Voks populi …

Vox populi, vox dei!” – állítja a közismert latin mondás, amelynek “igazságához” a népen élősködő, annak hátán a hatalomba felkapaszkodott demagóg diktátorok mindenkoron tartották magukat. Persze úgy – mármint az ügyesebbje – , hogy alkalmas propagandával a saját voxukat rágták bele a populus szajkós szájába. Ennek legnagyobb, hazai mestere a Mi Viktorunk, aki még egyszer (és talán utoljára?) harcba indult a “voks populi“-ért.

A fentebb idézett latin mondás természetesen nem arról szól, hogy a Nép szájából mindenkoron az Isteni Bölcsesség szavai szüremkednének ki … sőt, éppen ellenkezőleg. Ez a bonmot tulajdonképpen csak egy használati utasítás azon Haszonlesőknek, akiknek célja nem a nép boldogítása, hanem pusztán a Hatalom, s ennek megszerzése érdekében nem átallják zászlajaikra tűzni a legnagyobb ostobaságokat sem, illetve támogatni a legalpáribb ösztönöket, indulatokat.

Őket nevezhetjük tulajdonképpen “demagógoknak“, azaz “népvezéreknek“. Ők azok, akik mindig gondosan ügyelnek arra, hogy a lehető legnagyobb egyedszámú tömeg előtt beszéljenek és mindig pontosan azokat a vélekedéseket hangoztassák, azokat az indulatokat gerjesszék fel, melyeket az adott tömeg legostobábbjai “képviselnek”. Erre pediglen úgy “segítenek rá”, hogy a közönség soraiba beépített, alkalmas számú provokátorok mindig a kívánt pillanatban pattannak fel, s például a harsogó “Igaza van! Éljen Viktor! … Viktor! … Viktor!” felkiáltással dagadtra tapsikolják a “Harminc Ezüsttel” előzőleg már alaposan megkent tenyerüket.

Hogy miért van szükség minél nagyobb tömegre, azt a híres “Oxford-teszt” (ez nem azonos a szcientológusok által “alkalmazottal”!) szemlélteti talán a legjobban. Ez a felmérés ugyanis azt bizonyította, hogy az adott csoport intelligenciahányadosa fordított arányban áll a létszámával, s teljesen független attól, hogy az azt alkotó egyének külön-külön mekkora IQ-val (avagy éppen erkölcsi érzékkel) rendelkeznek. Mivel az ember alapvetően falkalény, hajlamos alkalmazkodni az általános(nak hitt) véleményhez még akkor is, ha azzal egyébként (otthon, szűk körben) nem ért egyet, s ez a kényszer pedig fordítottan arányos a civilizációs szintjével, azaz az IQ-jával és az erkölcsi érzékével.

Ezért van szükség a beépített emberekre. Ők azok, akik megteremtik a nyájszellemet elébb úgy, hogy hangoskodásukkal felbiztatják a legostobábbakat (és így kompenzálják azok mélységes kisebbségi komplexusaikat) az általuk normál esetben csak csöndesen, de kitartó konoksággal képviselt hülye véleményeik harsogó kinyilvánítására; illetve úgy, hogy a “tömeghatás” kiváltásával a kevésbé butábbakat, de nem kellően civilizáltakat rákényszerítsék a Demagóg céljainak legmegfelelőbb magatartásra. Ha a tömegben ezek után mégis maradt néhány valódi egyéniség, azt meg szépen kiutáltatják maguk közül mondjuk úgy, hogy valami dehonesztáló jelzőt (“komcsi”, “libsi”, “hazaáruló”, “bérenc” … stb.) ragasztatnak rá. (Erről egy tökéletes elemzést lásd itt!)

A demagógok, kizárólag a “Voks populi” megszerzéséért, a legostobábbak által képviselt “vélemény” felkarolásával indított kampányára tökéletes példa egy debreceni eset. Történt ugyanis, hogy a “Telenor” nevű norvég cég honi “leánya” a település déli negyedében – javítandó az ott egyébként valóban pocsék szolgáltatási minőségét – egy magántelken fel akart állítani egy 30 méteres magasságú átjátszóadót. Mint minden ilyen esetben, itt is megszólaltak az “autodidakta természetgyógyászok”, s nem törődve azzal a ténnyel, hogy egy ilyen reléállomásnak oly’ csekély a kimenő energiája, hogy az semmiféle ionizáló hatással nem bírhat, rögtön nekiálltak aggódni a feltételezhető “egészségkárosító hatás” miatt. Mások – az önképzett ingatlanszakértők – meg azon kezdtek jajveszékelni, hogy a környező épületek értéke ezáltal romlani fog.

Nem is lett volna ebből semmi baj, ha a Telenornak nem pont az idén, tehát a Választási Esztendőben jutott volna eszébe a telepítés, hanem mondjuk tavaly, avagy azelőtt. Az egészség- és értékromlás miatt aggódók alig tucatnyi csoportját ugyanis – a választási érdekekre való sandítással – felkarolta a körzet fideszes önkormányzati képviselője (egyébként matematika-fizika szakos tanár!), illetve az újraválasztásért sorompóba állt, szintén fideszes honatyája (egyébként a Debreceni Egyetem egyik tanszékvezetője!). Ők osztán ezeket a tényleg elképesztően ostoba véleményeket a hivatalosság rangjára emelték és addig turmixolták a nettó butaság eme szózagyvalékát, hogy a Telenor végül elállt a beruházástól.

No, ki “győzött”? Hát nem az ész, az értelem és a közhasznosság! Hanem csakis a Butaság, meg az Önérdek! Az érintett városrész “0620“-as telefonnal, illetve mobilinternettel rendelkezői ugyan továbbra is pocsék minőségű szolgáltatást fognak kapni, de legalább az “egészségük meg vagyon védelmezve” (mindaddig, amíg a reléállomásokkal teletömött “belsőbbvárosba” nem teszik a lábukat), a képviselgő uraknak pediglen leesett néhány “piros pont”, amit majd az Ostobaság Börzéjén (választások) hamarost voksokra válthatnak. … A Telenor véleménye? … Hát, azt hagyjuk! Ezek a norvégok egyébként sem hasonlítanak a meglehetősen erőszakos, viking őseikre. A TV2-t is milyen szépen eladták az Orbánpártnak! … “Ha már annyira köllött nekik, hát miért mi fizessük a veszteséget?” – gondolták magukban, s valljuk be: igazuk volt!

*

A Demagóg általában tehetséges ember. No ez persze soha nem az országvezetési és problémamegoldási képességeiben ütközik ki, hanem az esetek döntő többségében a felelősség áthárításában. A Mi Viktorunk ebben tökéletes művész! Nem csak azt volt képes (az ostobák és a befolyásolhatók sajna rendkívül népes körében) elhitetni magáról, hogy a 24 esztendei, kizárólag politikusként szerzett jövedelmével egyáltalán nem indokolható, minimum 350 milliós (? … hahaha! … szorozzuk meg kettővel és tegyünk hozzá még legalább két nullát!) magánvagyona ellenére ő egy szerény életvitelű “naccsaládos” és plebejus, de még azt is, hogy ő az, aki mindezek ellenére “visszaállította a munka becsületét”, s ha bármiféle gond jelentkezik az ő uruszágában, az mindig valami belső (ellenzék) és külső (multik, no meg az EU) ellenség aknamunkájának egyenes következménye. No, de azér’ vagyon Ő, hogy “megvédjen” minket … mondjuk a saját manyup-megtakarításainktól, a munkahelyeinktől, a gyermekeink normális oktatásától, alkotmányos jogainktól … s ha ez még sem sikerül oly’ nagyszerűre, hát akkor a REZSItől!

A Rezsirizsa egy igazi “wunderwaffe” a Mi Tökéletességünk kezeiben! Ezzel olymértékben be tudta kábítani az Ostobák rendkívül népes, honi táborát, hogy a teljesen pocsék és szinte minden társadalmi csoportot (az össznépesség cca. 80 százalékát!) alaposan megsértő – hogy ne mondjam: tuljadonképpen szembe köpő! – “politikáját” egy “megvédendő tökéletességnek” állított be, amely mellett ippeg és punkt az azzal legrosszabbul jártak kötelesek kiállni. Az egyik ilyen Rezsidióta, miután simán bekajálta az ok-okzati reláció megfordítását, a következőket írta bele olvasói levélként az egyik vidéki napilapba (csak a mobilfóniával kapcsolatos kitételeit fogom részletesebben idézni és bár lehet, hogy egy kicsit hosszú lesz, de szükséges!):

“Magyarország kormánya  már megkapta a fenyegetést, ha a rezsicsökkentést tovább folytatja, akkor a brüsszeli hatalmasságok megtorolják. Mi a rezsi? Egy költség, amit fizetni kell a szolgáltatásért. …
A mobiltelefonok használati díja is egy költség, része a rezsinek. Már előre elhatározták (mármint az EU – szendam), hogy egységesítik az árakat, egy tarifa lesz minden tagországban a nyártól. Jó is, meg nem is. Miért?
Az állampolgárok jövedelme nem azonos, minden ország állampolgárait azonos foglalkozási elv szerint csoportosítva kellene jövedelmük szerint vizsgálni! Akkor lehetne összehasonlítani a költségeket.
Hiszen ha a kiadásokat százalékosan vizsgáljuk a jövedelmek arányában, egyes országokban még a nyári csökkentés után is magasak lesznek a mobilhasználati díjak. Lesznek olyanok, ahol filléres összegekért lehet telefonálni, míg másokban továbbra is nagy teher lesz! …
Az lenne a jó, ha ezeket a terheket – rezsi és minden más – az illető állampolgárok kereseteihez igazítanák, százalékosan kalkulálva. Így már elfogadható lenne a brüsszeli rendteremtés!
Nekem, mint magyar állampolgárnak a havi bevételemhez képest a rezsi aránya sokkal magasabb, mint például egy német állampolgárnak. Én a havi bevételemnek 70 százalékát költöm erre, míg az csak húszat. Persze bennünket szabad, lehet sarcolni a multiknak! …
Ki fogunk állni a kormány döntése mellett … arányos árat akarunk fizetni, vagy azonos jövedelmet kapni!”

Ímé tehát az a “vox” (avagy inkább: “echo”), amit a Poulista Demagóg rágott bele a Populus szájába, cserébe a voksokért! Alig hiszem, hogy bármit ehhöz hozzá kéne még fűznöm.

… és ezt …

szendamondja!


Pótkarácsonyra Pótjézuska

Miután én, “A Közkedvelt Blogger” egész Karácsonyra pusztán két Honlappal és egy Szavazással voltam képes megajándékozni Kedves Olvasóimat, úgy döntöttem, hogy némileg pótolom elmaradásaimat, egybe kapcsolva a Karácsonyt megelőző témák ki nem posztolásaival! … Így osztán itt a szendamondja Pótkarácsonyának Pótjézuskás “Ajándékai”!

Balog páter Calvados-szal etetit a “szegényeket” … a Hiltonban. No, meg némi hülyebszéddel is, amiből a Felnövekvő nemzedék megtudhatta, hogy ők igazából le vagyonnak szarva, de alaposan és NER-ileg. Igaz, a Hitehagyott Páter ezt persze nem pontosan így böffentette ki a bajusza alatt hordott, vízszintes ánuszgyűrűn keresztül áramoltatva, de a Hírcsárda szerint ez volt a Lényeg:

Balog Zoltán mélygazdagságban élőknek adott vacsorát a Hiltonban

Ismét tévedés történt. A Kárpátia együttest el is felejtették meghívni.

balog faszfej.jpg

Balog Zoltán adminisztrációs hiba folytán mélygazdagságban élőknek adott vacsorát a Hiltonban. Eredetileg mélyszegénységben élő gyerekeket szeretett volna megalázni a sajtó előtt ezzel a gesztussal, de megint homokbányák kerültek a fogaskerekek közé. Bár keveset tudunk róluk, a mélygazdagok itt élnek közöttünk. Ők azok, akik a piros lámpáknál áldogálnak naphosszat és a megálló autósoknak pénzt osztanak, de találkozhatunk velük az aluljárókban is, ahol nem Fedél nélkült, hanem Szép Házakat árulnak, a buszokon pedig mindenki elkerüli őket a messziről érezhető Gucci Eau de Toilettejük miatt.

A baki ellenére az olajvállalat vezetők, bankárok, pornóoldal-tulajdonosok és Közgép-dolgozók jól szórakoztak az este folyamán, és jó ízűen fogyasztották el a gyerkeknek szánt csirkemellfilét Calvadossal, amiből a mélygazdagok többsége csak a Calvadost kérte, és mellé kurvákat. …

(…A memegyártó “szarvas” szerint pedig így!)

***

Közben pedig Mici mackó is ajándékot ad:

… valószínűleg Malackának, Nyuszinak, Róbert gidának és Tigrisnek is. Ámde a kiadványból többen is kaphattak, mert “szarvas” szerint például a kissé haja-, de mindenképpen hitehagyott, “Keresztényjobboldalikonzervatívexliberális” Karácsonyfája alatt ebből többszáz példány hevert:

… amikből kiderült hogy “Agyurcsány” (Akiahibás! … A Zemútnyócévért!, meg a Zasztkövető Háromésfélévért! … meg úgy általában Mindenért! … ugyi, kedves mégvéletlenülsemfideszes-belbudipesti-doktríner!, liberális?, állítólagos Köztársaim!) már nem csak a spejzban van, hanem “A konyhában” is! Ezért osztán, mint “Bátor Népvezér” … izé … tehát “A Szeretett Vezető“, aki mindíg és csakis magára … izé … tehát a Znemzetére, meg a Zmagyarságra gondol, a saját testi épsége megőrzése érdekében Legkisebb Leányára (valamelyik Jövendőbeli Fa- és Közpénztolvaj Jövendőbeliére) bízta a megsemmisítést.

S miközben itt a Zarisztokrácia bontogatja a maga jézuskás, azaz orbános (hiszen a Felcsúti nem más, mint PénzIsten kissé bunkó Zmagyarföldreszállt ZÉdesfia! … mikor is lesz majdan Ő feláldozva az Züdvözülés érdekében?!) erősen matolcsyszagú Varga-csomagjait – a Gazdagok az Egykulcsosegyszámjegyűt, a Szegények meg a Gazdagok érdekében hozandó Harmadik Rezsicsökkentést – a rettenetesen Tuskó Tarlós Hopkins (bocsánat az “eredeti” Hopkinstól, ő ugyanis nem csak intelligens volt – a fejlövése ellenére – de még “szociálisan érzékeny” is!) által betiltott, a NER-féle KSH szerint nem is létező Nincstelenek Kisebb Csoportja …

… ismételten sorban állt némi ingyenkajáért (nem Kayáért! … azért még 1993-ban “állt sorba” a mai “Arisztokrácia”! … “Tot“-ot is kapott melléje, … bár kissé Schlecht volt!), teljes mértékben leszarva azt a TÉNYT, hogy A Haza számos és rendkívül hiteles politikusai (Balogh&Co. … mondor) közül KETTŐ szerint is …

Magyarország Jobban Teljesít, lévén ők is élő példáik annak, miként “védte meg” a NER őket(!) az “uzsorás” Kerbankok devizaalapú hitelezéseitől (az ezeknek igazat adó és ezért a Znemzetet eláruló, egyébként nerkurvák által uralt “Kúriától“), illetve a Rezsidémontól!

Aki nem hiszi, az vagy kutasson jobban a Karácsonyfája alatt, vagy faggassa ki a Gugliját!

… és ezt …

szendamondja!

PS: Aki a neten tud találni olyan, valóban rászorulóknak meghírdetett étel- és ajándék osztást, amelyet a NER által engedélyezett, valamelyik Kegyház kegyeskedett elvégezni, ráadásul valamelyik nertárs “aktív részvétele” nélkül, az legyen oly’ szíves a kommentoldalon linkelni a Bizonyítékot! … A Jobbik hol osztott VALÓDI rászorulóknak VALÓDI ételt, … kedves “skulo”?!


“F”, mint Fordítva

Egyre jobban el vagyok képedve azon, hogy Idehaza, azaz Abszurdisztánban milyen természetesnek veszi szinte mindenki azt, hogy itten minden létező dolog pont fordítva működik, mint azt a Józan Ész diktálná (… az Írott Törvényekről nem beszélnék, lévén azoknak semmi közük sem az előbb említett kritériumhoz, sem pedig a legalapvetőbb jogi normákhoz!).

A hétköznapi, tehát a normális módon működő szerepek felcserélődésére, több évtizeddel ezelőtt írt egy tökéletes versikét A Rímhányó Romhányi. Emígyen hangzott:

A macskafogó egér
(Műfordítás)
Egy jókora macskát
fogott az egérke,
Nagy munka, nem mondom,
de mégis megérte.
– Engedj el – könyörgött
a macska riadtan –
szegény jó szüleim
aggódnak miattam!
És bár a cirmosnak
a könnye is megeredt,
nem tudta meghatni
A kevély egeret.
– Bekaplak! – ugrott rá
az egér ordítva…
(eredetiből fordítva).

Ez a romhányis szösszenet azért jutott most az eszembe, mert ebben az egyre abszurdabbá váló országban annyira felcserélődtek a megszokott szerepek, hogy manapság(?) már ott tartunk, hogy köztörvényes bűnözők írják a törvényeket (önmagukra), egyeseknek szabad az, ami egyébként senkinek (másnak) nem szabad, működtetni hazudják azt, ami nem működik, a beosztottal találtatja ki a főnöke, hogy miként és mennyire zsákmányolja ki és az “ellenzéki” politikus (aki szerint “lehet más…“) együtt mutyizik a mutyizás miatt állítólag leváltani szándékozott kormánnyal! … Aki nem hiszi, hát olvassa el az alábbi, végtelenül tömöríteni szándékozott példácskáimat!

Amikor a “Szakszervezet” képviseli a Munkaadó érdekeit

Talán még emlékszik rá valaki, hogy anno, még “Azemútnyócév” vége felé a jelenlegi kormánypárt többek között azzal nyerte el számos pedagógus szavazatát, hogy az iskolákban Rendet és Fegyelmet, a tanároknak pediglen “Életpályamodellt” ígért. Az előbbi aztatat jelentette (vóna), hogy a tanárnak lesznek “eszközei” a renitens, azaz az antiszociális diákok megfékezésére, az utóbbi pediglen azt, hogy a “Nemzet Napszámosai” végre és valahára tisztességes fizetést fognak kapni azért a melóért, hogy “kitermeljék” nekünk, a Társadalomnak a “Kiművelt Emberfőket“.

Nos ebből mindössze annyi valósult meg, hogy a renitens, antiszociális diák még mindíg bent “csinálhatja a feszkót” az iskolákban (igaz, csak 16 esztendős koráig), de rend vagyon és már fegyelem is, hiszen a munkáltatói jogok gyakorlójából egyszerű üzenetrögzítővé degradált iskolaigazgatók minden hónap utolsó keddjén kötelesek az Állami Szuperhivatalnak (“Klik“) jelentéseket tenni arról, hogy egykorvolt beosztottjaik, mai kollégáik mikor, hányszor és miként sértették meg az Állami Előírást! Az Életpályamodell “jelentős fizetésemelése” pediglen úgy “valósult meg”, hogy “átlagosan” ugyan meg lett a beígért béremelés fele(?), de elvettek minden pótlékot (szakmait és túlórait is), cserébe szeptember 1.-től 26-ról 32 órára emelték a heti, iskolában töltendő munkaidőt, mindezt pedig úgy, hogy se egyéni, sem pedig kollektív szerződés.

A tanárokat elvileg képviselni hivatott szakszervezetekből a Nagyobbik Sza(r)kszervezet simán beleegyezett minden ilyesmibe, “előremutatónak” nevezte azt a tegnap előtti “ágazati szerződést”, amiben továbbra sincsenek garantálva a munkavállalói jogok, simán eltekintett a meg nem valósult munkáltatói ígéretek mellet, de úgy most, mint korábban sem, “nem érti”, miért köllene itten és emiatt bármelyik pedagógusnak is sztrájkolnia … azaz a munkáltatótól ezen módon kikényszerítenie a jogait és az ígéreteket. … A Sza(r)kszervezet ezek szerint a Munkáltató érdekeit képviseli a Munkavállaló felé és ez ugyan nem különösebben tekintendő furcsának, ámde az talán igen, hogy az Államot hűen kiszolgáló szervezet (PSZ) állítólag a mai ellenzék legnagyobb pártjához vagyon “bedrótozva”, míg az azt elutasító kisebbik meg eredetileg a mai Kormánypárt “Kapcsolt Része” volt. … Megfordult a Világ és vele együtt az Érdekek is! … Ugyi?!

Amikor a munkavállaló törvényesen piálhat

Általános előírás minden munkavállalónak, hogy ittasan nem jelenhet meg a munkahelyén, ott alkoholt nem fogyaszthat, munkáját, feladatait szeszes befolyásoltság alatt nem végezheti. Ez szerintem egy teljesen normális kritérium, ez ellen senkinek kifogása nem lehet. Ámde vannak egyes “munkavállalók”, akiknek a “munkáltatója” az ilyesmit simán elnézi, azt egy magától értetődő “hagyománynak” tekinti, s így semmiféle módon korlátozni nem akarja.

Az már egy nagyon régi, paraszti hagyomány, hogy minden béresnek, minden reggel, minden munkakezdés előtt egyszerűen “kijár” a szinapszis-gerjesztő, napkezdő “Feles“. Ezt óhajtották még egy, a korabeli, “Moszkvai Divat” alapján megtörni az “Emútharmincév” akkori politikusai azzal, hogy reggel kilenc óra előtt mindenkinek(?) megtiltották a szeszesital fogyasztását. Ezen nem köll csodálkozni, hiszen akkor még ugye “Gyarmat” vótunk.

Most meg ugyi már nem vagyunk azok, főleg 2010 (… ’11, ’12, ’13) óta, amióta az Országgyűlést elárasztották a Béresek, meg a Zsíros (Kövér) Parasztok, akik osztán eme “Nemes Hagyományt” megtörni még a napi gyakorlatukban sem akarják … mivel az a “sajátjuk”, illetve “sajátosságuk”! Annak ellenére sem, hogy egy, magát kádéenre piált Képviselőtárs már nem egyszer okozott botrányt az Ülésteremben, s ezért az Országgyűlés Büféjében egyesek javasolni voltak bátrak a szeszesitalok forgalmazásának betiltását.

Nos, mivel az illető, Kádéenpiás Képviselgő Úr nem a szexista, csupán a szeszista megnyílvánulásairól híres (bár azt tudni köll, hogy ő ugyi tán ivott, tán’torogott, de emiatt őtet megszólni csakis per terhe alatt szabadott!), ezért osztán a Házbizottság elé kerülhetett azon tíltó határozati javaslat, miszerint a parlamentben piát árulni (fogyasztani?) nem szabad, lévén az egy olyan munkahely, ahol a Köz által fizetett közszolgák dolgoz(ná)nak.

A Főméltóságú Házbigottság azonban úgy döntött, hogy az időnkénti, orvosi lelettel nem bizonyított, csakis és kizárólag ellenzéki szemmel annak látható kilengések (billegések) nem indokolják, hogy eme speciális munkahelyen ugyanazon előírások vonatkozzanak a munkavégzőkre, mint a hétköznapi életben. Ezért osztán a jövendőben is lehet akár rommá is piálniuk magukat azon KÖZalkalmazottaknak, a KÖZpénzéből kapott fizetésükből, akik csupán olyan csekélységekkel vagyonnak megbízva, mint példának okáért a törvények “megalkotása”. … Megfordult a Világ, hiszen ezek szerint az árokpartot kapirgáló Közmelós sokkal felelősségteljesebb munkát végez, mint a Marhagyűlés … izé … az Országgyűlés padsoraiban bőgő … izé … szónokoló Képviselő, lévén az előbbit rendszeresen megszondázzák, az utóbbit pedig legfeljebb ha a Szondaipszosz vonja kérdőre. (Megjegyzem, ismerek egy-két Közmelóst, akit én sokkal alkalmasabbnak vélek a törvényhozási munkára, mint Pálffyt, avagy Orbánt az árokkaparásra … szondáztatás után is!)

Amikor a házmestert kötelező feljelenteni

Abszurdisztánnak voltak olyan történelmi korszakai, amikor a Házmesternek kötelessége volt megfigyelnie, illetve feljelentenie a T. Lakóközösség azon tagjait, akik nem a kellő lojalitással viseltettek az ippeg aktuális Rendszer iránt. Az ilyen üldözendő magatartás időnként zsidóbújtatásokban, időnként meg a Szabad Európa, illetve az Amerika Hangja hallagtásában (utóbbiakat könnyű volt leleplezni, lévén a gangig harsogott ki a “bííííp-zrrrr-csrrrr-dúúúdúúú“), avagy a Szabad Nép szemétbe dobásával (“Kukavizit“) nyílvánultak meg.

Osztán teltek-múltak az évek és a házmestereket mentesítették eme törvényes kötelezettségeik alól (onnantól csakis a Hatóság háláját eredményező “önszorgalomból” tehették, amit tettek). Osztán mégtovább teltek az esztendők, lett itten valamiféle “Rendszerváltás” és a házmesterből “Közös Képviselő” lett, akinek legfőbb dolga a kasszírozás, azaz bevételeztetni a Közös Rezsit (meg “lebarnítani” az antiszociálisan viselkedő lakótársakat).

Újabb néhány esztendő múltával, egy bizonyos “Második Orbán-kormány” hatalomra jutásának negyedik esztendejében, ezek az ex-hausmeisterek újabb kihívás elé voltak kénytelen nézni. Egy bizonyos, meglehetősen gyanús körülmények között alaposan megtollasodott, csepeli bürgermeister, mint országgyűlési képviselő és Rezsicsökkentési Hatalom-megbízott azzal a törvényjavaslattal örvendeztette meg az egész országot, hogy a társasházak közös költségeire is kiterjesztett állami diktátum jótékony hatásairól minden közös képviselőnek havonta kötelessége tájékoztatni a T. Lakóközösséget. De nem ám csak úgy, ahogy ez a hauszmájszter a maga, valószínűleg selejtes ízlése alapján gondolja! Hanem pontos előírások szerint: jól látható helyen, nagy formátumban, kizárólag “Arial” betűtípussal és minden egyes fizetési ciklusban.

Hogy ezzel mért is Fordult meg a Világ? Hát azért, mert ha néhány közös képviselő arra vetemedne, hogy rezisztensnek bizonyulna a RezsIsten Hitével szemben és nem hajlandó, avagy trehány az előírtak szerint fennen hírdetni Tökéletes Kormányunk Tökéletlen Intézkedésének Evangéliumát, akkor a T. Lakóközösség bármelyik tagja feljelentheti őt! … A Fordított Szereposztás szerint tehát mostantól nem a T. Lakónak köll keresnie a Házmester kegyeit, hanem fordítva, amivel nekem nem is lenne különösebb bajom, hiszen ez lenne a normális, … csakhogy talán nem így!

Fordítva működik tehát itt minden, ebben a Fordított Demokráciában: a rabló kiált tolvajt, a prosti csinál úgy, mint ha apáca lenne (az meg prostiként viselkedik), a befőtt teszi el a nagymamát és a szar húzza le a vécét!

… és ezt …

szendamondja!


“Áfá”-ból “Trianon”

Hogy mi az ördög köze van az Általános Forgalmi Adónak (“ÁFA“) a Trianoni Békeszerződéshez? Jó kérdés, de vagyon rá válasz! Érdemes kapaszkodni, mert lészen itt egy-két kisebb “kanyar” is.

Aszonta L. Simon László költő, ex-államtitkár, “cigánymeggyes” rabfoglalkoztató kertész és mindenható, kultúrális főlótuszkaktusz, hogy Trianon vérző seb a nemzet lelkén, olyan, feldolgozatlan trauma, melyet csakis úgy lehet meghaladni, ha őszintén feltárjuk a Múltat, s azzal bátran szembe is nézünk. … Eddig egyetértek, s mint a történelemtudomány amatőr szerelmese, erről pofázok már évtizedek óta, többek között a “Nyomják Krahácsot!“-típusú, mélymagyar busongóknak is … mindenféle kézzel fogható eredmény nélkül. Azért nem jutok velük soha dűlőre, mert az egyetértési “mínium”, amit ilyenkor közösen sikerül elérnünk, kimerül abban, hogy a Győztesek által a békeszerződés formájában reánk erőltetett területfelosztás valóban igazságtalan volt. De hogy hogyan és miként jutottunk el odáig, … na itten már rögtön megszakad az egyeztetés folyamata.

Mert olyanokat nem lehet mondani ezen “turbómagyaroknak”, hogy az Első Világháború elvesztése szinte törvényszerű volt, lévén a korabeli “Kerjobbkonz” társaság egy rosszul felszerelt, részben elavult fegyverzettel rendelkező hadsereggel menetelt a csatába; hogy az “Úri Osztályhoz” tartozó hivatásos tisztek annyit értettek a (korabeli) modern hadvezetéshez, mint tyúk az ábécéhez, úgy irányítgatták a csapatokat, hogy a frontvonalra még csak ki sem dugták az orrukat, s úgy bántak a tartalékosokkal és a sorállományúakkal, mint a kapcarongyokkal és az (egyébként állandó “hiánycikknek” számító) ágyútöltelékekkel. Azt sem, hogy a hadsereg demoralizálódásához és széteséséhez éppen ezen tiszturaknak volt a legtöbb közük és nem a “ballibeknek” (kommunisták, szocdemek, károlyisták), azaz egyetlen szó nem igaz a “Hátbaszúrási Elmélet“-ből. Arra sem lehet ráirányítani ezen Jóemberek figyelmét, hogy ez az óriási területveszteség talán nem következett volna be, ha az “Ezeréves Állam” nemzetiségiei nem kívánkoztak volna ki olyannyira a Királyság kötelékéből és ez egyáltalán nem annak következménye, hogy őket erre “külföldi hatalmak ágensei” úgymond “feltüzelték”, hanem annak a velejéig ostoba, a magyar szupremáciát hírdető, nemzetiségi politikának, amelyet a Trianont megelőző évtizedekben szakmányban folytattak például a manapság felmagasztosult Tisza grófok.

De térjünk csak vissza L. Simonra, aki most nem verset, hanem közpénz óhajtana költeni egy újonnan gründolandó “Trianon Múzeum“-ra! Mert szerinte ez a nagy, össznemzeti “szembenézés” csakis ezen módon érhető el. S mivel a cél “szent”, az óhaj meg “nemes”, igazán megéri erre áldozni a költségvetés mindössze 2 milliárdját, ami valóban bagatell összeg a stadionokra fordítottakhoz képest, s szinte észre sem vehető a Simicska(Orbán)-cégeknek kiutalt, közbe’szerzési tíz-száz milliárdok mellett.

Nem is lenne nekem ezzel a világon semmi bajom, ha ebből a neofita Kerjobbkonz társaságból ki tudnám nézni a valóban őszinte és tudományos igényt. Ha képes lennék feledni a tapasztalataimat és el tudnám nekik hinni, hogy ez az új, állami intézmény nem csupán a mélymagyarok újabb, történelemhamisító (sőt, történelemhazudó!) kultusz- és rettenethelye, illetve a tehetségtelen, valójában semmihez nem értő és semmirevaló pártkáderek, csilivili állami fizetéssel járó temetője lesz. De erre már sajnos nincs bennem ölégséges jóindulati kapacitás, mert – bő másfél milliónyi “polgártásam”-tól eltérően – én tisztában vagyok azzal, hogy kikkel vagyunk mi itt körülvéve.

Ámde ismét csak kanyarodjunk vissza Elsimonra! A manus, eme módosító javaslatában megjelölte a gründolandó állami intézmény finanszírozási forrását is. Nem másban, mint a NER-állam jövőre növekvő áfa-bevételében, amely a Vargalázatos-féle büdzsé-tervezet szerint 2014-ben 1,6 százalékos bővülést fog mutatni. Elsimon, lévén ő “kultúrális szakember” ezt simán el is hiszi, s így hozomra mánis kőtene egy kis pénzmagot a még be sem folyt lovettából. … Rabfoglalkoztató kertész-költőként bizonyára még sosem hallott a “medve” bundájáról, meg az arra való előre ivásról.

Mások azonban már igen! Így például a csupa fidesznyikből álló Állami Számvevőszék, az Orbánnak alázatosan talpat(?) nyaló Költségvetési Tanács sőt, még a világ egyik legostobább … izé … legzseniálisabb, “unorthodox közgazdásza” által “irányított” Magyar Nemzeti Bank is. Mindhárom szervezet ugyanis arra merészelt vetemedni, hogy a Varga-féle költségvetési törvénytervezet (remélem a karcagi Misu pezsgőt bontott, hiszen ugyan eleddig már kétszer is volt pénzügyminiszter, de ez az első olyan büdzsé-javaslat, ami alá ő kanyarinthatta az aláírását! … hehehe!) bevételi számításait minimum “kétséges”-nek minősítse. Hogy pontosan miért is, arra a három véleményező már nem tért ki részletesebben, de a “Policy Agenda” (“PA“) nevű elemző cég a tegnapelőtt megjelent tanulmányában már igen (a linket lásd a bekezdés elején!).

A “PA” szerint ugyanis Varga, mindössze csak a legújabb kampányfogást, azaz a “Rezsiharc“-ot, illetve annak pénzügyi következményeit volt szíves “kifelejteni” a számításaiból. Az újabb, mától érvényes, 11,1 százalékos “rezsicsökkentés” ugyanis az áfa szempontjából minimum 20 milliárdos bevételkiesést fog okozni (és akkor még nem is számoltak az így totál veszteségbe döntött szolgáltatóktól be nem folyt nyereségadóval!). Ráadásul a 2014-es, 1,6 százalékra kalkulált áfa-többlet nem a valós, idei tényekhez viszonyított, hanem a tavalyi, elkurcsyánus képzelgésekhez, annak a 2013-as Költségvetés Törvénynek eredeti számaihoz, melyeket az idén már hétszer(!) köllöt módosítani! Márpedig az idén szeptemberig (többek közt a “rezsicsökkentésnek” hála) már jelentősen kevesebb általános forgalmi adó folyt be a közkasszába, s ha erre rárakódik még a mai naptól fogva az újabb, kizárólag kampánycélokat (és a nagyfogyasztó gazdagok érdekeit) szolgáló újabb, erőszakos hatósági ármérséklés, akkor jövőre az áfá-ból nem hogy 1,6 százalékos többletbevétel, hanem 11 százalékos csökkenés lesz az eredmény!

No de kit érdekel ez? Ha a “szakminisztert“, illetve a Nagyfőnököt nem foglalkoztatja a dolog, akkor miért kéne egy “kultúrális szakpolitikusnak” ilyen bagatell ostobaságokkal törődnie? Hát nem így van?

Úgyhogy növekvő áfa-bevétel ugyan nem lesz, de hogy újabb hülyemúzeum, az persze igen, abban olyan biztos vagyok, mint hogy most ezt a posztot írom. Mert így “működik” ez a velejéig abszurd Patyomkinisztán, a “Grazi Klinika” 93 ezer négyzetkilométeres Dühöngője!

… és ezt …

szendamondja!


Rezsi és Katasztrófa

Már többször szerettem volna írni egy tőlem megszokott, tehát csípősen karcos posztot a “Rezsicsökkentés“-ről, illetve a “Rezsiharc“-ról, de mindíg közbe jött valami és nem is éreztem magam alkalmasnak ahhoz, hogy az Átverést pontosan dokumentáljam is.

Ámde tegnap olvastam valamit, ami a lehető legpontosabban tárja fel azt, hogy Vityu kán kivel is fizetteti meg a saját választási kampányát (takarékosan, tehát velünk!):

A Fidesz vezetői nem tanulnak a múltból:

Rémisztő ötletelés a rezsicsökkentésről

A kormányzati nyilatkozatok szerint a jövő évi költségvetésben minden a rezsicsökkentésről szól, de jó lenne tudni, hogy ez konkrétan miben nyilvánul meg, a számokból ugyanis nem derül ki. A választási kampány jegyében újabb rezsicsökkentési hullámmal kecsegtetnek, miközben jól tudják, hogy ebben a formában hosszabb távon az eddigi lépések sem fenntarthatóak.

Már hozzászoktunk ahhoz, hogy a permanens rezsiharc időszakát éljük, a botrányok mellett leginkább erről szól a választási kampány is. A jövő évi, egyébként nagy meglepetéseket és kirívóan irreális számokat nem tartalmazó büdzséről is azt tartotta fontosnak kiemelni az illetékes miniszter, hogy abban minden a rezsicsökkentésről szól. Ez persze nem igaz, nem is lehet az, hiszen az egész rezsiharcos csodafegyver lényege, hogy a Fidesz a költségvetést látszólag kímélve a közszolgáltató cégekkel – és közvetve a lakossággal – fizetteti meg a népszerűségnövelő kampányát.

Az eddigi erőltetett árcsökkentéssel Orbánék már elérték azt, amit most az alkotmányban is rögzíteni akarnak, azaz a nonprofit közműszolgáltatást. Túl is lőttek a célon, mert a lakossági gáz- és áramszolgáltatók masszívan veszteségessé váltak, akárcsak távfűtő és vízmű cégek. Az előbbiek működésképtelenek is lennének, ha nem kapnának százmilliárdos állami támogatást, természetesen az adófizetők pénzéből. A szemétszállítás több helyen ténylegesen ellehetetlenült, mert a mesterségesen lefaragott tarifák tönkretették a helyi cégeket, hasonló helyzet állt elő egyes kéményseprő vállalatoknál is.

Nem kell ahhoz gazdasági szakértőnek lenni, hogy tudjuk: az Orbán-kormány-féle fűnyírószerű, az érintettek tényleges költségeit és működési feltételeit teljesen figyelmen kívül hagyó árcsökkentés nem tartható fenn hosszabb távon, mert tönkreteszi a közműcégeket. Az eddigi 20 százalékos bevételkiesés jóval nagyobb, mint az ezeken a területeken szokásos nyereségráta, és belső racionalizálással nem kompenzálható, azaz törvényszerű a veszteséghalmozás. Ez előbb-utóbb működési bajokhoz vezet, amit a fogyasztók éreznek meg, elsősorban a szolgáltatás minőségében. /Lehet, hogy véletlen, de ahol e sorok írója lakik, évek óta nem volt váratlan és elhúzódó áramszünet, az utóbbi három hónapban azonban legalább négy./

Az alacsonyabb közműdíjak csak akkor tarthatók fenn, ha a fogyasztói árstruktúra összetevői jelentősen csökkenthetők, és nem a minőség rovására. Az energia-szolgáltatóknál ehhez részben a beszerzési árak, részben a hálózati költségek csökkenése szükséges, az előbbi a világpiaci tényezőktől, az utóbbi viszont az állami MVM díjszabásától függ. Ott van ezeken túl persze a teljes fogyasztói ár csaknem harmadát kitevő adótartalom, amely a legnagyobb teret adná a csökkentéshez. Különösen igaz ez a többi közműcégre, ahol az egyetlen lényeges költséglefaragás a hatékonyságnövelés lenne, de ebben nincs 20 százalékos tartalék, azaz maradna az adócsökkentés. Erről azonban a kiélezett költségvetés miatt a kormány hallani sem akar.

Ilyen körülmények között józan gazdasági szempontból teljesen irracionális újabb rezsicsökkentési lépéseket ígérni, márpedig a Fidesz-propaganda ezt teszi. Vajon milyen szolgáltatásokat és mennyire akarnak tovább sarcolni? A cél vélhetően az érintett cégek teljes ellehetetlenítése, vagy legalábbis az ezzel való fenyegetés. Erre utal, hogy Orbánék már többször kifejtették, újra állami kézbe vennék a közműcégek többségét, egy-kettőt közülük már az idén. Ez persze sok százmilliárdba kerülne, és a fedezet nem látszik a büdzsében még jövőre sem. A legjobb módszer tehát lerontani a cégek értékét, kemény veszteségbe döntve őket, hogy a tulajdonos inkább olcsón megszabaduljon tőlük.

A legnagyobb szolgáltatóknál azonban ez aligha válik be, mert a többnyire multinacionális anyavállalat túl sokat fektetett be ahhoz, hogy mindent elkótyavetyélve kivonuljon. Ezekben az ágazatokban a beruházók évtizedekben gondolkodnak, és olyan háttérrel rendelkeznek, hogy nehéz őket sarokba szorítani. Illúzió tehát azt hinni, hogy olcsón meg lehet szabadulni tőlük, lásd az E.On mostani kivásárlását, amely csaknem 300 milliárd forintunkba került, szakértők szerint kétszer annyit fizettek érte Orbánék, mint amennyit ér. Ha így akarják „kiebrudalni” a többi multicéget is, ingünk-gatyánk rá fog menni.

És vajon mit érünk el vele? Ki hiszi el az elmúlt 60 év tapasztalatai alapján, hogy az állam jobb gazda lesz, mint a magáncégek? A tények ennek pont az ellenkezőjét mutatják: az állami vállalatok kevésbé hatékonyak, ráadásul a politikai jutalomosztás és a korrupció melegágyai. Ebből aligha lesz kisebb költség és fogyasztói ár, hacsak az utóbbit nem tartják mesterségesen alacsonyan. Akkor viszont visszatér az állami dotáció rendszere, a piaci viszonyoktól való teljes elszakadás, de sajnos már láttuk, ez hová vezet. A számlát persze akkor is, most is mi fizettük és fizetjük.

A közelmúlt elrettentő példái a jelek szerint a Fideszt nem zavarják. A mindenható állam erőszakos építése és ennek révén a saját holdudvar erősítése töretlenül folyik, sőt újabb és újabb rémisztő ötletek merülnek fel. Jellemző példája ennek a hatósági húsár bevezetésének eszement gondolata: elképesztő és ijesztő, hogy ez egyáltalán felmerülhet a Fidesz vezetőinek a fejében. Úgy tűnik, ők semmit sem tanultak a múltból, és a jelen realitásai sem hatnak rájuk: a hatalmi mámor tényleg teljesen elvakítja az embert.

Lengyel L. László

A Bajai Csata

Míg az elmúlt napokban elektronikus szempontból “nomád”, tehát “nettelen” életmódot folytattam, sok minden történt kicsiny hazánkban, Abszurdisztánban. Csak néhány példát kiragadva: Baján felvonult az Ellenzék nehéztüzérsége, de végül csak bakot lőtt; az Orbán Család fájának legfrissebb, (Tiborcz-féle) hajtásáról pedig kiderült: nem csak tolvaj, s olykor pitiáner, de ráadásul még ügyetlen is.

Hatalmas ütközet zajlott le Baja városában az elmúlt hetek során. A tét látszólag az volt, hogy melyik pártalakulat képes megszerezni egy megüresedett, önkormányzati képviselői helyet, de valójában az egész arról szólt, hogy melyik, egymással antagonisztikus ellentétben álló Gyülekezet tudja bebizonyítani a maga Igazát: az Orbán Egyház azt, hogy a Többség az ő tanait követi, azaz Pápája  tévedhetetlen, s így leválthatatlan is, avagy az Ellenzéki Eklézsia azt, hogy ugyanezen Többség igenis Reformációt kíván, s Pápamentes életet akar élni.

Kétségtelen, hogy ezúttal is az Ellenzéknek volt nehezebb dolga. Baja ugyanis nem csak a halászlé, de (a rendszerváltás óta) a mára Maffia-párttá “szelídült” Klerikális Reakció (FideSS-Kádéjenpé) egyik fővárosa is. Ezért osztán most igyekeztek nem elbénázni a dolgot, s nem csak egy meglehetőst szemrevaló jelöltet sikerült állítaniuk, …

… de még arra is képesek voltak, hogy eme “bács-kiskuni Jean d’Arc” mögött felsorakoztassák a gyakorta egymással is kisebb ütközeteket vívó tartományi csapatokat (MSZP, E-PM, DK). A hadakat vezénylő Tábornokoknak így már komoly esélyük volt a győzelemre, különös tekintettel arra, hogy nagyon komoly segítségeket is kaptak az ellenfelüktől! A Pápista Hadsereg Hátországa ugyanis egyre-másra adta fel azt a bizonyos “magaslabdát”, amit a “Reformátusoknak” csak le köllött csapkodniuk, s tisztesség ne essék szólván: meg is tették serényen, csak olyan kevés volt ezekben az erő, hogy a lasztikat sajnos nem sikerült a Közöny Hálóján (avagy Ingerküszöbén) túlra juttatniuk.

Kezdődött az egész azzal, hogy az ország egyik legharapósabb “Őrkutyája” (“Watchdog“), az oknyomozó újságírás példaképe, Ferenczi Krisztina a nol.hu oldalán bebizonyította, hogy az elhíresült Felcsúti Falopás tettese bizony-bizony az a família volt, amely István nevű gyermekén keresztül nemrég beházasodott a Pápai Családba.

Az ügy lényege az, hogy még az esztendő elején hírek kezdtek szállingózni arról, hogy a Pisti nővérkéje, Tiborcz Eszterke által sikeresen megpályázott, 157 hektárnyi állami szánó két tagját egymástól elválasztó, 1,6 hektáros területen “valakik” illegális fakitermelést folytatnak, amiről nem csak az illetékes hatóság, de még maguk a tulajdonosok sem tudnak! Nosza ki is szállt oda Krisztina, s megállapította, hogy a “Natura 2000“-es, tehát védett! erdő csúnyán le vagyon tarolva, ráadásul a helyszínen megtalálta azt a “Massey Fergusson” traktort is, amely a kitermelt akácrönköket (ismeretlen helyre) elszállította. A vontató szélvédője mögött csálén díszlő rendszámtábla alapján pedig nem volt nehéz kideríteni, hogy a gép bizony a Tiborcz család birtokában álló “ES Hungary Kft.” tulajdona! …

Persze innentől minden ment a maga “szokásos” módján: a területileg illetékes kormányhivatal megállapította a kárt, majd leállította a vizsgálatot; a területileg ugyancsak illetékes bűnüldöző szervek (megyei és városi rendőrkapitányságok) egymásnak lökdösték az oligarcha-kakival teli fapelenkát. … Az ő igyekezetüket teljes mértékben megértem, hiszen ki az a hülye aki ne tudná: széllel szemben nem érdemes. Ámde azt már egyáltalán nem értem, hogy miért lop/lopat fát egy olyan család, amelyik mindössze két esztendő alatt az ország legnagyobb földbirtokosainak egyikévé vált, s az így megszerezhető EU- és állami támogatásokból évente több százmillió forintos jövedelemre tesz szert; amely család cége mindössze három esztendő alatt 3,2 milliárdos állami megrendeléseket kapott? Egyáltalán: mi szüksége lehet egy ilyen családnak bő ezer köbméternyi akácfára (ők fogják gyártani a “szociális” temetések “nemzeti fejfáit”? – Tiborcz apuka egyébként korábban temetkezési vállalkozó is volt! – hehehe! … röhögnék, ha lenne min!), s ha már igen, akkor miért pont egy védett területről szerzik azt be? Nincs elég pénzük (ahogyan a magánútjuk felújítására se volt), másutt nincs legálisan kivágható akácos? …

Kattintson a bezáráshoz!

… És ha már valaki lop, akkor hogy lehet olyan hülye, hogy a “corpus delicti“-t, azaz a traktort “ottfelejti” a tett színhelyén, … ha már ottfelejti, akkor miért hagyja benne a rendszámtáblát is és ha már benne felejtette, akkor hogy lehet valaki akkora barom, hogy ugyanezen traktoron fotóztatja magát az Ifiasszonnyal, s a felvételt még köznyilvánossá is teteti egy olyan pletykamagazin (“Story“) által, amelynek tulajdonosával (“Sanoma Media Budapest Zrt.“) egyébként az Após “hadban áll“?! … Arról már nem is beszélve, hogy ugyan miféle apa az, aki a lányát egy olyan családba hagyja beházasodni, amelyet köztörvényes bűncselekményen kaptak?! … Az ember esze megáll és csak ácsorog!

De ha már az Apósnál tartunk! Hát ő sem volt rest megadni minden segítséget az Ellenzéknek. A fatolvajokat lebuktató Ferenczi-cikk megjelenésének napján (2013. szept. 20.), a “szokásos pénteki rádióinterjújában” a Felcsúti Cipolla ismételten kegyeskedett elmondania a maga “őszödi beszédét“. A hatalomtól és egyéb agylágyító szerektől szétpüffedt arcú (és elméjű) Vezér …

… minden további nélkül beismerte: kormányának eddigi teljesítménye egy nagy büdös Zéró, ezért osztán jövő tavasszal nem is ezzel, hanem a már 2010-ben is megszokott Néphülyítés felturbózott változatával óhajt kampányolni! Rá fogja majd kenni a homályos, tehát számon kérhetetlen ígéretek, meg a Rezsicsökkentés mézét az Ordas Hazugságok manila(duma)kenderéből font, karvastagságú “madzagjára”, s teszi mindezt azért, mert ő az, aki valóban(!) érti a magyar nép gondolkodásmódját (“A remény fontosabb a magyar választópolgár számára, mint a tény; ez egy döntő eleme a magyar népléleknek.“). Ezért osztán “…csak olyan választási programmal érdemes előállni, amely nem arról szól, mit tett a politika, hanem hogy mi az a lehetőség, amelyet fel tud kínálni az embereknek, akik ezt ki tudják használni, ha ügyesek.“, azaz ezért “sokkal inkább a reményről, a jövőről és az emberekről kell szólnia ennek a választásnak“.

Az ember azt hinné, hogy miután ott áll a Führer és annak egész díszes Famíliája letolt gatyával, picsánrúgásra váró rózsaszín, törvényes(sé tett) és köztörvényes bűncselekményeken felhízott, rezgően lágy farpofákkal Ország és Világ előtt, az erre vasárnap alkalmat kapó bajaiak ki is használják a kínálkozó lehetőséget. De nem! A Kubatov-listás mozgósításnak köszönhetően a “Vak(hit)komondor” – ha csak hat százalékkal, azaz 61 szavazattal is, de – erősebbnek bizonyult a “Reményhal“-nál.

Ámde mielőtt bárki túlzottan örömködni, avagy búsongani kezdene, szeretném megjegyezni: a Bajai Csata legfőbb “nyertese” bizony a “Szarokrája” volt! A jogosultaknak ugyanis mindössze 34 százaléka volt hajlandó részt venni ezen, valljuk be őszintén, semmit el nem döntő, legfeljebb üzenet-értékű szavazáson, ami azt jelenti: 66 százalékukról nem tudni, valójában mit gondolnak Orbanoabszurdisztánról. Nem tudni, hogy amikor valóban fontos lesz a dolog, mit fognak tenni, képesek lesznek-e jövő tavasszal végre megmozdulni, s azt vajh’ melyik irányban.

A hezitálók figyelmébe ajánlanám a következő mondatokat:

“Az Alaptörvény lezárja a közelmúlt fájdalmas és igazságtalanságokkal terhes szakaszát…. A jövőnek szól a jelenen keresztül. Ma még a felnőttek….élnek és dolgoznak értetek az Alaptörvény által biztosított szabadságban és demokráciában, de holnap már ti fogtok aszerint élni és dolgozni!”

Ezt Hárauzsika nénin keresztül üzente a Führer az egyébként totál tönkre tett és lerohasztott általános iskoláink diákjainak! … Nem tudom, ki hogy van vele, de én kifejezetten utálom, ha fenyegetik a gyermekeimet, ha Jövőjüket az uborkafára felkapaszkodott, Gerinctelen Csúszómászók és Köztörvényes Bűnözők akarják meghatározni!

Hamarosan el köll majd döntenünk, hogy miből készüljön az Ország Halászleve: Szarokrájából, avagy Reményhalból; s azt is: Mi együk-e meg, avagy a Vakkomondor!

… és ezt …

szendamondja!


Újabb levél a Vezérnek

Nem dicsekvésként (dehogynem!) írom le, de tény: köztudomásúan bensőséges (levelező)viszonyban állok a Nemzeti Köz(g)ép Kormányának Első Emberével. Ezt valamennyi Olvasóm, tehát Barátom és Köztársam is tapasztalhatta, ergo bizonyíthatja! Mivel már régen írtam Nekije levelet, ámde közben szaporodtak a “megbeszélendő” események, hát úgy döntöttem: pennát, illetve klaviatúrát ragadok abban a reményben, hogy hamarosan ismét választ kapok rá. (Ugye, kedves emigrant Köztársam?! … “magaslabda” pattog a túloldalon!)

Idös és (sajna nagyon) Drága Viktorom!

Hetek, hosszú hetek teltek el már azóta, hogy utóljára levelet váltottunk egymással. Csakhát tudod az a helyzet, hogy bár naponta többször is az eszembe jutsz, ismerőseim is gyakran emlegetnek Téged, de mióta voltál szíves Magadnak és Üzlettársaidnak összegründolni ezt a “feritéles” Neomagyarországot (melyet egyre többen neveznek – alpári módon – hol “Mutyisztán“-nak, hol pediglen “Regio di Mafia“-nak), ahol a “(párt- és köz-)munka” de nem a “jólét” az “alap”, azóta egyre több időt töltök azzal, hogy munkára vadásszak. Így osztán míg Te túrázol a “Diktá“-ban (tulajdonképpen megértelek Téged, hiszen régről ismert “tájak” felkeresése is legalább olyan élvezetes, mint az újabbak felfedezése – ráadásul az utóbbiakban még rendszeresen el is szoktál tévedni!), én a pénztárcám alján kotorászva próbálom kifizetni az “emútháromévben” úgy negyedével megemelve csökkentett rezsimet, meg a neveddel fémjelzett Rezsimet is. … No, de térjünk mán rá az aktualitásokra!

Viktor vazze!

Mostanában ugyan mi a jóbüdös francokat művelsz Hapsikám?! Az még hagyján, hogy a fejedben hordott – elébb csak Pénzre, aztán Pénzre és Hatalomra, végül pediglen csakis Hatalomra (meg úgy általában Focira) – hardveresen programozott, egybites masinériád időnkét lelöki a szíjjat. Ezt már többször megbeszéltük és soha nem tagadtad ennek tényét. De eleddig legalább arra  képes voltál, hogy felismerd Magad és a Bandád érdekeit, azaz: csak néha-néha, amikor túladagoltad Magadnak  az “Államférfiúi Koktélt” (Xanax+Házirettenetes), rúgtál(be) és haraptál bele a Te Simicskanyergescsányidemjánésatöbbi álneveken futtatott Üzleteidet finanszírozó Európai Unióba és annak befolyásos politikusaiba … ha tetszik: döntéshozóiba.

Még azt készséggel(?) megértettem, hogy Önnön belföldi érdekeid okán egy bő 200 millás lejáratókampányba fogtál az IMF (Neked “ájemef“, avagy “”íemef“) ellen, így próbálván elérni azt, hogy a Te “Magyarország megújúl” kampánynevű saját vállalkozásodat az “önként” és mindenféle ellenőrzés nélkül, tehát vakon megfinanszírozza olyan alacsony kamattal, melynél “kisebbre” csak a nemoffshore (mert ugyan Málta, Kajmán-szigetek és estébé a székhelyük, de Rogán Tonyó, a “Dr. Ötker” úgymond “ismeri” a tulajdonosait … nemúgy, mint az ex-jegybankelnök, Simor fideszileg nevesített ciprusi cége esetén!) vállalkozásaidon keresztül árult “letelepedési kötvényesek” adnak kölcsön (bár ha azt nézem, hogy 250 ezer € helyett az álamkassza csak 225 ezret kap, majd öt esztendő után 275 ezret fizet vissza az akkor talán már nem is a Te Országod, akkor itten csak lineárisan adódik a 24 százalékos kamat, szemben az IMF max. 5 százalékával, igaz, a bevételből a “valaholszigeteki” vállalkozásaitok útján nem tudtok azonnal 10 százalékot ellopni!).

No de az, hogy elébb tavaly nyáron bekoktélozva elismered az államtól való pénzszerzésbe Hozzád hasonlóan belehülyült Demján kamarájában, hogy “biza’ nertársaim, tessenek tudomásul venni, hogy itten minden fejlesztési és beruházási píz csakis a Júniótól gyün“, közben (meg osztán) pedig junióellenes kampányba fogsz, … hát érdekes. Ahogyan az is, hogy miközben “lekedvesukránasszony”-oztatod Pártod alelnökével, aki nem melesleg Országod egyik legkorruptabb polgármestere (Kósa Szemüvegeshuszár Lajos és Mr. Twentyprocent) az IMF magyarországi igazgatóját, március 15.-én kitünteted azt a Dilidemjánt,(a magyarországi szak- és felsőoktatási képzés egyik legfőbb amortizátorát … hozzá hasonló már csakis Parragh nevezetű mamelukod lehet, aki a nemkamara-tag vállalkozásoktól is milliárdos összegeket nyúlhat le évente és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül!) aki miatt ippeg Kósalandban (anno: “Debrecen“) áll már évek óta úgy a helyi négyesmetró … kettesvillamos beruházása, mint sorba az általa ki nem fizetett alvállalkozók!

No, most ehhöz képest Te lenácizod Merkel kancellárasszonyt? Mert az “csak egy nő“, tehát a Te szemedben alsóbbrendű? Miközben pedig a Tákolmányod negyedik módosításáról szóló EP-vita elől elbújsz a halott Mrs. Thatcher koporsója mögé (… nemkívánatos “tisztelő”-ként a temetési menet utolsó utáni sorába). Aki szintén “csak egy nő”, de persze Hozzád képest … no, hagyjuk!

Viktorom!

Bocsáss meg nekem, hogy most alaposan eltértem a lényegtől … legalább  is látszólag. Mert kábé azon régi(?) bűneidet akartam Neked a teljesség igénye nélkül felvázolni, melyeket Te az Ország, illetve egészen pontosan a Saját Bűnbandád finanszírozása ellen vétettél. Igaz, ezeket még csütörtökön (melyet egy szombati pártbejelentés és törvényjavaslat is “súlyozott”) még úgy próbáltad helyre hozni, hogy belengetted: ha a Juniónak még mindíg nem tetszik a költségvetésünk hiánya, hát akkor jó alaposan megemeljük a Közösségi Jogba is ütköző szektoriális különadókat sőt, kivetjük a reklámadót is.

Az igaz, hogy ez a Te “simicska” álnéven államilag finanszírozott PR-cégeidet is érinti, de tudom, hogy tudod: ugyanezen álnéven üzemeltetett vállalkozásaidat kárpótolni tudod a túlzottdeficit eljárása alól (a hetedik bőrünk lehántásával) kivont és így továbbra is EU-finanszírozott cégeidnek adott állami megrendelésekkel. Legfeljebb majd a négyszeresen túlszámlázott “Szajol-Püspökladány“-os vasúti beruházásban érdekelt, osztrák Swietelskyt majd hatszorosan hagyod túlkontóztatni, a magyar leányvállalatának (trafik-jogokkal is) túlfizetett ügyvezetőjével (Slakter Kornélia) pediglen “lepacsizzátok” az egészet.

Kedves(?) Kistermetű, de nagyravágyó és lötyögőzakós és “koktélgőzös” Barátom(?)!

Mint már a levelem elején is írtam Neked, sok-sok ismerősöm emlegeti a Nevedet. Kisebb részük ájult imádattal, nagyobb részük azonban … hát maradjunk abban, hogy “nem kifejezett elismeréssel“. Persze az utóbbiak tábora is két részre oszlik: az egyik szerint Téged az Általad alaposan kitenyésztett neonácikkal együtt kéne kilőni az Űrbe, míg a másik (többség) szerint Helyetted az Általad kitenyésztett Náci Pondrót, azaz Vona (Zazrivecz) Gábort kéne miniszterelnöknek tenni! Ez utóbbi pediglen már komoly probléma, hiszen bármit is állítsanak az Általad megrendelt közvéleménykutatások, Országod egyes pontjain Zazrivecz befolyása sokkal komolyabb, mint a Tiéd! Mivel pediglen Te úgy rendelkeztél, hogy a következő(?) választások(?) során az egyéni körzetek  méginkább eltorzítsák a valódi választói akaratokat, hát nem sok jót jósolok Pártodnak Észak- és Kelet-Magyarország torzkerületeiben, illetve minden olyan régióban (szinte az összes), ahol a Te EU-ellenességedet zazriveczék ki tudják egészíteni némi libsizéssel és főleg cigányozással! Mindezt pediglen Te azzal tetézted, hogy Az Ország Egyik Legnyílvánvalóbb Mutyiját (trafikok … is!) hagytad szabadjára engedni, kifizetendő azt az a hótmezőlázárhelyi párttitkárt, aki a gargantuai méretekkel rendelkező Rektora (ifjabbak kedvéért: Rapcsák András, KDNP) terjedelmes seggéből bújt ki, akinek a korrupciós seggnyaláson kívül semmiyen más “pozitivuma” nem lévén csakis a kritikátlan, de ellentételezendő “hűsége” emelhette a Te Miniszterelnökséged hivatalvezetőjévé.

Viktorkám!

Egészen biztos vagy abban, hogy ilyenekkel köll Magadat körül venned?! Azt még valahogyan megértem, hogy Neked muszáj volt megszerezned az összes csútkörnyéki földeket, meg azt is, hogy neked egyszerűen kényszeres volt Saját Stadiont, meg Saját Fociakadémiát összegründolni … persze az Államtól kivont pénzekkel, onnan kilopott telkekkel! De egészen biztos vagy abban, hogy ezt az egész Trafikmutyit pont most és pont így köllött megcsinálni?!

Ippeg ma azt olvasom az egyik hírportálon, hogy a trafik-redeal már egy 2009-es ötlet, amelyet a hótmezőlázárhelyi Continental dolgozott ki (cooperation by Elkurcsy Utolsó Egyszemélyes Kutatóintézete!). Valamelyik hülye ippeg ezzel akarta bizonyítani, hogy ez az egész nem csupán egy pilanatnyi ötlet és lehetőség szülte hatalmi visszaélés volt, hanem egy “tudományosan” előre kidolgozott “stratégia”. Ezzel pediglen belelavírozva A Pártot egy újabb zsákutcás mocsárba: akárcsak a Tákolmányozást, úgy ezt sem voltatok szívesek előre közölni a Válaszóitokkal! Akik ugye a szavazataikkal egy “új szerződést ésatöbbit…” írtak alá … biankócsekken és Neked!

Viktor!

Te egészen biztos vagy abban, hogy a Hozzád, meg a simicskákhoz és a teljesen elmebeteg csányidemjánokhoz, illetve az amorális lázárhelyiekhez hasonlóakkal a Te életed elképzelhető határain belül el fogod tudni majd “ketyektetni” a “Magyarország” nevű magánvállalkozásodat? És a Te halálod után (mert akármit mondanak is Rólad, sajna Te is csak Halandó vagy!) egyetlen fiad és számos leányod sokszoros felmenőileg meg tud majd élni a Te Művednek kamataiból? Úgy, hogy idehaza ippeg pont Miattad /Miattatok dűl és borul minden?

De nem csak eről lenne szó! A minap meglátogattam a Trafikosomat: az üzletében egy egészen speciális (és csakis a törzsvásárlók számára árult) cigarettadohánya van. Ha jól emlékszem, már 1995 óta Tőle vásárom a szívnivalómat, a cigihüvelyt, meg időnként a tönkrehasznált “töltőmet” is.

Viktorom!

Ne tudd meg, hogy egészen pontosan ez a hatvanas esztendeit taposó nő miket is mondott Terólad, … meg úgy tíz perc alatt a hozzá betérő vásárlók! Különösen annak fényében, hogy Nénim a saját, ippeg pont ilyesmire kialakított üzletével “sikertelen pályázó”” volt, miközben a tőle két teleknyivel távolabb, korábban turicipő-boltként működő szuterén(!) “Nemzeti Dohánybolt” lehetett, s ezt az ingatlant a pályázat kiírása után két hónappal a város egyik leghíresebb csecsemő- és gyermekgyógyásza vásárolta meg … fillérekért! … mert ő fideszes-mutyis, és nem elsősorban orvos! … Mert a tizennyolc esztendeje ismert Nénim “csak” egy trafikos, aki bevallottan (és nem csak a Kubatovod helyi megbízottja szerint!) baloldali! … És most (mivel a Baloldal sem/nem fogta pártját) bármikor hajlandó Vonazazriveczre szavazni!

Viktor!

Úgy teljesen őszintén és Magunk Között: tényleg akarsz Te együttkormányozni az Általad ugyan megvetett, de kitenyésztett hasznos idiótáknak tekintett Vonazazriveczékkel? És még estelegesen államtitkárt csinálnál a Saját Hatalmad érdekében a zagyvásan Györgygyulából is?! Tényleg?!

Viktor! Te miféle magánmagyarországot akarsz gyermekeidre hagyományozni? Várom a válaszodat!

… és ezt …

szendamondja!

(PS.: A bevezető megszólításban írt “idös”, az rövid “ö”-vel olvasandó, lévén az az “édes” tájnyelvi változata! Az “idős” azonban hamarosan megszólítás lesz, lévén a Vezér&KANcellár május 31.-én lesz Félévszázados. Két nappal előtte pediglen Második Hatalomra Jutásának Harmadik Évfordulóját fogjuk “ünnepelni”! … Egyikről sem fogok megfeledkezni! … és ezt szendam ígéri!)