“Hatalmas” recept balkáni diktátoroknak

Ezt az írást pedig még néhány nappal ezelőtt találtam a kitekinto.hu oldalán. Találóan tanulságos hétvégi olvasni valónak ajánlom mindenkinek, aki esetleg balkáni diktátor akar lenni, avagy egy ehhöz hasonló alak uralma alatt él!

Hasznos kisokos haladó balkánosoknak

Érdekes és egyben formabontó kísérletre vállalkozott Florian Bieber a London School of Economics and Political Science Délkelet-Európával foglalkozó blogjának hasábjain – számol be a BalkanInsight.com hírportál. A grazi politológus a történelmi fikciót is segítségül hívva Niccolo Machiavelli nevében tanácsokkal igyekszik ellátni napjaink balkáni „fejedelmeit”, meglátásai, jóslatai ugyanakkor nagyon is valóságosak, tűéles pontossággal rávilágítva ezzel a régiót mindmáig gyötrő legégetőbb problémákra.

Tíz pontból álló levelének különös aktualitást adhat a közelmúltban Macedóniában lezajlott belpolitikai botrány (bővebben itt olvashat róla), a klasszikus szempontok mellett azonban nem nélkülözi a modern hatalompolitika néhány alapvetően fontos aspektusát sem, amelyek nem csupán Európa déli és keleti végein, de a világ bármely pontján okulásként szolgálhatnak akár kormányzati pozíciókra törők, akár a mindenkori ellenzék számára egyaránt.

Urald a választásokat és tartsd féken a sajtót!

Az első két pont kiemelten fontos ugyan, de egyben a legnehezebb is elérni, mivel a külvilág felé mutatott „demokrata” és „reformer” álcának semmiképp sem szabad lehullania. A voksolásra nem mint megmérettetésre, hanem mint a további megerősödés legfőbb eszközére kell tekinteni. Habár a régi módszerek a külső legitimáció igénye miatt immáron nem minősülnek szalonképesnek, néhány kevésbé látványos, de annál hatásosabb módszer (szavazatvásárlás; ellenfelek bemocskolása) még beleférhet. A jó időzítés szintén kulcsfontosságúnak bizonyulhat, mivel egy előrehozott referendum felkészületlenül és váratlanul érheti az amúgy is alaposan meggyengített ellenzéket.

A külföldi, profitorientált médiabirodalmak, vagy kétes hírű, ezáltal könnyen zsarolható helyi üzletemberek kezében lévő sajtótermékek esetében különösen ügyelni kell a véleménypluralizmus látszatára, a különböző TV-adók és újságok úgyis egy idő után érdekes módon azonos, kormánybarát hangnemet fognak megütni, amelyre nagy hatással lehet az állami hirdetések esetleges visszavonásának meglebegtetése. A túlságosan kíváncsi zsurnaliszták esetében fokozatosan erősödő, de mindenképpen folyamatos nyomásgyakorlás kívánatos.

Európa és a reformok, de csak finoman és kételkedve!

Nem biztos, hogy mindenkit érdekel az európai integráció, csatlakozni ugyanakkor belpolitikai okokból egyszerűen szükségszerű, különben könnyen körön kívül lehet rekedni, amely az olyannyira áhított külföldi legitimáció elvesztésével is járhat. Ennek ellenére érdemes a sajtótájékoztatókon, közleményekben homályosan, kétségeket ébresztve fogalmazni, jobb tárgyalási pozíciókat kiharcolva ezáltal.

A korrupció elleni harc manapság az egyik leghálásabb, leginkább kifizetődő kampánytéma, amellyel könnyedén választást lehet nyerni, de a hatalom megtartásához kétségtelenül el kell tűrni valamennyire. A politikai ellenfelek megosztásához, bemocskolásához szintén igen kiváló fegyver lehet, a siker érdekében pedig hangsúlyozottan fontos a részeredmények (letartóztatások, perek) minél szélesebb megismertetése és jó kommunikációja, amely nem egyszer a saját sorokból is áldozatokat kíván.

Barátság otthon, a szomszédban, és külföldön

Az EU és a nemzetközi szervezetek szeretik az egykor (és manapság is) problémás térségekben egymással jól kijövő határos államokat, így egy udvariassági látogatás mindenképp megér egy utazást, amelyen nagyszabású regionális együttműködés és egy boldog, közös európai jövő víziója vázolható fel. A problémás szomszédokból belpolitikai szinten viszont szintén tőke kovácsolható, a történelmi sérelmek és az elszenvedett igazságtalanságok ugyanis a mai napig kiváló hívó szavak a legtöbb demonstráción, amelyek nemcsak a kormányzati hiúságot legyezhetik, de a népszerűségi indexekre is felettébb jótékony hatással vannak.

Habár Brüsszel számít a Balkán legnagyobb befektetőjének és donorjának, természetesen nem tilos más országok és nagyhatalmak felé sem közeledni, így az önállóság iránti elementáris igény kifejezése mellett az európai döntéshozók figyelme is könnyebben felkelthető, amelyből mindenki csak profitálhat hosszabb távon.

Klientúra-építés és sajátos joguralom

A lojális választópolgárok számára számtalan lehetőség kínálkozik a munkaerőpiacon, alapvető jelentőséggel bír tehát az összetartozás minél mélyebb tudatosítása az emberekben, amely érdekében az aktivisták hatalmas szolgálatot tehetnek. Az ellenfelek, másként gondolkodók viszont egyszerűen megszabadíthatóak egzisztenciájuktól a köz-, és a versenyszférában egyaránt, a kívánt hatás pedig legtöbbször csak családtagjaik vegzálásával érhető el teljes mértékben.

A „Rule of law” nagy jelentőséggel bír a modern európai alkotmányosság kifejlődésében, a törvényi háttér azonban pókhálóként olyan sűrűre és homályosra szőhető a jogalkotó által, hogy adott esetben a kívánalmak szerint bárki beleakadhasson.

Vigyázat, ideológiát és változást tartalmazhat!

Mindenfajta ideológia és eszmerendszer veszélyesnek bizonyulhat a hatalmi elit számára, a későbbiekben ugyanis olyan kötelezettségeket szülhet, amelyek akár az egész kormányt is magukkal ránthatják. Törekedni kell viszont a tágabb keretek, célkitűzések kijelölésére (például Európa, szabadság, progresszió), amely egy nagy európai pártcsaládhoz való csatlakozásban is testet ölthet.

A térség választói lélektanának megismerése élet-halál kérdés lehet a politikai túlélés szempontjából. A helyi emberek életük jelentős részében nélkülözni kényszerültek, így egy sokkal szebb, más irányba mutató jövőképre igencsak fogékonynak bizonyulhatnak. Ígéretekkel már tele a padlás, a változás viszont mindig bizonytalanságot hordoz magában, ezért mindenképpen elsődleges a nyugodt otthoni környezet megőrzése. A „permanens kampányidőszak” fenntartása ugyanakkor jól is elsülhet, mivel a vezetőből áradó energia ugyancsak imponáló lehet a lakosság számára, amelyet a kormány összetételének módosítása, egy éles politikai fordulat, vagy egy grandiózus terv bejelentése még tovább fokozhat.

A teljes, angol nyelvű blogbejegyzést itt olvashatja.

*

Hát nem rossz, s ráadásul milyen igaz! Különösen, hogy állítólag a Balkán Hegyeshalomnál kezdődik.

… és ezt …

szendamondja!

A Mozgalom legújabb híreit Tuaregtől, lásd itt!


Már “Gurulbagoly” is A Barátunk!

A bölcs mondás szerint “Similis simile gaudet“, azaz “Hasonló a hasonlónak örül”.  Mindezt a magyar népi bölcsesség úgy fogalmazta meg, hogy “Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni“. … Az alábbiakban olvasható “memorandumomat” kifejezetten a “Fidesz” nevű Maffia-állampártra szavazóknak, illetve az ezt a … khm … Társaságot passzivitásukkal eltűrő “Polgártársaimnak” ajánlom szíves figyelmükbe!

Dicsőséges Vezérünk, a Nagyrapuffasztott Felcsúti Kertitörpe, aki az Általa (? … a lópikukát: Általunk!) finanszírozott “Hetilap” nevű pártbrosúrában “Európa erős emberének” tituláltatta magát … címlapon! … aszonta Európa legnagyobb bulvárlapjának (“Bild“) adott interjújában, hogy Ő azér’ fekszik keresztbe (mint egérke az elefánt-hordának) J.-C. Juncker EB-elnöki megválasztásának, mert Ő “ezt ígérte a választóinak“. Ez meg ugyi Őt roppant módon “kötelezi”. Továbbá az egész EU “lényegének megtagadása lenne” (szerinte), ha az EB-elnököt nem az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács jelölné. Plusbonus: még “antidemokratikus” is!

Nos, tegye mán’ fel a kezét az, aki a május huszonötödikei EP-választások maffia-pártállami propagandájában olyasmiket olvasott, hogy “Ígérjük, nem engedjük J.-C. Juncker, Luxemburg egykori miniszterelnökét az Európai Bizottság elnökévé választatni!“!

Persze tudom, hogy ilyesmit senki nem tud idézni … most még (lehet, hogy már holnap megírják a tegnapelőtti napilapot)! Sem Olvasóim azon része, kiket Köztársaimnak nevezhetek, sem pedig azok a Barlangi Trollok, akiket a Milliárdos Apuka kőbányájában tenyészt ki a Fater kőbölcsőben ringatott, rendszeresen vert (sajnos nem “eléggé”) Legkisebb Királyfia.

Szóval a Lényeg, hogy a Helyi Érdekeltségű Napoleon (a Turhadombon Kukorékoló Seggpöttyös Japánkakas) szerint, az “európaiság megcsúfolása lenne“, ha az EB elnökét nem az az “elitklubnak” számító ET jelölné ki (melynek ő nem csak szerintem sajnálatos, sőt, elképesztő módon a tagja), hanem az azt megszavazó Európai Parlament aktuális többsége, kiknek tagjai ugyi néminemű választások útján jutottak a stallumaikhoz.

A Focista szerint tehát az a Demokrácia, hogy a Zemberek szavazgatnak, ahogy akarnak (idehaza is még meg van nekik engedve ez az egész!), de hogy ki legyen a Főnök, azt csakis a Zembereknél sokkal okosabb, többek között Belőle is álló Elitklub döntheti el! … Lásd: a leadott szavazatok szűk 45 százalékából ismételten “szerzett” kétharmad, illetve az “Akkor-is-Mi-nyertünk-ha-mégse“-típusú “Budapest-törvény“-t!

Mert Szerinte Ez Az Európaiság!

No meg az is például, hogy egy azeri diktátornak eladunk (szó szerint!) egy azeri baltásgyilkost (a Valahol-szigeteki bankszámla kellő módon hízlalva, az Ország Becsülete meg … szóval …!), osztán meg a Magyar Tudományos Akadémia(!) épületén belül tartunk laudációt egy hasonló módon “demokratikus” Uralkodó, de egyébként tömeggyilkos és kényszervallató Ázsiai Diktátor (akivel még Legújabb Régi Jóbarátunk, Valigyimír Vlagyimírovics is csak három gumikesztyűben fog kezet, közben pedig rajta van a gázálarc!) “Önéletrajzi Köteté”-nek. Majd ezek után a kazah Csicskással aláírnak valamit az Itthoni Csicskások.

No de hát ez A Keleti Nyitás, amit ugyi a “kommenistákat húsz év után legyőző” új, “munkaalapú társadalmat” létre hozó nagyon európai és fődemokratikus Ezerharmad képvisel.

Ebből pedig szervesen következik, hogy Türkmenisztán elnöke, a Gurulbagoly mától kétnapos, hivatalos látogatást tesz Orbanisztánban, melynek során nem csak a Bármit Aláíró Pótscmittpál fogadja őt, de még a nagyon-nem-kommenista és mindenféle diktatúrát velejéig utáló, rendpárti Kövér Házmester is! (lásd itt!)

Mert ugyi minálunk a legfontosabb az Európaiság, a Demokrácia, no meg a Tisztelet! … Mindezt persze ÍGY!

Hogyaza jóbüdös QA … stb!

… és ezt …

szendamondja!