leplezni! Természetesen tudom, hogy még EZT is képesek lesznek megmagyarázni és lesz néhány százezernyi Agyalágyult Idióta, aki azt el is hiszi (hiszen a Hívő számára Isten létezése nem lehet vita tárgya). Ámde mi van a Többiekkel? Velünk? A nyilvánvaló Többséggel?!

Az Egyesült Államok, akármennyire is “Goodfriend”, csak “Hálót” adhat a kezünkbe. Helyettünk azonban nem foghatja ki a “Halat” … abból a mocsárból, melyet mi csináltunk önmagunknak!

… és ezt …

szendamondja!


Olvasnak a narancsnokok

Elterjedt vélekedés szerint a nertársak egytől-egyig (MiniElnöktől beosztott slapajig) műveletlenek, szakbarbároknak meg azér’ nem lehet őket nevezni, mert nem értenek semmihez. Lehet, hogy így van, de hogy olvasni tudnak, az tuti. Íme két példa!

Egy mázsányi dokumentumot, összesen kb. 16 ezer oldalnyi értékelési jegyzőkönyvet kapott Varjú László, a DK országgyűlési képviselője, miután az illetékes tárca egy jogerős bírósági határozat okán arra kényszerült, hogy kiadja a Trafikmutyi során keletkezett összes pályázatot, illetve azok bírálatát. Kézenfekvő poén lenne most azt írni, hogy a Sipisták Miklós által irányított “fejlesztési” minisztérium ezek szerint még mindig nem fejlődött odáig, hogy adatait elektronikus/digitális hordozókon tartsa. Ámde ez nem igaz, hiszen itt magától értetődően arról volt szó, hogy kibasszanak az ellenzéki párttal: “Nesze vazzeg, itt az egész! Hoztál teherautót?!” Most főhet Gyurcsányék feje, hogy ígéretükhöz híven, lehetőleg még az őszi választások előtt, kiértékeljék és nyilvánosságra is hozzák ezt az egész disznóságot!

https://i1.wp.com/www.metropol.hu/images/1406899487_varju_laszlo_atveszi_a_trafik_dokumentumokat_mti.jpg

Ez lehetetlen! – mondaná a józan ész. “Mintegy 15 ezer beadott pályázatot, 1600 települési értékelési lapot átolvasni, kielemezni mindössze két hónap (ennyi van hátra az októberi “választásokig”! – szendam) egyszerűen képtelenség!“. Hiszen egyetlen pályázat is általában 20-25 oldalt tesz ki, ami azt jelenti, hogy összesen minimum 300 ezer lapot kéne átnyálazni, értelmezni, összevetni, majd kiértékelni (digitális adathordozón ez persze könnyebb lenne, de ezért nem kaptak ilyesmit a gyurcsanyisták)! De ha csak az “üzleti terveket” nézik, hát azok is úgy 8-10 oldalt tesznek ki, azaz a teljes mennyiség kábé felét! Így vagy úgy: a melót határidőre (két hónap) elvégezni kizárt dolog!

Aki ilyesmit állít, az csakis nemzetellenes lehet! Azért minősül az ilyen ember magyargyűlölőnek, mert automatikusan feltételezi, hogy a Dicsőséges NER-kormánynak pont olyan lusta és tehetségtelen munkatársai vannak, mint a magát “Demokratikus Koalició“-nak nevező, bank- és nagytőke-imádó/kiszolgáló, őszödista, bukott baloldaliaknak (amelytől a fénymásolásra eredetileg számított, 25 millió forintos, minisztériumi költséget sem kérték el, lévén ők demokraták, még ha “illiberálisak” is!). A Nemzeti Kormány mindössze tucatnyi, rendkívül tehetséges és ifjú beosztotta ugyanis erre igenis képes volt! Igaz, ebben segítségükre volt a (hivatalosan negyven főt foglalkoztató!) Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. hatvan munkatársa is. Mivel az Értékelők gondosan akartak eljárni, hogy a bírálat “objektivitásához és szakmaiságához” még a gyanú árnyéka se férjen, minden pályázatot ketten olvastak el, majd pontoztak le. Így két hónap alatt naponta és fejenként kb. 420 oldalt tanulmányoztak át (óránként több, mint ötvenet!). Ráadásul mindezt munkaidejükön kívül, különdíjazás nélkül! (Akik most továbbra is kételkedni merészelnek, azoknak szeretném felidézni Fényességes Boldogságunk, a Szeretett Vezető posványosi szavait, miszerint: “… minden lehetséges!“. … Értettük, emberek?!)

Amit egyáltalán nem értek, hogy miért köllött eme Viktorjugend hadosztály kiemelkedő untersturmführerei neveit mindaddig titokban tartani, míg arra egy másik bírósági határozat nem kötelezte a Qrmányt?

 1. Bagoly Andrea, az NGM gazdaságszabályozásért felelős államtitkárságának munkatársa
 2. Bitay Márton Örs, a VM (jelenleg FM) állami földprogramokért felelős államtitkára
 3. Gulyás Andrea, az FM kabinetvezetője
 4. Hernádi Ádám, a Miniszterelnökség osztályvezetője
 5. Kohut Balázs, a KIM gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára
 6. László András (?)
 7. Lenner Áron Márk, az NGM belgazdaságért felelős helyettes államtitkára
 8. Mészáros Karina, NFM-főosztályvezető, az állami vagyonkezelő igazgatósági tagja
 9. Mihalovics Péter, a KIM kabinetvezetője, a Fidelitas alelnöke
 10. Orbán Krisztina, az NFM főosztályvezetője
 11. Pindroch Szilárd, a Miniszterelnökség tanácsadója, a Fidelitas nógrádi elnöke
 12. Czipai Balázs Manó, a KIM társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságának főosztályvezetője

Nem tudom, mi volt ezen a szégyellni való?! Az talán, hogy van közöttük egy “Manó“? Hát az mégsem “troll“, avagy “ork“! Nemde?! Hja, hogy nincs közöttük egy sem, aki csak nyomokban is értene a dohányiparhoz és a -kereskedelemhez? Talán, de akik képesek két hónap alatt, munkaidőn kívül (pluszdíjazás nélkül! – munkaalapú a modern társadalom, ugyi?!), óránkét ötven oldalt elolvasni és felelősen kiértékelni (pontozni) is, azok a nap további 48 órájában igenis meg tudják tanulni az “ágazat” minden csínyját és bínyját is! Hát nem?!

“Mindig van egy Gonosz Manó. A kormány mellett Tanácsadó.”

Ha már manóknál tartunk, ez a Sass József-féle, 1993-as kabarénóta jutott az eszembe. Jutott eszembe annak okán, hogy miután a Nemzet Ápoltja kiböfögte magából a Posványosi Őszintét, (igazán nem értem, mi volt ezzel a baj, hiszen évente egyszer neki is szabad nemhazudnia!) magam is azon gondolkodtam, hogy vajon ki adja a szájába ezeket a mondatokat, ki plántálja bele a beteg agyába ezeket a … khm … egészségtelen gondolatokat. Néhány napnyi agytörés után feladtam a tanakodást, bízva abban, hogy a nálamnál szélesebb infókörhöz hozzájutó sajtó kinyomozza a dolgot. Hát így is lett!

Rövid időn belül a Népszabadság ki is derítette, hogy ki is a “MoMaFasz” (Modern Magyar Fasiszta Zállam) legfőbb ideológusa, illetve a Csúti Duce “éceszgébere”! Nem más ő, mint Tellér Gyula, szociológus és műfordító, aki már 2006 óta bírja a Zörökös MiniElnök legnagyobb megbecsülését és leginkább befolyásolja őt a qrmányzati politika “elveiben”.

Ez a ma már nyolcvan esztendős vén fasz, írt egy tanulmányt még márciusban a “Nagyvilág” című lapban. A “Született-e ‘Orbán-rendszer’ 2010 és 2014 között?“-ben kifejti véleményét a demográfiai hanyatlásról, a cigányok lakosságon belüli arányának növekedéséről, az önkormányzatok társadalomszervező impotenciájáról, a kulturális identitás és a közmorál hanyatlásáról, a neoliberális alkotmányfelfogásról, a frankfurti filozófiáról, a washingtoni konszenzusról. Majd megállapítja, hogy az “Orbán-korszak” megteremtette a rendszer új “összerakásának” peremfeltételeit. Ebben az Új Rendben pedig a közösségelvű nemzetiesség, a teljesítmény és a morál mércéje, a helyes történelem-értelmezés, a másik emberhez való viszony a meghatározó … ellentétben a liberális demokráciákkal!

A Betegnek ez a cikk annyira megtetszett, hogy elébb kötelező olvasmánynak rendelte előző kormánya valamennyi tagjának, osztán meg Posványoson részletesen ki is fejtette. Mint a saját, kormányzati ideológiáját, meglocsolva az önnön (lába között hordott) kútfejéből származó, elmés gondolatokkal!

Megdőlt tehát a feltételezés, miszerint a Legfőbb Narancsnok kizárólag szotyiköpködéssel, xanaxrágcsálással, pálinkaszürcsöléssel és zabálással tölti az idejét. Olvas ő szorgalmasan, pláne ha olyasmi vagyon leírva, ami a szívének kedves, tehát vagyon értelme. Olvasnak a Narancsnokok is, pláne ha reájuk parancsolnak … Odafentről.

De leginkább az ifjonc Narancsnyikok olvasgatnak. Szorgalmasan. Óránként ötvenkét oldalt! Munkaidőn kívül! … No, ezt múlja felül a Bukott Baloldal, ha tudja!

… és ezt …

szendamondja!

A Mozgalom legújabb híreit Tuaregtől, lásd itt!

Selejt és “Újbeszél”

Azzal a tájékozódottabbak nagyjából tisztában vannak, hogy Maffiáéknál az a szokás, ha lopni és/vagy hatalmaskodni indulnak, az intézkedéseikre mindig ráragasztanak egy-egy jól hangzó, de valójában közesincs Címkét. Osztán a nagy igyekezetben rendszerint Selejtet gyártanak, s manapság ez már odáig fajult, hogy a Lopást sem képesek a “szokásos minőségben” abszolválni.

Pénteken reggel azzal volt tele az elektronikus sajtó, hogy Lázár miniszter “nekiment” a Fővárosnak. Tette mindezt úgy, hogy rátenyerelvén az ország számára rendelkezésre (pillanatnyilag éppen Lázár miatt nem) álló uniós fejlesztési forrásokra, a Listáról kihúzott számos, budapesti projektet, s ezzel mintegy 100 milliárd forintot is a Főváros alól. A törölt tervek között szerepelt például a Hármas Metró időnként füstölögni kezdő, rendszeresen leálló szerelvényeinek cseréje is. Az ismert stílusú Tarlós főpolgármester erre rögvest az asztalra csapott (persze csak finoman, nehogy megsértődjön a nagyhatalmú miniszter úr), s kijelentette: ha Lázár nem gondolja meg magát sürgősen, egyszerűen leállíttatja a metrót, mert ő senki életét nem hajlandó veszélyeztetni (majd, később, valamikortól, esetleg és netalán). Mire a válasz (azaz az a bizonyos címke): Budapest túlzott igényei miatt már eddig is forrásokat vontak el a “Vidék“-től, el mentek ezzel a “falig”, s ha a főpolgármester pénzt akar, vagy menjen Brüsszelbe lobbizni, vagy oldja meg a problémáit saját forrásokból.

Kétségtelen, hogy Budapest, eleddig területére és lakosságára nézvést aránytalanul sokat kapott a keretből, s ezeket a pénzeket finoman szólva nem a leghatékonyabban költötték el, már ami a közhasznúságot illeti. Ugyanakkor mégis speciális helyzetben van, hiszen fővárosként egyedi szolgáltatásokat nyújt az ország többi településén élőknek. Düledező közlekedési rendszere például nem csak a budapestieket szolgálja. Maga  3. Metró például több utast szállít évente, mint maga a MÁV, igénybe vevőinek harmada “vidéki”, műszaki állapota pedig egyszerűen siralmas.

Tíz esztendei kihagyás után, 2012-ben jártam Budapesten, s ennek során utaztam a 3. Metrón is. Megdöbbentett az a leromlás, melyet az évtizeddel korábbi emlékeimhez képest tapasztaltam. A kifakult festés tenyérnyi darabokban vált le a kocsi faláról, alattuk sokéves rozsdafoltok éktelenkedtek. Az utastér lepusztult volt, s a karbantartatlanság, az elmúlás avas szaga járta át. Menet közben pedig a szerelvény hörgött, zörgött, kattogott, vibrált és imbolygott, s míg eljutottam a “KöKi”-től a Dózsa György útig, hát sok mindent éreztem, de nem biztonságban a testi épségemet. Nem köllött műszaki szakinak lennem ahhoz, hogy megállapítsam, a csere elodázhatatlan.

 • No ehhöz képest a mai napig el van odázva! Miért? Mert erre nem maradt se pénz, se energia, azt az utolsó fillérig és wattig a valójában teljesen szükségtelen 4. Metróba ölték bele. Abba a vonalba, ami tulajdonképpen sehonnan szállít sehová és senkiket. Nem vagyok közlekedési szakember sem, de 16 esztendőt és több, mint 500 milliárd forintot pazarolni arra, hogy a kelenföldi vasútállomást összekössék a Keleti Pályaudvarral, elképesztő baromság. Pláne annak fényében, hogy ezt a MÁV is simán megoldhatná, ha akarná. Csak kíváncsiságból megnéztem az “Elvirá“-t, s abból kiderült, ebben a “viszonylatban” számos vonat közlekedik, a viteldíj pedig nagyjából azonos a metróéval: másodosztályú jegy személyre 250, gyorsra 400 forint (utóbbiból látszik, milyen szemét módon vezette be a Maffia-kormány az úgynevezett “gyorsvonati pótjegyet”! Mindössze négy(!) kilométeren 150 forint, az alapár közel kétharmada!). A menetidő pedig az előbbi esetében 38, az utóbbiban pedig 15 perc. Nem tudom, mennyi a “Négyes” teljes menetideje, de valahol a kettő között lehet.

Ennek fényében tehát lehet ugyan Budapest orra alá dörgölni, hogy nem úgy és nem arra költött el iszonyatos összegeket (tehát selejtet gyártott), ahogy és amire köllött volna. Ámde ha már így alakult és ez a helyzet, felelőtlenség a további halogatás. Erre pedig fel lehet ragasztani a “Vidékfejlesztés” újbeszéles címkéjét, de teljesen egyértelmű, hogy ez csupán egy egzecíroztatás, a hatalom érzékeltetése. Nem beszélve arról, hogy mérhetetlen cinizmus olyanokat mondani, hogy oldja meg a saját bevételeiből, amikor punkt a kormány volt az, mely ezeket elvonta, s amikor magának a “hatékony és olcsó” államnak is egyedül az EU-pénzekből telik fejlesztésekre. Menjen a főpolgármester Brüsszelbe? Minek, amikor – mint láthatjuk – az engedélyező pecsét Lázár kezében van?! (A nol.hu szerint itt nem csak a Főváros maradék vagyonáért megy a huzavona, de igazából a 3.Metró felújításának bizniszéért is. Ha ugyanis ez EU-pénzekből történne, akkor a Pakstum farvizén belavírozó Metrowagonmash erős, szintén pályázó versenytársakkal találná magát szembe. Ezt pedig sem az orosz cég, sem pedig a vele már lemutyizott Maffia-állampárt nem szeretné! … lásd: a cikk végén itt!)

Hasonló címke fityeg egyébként a a fővárosi önkormányzat tagjainak megválasztását teljes mértékben átíró törvényförmedvényen is. Hivatalosan így lesz “olcsóbb és demokratikusabb” a dolog, valójában azonban a testület kiüresítése a cél, illetve Nagy Budapest huszonhárom kisvárossá bomlasztása. Az említett 2012-es látogatásom alkalmával már megállapítottam, hogy egyáltalán nem köll térképismeret ahhoz, hogy az ember észre vegye a kerülethatárokat. Szemmel látható! Az utca egyik oldala ilyen, a másik meg amolyan: egységes szemléletmódnak és irányításnak alig tapasztalhatóak a nyomai. Az új rendszerben ez csak fokozódni fog, a “kettős többség” okán időnként össze-összeálló, alkalmi érdekcsoportok fogják ide-odarángatni a kormányrudat. Ráadásul a baltával törvényeket farigcsáló, cinikus hatalom vigyorogva még azt is kijelenti: ha a főpolgármester majd esetleg kéri hatásköreinek kibővítését (értsd: vétójog!), akkor arra a törvényhozási többség nyitott lesz. Persze, ha az a kérelmező az a főpolgármester lesz (Tarlós), akit ők elfogadhatónak tartanak. Ha pedig nem, hát dűljön-boruljon minden, s miközben Budapesten füstölögve leáll az utolsó metrószerelvény is, Hódmezővásárhelyen vidáman csilingel a vadiúj villamos (ami szakemberek szerint ugyan nem rossz ötlet, csak teljesen fölösleges).

 • Ha már metró és villamos! Debrecenben majdnem pont két hónappal ezelőtt állították üzembe a Kettes Villamost. A Fidesszel nem szimpatizáló, “cívisvárosi” kisebbség, nem véletlenül nevezi ezt a projektet “Debreceni Négyes Metró“-nak. Az első Orbán-kormány idejéig visszanyúló ígérgetés és tervezgetés során ugyanis sikerült kialakítani egy végtelenül ostoba nyomvonalat. Az évekig tartó kivitelezési huzavonából pedig elébb Demján cége lopott sokat, később pedig Mr. Húszszázalék érdekeltsége. A villamosnak hivatalosan az a feladata, hogy a centrumtól észak-nyugatra lévő két nagy lakótelepet, a Vén– és az Újkertet kösse össze a központtal, annak ellenére, hogy ezt a helyi buszjáratok eleddig is tökéletesen megoldották. Sőt, állítólag jobban! Egyik ottani ismerősöm azt mondta, korábban 20 perc alatt jutott el busszal az újkerti munkahelyétől a város vasútállomásáig. Ugyanez most és villamossal 40 perc, ugyanis a Spanyolországból(!) importált csilivili és baromi drága CAF-villamosok átlagsebessége, a rossz vonalvezetés okán, egy sétáló emberével azonosak! Ennek ellenére Kósa simán ráragasztotta erre a “városi tömegközlekedés fejlesztése” címkéjét, holott valójában csak propagandáról és korrupcióról volt szó.

Selejt nyüzsög itten selejt hátán. Mindegyiken ott fityeg egy-egy újbeszéles címke (“olcsóbb“, “demokratikusabb“, “megvédjük“), de igazából csakis a lopást (no meg a hatalmaskodást) szolgálják. Ámde még azt is milyen rosszul, hiszen ezek a tehetségtelenek már egy lenyúlást sem tudnak tökéletesen kivitelezni. Különösen azóta, hogy ez a felkapaszkodott dzsentri, akit csak “Lázárjánosminiszter” néven ismer az ország, az “Isten Után A Második” pozíciójába nyalta/ravaszkodta be magát.

Első, önálló bizniszeTrafik-mutyi” néven került be a honi történelemkönyvekbe. A minden polgári normát felrúgó, a piacot hatalmi önkénnyel újraosztó intézkedésre a fideszes újbeszél “A multinacionális cégek visszaszorítása, a hazai vállalkozások helyzetbe hozása” címkéjét ragasztotta fel, ámde valódi célja a pártcsókos “kisnemesség” lokális monopóliumokkal való kifizetésén kívül Lázár haverjának “Continental” nevű, hódmezővásárhelyi bagós cégének fellendítése volt. A persze Selejt itt is megbosszulta magát. A két nagy “Multi” (“BAT” és “Philip Morris“) egy esztendő alatt ugyan együttesen elbukott 46,5 milliárdos árbevételt, de a csókos Continental ebből mindössze 400 milliós pluszt kapott, azaz: kerekítve 2,2 százalékkal bővült a kasszája! Ez pedig valójában piacvesztés, mivel ugyanezen időszakban átlag 20 százalékos áremelkedés is történ!

Hová tűnt el a nagy bevétel? Hát nem a legális dohányforgalmazásba! Ezt a szerény becslések szerint is 60 milliárd forintot a Feketepiac volt szíves lenyelni, amelyik – hála Lázár “okosságának” – ma ismét reneszánszát éli egyrészt a csókosok kifizetése miatt egekig emelt árak, másrészt a hozzáférhetőség beszűkítése okán (A honi települések mintegy negyedében nincs trafik, ahol meg van, ott egymás szájába lógnak. Minálunk például az egyik sűrűn lakott, de “külvárosnak” számító terület 6 négyzetkilométere – azaz hatmillió négyzetméter – gyakorlatilag ellátatlan, míg az egyik belváros-közeli tér kb. 0,02 négyzetkilométerén – húszezer négyzetméter – öt áruda nyüzsög, mert a pártcsókos kisnemesség nem ért az üzlethez … sem!). Ez a helyzet pedig tovább fog romolni (a feketézők szempontjából meg javulni), lévén “a piac újraszabályozásának szükségessége” címkéjét viselő újabb Lázár-selejt két hete bezáratta a nyereségesen működni képes, a kisker-forgalom 17 százalékát adó, mintegy 200 olyan üzletet, melyek hipermarketekben, illetve benzinkutaknál telepedtek meg. A következményeket még én is meg tudom saccolni, pedig nem vagyok se az uborkafa tetejéig magamat felnyalt dzsentri, sem pedig ostoba, pártkinevezett, semmihez nem értő bürokrata.

 • Különösen megmosolyogtató (pontosabban: dühöngésre okot adó) volt az, hogy a Trafik-mutyi valódi hátterével nyilvánvalóan tisztában nem lévő WHO (az ENSZ egészségügyi szervezete) még érdemrendet is átadott ezért a Szeretett Vezetőnek! Mivel erre az alpárian hatalmaskodó, a legalapvetőbb polgári tisztességet és jogelveket figyelmen kívül hagyó, a rákosista államosításokra kísértetiesen emlékeztető, selejtes intézkedésre ráragasztották “a nemdohányzók védelme, a dohányzás visszaszorítása” címkéjét, a messzi New Yorkban székelő szervezet ezt komolyan el is hitte. Persze honnan tudták volna, hogy minálunk az ugyancsak felragasztott “az ifjúság védelme” címke, meg a sorozatos módosítgatások ellenére, százszámra vannak olyan árudák, melyek opálablakos bejáratai iskolák tőszomszédságaiban ásítoznak!

Mert ezek a pártcsinovnyikok tényleg nem értenek semmihez! A Maffia-állampárt Gazdasági Klánja hiába ötöl ki mostanság egy csimbókosan jó és vastagon zsíros üzletet (azaz lenyúlást), ha a Politikai Klán rokonai, a köz- és államigazgatás minden létező posztjait ellepő ismerősei, képtelenek jogilag is lepapírozni a bizniszt. Mert tudatlanok is és trehányak is.

A Kondagyűlésen viharos gyorsasággal áterőltetett Pakstum hatalmas üzlet a Maffia-állampártnak. A részleteket nem csak azért kezelik hétpecsétes titokként, mert ebből kiderülne, hogy a “Nemzeti Érdekért” (újabb címke!) harcias pitbullként acsarkodó (nyáladzó), omnipotens Főkormányzó rögvest palotapincsivé válik, mihelyst neki ki nem szolgáltatott, általa meg nem vehető, s nálánál hatalmasabb féllel “tárgyal” (lásd: a Pakstum így-úgy nyilvánosságra került részleteit!). Hanem azért is, mert igazából maguk sincsenek tisztában mindennel. Azt tudják, hogy a beharangozott 12 milliárd eurónál (minimum 3600 milliárd forint!) sokkal többe fog kerülni az egész “Paks II. Projekt” – ezt nem is bánnák, hiszen minél nagyobb a “keret”, annál többet lehet lopni, a cechet pedig úgyis a “szokásosak” állják! – , csak hát hogy ráragasztották erre az egészre a szokásos “olcsó” címkét is, iszonyú nehéz lenne “lekommunikálni” azt, hogy valójában baromi drága.

Ugyanakkor igyekezni is köllene a költekezés beindításával, mert nem csak Putyin Pajtás hitelezői “pobjedája” ketyeg, hanem a honi politikum és a gazdaság “csődórája” is. Sietni azonban azért nem lehet, mert a Politikaiak állambürokratái, a nagybüdös lopkodások és EU-ellenes szabadságharcolások közben, elfelejtették időben értesíteni (még most sem tették!) az Európai Bizottságot arról, hogy a 2003-as paksi “üzemzavar” során kiemelt sérült, de még mindig aktív fűtőelemeket hová fogják szállítani. Ezek ugyanis változatlanul Pakson gerjesztik a GM-számlálót, lévén a mindenféle pályáztatás nélkül a bővítésre kiválasztott Roszatom leányvállalata, a TVEL annak ellenére felejti itt a “cuccot” már tizenegyedik éve, hogy eredetileg 17 hónapot ígért! Márpedig amíg azok a fűtőelemek itt vannak, az Euratom-szerződés szerint nem lehet beindítani a projekt lényegét (építés), amíg pedig az EB nem győződött meg azok biztonságos és végleges elhelyezésről, a szállításról szó sem lehet. Az EB pedig addig semmit nem tehet, míg hivatalosan erről nem értesítik! (Plusbonus: a 2012-es! tripartit szerződés szerint az atomvonat Ukrajnán keresztül haladna, ott pedig ugyi legújabb Régi Jó Barátunk, Vlagyimír Valgyimírovics ippeg mostanság robbantott ki egy kisebbfajta háborút!)

Most itt toporzékol az egész Gazdasági Klán. Mert ugyan előttük tornyosul az az irdatlan pénzkupac, melyből teherhajószám lehetne lopni, de nem megy, mert a hülye Politikaiak elbaltázták az egészet. Ráadásul a fentebb már ismertetett “kondíciókkal” rendelkező Lázár alvezér, meg a mögötte vigyorgó Főnök fővezér (kinek elmeállapota közismerten “hanyatló”), a hatalmaskodó hülyeségükkel kirobbantották még a Médiaháborút is. Az igaz ugyan, hogy a jelenlegi “jogi környezetben” választásokat elbukni gyakorlatilag lehetetlen, de mi van akkor, ha a Retektévé tényleg hosszú háborúra rendezkedik be, s a Párt által eleddig elégedetten szemlélt, népbutító bulvárhíradói helyett valódi információkat kezd sugározni? Avagy – ami talán még fenyegetőbb! – mi van akkor, ha ugyanezen Lázár, meg a mögötte vigyorgó Főnök (kinek elmeállapota közismerten “hanyatló”) által, az ugyanilyen típusú pöffeszkedéseik okán bedugított EU-forrásokat nem sikerül időben felszabadítani? Akkor itt hamarabb fog összeomlani az egész kártyavár, minthogy a Retektévé néplázítása elérné a célját!

Szóval vannak itten gondok. Ráadásul egyre súlyosabbak. Foszladoznak az újbeszéles “címkék”, egyre több a Selejtek előállította selejt. Ezért meg már azok is pánikban vannak, kik négy esztendeje még azt hitték: nyeregben vannak!

… és ezt …

szendamondja!

Szolgálati közlemény: A “szendamondja” mától kezdve a következő hónap közepéig ritkábban fog frissülni. Ennek oka részben a Nyár, részben pedig az elmúlt két hónapban felgyülemlett kötelezettségeim teljesítése. Elnézést kérek rendszeres Olvasóimtól, de javaslom: időnként kattintsanak rám bátran! Az “Idő”-nél is bizonyítottan végtelenebb “Emberi Ostobaság” (nem is beszélve az egyéb “erényekről”!) még az Uborkaszezonban is fog annyi eseménnyel szolgálni, hogy ne álljam meg blogposztolás nélkül.

Mindenkinek kívánok kellemes nyaralást, az iskoláskorú hozzátartozóknak pedig gondtalan Vakációt!

szendam


Hát, így “működik” a Diktatúra!

Van nékem egy Kedves Jóbarátom, akivel időnként még kvaterkázni is lehet (so/so), de egyébként csak elektronikusan tudok vele érintkezni (azt is ritkán). Ez a pasas nem csak arról híres, hogy ért a közigazgatáshoz (is), de időnként még szerző- és tettestársamul is szegődik itt a szendamondján. Ő, tehát “emigrant” köztársunk, már évek óta mondja: nem működik a magyar közigazgatás, így maga az állam sem! Erre állítanék mostan egy piciny példácskát.

A jelenleg még lakóhelyemül szolgáló városom, azon belül is az egyik frekventált terén egzisztáló Szerkesztőség által naponta megjelentetett és az egész megyében terjesztett “napilap” tegnapi számának második oldalán olvastam egy roppant érdekes MTI-hírt, meg annak a cáfolatát is. Hát, lássuk az egészet!

A Hír:

A fidesznyikes Trafik-business hatását EU-szabványos módszerekkel elemezve a Gfk. Hungaria Kft. arra a következtetésre jutott, hogy a dohánypiac “fekete” része 2013 végére elérte a 11,8 százalékot. A kimutatások szerint ugyanis a dohánytermékekből származó állami bevételek a Koncepciós Koncesszió hatására ennyivel apadtak.

A Cáfolat:

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) a fenti hírre reagálva közölte: az adatokat “szofisztikáltabb módon” tekintve túlzottak a Gfk. Hungaria megállapításai, ugyanis a NAV tapasztalatai ezt nem támasztják alá. A Hivatal szerint ugyanis 2012-ben még 11,1 milliárd szál cigaretta fogyott Magyarországon, egy esztendővel később, tehát 2013-ban pediglen 9,1 milliárd.

A “Matek”:

Tételezzük fel, hogy a NAV-nak van igaza és a Gfk. Hungaria tévedett. Utóbbi szerint ugyanis 11,8 százalékos a legális dohányforgalmazásból származó visszaesés, míg a Hivatal ezt tagadja. No akkor végezzünk el egy kisebb aritmetikai feladatot a Hivatal akkurátus adatai alapján:

(1-(9,1/11,1))x100=X

Az “X” értéke minden létező matematikai szabály szerint, amely (valószínűleg) az Ismert és az Ismeretlen Világegyetem valamennyi pontján érvényes, nem más, mint 18,0181802 , azaz kerekítve: 18,02 százalék!

Megállapítás:

Mivel Mi, magyarok, az általunk élhetetlenné tett Magyarországot az Univerzumon kívülre, azaz az Orbán/Simicska-féle Hypertérbe helyeztük át még 2010-ben, amelyben csakis a Matolcsysta Matematika, illetve a a Habonyárpi(y?)s egyenteltfejtés szabályai az érvényesek, egyáltalán nem köll csodálkoznunk azon, hogy az évente “csak” 1000-1700 milliárd forintot a markából szakmányban (némi “iniciatívára”) kiengedő Adóhivatal ilyen “kreatív” módon cáfolja egy független, piacelemző cég (ezek szerint) “eltúlzott” adatait!

Kiegészítő adat:

Varga Mihály, nemzeti fejlesztési miniszter Dancsó Józsefet

… nevezte ki a Magyar Államkincstár (MÁK) élére. A nevezett … khm … illető arról híres, hogy amikor a 2012-es GDP-adatokat (az egész esztendőben mínusz 1,7%, az utolsó negyedévben pedig mínusz 2,4%!) az egyik ellenzéki – tehát kötekedő, a Házmester szerint parlamentbe nem is való –  képviselő-féleség fel merészelte hánytorgatni, akkor ez a “Dancsó” nevezetű emblematikussá vált … khm … IZÉ, a maga összes létező közgazdasági, pénzügyi és számviteli, valamint alapfokú matematikai szaktudásával képes volt kijelenteni, hogy “A gazdasági növekedés akkor is növekedés, ha az történetesen negatív!“. … Hát, most Ő a MÁK elnöke! … Megérdemelte! … Avagy csak kiérdemelte?!

Komment:

No, ezek után még csodálkozik valaki is azon, hogy Unser Führer képtelen a megalapozott, pláne helyes döntések meghozatalára? Amikor ILYENEKKEL vagyon körülvéve? És még a magyar közpénz-milliókkal fizetett, külhoni orvos-specialistái sem képesek belőle egy legalább pár napig működőképes miniszterelnököt faragni? Olyat, aki a nyelvecskéjét legalább arra a pár percnyi tévéközvetítésre (melyre egyszerűen betolakodott!) sem képes a szájüregében tartani?

A paksi atom is nagyobb botrány lenne

És ez a Pasas “vett nekünk” múlt kedden minimum 4000 milliárd forintért két orosz atomerőművet Putyintól! Hitelbe! Amúgy a “Nemzeti Függetlenség” jegyében!

Hát, Ti csak szavazzatok rá! … Magyarok! … Magyarok?!

… és ezt …

szendamondja!