Tisztessegges választásokat!

Az Európai Unió, tehát a Civilizált Világ egyik legelképesztőbb törvényét fogja hamarosan megszavazni az Ezerharmad, a szokásos módon: tehát mindenféle ész és megfontolás nélkül! A Büntetőtörvénykönyv módosítását célzó javaslat lényege, hogy csírájában fojtsák el a Magyarországon egyébként sem “divatos” tényfeltáró újságírást, sokéves börtönbüntetéssel fenyegetve azokat a zsurnalisztákat, akik netán merészelnének ezek után alaposan belerúgni a szokásos mutyizgatások és választási csalások okán letolt gatyáikból kivirító elhízott, pártpolitikusi Tisztes Seggekbe!

Ugye mindnyájan ismerjük az elhíresült “Bajai Videó” történetét: valakik, valakinek a megbízásából összegrundoltak egy megrendezett(?) jelenetet, azzal pedig alaposan megvezették elébb a Szocikat, osztán meg a HVG-t. Az ügyben indított nyomozás során a Sintérhuszárok … izé … a Rendőrség megállapította, hogy a felvétel, az elsőtől az utolsó másodpercig megrendezett hamisítvány, tehát ha az Állampárt követett is el választási csalást Baján (elkövetett!), az nem így történt. Annak érdekében pedig, hogy ilyesmi a jövendőben többet elő ne ferdüljön, a mindenféle törvényförmedvényt bármikor a nevére vevő Kvartett (Rogán, Kósa, Harrach és Pálffy) benyújtott egy Btk.-módosítási javaslatot, miszerint:

Ki mennyit érdemel?

Egy évet, aki “abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít”

Két évet, aki “aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt hozzáférhetővé tesz”

Három évet, aki az előbbi tényállást “nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva” követi el (magyarán elsősorban a sajtó)

Egy évet, “aki más, vagy mások becsületének csorbítására alkalmas hang- vagy képfelvételt úgy hoz nyilvánosságra, hogy gondatlanságból nem tud arról, hogy a hang- vagy képfelvétel hamis, hamisított, vagy valótlan tartalmú”.

Mindezt ugyi azér’, mert a beterjesztők szerint a “bajai bizonyítékhamisítási botrány“-hoz hasonlatos esetek alkalmasak “… a demokratikus intézmények lejáratására és a választások tisztaságának megkérdőjelezésére“. Ezt pediglen szükséges a törvény mégszigorabbával megakadályozni, lévén ha a Társadalom bizalma megrendül ezen “intézményekben”, akkor itten kéremszépen gyün a kájosz, meg a törvénytelenség (… meg a Falkaforradalom?)! … Mondja ezt az a négy állampárti képviselő, melyeknek anyaszervezetei választási csalásának vót köszönhető, a Bajai Ösmétlés! (Egy még korábban elfogadott törvénymódosítás szerint a választók “szervezett utaztatása” jövőre már nem fog kampánycsend-sértésnek számítani, de a bajai eset még ebbe a kategóriába esett! … Nem is köll ezen különösen csodálkozni, hiszen egy cukrász-pémester-törvényhozó ugyan honnan a faszból tudhatná, hogy mikor és mit szavazott meg az Országgyűlésben?!)

Ami az egyik roppant érdekes dolog ebben a törvényjavaslatban, hogy a hamisítás elkövetőjét kevésbé büntetné, mint a közzétevőjét! Az egészen konkrét magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy “kevésbé bűnös” az, aki tudatosan készít  ilyesmit, mint az, aki (az eredeti szándékról mit sem tudva) azt közzé is teszi, s talán még az ellenőrzéshez szükséges apparátussal/berendezésekkel sem rendelkezik. Mégkonkrétabban: a Rosszhiszemű kisebb “dádát” érdemel, mint a Jóhiszemű! … Hát nem fantasztikus ez a kicsavar, “inverz” FideSSes “logika” eme legújabb bizonyítéka?! Ha holnap, valamelyik vakkomondoros Barom olyan Btk.-módosítást terjesztene be, hogy a félig agyonvert “Terikét” köll életfogytosra büntetni, az Elkövetőt meg csupán “figyelmeztetésben” részesíteni, hát ezen sem csodálkoznék! … Ezek után?

És hogy ezen, bizonnyal elfogadandó és hatályba lépő törvénynek mi is lesz a következménye? Vannak róla elképzeléseim, de inkább most átadnám a szót két, nálamnál hozzáértőbb embernek:

“Megint csak arról van szó, hogy ezeknek az embereknek fogalmuk sincs az emberi méltóságról, hiszen annak ürügyén, azzal visszaélve korlátozzák a szólásszabadságot. … az utóbbi években egyértelműen a hatalom politikai eszközeként szolgált a büntetőjog; úgy módosították, úgy alkalmazták, ahogy az aktuális céljaiknak megfelelt. Ám a politikusi szféra ilyen típusú védelme, mint ami a Btk. legújabb módosításából következik, csak a diktatúrákban szokás.” (Felck Zoltán, jogszociológus)

“A bajai videó elkészítése és közzététele tulajdonképpen belefér a ma hatályos, és az új Btk.-ban szereplő, a becsületsértésre vonatkozó tényállások keretei közé. … Néha érdemes olvasni is a törvények szövegét, nem csak írni az újabb és újabb javaslatokat, hiszen a konkrét ügyben nem a túl kevés jogszabály okozta a problémát. Márpedig minden fölösleges szabályozás egyúttal aránytalan korlátozása is a vélemény- és sajtószabadságnak. … A kívánt cél a túlzott óvatosság, a túlzott óvatosság pedig a tájékoztatás halála.” (Polyák Gábor, médiajogász)

Márpedig annak meghatározásában, hogy mi is számít manapság bűncselekménynek és mi nem, a Pintér Művek … izé … a magyar rendőrség roppant kreatív tud lenni (a poltpettingelt Szügyészségről és a Handóbíróságról már nem is beszélve!), pláne ha az ügy a Pártállam/Állampárt számára roppant kínos. Egészen konkrétan most a FideSS-székházat még a tavasszal “elfoglaló”, a Tákolmány Negyedik Módosításának elfogadása ellen tüntető diákok perbe vonásáról van szó. A kizárólag ücsörgéssel tiltakozó ifjak tegnap azért álltak a bíróság elé, mert a FideSS feljelentése szerint ők, a megjelenésükkel a Pártközpontban tartózkodó “gyermekes családanyákat” rettegtettek meg, a szügyészségi vádirat szerint pedig többek között azzal követték el a gyülekezési joggal való visszaélést, hogy “a tiltakozást megelőzően gyalogosan mentek a helyszínre“!  (Aki azt hiszi, hogy ez egy szendamondjás hamisítás, mert ilyen idióta vádakat Jogállamban nem szokás megfogalmazni, az elébb kattintson rá a bekezdésben jelölt linkre, majd rögtön utána gondolkodjon el arról, hogy Magyarországnak manapság ugyan mi köze is van a jogállamisághoz?!) Ennél csupán már az “aranyosabb”, hogy ugyanezen rendőrség szerint az, hogy a Kubatov (listás)Gábor fidesses pártigazgató, mint FTC-elnök alkalmazásában álló “biztonsági” verőlegények (közöttük a havi 400 ezerrel fizetett Sittesgyilkos!) azon akciója, hogy erőszakkal kicibálták a Lendvay utcai pártszékház udvaráról a tüntető diákokat, az nem számít (a “személyes szabadság korlátozása“) bűncselekménynek, lévén – így a Zsandárság megállapítása! – ezzel pusztán a tüntetők életét védték, hiszen az udvar “veszélyes terület” volt (hogy miért is, arról már nem szól a jogállami zsarnyatúra határozata)! … Megjegyzem, az ügyben végül az illetékes bíróság – simán körberöhögve a rendőrségi és szügyészségi vádakat! – tegnap úgy döntött, hogy “nincs ügy”, de nem azért, mert a bátor ifjoncok nem követtek el szabálysértést, hanem azért, mert a FideSS székházának udvara nem számít közterületnek! (Anyám, borogass!)

No újságíró legyen a talpán, aki ezek –  rendőrségi “szakvélemények”, ügyészi vádiratok és bírósági döntések – után bármiféle választási csalásra konkrétan utaló dokumentumot, horribile dictu videofelvételt közzé mer majd tenni! Ahogy Polyák Gábor is körülírta: a jogszabály módosításának egyetlen értelme, hogy a zsurnaliszta (meg a kiadója) akkor se tegyen közzé semmiféle leleplező anyagot, ha annak valódiságáról meg van győződve, hiszen elegendő egy kreatív rendőrségi “szakvélemény”, egy kellően “hithű” ügyész, meg rendszerszolga bíró és máris mehet a sittre! Tehát hogy méginkább működjön az az Öncenzúra, melyet a fideSSes Médiahivatal felállítása óta szinte valamennyi, magyarországi hírorgánumnál automatikusan működik! … Többek között a Klubrádiónál is, ahonnan a milliárdos Arató András (róla, meg az “ügyről” itten vagyon egy szerintem abszolajte tökéletes vélemény! … részemről “no comment“) azért rúgta ki Kuncze Gábort (mint műsorvezetőt), mert az – közismert és közismerten politikusként – politikai szerepet vállalt az Ellenzék október 23.-i tüntetésén elmondott beszédével! … Gyanúm szerint annak inkább a tartalmával volt Arató “baja“!

Hát erről vagyon itten nagyba’ szó kedves Köztársaim és Barátaim! Nagyon úgy tűnik, hogy tisztességes, honi média nélkül maradunk (kivéve az atlatszo.hu!), meg tisztességes Ellenzék sem jut már nekünk (kivéve pl. a “Demokratikus Koalíció“-t!).

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok