Panácea

A “panácea” az ókori és a középkori felfogás szerint az a csodálatos gyógyszer/gyógyfű, amely minden betegséget meggyógyít. Idehaza Nulladik Viktor Őfőméltóságának is van egy ilyen Csodaszere, amely az Államosítás és a Bürokrácia alkalmas arányú és Propagandában oldott elegyéből áll. … Bárhol bármivel gond van, ezt veszi elő.

Tizenkilencedik napját számláljuk ma a 2013/14-es tanévnek, s az alap-, meg a középfokú oktatásban is akkora a káosz, mint talán az Univerzumban volt egykoron, még az Ősrobbanás előtt. A különbség mindössze annyi, hogy itten az elaggott, többszörösen meghaladott nevelési Elméletek és az azokat repatriálni igyekvő, elmeszesedett Elmék ősrobbanása okozta a teljes zűrzavart. … No meg azon, “modern” felfogás, miszerint nem a Stadionoknak, hanem a Stúdiumoknak köll önfenntartóaknak lenniök!

Általános- és középiskoláinkban ma meg van minden, ami a poroszosan klerikális légkör megteremtéséhez szükséges (pl.: katonás fegyelemnek kikiáltott, túlcentralizált, de mégis diffúz bürokrácia; ostoba hit-, illetve erkölcstani nyomtatványok; hétköznap délután négy óra előtt az utcákon tartózkodó gyermekeinket zaklatható rendőrség), ám hiányoznak azon “apróságok”, mint például (itt-ott) az előre kifizettetett tankönyvek egy része, tornatermek a mindennapos testnevelésekhez, pedagógus és értelmes elfoglaltság (no meg ellátás) a kölkök egész napos iskolai tartózkodásához, kinevezett igazgató, tantárgyfelosztás … és még sorolhatnám.

Köszönhető mindez annak, hogy idén január elseje óta (az alapítványiakat és az egyháziakat kivéve) valamennyi alap- és középfokú iskolánk a “Klebelsberg Intézményfenntartó Központ” (“KLIK“) nevű, állami szuperorganizmus, illetve annak területi szervei, az ún. tankerületi felügyelőségek igazgatása alá került. Ennek/ezeknek feladata elvileg az lenne, hogy “egységes elvek és módszerek” szerint intézze/intézzék az egyes iskolák valamennyi oktatási, munkaügyi és beszerzési ügyeit, azaz “Rendet teremtsenek” az “Emútnyócév-húszév” alatt kialakult, “balliberális” Káoszból.

A hétköznapok gyakorlatában ez úgy történ(ne)ik, hogy ha egy pedagógusnak mondjuk szüksége lenne egy készlet táblakrétára (horribile dictu: színes!), az jelzi az igényét az igazgatónak (már ha van). Ez – mivel semmiféle jogköre nincs! – , a felügyelőség által meghatározott napon továbbítja a papírt a Tankerülethez, ahol az igénylés néhány napra megpihen az illetékes bürokrata asztalán. Ő osztán összesíti ezen folyamodványokat, s a dossziéba fűzött papírokat (a központilag meghatározott időpontban) tovább küldi a KLIK-hez, ahol azok, még nagyobb aktává dagadva, ismét megpihennek picinyt az ottani Illetékes Nertárs asztalán. Ő még egy darabig nézegeti a kupacot, majd a szintén pontosan meghatározott napon végre felemeli a seggét, meg az aktákat és engedélyeztetés végett beviszi azokat az Illetékes Főnertárshoz aki, ha úgy érzi, hogy nekije van ehhöz kellő felhatalmazása, meg a kipárnázott sejhaját alátámasztó székét sem kockáztatja ezzel, alákanyarintja a nevét, s osztán ez az egész folyamat megindul visszafelé a maga inverzitásával: a Nagyakta kisebbé bomlik, elemei szétterülnek a városokban, megyékben, ott papírszeletekké válnak, eljutnak az iskolák igazgatóihoz, tőlük az egyes tanárokhoz, s röpke néhány hét alatt már a pedagógus kezében is van … no nem a táblakréta-készlet (amelyet a tanerő időközben már régen megvásárolt a saját pénzéből, lévén teljesíteni köteles az ugyancsak központilag előírt tantervet!), hanem a beszerzési engedély.

Ámde mi van akkor, ha az Illetékes Főnertárs (Marekné, Pintér Aranka, KLIK-elnök) úgy érzi, hogy az igénylések aláírásával megsérti a “Takarékos Gazdálkodás”-ra vonatkozó Központi Elvárást? No, ekkor sincsen komoly gond (meg táblakréta-készlet sem!), mert a bürokratikus rendszerek immáron évszázadok óta úgy vannak kitalálva, hogy annak egyetlen elemének/tagjának se kölljön igazából dolgoznia: személyes felelősségét “Lefelé“, a döntéshozással kapcsolatos kockázati tényezőket pedig “Felfelé” tudja passzolni.

Következik tehát ebből, hogy ha az Illetékes Főnertársnak kétségei támadnak (biztos, ami biztos: szinte mindíg!), akkor az aktakupac ismét vándorútra kél, beteszik a “liftbe”, s továbbítják az Illetékesebb Főnertárshoz

… (Sipos Imre, helyettes államtitkár). Aki pedig – biztos, ami biztos – ezt továbbítja a Mégilletékesebb Főnertárshoz

… (Hoffmann Rózsa, államtitkár), az a Nagyonilletékes Főbbnertársoz

… (Balog Zoltán, miniszter), az meg persze a Legfőbbenilletékes Legfőbbnertárshoz

… (Lázár János, miniszterelnökségi államtitkár), ő pedig magához, az Omni(in)potens Szuperhipernertárshoz …

… (Orbán Viktor, miniszterelnök) … aki osztán ha, … akkor … s a többit lásd fentebb!

Megy minden tehát a maga pontosan meghatározott útján, rend vagyon és fegyelem … csak éppen közben eltelik pár hét/hónap, s így az egész szisztéma nyílvánvalóan működésképtelen! Látszólag erre jött rá Őomni(in)potenciája, a Szuperhipernertárs is, aki (mivel napi negyvennyolc órában az Ország Ütőerein tartja piócaajkakkal gazdagon ellátott ujjait) érzékelvén a problémát, nyomban intézkedni kezdett. Persze nem az elavult, mindenütt másutt ilyenkor alkalmazandó, orthodox módszerekkel (bürokráciacsökkentés) élt, hanem a (fülke)forradalmian modern, politikai és államigazgatási homeopátia eljárásával! Legelébb is föltette magában a kérdést: “Mi is lehet a betegség oka?“. Szinte azonnal rá is jött a válaszra: “A túlzott bürokrácia!“. “Mi tehát ilyenkor a homeopatikus gyógymód?” – kérdezte meg önmagától, majd rögtön rá is vágta a választ: “Tovább fokozni a hivatalnoki káoszt!“.

Benyúlt hát titkos rekeszébe, onnan elővette a fentebb már ismertetett összetételű Csodagyógyszerét, s azt rögvest belé is fecskendezte a szétbarmolt oktatási rendszer kollabált keringési rendszerébe. Tette mindezt úgy, hogy az Illetékes Főnertárs (a KLIK-elnök) nyakába, de az Illetékesebb Főnertás (a helyettes államtitkár) alá, a hasonszenvűség (avagy hasonszőrűség?) jegyében beillesztett egy miniszteri biztost Szabó Balázs személyében, akinek feladata állítólag “a köznevelési intézmények informatikai rendszerével kapcsolatos fejlesztési javaslatok kidolgozása“. Az igaz ugyan, hogy ezzel a világon semmi nem egyszerűsödik le, válik működőképessé ebben az egész Augiász Istállójában, lévén a pasmag ehhöz egyáltalán nem ért (2009-11. között a Magyar Közút Zrt. informatikai igazgatója volt!), de legalább alkalom nyílik arra, hogy a szokásos módon lebonyolított Közbe’szerzéssel, valamelyik haveri/közeli cégecske rásózzon a közoktatásra pár ezer darab, teljesen használhatatlan számítógépet. … Közben pedig el lehet hitetni a Zemberekkel, hogy a közoktatás rendszerében eddig tapasztalt anomáliák (“elszigetelt jelenségek”?) pusztán a teljesen buta kádéjenpéseknek voltak köszönhetőek, de mostantól kezdve ottan vagyon már A Főnök Szeme, Keze és Füle, ami ugyi garancia arra, hogy hamarost minden rendbe gyün.

Egyetlen percig nem kétlem, hogy van itthon, Abszurdisztánban legalább egymilliónyi Bal(jobb)fék, aki komolyan elhiszi, hogy ez az egész közoktatási mizéria egyes egyedül a teljesen hüjje és kádéjenpés Hoffmannak köszönhető. Azt sem kétlem, hogy ugyanezek tényleg elhiszik, hogy az Orbán által személyesen kinevezett miniszteri biztos majd mindent és gyorsan rendbe hoz, hiszen “Ahol a Vezér, ott a Mindenhatóság is!“. Ámde azon már csodálkozni(?) fogok, ha ugyenezen Birkák még csak fel sem teszik maguknak a kérdést: ugyan ki is nevezte ki és tűrte el eleddig ezt a Hoffmannt és az ő díszes társaságát? Miért nem tett eddig semmit az egyébként fideszes(!) miniszter, s ha ő már néma maradt, miért nem intézkedett már sokkal korábban maga a miniszterelnök? Ha az Orbánegyház hívei igaznak tekintik azt a hitelvi alaptételüket, miszerint itthon semmi nem történhet meg a Felcsúti Pontifex Maximus tudta és jóváhagyása nélkül, akkor nem eretnekség most azt vallaniuk, hogy ez az egész közoktatási káosz pusztán a semlyegő “kereskedelmi démonkraták” hülyeségeinek köszönhető? … Persze már megint túlzott elvárásaim vannak az orbanistákkal szemben!

A homeopátiát én mindíg is elképesztő butaságnak, illetve szélhámosságnak tartottam. Ennek ellenére nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy egyes esetekben akár eredményes is lehet. A Hit ugyanis csodákra képes. … Hogy mást ne említsek: minálunk egy orbánviktorból miniszterelnököt csinált!

… és ezt …

szendamondja!