Orbán az igazi “Kágébéla”!

Gyűlnek a viharfelhők Orbán feje felett (no meg benne is!): a posványosi beszéd okán elébb befolyásos, külföldi sajtóorgánumok sürgették a MiniElnök megrendszabályozását, a minap ugyanezt követelte a svéd EU-ügyi miniszter is, legutóbb pedig egy amerikai jogvédő szervezet noszogatta erre az USA kormányzatát, sőt, magát az Elnököt is. Idehaza azonban ettől még semmi nem fog megváltozni.

Tegnap este emailt kaptam az egyik barátomtól, melyben érezhető diadalittassággal arra kért, hogy kattintsak rá az általa küldött linkre osztán írjam meg a véleményemet. Nos, rákattintottam és elolvastam. A 444.hu cikkében (lásd itt!) arról van szó, hogy az egyik amerikai jogvédő szervezet, a Human Righst First (HRF) összefoglaló jelentést készített az európai szélsőjobboldali szervezetekről, s megállapítja: az elmúlt esztendőkben szinte valamennyiükre jellemzővé vált az oroszbarátság. Kiemeli közülük a magyar Jobbikot és a görög Arany Hajnalt, s hangot ad azon véleményének, hogy ezeket a pártokat részben a putyini Oroszország finanszírozza. Moszkvának ezzel az a célja, hogy ezen mozgalmakon keresztül beférkőzzön az Európai Unió döntéshozó szerveibe, ott zavart keltsen, ezzel destabilizálja az EU-t, illetve rávegye arra, hogy legalábbis elnéző legyen birodalomépítő törekvéseivel kapcsolatban. A HRF megjegyzi továbbá, hogy a Jobbik előretörésében jelentős szerepe van a szintén putyinizálódó magyar kormánynak, amelynek feje immáron nyíltan hirdeti az EU alapelveinek tagadását. Mivel ezek a jelenségek, szervezetek és kormányok súlyos kockázatot jelentenek a világ békéjére és biztonságára, a HRF a következőkre kéri az Egyesült Államok kormányzatát és Elnökét:

 • Obama dolgozzon ki programot a magyarországi antidemokratikus folyamatok megfékezésére, megfordítására.
 • Ez szerintük részét kell képezze a transzatlanti együttműködés az orosz fenyegetés miatt amúgy is szükséges megerősítésének.
 • Az Egyesült Államok építsen ki kommunikációs stratégiát, amivel elérheti az amúgy jellemzően az állami propagandából tájékozódó lakosságot.
 • Támogassák a független médiát és a civil szervezeteket.
 • Szólaljanak fel ezek zaklatása ellen.
 • Javasolják az EU-nak a határozottabb fellépést a magyar jogsértések ellen.
 • Kerry külügyminiszter tegye egyértelművé, hogy az USA támogatná az EU-t, ha az meg akarná rendszabályozni Magyarországot a közösségi alapelvek megsértése miatt.
 • Az amerikai titkosszolgálatok derítsék fel a magyar szélsőjobboldal orosz és iráni finanszírozását.
 • Az illetékes amerikai szervek tárják fel, mely magyar üzletemberek és politikai tisztviselők segítik a szélsőjobboldalt.
 • Ezeket az üzleti és politikai vezetőket szigeteljék el.
 • Tegyék egyértelművé, hogy Magyarország a jogállami normák és a liberális demokrácia leépítésével teljes gazdasági, politikai és stratégiai elszigetelődést kockáztat.
 • Az amerikai törvényhozás pedig dolgozzon ki stratégiát az antidemokratikus trendek, például Orbán Viktor illiberális demokráciáról szóló elképezéseinek megfékezésére.

Nocsak-nocsak! – gondoltam magamban. “Hát már a távoli Amerikában tevékenykedő civil szervezetnél is leesett a tantusz, hogy mi is folyik Agyarországban?!“. Mert azt, hogy a Jobbikot (legalábbis egy időben) Moszkva finanszírozta, azt idehaza mindenki megtudhatta a májusi EP-választásokat megelőző hetekben. Ekkor történt ugyanis, hogy dicső kormányunk abszolút független ügyészsége jóvoltából kirobbant a “KáGéBéla-ügy“. Ennek lényege, hogy a meglehetősen “érdekes” előélettel rendelkező Kovács úr, úgy 2007 tájékán egyszer csak felbukkant a Jobbik háza táján, három esztendő alatt üstökös-szerű karriert befutva, egyszeri párttagból EP-képviselővé és elnöki főtanácsadóvá avanzsált. Mindezt Kovács testvér annak köszönhette, hogy a pénzéhes Vonát összehozta az orosz kapcsolataival, akik osztán hajlandóak voltak anyagilag támogatni a náci pártot (cserébe “valamiért”). Mindezekből az ügyészség és a sajtó azt kerekítette ki, hogy “Kém a Turulfészekben!“, ami persze nyilvánvalóan nem volt igaz, mert KáGéBéla legfeljebb egy félig fedett orosz lobbista volt és nem (elsősorban) hírszerző. E tevékenységében pedig láthatóan sikeres is volt, hiszen szinte napra pontosan az ő színre lépésével változott át a Jobbik Oroszországgal kapcsolatos korábbi iszonya, bensőséges viszonnyá.

A KáGéBéla-ügy azóta parkolópályára került. Sem az ügyészség, sem a sajtó nem nagyon piszkálgatja a dolgot, aminek persze politikai okai vannak. Az egyik az, hogy a botrány kirobbantása (pont az EP-választások előtt!) csupán a Jobbik szavazóbázisának gyengítését célozta. A másik, hogy ha túlzottan a figyelem középpontjában marad ez a skandallum, akkor elébb-utóbb valakinek eszébe jut egy érdekes párhuzam felvázolása. Az nevezetesen, hogy ha igaz az a tétel, hogy a Jobbik Oroszország-politikája azért vett 180 fokos fordulatot, mert Putyinék kilóra felvásárolták a Dülledtszemű Pótszálasit (“Gábor áron” – hehehe!), akkor mi is a helyzet a Fidesszel és Orbán Viktorral?

A russzofób-russzofil metamorfózis ebben az esetben is meglehetősen gyorsan, de azért viszonylag alapos kommunikációs előkészítéssel zajlott le. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy 2010/11 fordulója tájékán Dzsentri Dzsoni (akkor még “csak” frakcióvezető) valami olyasmit nyilatkozott, hogy az Oroszországgal való szorosabb kapcsolatfelvétel “olyan értékválasztás“, ami szerinte “egy demokrata számára vállalhatatlan“. Két esztendővel később osztán beindult a legújabb propaganda, a “Keleti Nyitás” és ezek a “demokraták”, az obskúrus diktatúrák felé való sündörgésük során ölég gyorsan eljutottak Moszkvába is. Elébb ezt gazdasági érvekkel magyarázták (Orbán: “Szükségünk van az orosz piacokra! Több lábon kell állnunk!“), aztán a nemzeti függetlenség megteremtésével (Orbán: “Oroszország úgy nyújt nekünk gazdasági támogatást, hogy közben – különböző, homályos elvekre hivatkozva – nem avatkozik be a belügyeinkbe.“), a Pakstum rapid aláírása után pedig “az energiafüggőség megszüntetésével“. E “fejlődés” végül a nyílt talpnyalásban csúcsosodott ki, mikoris a Nemzet Kertitörpéje a Tusványoson már odáig merészkedett, hogy a világ “sztárállamának“, nemzetközileg követendő példának nevezte a moszkvai rezsimet. (Az olyan alacsonyabb szintű seggnyalásokról, mint hogy például az elkötelezett antikommunizmusáról és békemeneteléséről elhíresült Bencsik szerkesztő egyenesen “a tolerancia és a demokrácia őshazájá“-nak nevezte Oroszországot, inkább nem ejtenék szót.)

A külpolitikánk is alaposan megfordult. Nyálfröcsögtető, kaffogó vicsorgás a fejlett, nyugati, liberális demokráciák felé és nyálcsorgató, alázatosan nyüszítő farokcsóválás a nyugati elveket messze elkerülő diktatúrák előtt. Orbán az EU-ban mindenütt igyekszik zavart kelteni. Jószerint nincs olyan, az egységesülésre irányuló törekvése az Uniónak, aminek Viktor Győzövics ne próbálna keresztbe tenni. A “Kevesebb Európát” akaró brit Cameron megpróbálja megakadályozni az ezzel ellentétes célt követő Juncker EB-elnökké választását? Orbán rögvest mellé áll és hajánál fogva előráncigált indokokkal támogatja londoni kollégáját. Kirobban az Ukrán-válság, Moszkva kiszakítja a szomszédos államból a Krímet. Washington és Brüsszel egyelőre a diplomácia eszközét választja és számon kéri Putyinon az ukrán területi integritást garantáló, általa is aláírt Budapesti Egyezményt. Maga Budapest azonban kussol, s amikor végre megszólal, egyfajta hullarablóként, területi autonómiát követel Kijevtől a kárpátaljai magyarok számára (az ottaniak ezt “hálásan” köszönik). Oroszország nem hallgat az intelmekre, folytatja Ukrajna destabilizálását. Erre az USA és az EU egyre keményebb gazdasági szankciókkal válaszol. Orbán hallgat, de lesi az alkalmat, mikor tudna megint alaposan bekavarni. Ez el is jön, amikor szlovák kollégája, Robert Fico “lábon lövésnek” nevezi a legújabb büntetőintézkedéseket annak okán, hogy az anyagi kárt okoz országának, meg az egész Közösségnek. Mire Viktor azonnal a Pozsonyi Pasas mellé perdül, s tegnapi rádiós igehirdetésében már olyasmiket kezd brekegni, hogy egyetért Ficoval, s ő már keresi is a partnereket ahhoz, hogy megváltozzék az EU Oroszország-politikája (lásd itt!).

Illesszük csak össze ezeket a puzzle-darabkákat! Milyen kép kerekedik ki belőle? Nos nem más, mint hogy nem Kovács testvér itten a “fedett orosz lobbista”, hanem maga Orbán az igazi “KáGéBéla”! Igazából ő az, aki beépített ügynökként, Moszkva érdekeit kiszolgálva igyekszik minél nagyobb zavart kelteni az EU-ban, megbontva, gyengítve annak egységét. Semmi köze nincs ennek a “nemzetállamiság”-hoz, meg a “függetlenség”-hez! Putyin kilóra felvásárolta ezt az Idiótát a Pakstum Tízmilliárdjával, ő meg igyekszik megszolgálni a pénzt. Pénzt?! Ugyan! Azt már minimum az E-On-ügylet (lásd itt!) napvilágra kerülése óta tudjuk, hogy a Nemzet Esztelenje egyáltalán nem tud üzletet kötni, ha nem élhet (vissza) a hatalmi pozíciójával. Putyinnak úgy adta el önmagát és az országot, hogy azt a Harminc Ezüstöt még nekünk köll majd visszafizetnünk! Csimbókos kamattal és akkor is, ha a Paks-II-ből soha egyetlen wattnyi áram nem fog elősercegni! (Hogy is mondta a lengyel PKN-Orlen vezérigazgatója: “Orbán leszopta Putyint!“. Ja! “Hitelbe”! Amit a Felcsúti Ribanc fizet vissza a Moszkvai Macsónak!)

*

Miután elolvastam a 444.hu cikkét, visszaírtam barátomnak és megkérdeztem tőle, ugyan minek örül annyira? Mire ő: “Hát nem érted?! Végre megmozdul az USA, megmozdul Brüsszel és a faszára lépnek ennek a kártékony dögnek!“. “No, persze!” – gondoltam magamban. “Majd idejönnek az amerikai tengerészgyalogosok, a francia Idegenlégió, a brit SAS és a német SGS alakulatai és szépen átvezetik Orbánt a Karmelita házból a Diliházba.

Hát nem! Ezt a melót rajtunk kívül senki nem fogja elvégezni. Ideje lenne már ezt végre tudomásul venni!

… és ezt …

szendamondja!

P.S.: Orbán azt is mondta a tegnapi rádiószózatában, hogy igyekszik összehozni egy olyan konferenciát, melyen az USA, az EU és Oroszország egyeztethetik céljaikat, megbeszélhetik jövőbeni viszonyrendszerüket. “Örömmel” jelenthetem, hogy ez a törekvése részben már meg is valósult, ráadásul idehaza. A hírek (lásd pl. ezt!) szerint októberben “Fajvédelmi Konferencia” lesz a budapesti Kongresszusi Központban, ahol derék amerikai, európai és orosz(!) rasszisták, antiszemiták fogják kicserélni nézeteiket. A rendezvény egyik VIP-előadója pedig nem más, mint Alexandr Dugin, akit a világ úgy ismer, mint “Putyin agya“! Hurrá!

A Mozgalom legújabb híreit Tuaregtől, lásd itt!
Reklámok

5 hozzászólás on “Orbán az igazi “Kágébéla”!”

 1. kicsiroli szerint:

  Az EU-nak kellene már végre komolyan venni ezt a psziho- és szociopatát. Nekünk pedig tennünk kell itt bent a dolgunkat. Hajrá OGYM.
  Az USA rendrakásáról más a véleményem, maradjon csak otthon, van dolga ott elég.

  • szendam szerint:

   Nem kedves “kicsiroli”!
   NEKÜNK kéne “már végre komolyan venni ezt a pszicho- és szociopatát”!
   Köztársasági üdvözlettel: szendam!

   • kicsiroli szerint:

    Biztos, hogy sokan, velem együtt komolyan vesszük ezt a párttitkár szülők, kisztitkár fattyát, már az első regnálása óta. De nagyon igaz az a közmondás, kutyaugatás nem hallatszik az égig. Nem hiszem, hogy a “kisemberek” magukban tudnak az ilyen ellen tenni. Talán kellene az “ég” segítsége is. Mert szégyenteljes a hírünk – még akkor is, ha ezt ez a barom okozta – bel- és külföldön.

 2. […] akarja mutatni, hogy semmi köze a széljobbhoz (mellyel mostanában alaposan megvádolták – lásd itt!). Ugyanakkor ez egyfajta csapda is Kertész számára. Ha nem fogadja el, máris jöhet a […]

 3. bonhomme szerint:

  Grenzschutzgruppe 9, azaz GSG-9 az német kommandó helyes megnevezése.
  Lásd még 1972, müncheni mészárlás.
  Amúgy jó a cikk.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s