Igyí Szudán!

Ez már tiszta középkor!” – fogalmazott Pásztor Eszter a bódvalenkei “Freskófalu Szociális Szövetkezet” vezetője, érzékeltetve azokat az állam által generált állapotokat, melyek e borsodi falu mindennapjait jellemzik, hála a “jobban teljesítő” Magyarország kitűnően munkálkodó kormányának és hivatalainak, melyek közül az előbbi nem, az utóbbi pedig csak látszat szerint működik … mindkettő pedig csakis és kizárólag a Szegények kárára!

Bódvalenke egy borsodi falucska, közel a szlovák határhoz. Itten mindössze hatvan (többségében cigány) család él(?), kik közül mindössze húsz kap rendszeres jövedelmet, lévén azokban nyugdíjasok is élnek. A többiek szoc-segélyen és közmunkás “fizetésből” kísérlik meg a létfenntartást. No ezt a helyzetet próbálta megoldani/megjavítani a “Freskófalu Szociális Szövetkezet” úgy, hogy a település mellett lévő erdőt olymódon “hasznosítják”, hogy – annak karbantartása mellett –  az erdészetileg értéktelen fahulladékot hőerőművek számára dolgozzák fel.

Ámde miért is hívják ezt a települést “Freskófalu”-nak? Nos azért, mert az ott élő cigány családok a saját, többé-kevésbé omladozó házuk oldalára meglehetősen szép képeket festettek.

Többek között ilyet …

… meg ilyet is!

Mivel pediglen ott megélhetési, azaz munkalehetőség nem létezik, ámde vagyon dolgozni és megélni vágyók garmadája, hát ez a Pásztor Eszter (kit a Jóisten tartson meg minden létező Jóban!) úgy döntött, hogy a nyakába veszi egy helyi, szociális szövetkezet megalapítását és vezetését is, majd a Jóságos NER-Állam által meghírdetett, de a Gonosz EU által finanszírozott pályázatra benevezi ezt a társulást. Merészelt is kérni összesen 50 millió forintot arra, hogy a fapelleteket előállító gépet, meg az ahhoz szükséges “egyebeket” (bakancs, munkaruha, etc.) megvásárolhassák, s így kb. 25 családot havonta és rendszeresen mintegy 100 ezer forintos nettó jövedelemhez segítsék … szemben a 22.500 forintos szoctámmal meg a nemlétező közmunkák (nagyon jó esetben) folyósított havi 49 ezrével szemben.

Ámde a Naccságos Állam, meg annak “Nemzeti Fejlesztési Ügynökség” nevezetű Sóhivatala úgy döntött, hogy a tavasszal, a lehető legelső napon beadott pályázatot még decemberben sem hajlandó elbírálni annak ellenére sem, hogy a GonoszEu, az ippeg és punkt ilyesmire fordítandó (a Gyarmatosítást szolgáló!) pénzét vissza fogja vonni, ha annak naccságosállami kifizetése januárig meg nem történik!

Miközben az Egyik hivatal tétlenkedik, a Másik beveti magát a “sűrűjébe”, kikövetelve a “jogszbály szerinti működést“! A hírhedt NAV (“Nemzeti Adó- és Vámhivatal“) ugyanis “rászállt” eme szociális szövetkezetre, lévén annak vezetője, a fentebb már említett Pásztor Eszter (akit a Jóisten tartson meg minden Szépben és Jóban!) a tavasszal megígért pénzre alapozva úgy döntött, hogy a bódvalenkei melósok novemberi és decemberi fizetését a saját és innen-onnan összekoldult pénzéből fizeti ki.

ÁMDE, a Dicsőséges Adóhivatal szerint ennek során Pásztor Eszter (akit a Jóisten tartson meg minden Szépben és Jóban!) “elfelejtette” befizetni a munkabérek után járó közterheket (adók, járulékok), ezért osztán inkasszóval terhelte meg a Szövetkezet bankszámláját … azt, amire az NFÜ még most sem fizette be a meghírdetett, de máig el nem bírált pályázatából származó pénzt! … Ugyi, hogy milyen “aranyos” ez az egész?!

Nekem azzal a világon semmi bajom nincs, ha az erre szakosodott és tartott (adófizetők által finanszírozott) Hivatal úgymond “teszi a dolgát”. Ha bárhol azt “észleli”, hogy az állami közszolgáltatásokért cserébe járó, különböző fizetnivalókat valakik igyekszenek elcsalni – legyen az akár egy cég, avagy egy szociális szövetkezet! – , azokat igenis hajtsák be és igenis büntessék a (szándékos, avagy a véletlen) trehányságokat!

Ámde mi van akkor, ha ippeg és punkt az Állam, illetve az erre szakosodott Hivatala jóvoltából nem folyik be a törvényes adó és járulék? Egy normálisan működő adminisztráció ilyenkor nekiáll kivizsgálnia önmagát, majd a legnagyobb adócsalókon kezdi a pótlólagos behajtást! … Nemde?

Mivel azonban mi itt Abszurdoidiosztánban “élünk”, a “normál eljárás” szerint a saját zsebből melósokat fizetőket, meg az ezermilliárdos adócsalókat leleplezőket pécézzük ki és büntetjük meg, nem pediglen a NERTÁRSAKAT! … No meg a Kegytársakat, akik az Ezerharmad, azaz Az Ő AkaratábólBevett Egyházak“-ként úgy vágnak zsebre sok-sok milliárdokat, hogy közben a Társadalom még csak a létezésüket sem nagyon kívánja!

Hát ezek ménnek itten mostanában (is). Mi meg, a Kitömött Lófaszok Uralmát zokszó nélkül tűrő Birkák, némán vesszük tudomásul, hogy egy magyarországi településen (Bódvalenke) egy csecsemő azért éhezik, mert az anyja is éhezik … közben meg szörnyülködünk azon ami pl. Szudánban történik! … az MTI szerint is!

Igyí Szudán!

… és ezt …

szendamondja!