Kurzuslovagok bőgatyában

Feje tetején áll ez a Magyarország. Itten kérem amorálisok beszélnek erkölcsről, ateisták prédikálnak vallásról, közpénzeltartottak a munka becsületéről, hivatásos cinikusok a cinizmus károsságáról, a káosz robotosai pedig rendről. Osztán megnyergelvén “Trónésoltár” nevű, csataménnek hazudott, girhes öszvérüket, igyekeznek beporoszkálni a Nemzet Nagyjait felsoroló történelemkönyvek lapjaira. … Mindezt a (k)egyházak által megszentelt bőgatyában.

Centenáriumát ünnepelte tegnap a Debreceni Egyetem (DE). Eme jeles alkalom meg is lőn tisztelve egy rendkívüli tanévnyitóval, az ugyancsak debreceni református Nagytemplom falain belül. Hogy miért pont ott köllött erre sort keríteni, miért nem mondjuk a DE Aulájában? Hát azért, mert egyúttal ez a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanévnyitója is volt. Hogy miért köllött ezt a két, lényegében össze nem tartozó dolgot egyetlen eseménnyé gyúrni? Hát azért, hogy az ünnepséget a Nagytemplomban tarthassák meg! … Logikus. Nem?

Tudom, hogy sokak még ezek után is a fejüket csóválják. Pedig a dolog végtelenül egyszerű. Az 1914-ben alapított felsőoktatási és tudományos (tehát világi) intézménynek valóban semmi köze nincs a Református Egyházhoz, bár kezdetben a Református Kollégium falain belül működött és volt Református Hittudományi Kara is (ismertetését lásd itt!). Ámde azt nem az egyház alapította, tevékenységét (immáron bő 60 esztendeje) attól merőben függetlenül folytatta, lévén a hittudományi kar 1950-ben vált ki belőle. Ám ha a Centenáriumi Tanévnyitót emígyen összeboronálják, akkor nem csak ezzel ellentétes látszatot lehet kelteni, hanem egyházi ünneppé is konvertálni egy valójában oktatás-, kultúra- és tudománytörténeti eseményt. … No meg politikaivá is!

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Mert bizony ez politikai ünnepség is volt. Azt a célt szolgálta, hogy a Református Egyház bebizonyítsa: Hatalmas Támogatója vagyon, aki az ő hívó szavára nem volt rest felkeresni a Kálvinista Rómát s ott, a Református Vatikán kellős közepin, kiállni a nép elé Igét Hírdetni. A Kisisten pedig tényleg nem volt rest … felcipelni csüngő hasát a pulpitusra, ahonnan osztán ki is kanyarintott magából egy veretes beszédet. Lényegét összefoglalva a következőt:

A kiművelt emberfő Magyarország legfontosabb aranytartaléka, melynek gyarapítása az egyetemek legfontosabb feladata. De egyben felelőssége is, hiszen hasznosítható tudást, értékes diplomákat köll adniuk. Ezen felelősségben a kormány osztozik. Az ország helyzetéről szólván kijelentette, “… mi, magyarok ma nem követünk egyetlen ideológiát sem, elutasítjuk az utópia minden formáját, hiszünk a szabadságban“, ami pedig esélyt ad arra, hogy “Európa legmodernebb konzervatívjai legyünk“. Ez pedig azt jelenti, hogy a “liberális relativizmus és a szocialista egyenlősdi” után végre ismét értelmet nyernek azon szavak, mint “elhivatottság, kötelesség, dicsőség, helytállás, becsület, nagyság, haza, odaadás, rang, rend, szilárdság“. Ámde a világban ma káosz uralkodik: egyik szomszédos államunkat a “felbomlás veszélye” fenyegeti, a Közel-Keleten pedig keresztényeket fejeznek le. Márpedig egy ilyen időszak csakis a cinizmusnak kedvez (különösen “a kommunizmussal sújtott népeknél“), így felkért minden diákot arra, hogy ne engedjenek ennek, mert az csak romból, belőle nem épül semmi. Logikus tehát a kérdés: “Miért ne állíthatnánk, hogy a rendes ember munkából él, hogy a magyar föld legyen a magyaroké, (…) hogy első a család, és hogy a haza a miénk?

Magam is már többször szóvá tettem, hogy a Mi Viktorunk valóban “különös anyagból van gyúrva”. Kimagaslóan tehetséges az önellentmondásoktól, galimatiászoktól hemzsegő gongorista szózagyválmányok “előállításában” (pl. itt!), azoknak meg (mint összefüggő szövegeknek) az orra alatt lévő ánuszrózsából való kipöffentésében. Ennek egyik kitűnő példája eme debreceni, ünnepélyes tanévnyitó beszéd is. Kímélve Olvasóimat a minden bizonnyal hosszúra nyúló cáfolatoktól, csupán kérdéseket tennék fel, nem föltétlenül tartva a szónoklat sorrendjét:

 1. Hogyan adjanak hasznosítható tudást és értékes diplomát egyetemeink úgy, hogy a kormány évről-évre csökkenti a felsőoktatás költségvetési támogatását? Mindezekből pedig rendszeresen el is von (zárol), időnként “szénszünetre” kényszerítve ezen intézményeinket.
 2. Ez lenne a kormány általi felelősségvállalás, avagy az, hogy az állami adminisztráció, pontosabban maga a kormányfő, önkényesen határozza meg immáron harmadik esztendeje, hogy mit tekint “hasznosítható tudásnak”, illetve “értékes diplomának”?
 3. Miként lehet a kiművelt emberfők “aranytartalékát” gyarapítani úgy, hogy ezen lehetőségből kizárják a legszegényebb családok gyermekeit? Ráadásul mindezt azon ideológia jegyében, hogy szakítani köll a “szocialista egyenlősdivel”.
 4. Mivel Orbánnak eme “egyenlősdi” híján az életben nem lett volna jogi diplomája, nem kirívó cinizmus ilyesmiről beszélni?
 5. Mivel ezt a diplomát ő soha, egyetlen egy munkahelyén, azaz az úgynevezett “valódi, értékteremtő” munkára nem használta, nem ugyanilyen cinizmus arról beszélni, hogy “rendes ember munkából él”?
 6. A földmutyik után arról szónokolni, hogy “a magyar föld legyen a magyaroké”, a Putyintól kapott(?) 10 milliárd eurós kölcsönért cserébe elvégzett nettó hazaárulás után pedig arról, hogy “a haza a miénk”? Kik azok a “mi”, azok a “magyarok”?
 7. Mi köze a honi felsőoktatásnak az ukrán válsághoz és a lefejezgető, valójában Allah-tagadó, muszlim szélsőségesekhez?

Lehetne ezt még folytatni, de minek? Annyira világos, hogy itten csak egy cinikus szócséplésről vagyon szó, mint a Nap. Mint ahogyan az is, hogy az Ünnepi Tanévnyitóra összesereglettek között nem volt egy sem, aki cinikus haszonélvezetből, avagy seggféltő gyávaságból ne lett vóna simán Kurzuslovag. Ha lett volna közöttük akár egyetlen is, aki felelősséget érez a felsőoktatásért, a kiművelt emberfők “aranytartalékának” gyarapításáért, sőt, magáért az egész Országért, akkor felállt volna és a saválló cinizmus acéllemezeivel borított fizimiskájú kormányfő orcájába vágja a fentebb sorolt kérdéseim jelentős részét.

Nem feltételezem, hogy vasárnap, a debreceni Nagytemplomban ücsörgők között ne lett volna egy-két tisztességes ember is, aki hozzám hasonló gondolatokat forgatott magában az elképesztően cinikus miniszterelnöki beszéd hallatán. Igazából azon sem csodálkozom, hogy nem állt fel és nem fejezte ki tiltakozását. Ugyan miért is tenné? Azért, hogy egyedül maradjon? Hiszen a komplett Társadalom is némán tűri, hogy a közpénzekre bandzsító Pap&Politikus Szövetség (“Trón és Oltár“) nem is túl suttyomban, bemászott a hitvesi ágyainkba, az iskoláinkba, a gyermekeink agyába, sőt, ráadásul most már a fiaink nadrágjába is!

Egyre több szülőtársam tudja már az internet jóvoltából, hogy az elmúlt héten indult tanévben olyan tankönyveket nyomtak gyermekeink kezébe, melyek egyetlen célja: megmérgezni gondolkodásmódjukat a klerikálfasiszta ideológiával. Itt nem csak arról van szó már, hogy az alattvalói attitűdöt igyekeznek beléjük oltani, de abszolúte tudománytalan elméletekkel is szennyezik őket. Az ilyen céllal a gyermekeink orra alá, mint kötelező irodalmat tolandó opuszok közül is kiemelkedik az, amelyre Csepeli György, a neves szociálpszichológus bukkant rá, s amelyet részletesen ismertet a gepnarancs.hu tegnapi írása (érdemes elolvasni, tehát katt ide!).

tóthtihamér1A korszerű és hasznosítható tudás okán kötelező olvasmánnyá tett, inkriminált “tankönyv” már alapos kipróbáláson esett át, lévén 1923-ban(!) került ki először a nyomdából! Címe: “A tiszta férfiúság“, szerzője pedig az ehhöz hasonlókban roppant termékenynek bizonyult Tóth Tihamér, római katolikus pap, egyetemi tanár, veszprémi püspök, aki (gondolom a saját tapasztalataira alapozva) részletesen ismerteti a helyes nemi élet szabályait. Azt, hogy nemi kapcsolatra csakis eltérő neműek léphetnek, kizárólag utódnemzés céljából. Aki ezt csak örömszerzés céljából teszi: bűnös. Ennek elkerülésére a fiatal fiúk emígyen védekezhetnek:

… Nadrágod ne legyen nagyon szűk, hogy ne szorítson, mert az is izgathat. A lábak keresztberakása üléskor, a nadrágzsebbe dugott kéz, a sok ülés szintén izgatólag hat. Próbáld csak meg: minél keményebb az ágyad, annál könnyebben bírsz rakoncátlankodó testeddel. Kezedet tartsd a takaró fölött, ha télen két takarót használsz, a kettő között. És hideg vízzel mosdani!…

Ilyen és ehhöz hasonló intelmek, jótanácsok sorakoznak eme kötelező olvasmánnyá tett opusban összesen 147 fejezeten át a XXI. század Magyarországán valamiféle hasznosítható tudáshoz jutni akaró diák számára. No ez még hagyján(?), de ami még ennél is kirívóbb (sőt, gusztustalanabb), hogy vagyon ám e “szösszenetnek” Két Jeles Ajánlója is, akik úgy gondolták: nekijük bevezetőt köll írniuk az egészhez. Nem mások ők, mint Szájer József és Deutsch Tamás, fideszes EP-képviselők!

Kezdjük azzal, hogy engem soha nem érdekelt senki felmenőinek felekezeti hovatartozása. Azt sem tudhatom, hogy Tóth püspök mennyire volt megfertőzve a prochászkai antiszemitizmussal, de tekintettel a hierarchián belüli gyors felemelkedésére, valószínűleg nem volt anti-antiszemita. Éppen ezért a derék klerikális bizonnyal forog a sírjában, hiszen a “Numerus Clausus” bevezetése után két esztendővel megjelent művéhez két olyan személy írt ajánlást, akik nem hogy egyetemi képzéshez, de választott köztisztviselőséghez sem juthatott volna soha. Továbbá Deutsch képviselő úr pedig egyáltalán nem arról híres, hogy a szerszámát kizárólag házasságon belüli utódnemzésre (és csakis akkor) használta volna … újabb ok a 75 esztendeje elhunyt püspök síron belüli “mobilitására”.

Természetesen elképzelhető, hogy a Fidesz Tompykája, miután elolvasta e művet, hirtelen jó útra tért (nem először) és a “nemkívánatos ingerek” elkerülése végett, azóta hideg vízben fürdik és bőgatyát hord. No, de Szájer nertárs? Őt vajh’ mi vetemítette erre, ha nem a meggyőződés?! És vajh’ mit csinál “másként”? Esetleg már évek óta a miénkkel veri ki a sajátját?

Gusztustalan dolog ez a Kurzuslovagság! Gusztustalanul sokan is “művelik”! Gusztustalanul.

… és ezt …

szendamondja!

A Mozgalom legújabb híreit Tuaregtől, lásd itt!

4 hozzászólás on “Kurzuslovagok bőgatyában”

 1. Retrograd Saturnus szerint:

  Mindig is megdöbbentett az a kettősség, ahogy a fiúk és a lányok maszturbációját kezeli a római katolicizmus. Míg a fiúkét förtelmes bűnként ostorozza (remek ok a bűntudatra és az ezzel való manipulálásra), addig a lányokét kifejezetten támogatólag (és főleg gyónás során nagy érdeklődéssel) kezeli. Egy hölgy elmesélte, hogy a bentlakásos iskolában az egyik első amit egy apáca az osztályuknak megtanított, hogy hogyan elégítsék ki magukat. Várhatunk tehát egy kötetet a tiszta leányságról is? Nem gondolnám. Hiszen – mint az katolikus körökben köztudomású – “a nők szerényebb elmebeli képességei” a gyakorlati útmutatást teszik szükségessé. Szóval, az az apácák dolga marad. És ezt ki mondja?! És miért hallgatunk rá?!

  • bonhomme szerint:

   Majd a Hitvári Bence elvtárs megmongya a tutit! 🙂

   Hitvári Bencurka
   ..
   Ímhol jő a Kereszténység Kivont Kardja;
   szerelmes belé sok áhítatos szajha.
   Pedig az a szép arc ocsmány belsőt takar:
   Isten Ökle csupáncsak hatalmat akar.
   ..
   Hálószobákban ő szívesen kukkolna;
   Megmutassam neki, merre a kupolda?
   Rögtön elfelejted majd a peepshow-t, Benci,
   ha már farkad körül hullámzik egy punci.
   ..
   És a pénzedért majd nem mondják, Bencurka,
   hogy Isten Lándzsája mennyire pincurka.
   Épp ellenkezőleg; biztat majd a kurva:
   keféld meg erősen, legyél kicsit durva!
   ..
   És hogy ne maradjon foltja a gatyádnak,
   gyónd meg a vétkedet mennyei atyádnak!
   S ha nem betegedtél meg e bűnös vágyba’,
   bátran fekhetsz este a hitvesi ágyba!

 2. […] Kurzuslovagok bőgatyában → […]

 3. […] A bajai mikrofonállvány valószínűleg azért nem kérdezett rá az Örökös MiniElnöknél a hogyanokra, mert már tudta a választ. Azt, amit még hétfőn vigyorgott ki magából Victorinhu Schiffer kvázi-nertárs kérdésére válaszolva (lásd itt!): tudásalapú társadalmat (azaz magas színvonalú oktatást) csakis az “elitisták” követelnek! Ebből meg egyenesen következik, hogy szó nincsen itt igazából az állítólagosan páratlan magyar tehetség kibontakoztatásáról. Mindössze ótvaros duma volt az a miniszterelnöki célkitűzés (lásd itt!), hogy legyen hamarost egy olyan magyar egyetem, amely benne van a világ kétszáz legjobbikában. Vagy az hogy, hogy “a kiművel emberfő Magyarország legfontosabb aranytartaléka”, amelynek “gyarapítása az egyetemek legfontosabb feladata és felelőssége”, melyben részt vállal a kormány is! (lásd itt!) […]


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s