A keresztényüldöző kompjúter

Kilenc hónappal az eredeti határidő után a Központi Statisztikai Hivatal végre közzé tette a 2011. évi népszámlálás adatait. Ezekből az olvasható ki, hogy fogy a magyar, de különösen fogy a “keresztény magyar“. A magyarázkodások bullshitgenerátorai tegnap óta már teljes üzemben működnek – különösen a katolikusoknál!

Tizenhét hónap és tizenkilenc milliárd forint. Ennyi ideig tartott és ennyibe került (jutott ebből Simicskaorbánnak is 400 milla!), mire a KSH nagynehezen feldolgozta azt a 11,4 milliónyi kérdőívpárt, melyet a 2011. évi népszámlálás idején gyűjtött össze. Eredetileg ugyan tavaly júliustól akarták közölni az adatokat, de akkor az illetékes, Vukovich Gabriella elnök bejelentette, hogy “kicsit megcsúszott a feldolgozás“, majd idén márciusra tolta ki a végleges határidőt. Ezt – mint látjuk – sikerült is betartani. Hogy mi volt a csúszás oka (sőt, hogy egyáltalán volt ilyesmi) arról az elnök asszony a tegnapi sajtónyilatkozatában már nem tett említést, pusztán kijelentette, hogy a magyar adatfeldolgozás sebessége a környező országokéhoz viszonyítva a “közepes mezőnyben” foglal helyet, majd mosolygósan aláhúzta, hogy a közzététel majdnem pont egybe esett a Húsvéttal, amely szerinte “a kereszténység legnagyobb ünnepe”.

Nos, lehet hogy így van, de a közölt adatok alapján a keresztényeknek, pontosabban magyarországi egyházaiknak nincs okuk ünnepelni. Köztudott ugyanis, hogy akárcsak a 2001-es kérdőívbe, úgy a 2011-esbe is a kormányzat beleerőltette a vallási hovatartozásra vonatkozó pontot is. Hogy mi az ördög köze van a KSH-nak, s rajta keresztül az államnak ahhoz, hogy ki vallásos és melyik felekezethez tartozik, azt tizenkét esztendővel ezelőtt az ötlet kiagyalóin kívül még nem értette senki. Csak pár hónappal később (érdekes, hogy akkor a KSH mennyivel gyorsabb tudott lenni! … vajh’ miért?) derült ki, hogy szokás szerint itt is a költségvetés fosztogatásáról, azaz pénzről volt szó. Egészen pontosan arról, hogy a magánszemélyek által az egyházaknak felajánlható egyetlen adószázalékot mennyivel egészítse ki az állam.

Az akkor még hatályos, eredetileg a Horn-kormány által az egyházakkal kötött megállapodás szerint, a felekezetek nem a nekik ténylegesen felajánlott, hanem a teljes szja. egy százalékát kapják meg, de olyan arányban, ahogyan a valós felajánlások történtek. Bár már ez is egy kicsit “necces” volt, hiszen így az egyházak olyan polgárok adóiból is részesedtek, akik egyiküket sem akarták támogatni, de ezt még talán el lehetett fogadni. Az első Orbán-kormány azonban ezt a módszert már áttolta az elfogadhatatlanság határán úgy, hogy a népszámlálási ívbe belegyömöszölt, vallási hovatartozást firtató kérdésre adott válaszok száma és aránya alapján kezdte osztogatni az szja-százalékokat, elszakítva azt a tényleges felajánlások, tehát a polgárok (már eleve kissé megerőszakolt) akaratától.

A 2001-es népszámlálás legnagyobb anyagi nyertese így természetesen a Katolikus Egyház lett, de nem volt okuk panaszra a reformátusoknak és az evangélikusoknak sem. A korabeli adatok szerint 10,2 millió honpolgár közül 5,5 millióan vallották magukat katolikusoknak, 1,6 milliónyian reformátusoknak és 304 ezren evangélikusnak. Bár ez csupán a vallási (érzelmi) és nem a ténylegesen aktív felekezeti hovatartozásra vonatkozott, az Orbán-kormány (és valamennyi utóda) mosolyogva nyújtotta át a “lét” nekik, amelyet azok vonakodás nélkül zsebre is vágtak (az “egyebekkel” együtt).

A polgári akarat ilyeténként történt, ismételt jogi megerőszakolásából származó, tehát méltatlanul folyósított adóforintok egy évtizeden át csordogáltak be a hivatásos egyházfik zsebeibe, egészen a 2011-es adóév zártáig. Ekkor ugyanis kiderült, hogy az “egységesen-igazságosan-és-arányosan” átalakított személyi jövedelemadózás rendszere az egyházak szempontjából (is) “beadta” az egyetlen kulcsát: nem csak a felajánlott, de a ténylegesen befolyt adó összege is alaposan megcsappant (utóbbi kb. 500 milliárddal!), s így “Isten Szakmunkásai” is jóval kevesebbet kaphattak csak a megszokottnál. Ámde: “Ahol a Szükség, ott a Segítség is!” A TeremtőSemjén Apostol, a Katolikus Egyház (kissé eltompult, pacsirtavadász) Dárdahegye “személyében” – kinyújtotta kezét nélkülözésre ítéltetett hivatásos szolgái felé, melyből csak a katolikusok úgy 5 milliárdnyi “gyorssegélyt” markolhattak ki. Meg is nyugodtak hát a kedélyek, s egyházfiaink az állami önkény folyósította milliárdok melegéből nézték végig, ahogyan ugyanezen állami önkény kihajigálja az “egyház” kategóriából azokat a felekezeteket, melyek valóban engedelmeskedve a Jézusi Parancsnak, elesett embertársaikon igyekeztek segíteni (kirívó példa az Iványi Gábor-féle Magyar Evangéliumi Testvérközösség esete!). Ámde az Úr (avagy az Ördög) újabb próbatételt tartogatott a számukra!

A tegnap közzé tett KSH-adatok szerint ordas mértékben megcsappant a “nagy” keresztény egyházak követőinek létszáma! Ahogy korábban a legnagyobb nyertes, úgy most a legnagyobb vesztes is a Katolikus Egyház lett: a 2001-es 5,5 millió után már csak 3,9 milliónyian (mínusz 1,6 millió) vallották magukat híveinek. Nem büszkélkedhetnek a reformátusok sem, akik ma már csak 1,15 milliónyian vannak (mínusz 450 ezer!) és és 214 ezerre csappant (mínusz 90 ezer) az evangélikusok tábora is!

Hát hogy az Istenbe … Ördögbe történhetett ez? Miért fordult el a vallástól több mint 2 millió ember mindössze tíz esztendő alatt? Miért van az, hogy szinte pontosan ugyanennyien vallották magukat felekezeten kívülinek (plusz 300 ezerrel összesen 1,8 milliónyian), illetve tagadták meg az erre vonatkozó választ (plusz 1,6 millióval összesen 2,7 milliónyian)?

Nos, a leginkább érintett katolikusok már tegnap készen voltak a magyarázattal. Az általuk beindított bullshitgenerátor azt köpte ki magából, hogy “A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága nem tekinti mérvadónak a vallási hovatartozásra vonatkozó népszámlálási adatokat, mert a 2011-es kérdésfelvetés eltért a korábbi népszámlálásokétól, így szerintük az eredmények nem alkalmasak az összevetésre“. … Hát ezt a magyarázatot még csak megmosolyogtam, lévén az adatok ismeretében egyetlen percig sem tartottam kétségesnek, hogy azokat a tisztelt püspöki konferencia majd “nem tekinti mérvadónak”. Az azonban már egy kicsit erőltetettnek tűnik, hogy szerintük a kérdésfeltevésben volt a hiba, lévén azt már a népszámlálás elindítása előtt is ismerhették, s ha akkor nem volt gondjuk vele, most mégis mit kifogásolnak? Ámde az ellenálhatatlan, taknyosan könnyes röhögés akkor robbant ki belőlem, amikor azt olvastam, hogy “Emlékeztettek arra, hogy a népszámláláskor, a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdésre a számítógépes rendszer napokig nem fogadta el a választ, ha valaki katolikusnak vallotta magát” (muhahaha!).

Hát itten van kéremszépen a klerikális jobboldaltól oly’ megszokott konteó-gyártás legújabb terméke: a “Keresztényüldöző Kompjúter“! Úgy kétezer évvel ezelőtt a rómaiak még csak “ad bestiam” vetették Jézus Urunk követőit. Ámde azóta fejlődött kicsinyt a Világ (ellentétben a katolicizmussal), s most már bitekkel és byte-okkal marcangoltatják szét a pogányok Krisztus követőinek közösségét?! Gondolom hamarosan ki fog majd derülni az is, hogy azt a beste számítógépet, meg főleg annak szoftverjét még az Emútnyócévben szerezték be, s ezek a gaz liberálkommunisták (kiktől minden kitellik) szándékosan beleprogramozták a masinába az egyház- és vallásüldözést! … Jézusom és Máriám! Hát ezek tényleg itt tartanak már?! Önvizsgálat helyett összeesküvés-elméletekkel foglalkoznak?! És még el is várják, hogy azokat mi elhigyjük?! Zokszó és vita nélkül úgy, mint a vallási alaptételeket? Úgy, mint a klerikálnáci-fasiszta államhatalom naponta változó, “megmásíthatatlan” ideológiáját?

Mert a vallásoktól, pontosabban bizonyos egyházaktól való honi elfordulás magyarázata ennél sokkal egyszerűbb, prózaibb! A katolikus egyházzal a jónépnek az a baja, hogy szakmányban bújtatgatja perselyfosztogató, pedofil papjait és olyan embereket ajnároz, állít a gyülekezet tagjai elé példaképűl, kiknek közük sincs a vallás alapvető parancsolataihoz. Hogy templomi szószékeikről (különösen választások idején) nem Isten Igéje, hanem nettó pártpropaganda rezeg már bele évtizedek óta a hívek kagylófüleibe. Hogy Jézus helyett (már bő évtizede) egy felkapaszkodott, műveletlenül bunkó, köztörvényes bűnöző (Igen! Ő!) kritikátlan, vakhitű követését írja elő, mint vallási alapvetést. A reformátusokkal az a gond, hogy ők meg a náci-nyilas lelkészeiket igyekeznek megóvni még a saját híveik haragjától is. Hogy ezek a fasiszta tiszteletesek (emblematikus figura: ifj. Hegedüs Lóri, … de azért Balog tiszteletes-minisztert se felejtsük mán el!) szinte már a rendszerváltás óta harsoghatják tele templomaik légtereit a Jézusi Szeretet helyett az Emberi Gyűlölettel! Az evangélikusokkal meg az, hogy a híres “lutheránus tisztesség“-ből, szinte döccenő nélkül váltottak át egy magát jobboldalinak hazudozó, keresztény-ateista pártcsoport “eltartott ügyfelé“-re. Mindannyiukkal pedig az a Jónép hatalmas, de nagyon hatalmas gondja, hogy kilóg alóluk a pénzimádat kilóméteresen hosszú és szőrösen büdös lólába! Hogy miközben semmiféle módon nem kívánnak részt vállalni a közteherviselésből, folyamatosan kotorásznak könyékig úgy az államkasszában, mint híveik zsebeiben. Az, hogy …

De nem folytatom, hiszen a Sátánnak és az Ő sámánjainak nem fog megrezdülni lelkiösméretük (lévén nekik ilyesmijük nincs!) attól, hogy a fejükre olvasom bűneiket. Mi pedig enélkül is tudjuk, hogy mi az Igazság!

… és ezt …

szendamondja!