Bónusz és Málusz

Azt, hogy a Felcsúti Gazdi a Saját Pártjának bel- és külberki embereit “Pavlov kutyája“-ként kezeli, már korábban is ismeretes volt. Ehhöz képest a Vakhitűek és Reménykedők által alkotott “Idióta-halmaz“, bő három esztendővel ez előtt 2,7 millió (agyatlan “fő”-t) számláló “elemei” képesek voltak abszolut hatalomhoz juttatni ezt az önnön kicsinységét és pondróságát megalo- és cezaromániával kompenzáló, elborult elméjű, pszicho- és szociopata, bűzlő fehérjezacs … khm … személyt!

Pavlov állatkísérlete, az elterjedt vélekedésekkel szemben, nem csak arról szólt, hogy annak a bizonyos blökinek elindul-e a nyálelválasztása, ha meglátja a “Jelzést“, hanem arról is, hogy ez a “feltételes reflex” működik-e “büntetés” esetén is. A viselkedéstudomány eme orosz úttörője bebizonyította: úgy a “bonus“, mint a “malus” reflexét is be lehet idomítani! Később pedig az ő kutatási eredményeit nem átallották “átvinni” az emberi társadalomra is! … Lehet, hogy nem is tudtak róla, de a behaviorizmus és az “anti-egzisztencializmus” filozófusai tulajdonképpen (“vicaverza“?) a pavlovi megfigyelésekre alapozták az egész Emberiségre vonatkozó elképzeléseiket … Murphy” pedig a “törvényeit”!

Hogy ez/ezek mennyire igaz/ak, azt/azokat évszázados történelme alapján maga Magyarország tudja leginkább igazolni! Minálunk mindig azon múlott “A Nemzet” és “Az Ország” (manapság: “A Zemberek“) Jelene és Jövendője (időnként – pl. legújabban! –  pedig még a Múltja” is!), hogy az “ippeg aktuális Pavlov” miként és mennyire tudja paríroztatni a Zország Aktív Kutyáinak jelentős többségét, a bonus/malus módszere alapján a “lábhoz” szoktatni!

Mielőtt még a jelenlegi Bal– és Jobboldal Blökiei agyarkodva körbekaffognák a bokámat, kijelentenék rólam, hogy A Népet ostoba, tekintélytisztelő idiótáknak tartom (annak!), illetve azt, hogy mindenféle globalista, ballib eszmék rabszolgáivá akarom tenni (de jó lenne!) A Zembereket, szeretnék mindössze két (minapi) példát felhozni arra, hogy miként is “működik” ez a Mai Magyarország, melyet Bal- és Jobberek a legteljesebb sikerrel alakítottak ki! Ezen belül pedig arra, hogy egyesek (kiemelt köztisztviselők!) hogyan képesek idomulni a pavlovi (hatalmi!) bonus/malus-hoz!

Magyarországon már legalább hatvan esztendeje nem folyt Kémper vezető beosztású politikusok, illetve magas rangú állami tisztviselőkkel szemben. A méltán elfeledett, rákosista (kommunista?) hagyományt azonban a “Rendszerváltás” utáni, Znemzetileg Zleginkább Zfelhatalmazott és Znagyonharmados(?) kormány azonban volt szíves feleleveníteni ezen Zörökséget a hírhedt Szilvásy-Laborc-Galambos-per formájában.

A nevezett Znemzetárulóknak a Znemzeti Zhadbíróság előtt hivatalosan (a koncepció szerint!) azért köllöt felelniük, mert a per negyedrendű vádlottja cégének (“Zömök” Kft.) lehetővé tették, hogy a nevezett vállalkozás “mögött” álló Zbolgár Ztitkosszolgálaton keresztül, a magyar hírszerzés “szenzitív információit” a Zputyinista orosz kémszervezethez jussanak el. A valódi Zbűncselekményük azonban az volt, hogy kipicsázták a Znemzeti Zellenzék és Zoligarchia által üzemeltetett magán-titkosszolgálatot (ZÚDé Zrt.) a Köztársaság által a Köztársaság érdekében finanszírozott hírszerző ügynökségeiből! Mivel a Zügyészség által semmiféle bizonyítékkal alá nem támasztott vádat az első fokon eljáró Zdebreceni Zkatonai Zbíróság megalapozottnak találta, a Zeljáró Zhadbíró, meg a Zegyik Zkatonai Zülnök ítélete alapján Szilvásyra és Galambosra 2 év 10 hónap letöltendőre (utóbbi volt a “Zkém”, előbbi meg a “Zfelbujtó”!), Laborcra meg – mint Zbünsegédre – felfüggesztett elzárást rótt ki. … A tényleges kémkedést elkövető cég vezetőjét pediglen felmentette!

Hogy mi köze ennek Pavlov professzorhoz? A bonus/malus viselkedés-kondícionáláshoz? … Nos az, hogy a Debreceni Katonai Bíróság azon bizonyos “ülnöke”, aki a nevezett “kémek” szigorú elítélésére szavazott, valószínűleg az a Dr. Böröndi Gábor (balról az első!) …

Debrecen, 2013. augusztus 14. Takács Attila ezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár új parancsnoka (k), Böröndi Gábor leköszönő dandártábornok (b) és Benkő Tibor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke (j) a lövészdandár ünnepi állománygyűlése után Debrecenben 2013. augusztus 14-én. Az állománygyűlésen bejelentették, hogy Böröndi Gábor dandártábornok lett a Magyar Honvédség (MH) Összhaderőnemi Parancsnokság szárazföldi haderőinek új parancsnoka, aki a Bocskai-lövészdandár eddigi parancsnoka volt.
(Én elítéltem Őket! Rám ne nézzen!)

… dandártábornok volt (ez biztos!), akit a szigorú kémítéletes szavazata után alig pár héttel a Cívisvárosban laktanyázó “5. Bocskai István Lövészdandár“-t vezénylő beosztásából a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Szárzföldi Haderőinek parancsnokává neveztek ki! … Na ugyan “Ki?!

Ez tehát az Orbánkutyává alacsonyodott közkatona-tábornok “feltételes bónusza” a “reflexei” alapján! … Lehet ezt ugyan “magyarázni”, de az ok-okozatot és az időrendi sorrendet megfigyelni képes Olvasónak, Szemlélőnek fölösleges koptatni a Pártelkötelezett Köpködő Vakok számára eleve letiltott kommentoldalt!

Ámde  ha már Pavlovra és a bonus/malusra akartam “kihegyezni” a posztomat, akkor illő, hogy a “büntetettekre”, az “értük járó máluszokra” is adjak legalább egyetlen, de tagadhatatlan példát!

(Parancsoljon, M’lord!)
Azt írja ugyanis az újság, hogy Paczolay Pétert, az Alkotmány(?)bíróság(?)  elnökét a Magyar Exköztársaság Ura és Parancsolója … igen, Ő! … statáriális eljárással (talán még fő- és vagyonvesztéssel is?) el kívánja távolítani az Európai Unió politikailag teljesen független, jogértelmező testületének, a Velencei Bizottságnak (VB) alelnöki posztjáról. Helyére pedig azt a maffiaközeli “jogászt” óhajtja állítani, akit önmaga javasolt az “alapjogi ombudsmann” pozíciójára. Székely László ugyanis sokkal szervilisebben fogja majd képviselni a a Nemlétező Magyar Jogállamiság abszoljate nemlétező “elveit”, mint Paczolay, aki a “Jobb híján Jogász” …

…. (uralkodói) szemében mélységesen lejáratta magát azzal, hogy a VB-n belül nem volt képes eléggé hathatósan érvelni a Bizottság Magyarországot (azaz OVitézt!) elítélő állásfoglalásai ellen! … Sőt, még volt orcája idehaza egy zárt körű rendezvényen olyasmit állítani, hogy a VB állásfoglalásaiak voltak “jogi alapjai” is!

Ez tényleg tűrhetetlen! Paczolay kvázinertárs akár milyen “hősiességgel” (befogott orral!) is igykezett “servinet regis”-nek mutatkozni, akármiféle falkaforradalmi buzgalommal próbálta tolerálni az AB hatáskör-megvonásait (egy hódmezőlázárhelyi Nullakarcsi javaslata alapján), alázatosan megfogalmazni, a “Legfőbb Jógőri Testület” ítéleteit (a leginkrimináltabb ügyekben – pl.: közigazgatási tisztviselők büntetőadós, indoklásmentes kirúgdosásai; Manyup-pénzek kizsarolása, etc. – szándékos, az ügyben érintettek jogvesztésével járó időhúzással!), hiába köszönte meg hálásan a Vezérnek, hogy az AB-be oda nem való, a minimális törvényi feltételeknek sem megfelelő emberszabásúakat neveztet ki, s azt az Aranypöcsétjébe kapaszkodva némán tűrte … mindez kevés volt a “bónuszhoz”!
A Legfőbb Kegyúr, az Over(dose)lord “úgy” döntött! Ez pedig a Dandártábornoknak (egyetlen “ítélete” alapján) Bónuszt, az eddigi, sorozatosan alázatos ítéletei alapján a Főbírónak pedig Máluszt jelentett! … Az előbbi látszólag “Felfelé” léphetett, utóbbi meg látszólag “helyben” maradhatott!
Egyiküknek sincs sok “hátra”! Közöttük azonban annyi a különbség, hogy az Utóbbi (talán) élete végéig szégyenkezni fog, s azon gondolkodni, hogy “… hol rontottam el?!” … amikor az Új Köztársaságban szemen köpik … az “uccán”!
… és ezt …
szendamondja!
PS.: Van Nekünk, a Szendam-Családnak immáron hét esztendeje egy négylábú tagja! “Fajtájára” nézvést “játszótéri keverék“, neme szerint “kan“, termete “közepes“, szőre színe pedig “fekete“. … Ja, és “Dönci” a neve!
Ha én Döncinek bármiféle bónusz/málusz módszer alapján be akarnám tanítani, hogy bármikor harapjon csak bele a Három Fiam bármelyikébe … valószínűleg engem “kóstolna” meg! … Döncinek ugyanis van esze!
és ezt is szendamondja!