Pazarol a hazudós “skót”

Arra az emberre, aki az egyik kezével kupori, a másikkal meg pazari, azt mondja az angol szólás, hogy “Penny-wise and pound-foolis“. Ez ízes magyarra fordítva kábé így hangzik: “A fillért fogja, a forintot meg szórja“. Nos, úgy tűnik, ilyen “skótok” ücsörögnek a kormány és a nemzeti bank élén (is). Kicsinyesek velünk, nagyvonalúak önmagukkal szemben, s közben állandóan hazudoznak.

Még az előző évtizedben volt énnékem egy “főnököm”, aki minden szempontból iskolapéldája a fentebb említett magatartásnak, plusbonus annak a bizonyos tipikusan újgazdag “tempónak” is. A pasas nagyon “mélyről” indulva, egy évtized alatt milliárdos vagyont ügyeskedett össze magának. “Ügyeskedett“? – nevezzük csak nevén a “gyereket”: többek között olyan köztörvényes bűncselekményeket követett el, mint a csalás, az uzsorázás, a csempészet, a zsarolás, stb.!

Mivel “von Haus aus csak csekély műveltséget “hozott”, az ízlését finoman szólva az “eklektikus“-, durvábban pedig a “giccslájk“-kategóriába lehetett sorolni. Azaz baromi drága, de sem a helyhez, sem egymáshoz nem illő, túldíszített förmedvények nyüzsögtek a környezetében. … Aki emlékszik a 168 Óra Torgyánnal, mint agrárminiszterrel, még az ezredforduló előtt készült, “otthoni” interjújának képeire, az tudja miről írok én most itten! Szinte pontosan arról, amit a Mi Józsink rendelt meg festményként az egyik Mázolótól:
Avagy arról a Förmedvényről, mely a Fidesz alelnökét, a debreceni Mr. Húsz(?)százalékot örökítette meg egy helyi, a “Főnök”-höz hasonlatos “vállalkozó”:

A Főnök “üzletvezetési” módszere az volt, hogy bár a bűnözésen kívül a világon semmihez nem értett, még is belepofázott mindenbe, s olykor egyetlen órán belül is képes volt két, egymásnak gyökeresen ellentmondó utasítást adni. A “gazdálkodását” pedig a bevezetőben említett “eljárás” jellemezte: gondolkodás nélkül hajigált ki milliókat az ablakon ostobaságokra (2007 táján ő is vett magának egy bissau-guineai útlevelet és két rendszámtáblát!), …

… de hisztériás rohamokat kapott a néhány tízezres, igencsak fontos kiadások, avagy a pár ezer forintos, nagyon is indokolt fizetésemelési igények hallatán. Utóbbi “szokása”, miután az ostoba döntései okán a tönk szélére került legális vállalkozása, még inkább kiütközött: boldog volt, ha csak száz forinttal is, de megrövidíthette a melósait.

Személyiségét leginkább a következőkkel lehetett körülírni: narcisztikus, sértődékeny és bosszúálló, valamint hipochonder, pszichopata és megalomán (a cezaromániát azért nem említem külön, mert az a többiből automatikusan következik!). A környezetében lévő emberekhez a vélt, avagy valós vagyoni helyzetük alapján “viszonyult”: a szegényeket mélyen lenézte (gőgös pökhendiség), a gazdagokat pedig tisztelte (bunkó bratyizás). Utóbbiaknál olykor-olykor már a leggusztustalanabb seggnyalásra sem volt rest, mindezt pedig úgy, hogy közben minden létező módon (nagyzolás, handabandázás) bizonyítani akarta üzleti “zsenialitását”. Az egyik ilyen körbenyalt, rendkívül gazdag és befolyásos, ámde roppant szerény, tehát intelligens fickó, akit már az első másodperctől kezdve nagyon zavart a Főnök nyáladzó “udvariassága” és túlzott “közvetlensége”, a következő véleményét fejtette ki nekem róla: “Nálánál nagyobb hatökröt keresve is alig találni a Földön, s ez már csak azért is roppant feltűnő, mert egyébként ravasz ördögnek képzeli magát“.
Bocsánat a talán kissé hosszúra nyúlt bevezetőért, de aki értve olvasta fentebbi jellemrajzomat, az rögtön megérthette: miért is szántam neki ekkora felületet. Igen azért, mert az esztendőkkel ezelőtti Főnök engem (is) erősen emlékeztet az “uborkafára” felkapaszkodott Viki Mouse-ra, meg az általa magas beosztásokba emelt Seggnyalóira. Ugyanaz a fennhéjázó, gőgösen pökhendi stílus, ugyanaz a narcisztikus sértődékenység és kicsinyes bosszúállás, ugyanaz a pszichopátia és megalománia jellemzi mindennapi viselkedésüket, mint az én egykori “főnökömét”! (A hipochondriájukról azért nem tudok véleményt alkotni, mert vélt, avagy valós, testi bajaikról nem szólnak a híradások, a kétségtelen elmebetegségükhöz pedig nyilvánvalóan nem társul betegségtudat. Sőt, önmagukat tekintik “normálisaknak”, holott reájuk is vonatkozik az előző bekezdés végén idézett vélemény!)

Továbbá ugyanaz a végtelenül pitiáner “skótság”, amikor a “Melósok” (tehát a Zemberek, azaz a Társadalom) jogos igényeit köllene kielégíteni és ugyanaz a nagyvonalú “Csekonics-stíl“, amikor a saját mániáik, elmebeteg elképzeléseik, kirívóan szemtelen luxus-vágyaik finanszírozásáról van szó. Ami azonban megkülönbözteti őket a fentebb körülírt “Főnöktől” az az, hogy utóbbi soha nem hazudozott olyasmit, hogy pazarlásai és kuporizásai tisztán és csakis a Cég, s ezáltal az Alkalmazottak érdekeit szolgálják! Ebből a szempontból tehát a Főnök legalább is egy “becsületes gazember” volt (bocsánat az oximoronért!)

Ámde miért is jutott eszembe ez az általam esztendők óta elfeledett “vállalkozó”? Nos azért, mert az elmúlt napokban több olyan hírt is olvastam, melyek kitűnően mutatják be a Főnök és a Pártállam káderei között lévő párhuzamokat és különbözőségeket.

Az egyik az, hogy Húsvét hétfőjén, hatalmas csinnadratta közepette átadják és felavatják a hírhedt, felcsúti “Pancholó Arénát“, amelyet a település sokszorosan közpénzmilliárdos, gázszerelő-polgármestere által elnökölt, “közhasznú” alapítvány irányítása alatt álló “Puskás Kakadémia” üzemeltet. Bár ezen eseményre (a befogadóképesség határain belül – 3.600 fő, azaz Felcsút község lakosságának pontosan a duplája!) bárki ingyenes bebocsájtást nyerhet, csak hát a helyzet az, hogy a “bárkik”-et “bizonyos (nem részletezett) szempontok” alapján, bizonyos (eleddig ismeretlen – a fenéket ismeretlenek, valami Szöllősi nevű karrierista barom a Főügyintéző!) “erre illetékesek” választják ki.

A Pancsolóról a Führer, illetve az ő mame- és egyéb lukjai kitartóan állítják, hogy annak felépítésére egyetlen fillér közpénzt sem pancsoltak el: az utolsó vasig minden az MLSZ (tehát Csányi nertárs) által szétosztott TAO-pénzekből származik! Csakhát az a helyzet, hogy ha valaki nem egy “Rezsicsökkentésbe” belekábult Fidióta, akkor sacc-per-kábé tisztában van azzal: az az adó, amit egyes cégek nem fizetnek be a NAV-nak (“felajánlásból”), azok ugyanúgy közforintok, ugyanúgy a Közkasszából hiányoznak, mintha ezt a Költségvetésen keresztül csorgatták volna át az egyébként még a “közhasznúság” törvényi kritériumait sem teljesíteni képes (erről a pontos beszámolót lásd itt!) Alapítványnak. Ámde, mint tudjuk, “Az a legjobb hazugság, amelyik nem szégyelli önmagát!“. A szégyenérzet pedig olyan távol áll ezektől a zemberektől, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől!

Megjegyzem, a Pancholó távolról ugyan rendkívül látványos, de közelebbről szemlélve nem csak randa, de giccses is – mit is várjon a zember egy “eklektikus ízlésű”, felkapaszkodott közpénz-újgazdagtól?! Az Index által közölt képgalériából látható, hogy a vakolatlan, az öntés zsaluzatát jól mutató betonpillérekből “nőnek ki” Makovecz lazúrozott, fából készült, tehát “organikus” tartóidomai, de ezekhez még társulnak az “ócsó” műanyagból készült, hiperranda székek is. Belül azonban “ízléses” Bár található – majd itt múlatnak a “Fehérvári Huszárok“, két köpködésnyi “szotyola” között, meg egy-egy “szokásos” színvonalú labdarúgó mérkőzés előtt-alatt-után! – , ahol vitrinekben őrzik a Felcsúton soha nem járt, kispesti/madridi Puskás “Pancho” Ferenc lenyúlt relikviáit. A “proscenium-páholy” ajtaján pedig ott virít a “4. Páholy; Miniszterelnök“-felirat! Utóbbit Havasi szócipelő nertárs ugyanazzal a sima modorral tagadta le, ahogyan azt szükség esetén, a déli 12-kor a felhőtlen égbolt tetején ragyogó Napot is szokta!)

A másik hír pedig arról szól, hogy Viktátor egyik seggnyaló “Kis Izé“-je, a végzettségéhez, szaktudásához képest (meg úgy általában és mindenféle szempontból) méltatlanul magas pozícióba emelt Elkúrcsydióta még tavaly decemberben, egy igazgatósági határozattal úgy döntött: az általa “elnökölt” Magyar Nemzeti Bank összességében majd’ 100 milliárd forintot költhet el mindenféle ingatlanvásárlási, illetve “társadalmi felelősségvállalási” célra. Mindezt úgy, hogy e horribilis összeg elköltésének ellenőrzéséből simán kizárták a Jegybank Felügyelőbizottságát sőt, magát az Országgyűlést is. Az igaz ugyan, hogy még tavaly tavasszal, Gyurcy hivatalba lépését követően a fidesznyikekkel alaposan kitömött FB maga mondott le (“önként”) pl. az MNB belső ellenőrzése által készített jegyzőkönyvek bármikori és tetszőleges kontrollálásáról, de az is igaz, hogy ezt a részleget (a belső ellenőrzést) maga a Zelnök számolta fel egy “autonóm” határozatával!

Azt, hogy Terpesz Sam mikre, meg pláne hogy miként óhajtja a többségükben a jegybanki működéssel még köszönőviszonyban sem lévő dolgokra kialpátolni az MNB (tehát A Köz!) pénzét, arról az előző bekezdés elején megadott link alatt található cikk híven beszámol. Ebből az is kiderül, hogy a SzélestekinTetűt nem a Jegybank elnöki irodájába köllött vóna bezárni (illetve ha már bezárták, akkor onnan kiengedni … naponta többször és rendszeresen … pl. sajtótájékoztatókra, avagy a Monetáris Tanács üléseire), hanem a Főnöke által is gyakorta látogatott, grazi intézmény (Jut eszembe: Hun s tőtötte egyhetes szabiját Egyeske? – “Mi közöd neked, parasztnak az Uraknak dógához?!” – hangzott a kormányzati válasz!) egyik “apartmanjába”, ahol nem csak a rendszeres gyógyszerezése, de a szoros, szakápolói felügyelete is megoldott. Az ottani tartózkodása ugyanis jóval kevesebbe kerülne nekünk, mint a jegybankelnöki tevékenysége, az Ország (azaz “Orbanland“) egyébként is rossz hírét nem tudná tovább rontani (ha lehet még egyáltalán) a felfuvalkodott, önimádatába belepistult pöffeszkedésével. Ráadásul amikor ott, Osztrákiában időnként talán leveszik majd róla a “Muszájdzsekit“, írhat ugyan dehonesztáló közleményeket és indokolatlan feljelentéseket tisztességes és főleg nem elmebeteg emberek ellen, de azok maximum ha az Intézmény hátsóudvarán lévő kukákig juthatnak el!

Miközben szakadatlanul folyik a közpénz-kilapátolás a különböző Pöffeszkedésekre, Mániásan Idióta Célok finanszírozására, Közlemények (ld.: fentebb!) jelennek meg arról, hogy mindazok, akik ezeket “egyénileg”, avagy “hivatalból” kifogásolni merészelik, úgy fel lesznek jelentve és beperelve, hogy belefeketednek! … Szóval eközben gyön a hír, hogy ez a Szarfaszú Társaság, miután “megvette” (pontosabban megfélemlítéssel kikényszerítette) a Közmunkások szavazatait (is), most gyönyörűen kihajítja őket az azok által eddig tisztított árok partjaira. Mer’ efogyott a munkaügyi központoknak átutalt Kampánypíz! Mer’ a közfoglalkoztatásra még márciusban kötelezett polgármesterek eddig sem tudtak “értelmes elfoglaltságot” adni a mesterségesen felduzzasztott és kötelezően alkalmazandó “Állománynak“. Mer’ a hónap végén “levizsgázik” az utósó “napocskaszámláló” beiskolázott is! Mer’ köll a lóvé a simicskáknak, a nyergeseknek, a mészárosoknak, rajtuk keresztül meg a MiniElnöknek! … No meg Paksra Putyinnak, akinek nyílt hadüzenetét (cserébe a Közgép által lenyúlható milliárdokért!) a Pártlap, a “Magyar Nemzet” címen megjelenő nyomdaipari termék “berlini tudósítója” olyan alákérdezéssel igyekezett “pozitívumnak” beállítani, hogy még az emblematikus Obersovszky is belesápadt vóna. Mer’ köllött a pénz arra a bélyegre, melyet egy újabb, hazug és álszent miniszterelnöki levélre nyalt fel a nepotista hivatalnok!

Nos, biggyesszek még ezen poszthoz további bizonyítékokat Orbán és Káderei elmebetegségének, országrontásának, kicsinyességének és pazariságának dokumentálásához? Olvasóimat, Köztársaimat úgy ismerem: még ez is sok volt nekik!

… és ezt …

szendamondja!


Szódagasztók

Hivatalosan még be sem indult a 2014-es választási kampány, de az Állampárt már pánikban van! Annyira félnek Bajnaitól, hogy szódagasztói, amibe csak lehet (meg abba is, amibe nem) belegyúrják, belegyömöszölik a volt (leendő?) miniszterelnök nevét a lehető legnegatívabb kontextusban. … Atyavilág! Mi lesz itt jövő tavasszal?!

Azt írja az újság, hogy csütörtökön, amikor Bajnai Gordon Szigetvárra látogatott, ellene tüntető, felháborodott helyi lakosokkal találta magát szemben. No meg a város fidesznyik polgármesterével, Kolovics Jánossal, aki egy 1,65 milliárd forintról kiállítot “csekket” akart átnyújtani az E14-PM vezetőjének, így emlékeztetvén őt Szigetvár korábbi csődjére.

Kétségtelen tény, hogy a Szigetvárral kapcsolatos, sajnálatos esemény valóban bekövetkezett, s ennek pontosan 1,65 milliárdnyi “oka” volt: a “kissé túlméretezett” és természetesen deviza alapú hitelfelvételek, pontosabban azok megnövekedett törlesztőrészletei okán, a városka fizetésképtelenné vált. De mi köze ehhez Bajnainak? Ő volt tán az, aki “településfejlesztés” címén tokától bokáig eladósította Szigetvárt? Természetesen nem, hanem az akkor regnáló és magától érthetően fidesznyik városvezetés! No de akkor miért pont Bajnai a hibás, miért pont neki köllene kifizetnie azt a “csekket”, melyet Kolovics pémester az orra alá dugott?

Nos a bakugró fideszes logika szerint azért, mert a csődhöz vezető folyamat (forintgyengülés) elindulása idején Bajnai volt a miniszterelnök, akinek ugyi az lett vóna a kötelessége, hogy a “közeli” cégeknek átsíbolt, agyonpótmunkáztatott beruházásokkal elbokázott pénzt a település helyett, a Nagy Közösből kifizesse (mint most a Drága Miniszterelnök Úr)! Mivel nem tette a Beste Libása, hát persze, hogy ő a hibás, s most, ha csak jelképesen is, de fizessen! Közben pedig viselje el az emiatt teljesen felháborodott, spontán összegyűlt helyi lakosok haragos tiltakozását (“Még ide mer jönni azok után …!“).

“Kisebb” probléma azonban, hogy Szigetvár fidesznyikei a nagy logikacsavaró szódagasztásukban, meg a “Közfelhorgadást” demonstrálni igyekvő szorgoskodásukban, hirtelenjében nem találtak kellő számú Felháborodottat, s a kínos emberhiányt helyi közmunkásokkal igyekeztek kipótolni! …

… Ezzel sem lett volna nagyobb baj, ha ki nem derül. De kiderült, s utána már hiába próbálták úgy dagasztani a szót, hogy a zemberek ottan kéremszépen “önkéntesen és szabadidejükben“, a netre kitett videó (lásd fentebb!) ékesen szólt ez ellen! … Javaslom az illetékeseknek, hogy elkerülendő a szigetvári blamázs kiváltotta harsogó közkuncogást, a következő településen, emtéis hírgyártón kívül egyetlen kamerás embert ne engedjenek a “Spontánok” közelébe!

*

Ugyancsak újsághír szól arról, hogy az Állampárt egyik szócipelője, Hoppéter Pál (vagy valami ilyesmi), tegnap ismételt sikerrel “buktatta le” Bajnait. Ez a “lelepleződés” azzal kezdődött, hogy idén július 17-24.-én ismét (hatodjára!) megrendezik a Velencei-tó partján az úgynevezett “Zöld Nyári Egyetem“-et, amelyen – a zöldpárti eszméknek megfelelően – nem csak a természettel harmóniában álló, fenntartható fejlődésről, hanem az általános emberi és politikai szabadságjogokról is szó esik. Ez talán még nem is keltette volna fel az állampárti sasszemek figyelmét, hiszen e rendezvényen 2008 óta több “zöldes színben játszó” fő- és alfidesznyik is megjelent, de a “Magyar Nemzet” címmel naponta megjelenő pártközlöny, hatalmas hejehuja kíséretében “kiderítette”, hogy a nyári egyetem anyagi támogatói között bizony ott van az Aktuális Főgonosz, név szerint Rui Tavares, a hírhedt Jelentéstevő!

No, több sem kellett a Szódagasztóknak, s addig taposták/erőltették egyetlen dumatésztába az össze nem tartozó tényeket, míg a fentebb már említett és nagyon jellemző nevű “szóvivő” (hopp!) felugorhatott a pulpitusra, s ott a hátsó lábaira ágaskodva belelehelhette a mikrofonba: “Bajnai-Tavares fesztivál készülődik a jövő hétre a Velencei-tónál“! De ez még hagyján! Mivel a Pártállam szerint ez a nyári egyetem “Európa liberális politikai erőinek legnagyobb találkozója“, nyílvánvaló, hogy itten az történik valójában, hogy a nemzetközi és a magyar balliberálisok a “Magyarország lejáratását célzó Tavares-jelentés megünneplésére” gyűlnek össze, s süllyednek ezáltal erkölcsileg “még mélyebbre“! (Ajjaj! “Erkölcsi süllyedés“-t emlegetni Fideszéknél? … necces a téma!)

“Ámde miként “bukott le” ezzel Bajnai?” – merül fel a jogos kérdés. “Hát úgy, kéremszépen,” – gyúrja/gyömöszöli tovább a blablamasszát a  szódagasztó Hoppmester – “hogy egyrészt az eseményt az E14-PM honlapján is hírdetik, másrészt az egyetem szervezői között feltűnnek azok a személyek, akik Fidesz-székház elleni ‘erőszakos demonstrációt‘ megrendezték, s innentől kezdve Bajnai lebukott, mert nem tagadhatja tovább, hogy köze volt A Párt idős dolgozóit halálra rémítő akcióhoz!”.

Mielőtt könnytörölgetős/térdcsapkodós röhögésbe fognánk, álljunk meg egy pillanatra és tisztelettel vegyük le a kalapunkat! Elismeréséül annak a logikai zagyválmánynak, gongorista szódagasztásnak, melyre az egész világon csakis és kizárólag a magyar Állampárt habonyista módszerek alapján szerveződő Propaganda-műhelye képes! Ilyen “tehetséggel” összemosni az Ökopolitika “zöld” elveit, az ezektől több ponton is jelentősen eltérő Liberalizmussal, ráadásul mindezt úgy, hogy az Állampárt – a haszonelvűség alapján – időnként maga is “zöldben színjátszik” (ld.: a kicsitnagyon cezaromán Illés Zoltán!), az egy egészen nem hétköznapi bravúr!

Ámde miután letöröltük könnyeinket, kifújtuk orrainkat és még a bordaközi izmaink is megnyugodtak, kattintsunk rá az inkriminált Zöldegyetem honlapjára, amelyből kiderül: a Két Fősátán (Bajnai és Tavares) még csak ott sem lesz a rendezvényen! Ellentétben számos jobboldali konzervatívval, akik persze nem annyira “műveltek” a demokrácia terén mint mondjuk Lakner Dávid, aki szerint az, ami ma Magyarországon van ugyan virtigli demokrácia, “…csak éppen nem a liberális értékek kerülnek előtérbe“! (Hehehe! – röhögnék, ha lenne min!)

*

Emberek! Káder Orbánszolga még ki sem írta a választásokat, de már ezerrel pörög a szódagasztó, dumatészta-gyúró Gépezet! Ha már most minden egyes hírecskébe beleerőltetik Bajnai karaktergyilkolászását, akkor mi lesz itt jövő tavasszal?! A meteorológia úgy ad majd előrejelzést, hogy “Egész májusban hideg, csapadékos idő várható, de nem annyira, mint a Gyurcsány-Bajnai korszakban!“? Avagy az intimbetét reklámja azt fogja harsogni, hogy “Az elmúlt négy év fejlesztései okán ez a betét már nem szivárog! … Ellentétben a Bajnai-kormány idején kaphatóakkal!“?

Jövő tavaszig (meg akkor is) sokat fogunk még röhögni! … Csak nehogy sírás legyen a vége!

… és ezt …

szendamondja!


Hihetetlen!

Jóérzésű embernek ökölbe szorul a keze, kinyílik a bicska a zsebében annak láttán, hogyan bánik (bánik? – szórakozik!) az orbanista hatalom a tudatosan elszegényített emberekkel, közülük is a közmunkások állítólag 300 ezres populációjával. A jóllakott sőt, elhízott “emberek” antiszociális magatartásának, cinikus részvétlenségének eme legújabb példáját nem tudom szó nélkül hagyni!

Azt olvastam ma a nepszava.hu weboldalán, hogy dicsőséges kormányunk 50 millió forintos pályázatot írt ki, amelynek célja, hogy a közmunkaprogramban részt vevő, szerintük 300 ezer embernek és családjának(!) a nyaralását támogassák. Nos, ha az elemi matematika szabályait alkalmazom, s feltételezem, hogy valamennyi közmunkás jelentkezik ezen bőkezű támogatásra, akkor a fejenkénti állami szubvenció összege a horribilis 166(+ kétharmad!) forintra jön ki. Fel is merült bennem a kérdés, hogy egy – rendkívül optimális esetben – havi bruttó 47 ezerrel fizetett ember, valamint minimum két hozzátartozója hogy az ördögbe tudná megoldani a nyaralását ezen támogatásból, különös tekintettel arra, hogy egyetlen BKV-vonaljegy is ennek úgy a duplájába kerül.

Tovább olvasva a hírt azonban módosítani voltam kénytelen a számításaimon, mivel a pályázatra való jelentkezés határideje március 20. Annak okán, hogy vidéken a közmunkaprogramok január-februárban szünetelnek (addig a kormányzati elképzelések szerint vagy az éh-, de inkább a fagyhalál végez majd a sok ingyenélő lehetőleg minél nagyobb részével!), ezért osztán csakis a fővárosiak jöhetnek számításba. Közülük is pedig kizárólag azok, akik rendelkeznek számítógéppel, nyomtatóval és internettel, lévén a pályázat jelentkezési lapját a netről való letöltés és annak kinyomtatása után lehet csak a megfelelő helyre beküldeni.

No, akkor számoljunk! Feltételezve az optimális helyzetet, tehát azt, hogy az illető közmunkás fővárosi, teljes munkaidőben foglalkoztatott, nem rendelkezik semmiféle köz-, avagy közüzemi tartozással és még a kirendelt munkafelügyelője (kápó) sem talál semmiféle pénzbírsággal járó kivetni valót a magatartásában, ezért(!) osztán hiánytalanul kézhez kapja a hetente folyósított 9.800 forintját(!!!), azaz minden fillér a zsebébe kerül abból a pénzből, melyet a nagylelkű kormány a szociális helyzete(!) és az elvégzett munkája(!) alapján neki folyósítani kegyeskedett. Tegyük fel továbbá, hogy ebből az utolsó fillérig képes kifizetni lakhatási költségeit (rezsi), gondoskodni a létfenntartásáról (élelmezés). Nos, akkor mondja már meg nekem valaki, hogy ugyan ki az az Ideáltipikus Fővárosi Közmunkás, akinek mindezek után még telik internetre, nyomtatóba való festékkazettára (esetleg -szalagra) és papírra is?! Mivel nincsenek adataim, így kénytelen vagyok pusztán becsléssel élni, s ennek alapján megállapítani az egészen kerek NULLÁT! Feltételezem továbbá, hogy a közmunkás-populációból egészen pontosan ennyien vannak azok is, akik az “Erzsébet Yacht Hotel“-ben, avagy az “Erzsébet Szállodá“-ban eltöltött egyetlen percnyi nyaralásuk önrészét is ki tudják fizetni!

Joggal merül fel a kérdés, hogy ugyan ki volt az az elvetemült, aki ezt kitalálta. Az ilyesmi leginkább arra a Miniszterelnöki Főtanácsadóra jellemző, … 

Kattintson a bezáráshoz!

…aki évi 10 milliónkba (plusz állami autó és soffőr) kerül nekünk (meg a megadóztatott közmunkásoknak is!). Aki a “Minden Gyerek Lakjon Jól!” nevű izéje keretében vetőmagot, meg naposcsibéket osztogat az éhezőknek, persze nem saját pénzből. Aki kitalálta az egész ócsai gettót, meg (állítólag) az Orbán-kormány összes szociális “reformját”. Aki szociológusként a minősített szociopátia kissé rozzant és rendkívül aszott emlékművét testesíti meg. Aki még tavalyelőtt egy tenyérbemászóan szemtelen interjúban adta elő gyomorforgató elméleteit, s akiről “maroz” kolléga az “Örülünk, Vincent?“-en oly’ keresetlen szavakkal emlékezett meg.

Ámde tovább olvasva a Népszava hírét ismételten felül kellett bírálnom magamat. Az egész gusztustalan ötlet ugyanis nem, avagy nem csak “Subcomandante Hegedüs“-től származik, hanem inkább attól a közpénzlenyúlási “Közkereseti Társaság“-tól, melyet összefoglaló néven “Orbánpárt“-nak, avagy “Simicska-Magyarország“-nak hívunk. A fentebb már linkelt cikkből ugyanis kiderül, hogy azért köll a közmunkásoknak pont “Erzsébet” nevű szállodákba pályázniuk, mert az Alsimicskák által igazgatott “Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány” további 50 milláért az “Erzsébet Program“-ot akarja egy reklámvideóval népszerűsíteni! … Akárcsak egy ötvenesévekbéli, rákosista kampány filmben: a nagymellű és szögletes állú, kissé túltáplált Közmunkásnő, pirospozsgás és bodorhajú Közmunkásgyermekét karján lovagoltatva, izmos Közmunkásférjjel (templomi öskövőről hiteles papírt lobogtatva!) az oldalán együtt élvezik az Erzsébet Program áldásait a Balaton partján, s közben öntudatos tekintettel merednek a teljesen tökéletes NER-Jövőbe, illetve Miniszterelnök Urunk orcája másába (melyen az Elpocakosodott Sportoló szokás szerint huszonévesnek van photoshoppolva)! … (Megrendelő: MNÜA; Fővállalkozó: Mahír; Kivitelező (statisztériával együtt): Andy Vajna; Fogyasztó: NERisztán elbutult alattvalói!)

Hát nem hihetetlen, hogy egyesek még ezt a bőrt is képesek lehúzni a közrabszolgákról? Undorító!

… és ezt …

szendamondja!