Az őszinte Viktor

Igen! Tessenek csak nyugodtan elhinni nekem, hogy a Szeretett Vezető, a Hazudozás Nagymestere időnként tud végtelenül őszinte is lenni! Mint például tegnap, amikor felavatta Tisza István szobrát. Nem is tudtam megállni, hogy – felelevenítendő egy rég feledett szokásomat – ne írjak neki egy szintén őszinte levelet!

Mein Führer!

Igen, tudom! A te helyes megszólításod nem ez, hanem mondjuk a “Főméltóságú Miniszterelnök Úr Őexcellenciája“, vagy valami ilyesmi. Csak hát időnként megszalad a klaviatúrám és kikívánkozik belőle az Igazság. Ezért ha hibáztam is, kérlek nézd el nekem, hiszen egyrészt “Négy lova van a botliknak, mégis láb” (tudom, hogy szereted a közmondásokat!), másrészt veled is előfordul ugyanez … ha nem is gyakran.

Nem tudom, mostanság szabad-e még a nevedet kontextusba hozni a “hibával”. Sajnos nem olvastam a Miniszterelnökség felügyelte bizottság legújabb, nyelvhasználati állásfoglalását. Lehet, hogy ha rólad van szó, akkor már csak a “tévedés” szó engedélyezett? De nem hiszem, hiszen te olyan vagy, mint a pápa (no nem ez a mostani, hanem úgy általában!), aki – mint tudjuk – tévedhetetlen, s ennek ellenkezőjét állítani blaszfémia és eretnekség, amit egy bizonyos korban némi kínvallatásokat követő, máglyán való elégetéssel honoráltak (… No igen, a Régi Szép Idők! … Igaz, Viktor?)

El tudom képzelni, milyen furcsálkodva olvasod eme levelem bevezetőjét, hiszen ez a bizonytalankodás egyáltalán nem jellemző rám. Pláne, ha a téged, illetve a tevékenységedet akarom minősíteni. De tudod az a helyzet, hogy nem akarom feldühíteni a méltóságos Főminiszteredet. Még az kéne, hogy kitiltasson erről az amerikai szerverről, ahol a “szendamondja” közel három esztendeje tanyázik. Lázár esetleg beígér egy jó, zsíros-szaftos bizniszt a “WordPress“-nek, közben mellékel egy 150 oldalas tanulmányt arról, hogy mely írásaim (az összes!) miatt “szomorú”, s osztán huss! – máris ott állok szervertelenül (… ahogy Sáling origótlanul, az Origó szerkesztőtlenül, a tulajdonos M-Telekom, meg a Deutsche Telekom pedig becstelenül!).

Ámde félre a fecsegéssel! Tudom, hogy sok a dolgod, s ha arra nem értél rá, hogy Kormányprogramot írj (jut eszembe: akkor mit fog számon kérni a Miniszterelnökség a minisztériumokon?), akkor arra pláne nem, hogy ilyen levelecskéket olvasgass. Még arra sem futotta idődből, hogy ellátogass Obamához Varsóba (feltételezni nem merem – csak állítom! – , hogy azért, mert meg sem hívtak!), hiszen éppen akkor köllött Görögországban egy roppant fontos Puskás-emlékművet avatnod.

MTI Fotó: Beliczay László

És most vagyunk “helyben”! Azért, mert a tiszapista szobrának avatásáról, pontosabban az ott elmondott beszédedről (ha már nem emlékeznél, lásd itt!) lenne itten nagyba’ szó. Arról a bizonyos kis botlásocskádról. Arról, hogy milyen szokatlanul és meghatóan őszinte voltál. Arról, hogy beszéded valódi “programalkotó” volt, s ezt – némi, a lényeget nem érintő változtatással – nyugodtan elmondhattad volna akár május hatodikán a parlamentben is! És akkor most nem piszkálnának téged holmi hülye “szokásjogok” állítólagos megsértése miatt. (Nevetséges! Amikor mindenki tudja, hogy nálad az a “szokás”, hogy a “jog” az, amit te éppen akkor annak tartasz! Hát nem?)

Viktor, én bizony könnyekig meg voltam hatódva! Azon, hogy bő négy évvel Kötcse után, az ismételt (bár egyesek szerint “törvényesített csalással” szerzett) Kétharmadod okán végre újfent megengedted magadnak a tőled merőben szokatlan, kendőzetlen őszinteséget. Éppen ezért engedd meg nekem, hogy veretes szavakba öntött, korszakalkotó gondolataidat most összefoglaljam. Igaz, a szó szerinti utánközlés lenne méltó, de a helyzet az, hogy eme levél Olvasói nem bírnának elegendő türelemmel ahhoz, hogy végigolvassák. Egy részük (a többség?) azért nem, mert az egyszavas programokhoz (“Folytatjuk!“) vagyon szokva, másik részük meg már az ötödik mondat után úgy feldühödne, hogy talán még a számítógépét is a földhöz csapná. Ezt meg ugyi nem akarjuk, hiszen az Uruszágnak a “közszolgálati média” által sugárzott derűs nyugalomra vagyon szüksége ahhoz, hogy tovább haladjon a (vissza)fejlődés útján.

Szóval olyanokat mondottál volt, hogy forradalmak és világégések gyakran kezdődnek szobrok ledöntésével, míg új korszakok nyitányát jelölheti egy-egy emlékmű felállítása. No, ebben teljesen igazad van. Mert a te Új Korszakod is egy “döntéssel” kezdődött. Azzal, hogy te eldöntötted, hogy a szótárból azóta már törölt “Fülkeforradalom” jegyében, döntsék le Károlyi Mihály szobrát, helyébe pedig legfőbb politikai ellenfele, az általad egekig magasztalt tiszapista monumentje kerüljön. Az persze nem zavart, hogy Károlyi, köztársasági elnökként végső soron  a te “leendő elődöd”(?) volt, míg tiszapista (a te hivatali elődöd) ádáz ellensége mindenféle demokráciának, s nem arról volt híres, hogy a hozzád hasonló, suttyó parasztkölköket ajnározta volna fel, egészen a miniszterelnöki székig. … Tudod abban a rendszerben maximum a négy elemit tudtad volna abszolválni, s így még “választó” sem lehettél volna, nem hogy “választható”. (Ezért osztán kissé röhögtető, hogy szerinted pista úgy tekintett a nemzet egyes tagjai közötti szolidaritásra, mint ami képes áthidalni a társadalmi osztályok közötti különbséget.) No de most Új Korszak vagyon, s tiszapistát az előbbiért nagyra becsüljük, míg az utóbbit nagyvonalúan elfelejtjük neki. Igaz?

Mint ahogyan arról is nagyvonalúan meg köllene feledkeznünk, hogy a te állításoddal ellentétben tisza egyáltalán nem azért ellenezte kezdetben az 1914-es hadüzenetet, mert előre látta a Monarchia és így Magyarország felbomlását. Ő attól tartott (s totyogott egy darabig fel-alá, mint bélhurutos Turul a tojóágon), hogy háború esetén felértékelődik a csehek szerepe, hiszen a K.u.K hadsereg nehézfegyverzetének jószerint kizárólagos gyártója a (cseh) Skoda Művek volt. Márpedig ha e sörbarát nép kibulizza magának az “államalkotó nemzet” titulusát, akkor oda a csilivili megnevezés (osztrák-magyar), a magyar alkupozíció, no meg az a bizonyos “szupremácia” is. Utóbbi azért, mert ha egy szláv nemzet a monarchián belül vezető szerephez jut, akkor a tiszapista-féle Magyar Királyság által elnyomott hasonlóak is mozgolódni kezdhetnek, s a végén még kikövetelik a csehekkel kibővült Államtanácstól az egyébként létező (de pistáék által figyelmen kívül hagyott, tehát be nem tartott) törvények szerint nekik járó nemzetiségi autonómiát. (Mintha valami hasonlót követelnél te is, Viktor a környező államoktól. Ugyi?)

Szerinted tiszapista egész élete a magyarok érdekeinek védelmezéséről szólott. Ebben igazad van, ha a “magyarok” kategóriát ugyanabban a “szűkítő módban” értelmezzük, ahogyan te is szoktad (nálad: magyar=nemzet=ország=kormány=orbánviktor!). Abban, hogy (mint a fenteikből is látható) csakis egy általa “elitnek” tekintett réteg érdekeit védelmezte, de azt osztán körme- és élete szakadtáig! Ráadásul olyan módszerekkel, hogy egyes kortársai szerint ő a “vad geszti bolond“, a “gyújtogató, csóvás ember“, aki “úrnak, magyarnak egyként rongy“. De persze ezzel sem köll törődni, hiszen ilyen jelzőket a te Kedvencedre csupán lényegtelen írócskák és költőcskék (pl.: Ady – “a szifiliszes”, Móricz – dehonesztáló jelző kitalálása folyamatban!), akikre, ha ma élnének, kollégájuk, a képviselő Elsimon, simán kivetetné a “gyalázási adót“.

Az sem volt semmi, hogy te, a (si)pistát idézve, aszontad, hogy egy, a munka oldalán álló pártnak nem kell feltétlenül kommunistának vagy szocialistának lennie, lehet az nemzeti is, hívhatják Nemzeti Munkapártnak. Túl azon, hogy egyszerűen nem hiszem el: a te pistád valaha is a “munka oldalán” állt volna (rólad meg pláne!), s ha igen, hát azt (hozzád kvázi hasonlóan!) roppant “unorthodox” módon tette (lásd az élesdi sortűzről szóló korabeli sajtótudósítást itt! – köszi “jotunder“!). De azért próbálom ízlelgetni pártod leendő elnevezését: “Fidesz-Nemzeti Munkapárt“. Hát ezen még egy kicsit agyalni köllene, mert hiányzik belőle minimum a “magyar”, meg a “polgári”, de azt hiszem Habonyárpi ezt is meg fogja majd oldani. Ahogyan azt is, hogy ez a nemzetimunkapártos izé be-, a sortűz(ek) meg kikerüljön/enek a nemzeti történelemkönyvekből. … Nem köll agyonterhelni a fiatalságot! Ugyi?

Osztán beszéltél te még a mindenbe beleugató, brüsszeli bürokratákról (akiktől most nem gyün a lóvé, mert te meg abba ugattál bele, amibe nem köllött vóna), a szabadságot pont tőletek védelmező “önjelölt demokratákról” (persze, hogy “ön”, amikor itten mindenki csak akkor lehet “jelölt”, ha te azt jóváhagyod!), de a legőszintébb mondatod az volt, hogy tiszapista szobrának felavatása annak az új korszaknak a kezdetét jelzi, amelyért a kormány 2010-től “folyamatosan és megfeszített erővel dolgozik”. … No ez az, amivel mindenki, nemzeti és -ellenes egyaránt, teljes mértékben egyetért veled. Ki ezért, ki azért, de ebben maximális az összhang.

Szóval Viktor, váratlanul és meghatóan őszinte voltál. Sajnos azonban elfelejtetted utasítani a mamelukjaidat, hogy nekik ez nem engedélyezett. Emberminisztered ugyanis az Avatás napján, felbuzdulva a te kendőzetlen nyíltságodon, simán kijelentette: nála két államtitkárság fog a szociális és családügyekkel foglalkozni. Az egyik, a szociális és felzárkózásügyi államtitkárság gondoskodik az önhibájukon kívül vagy önhibájukból rászorulókról, köztük a fogyatékkal élőkről, a gyermekvédelmet igénylő gyerekekről és a cigányokról. A másik, a család- és ifjúságügyi államtitkárság pedig a “teherhordozókat” segíti, valamint az ifjúságot, akik majd a jövőben viszik a terheket (lásd itt!). … Nos, túl azon, hogy egy ilyen rasszista szöveg után, normális országban az illető már másnaptól nem miniszter, sőt, életében többé református lelkész sem lehet, van ezzel még egy kis gondom!

Tudod van énnékem egy utcaszomszédom, akinek három jellegzetes sajátossága vagyon. Az egyik hogy zsigerileg és mód felett gyűlöli a cigányokat. A másik, hogy olyan kritikátlan imádattal viszonyul hozzád, ahogyan az az ország valamennyi lakosától elvárható lenne (szerinted). Teszi mindezt annak ellenére, hogy mióta te lenyúltad tőle a rokkantsági nyugdíját, olyan szegény (ez a harmadik ismérve), hogy hozzá képest az a bizonyos “Templom Egere” egy valóságos Rothschild (jó, ne emlegessünk a te uruszágodban zsidó bankárokat, maradjunk akkor inkább abban, hogy “egy orbánviktor”!). No most, ha ő megtudja, hogy a te emberminisztered egy kalap alá, egyetlen államtitkárságba veszi őt a “cigókkal”, s ugyanúgy akarja őt kezelni, mint “ezeket”, akkor nem csak rögvest kiszeret belőled, de mocskos szájjal fog szidalmazni téged utca- és kocsmaszerte.

Hát hiányzik ez neked, amikor már egyébként is elbuktál (2010-hez képest) legalább hatszázezernyi támogatót? Még a maradék rasszistáidat is átengednéd Vonáéknak? Amikor a kovácsbélázással végre sikerült letörni a szarvukat? Ejnye-bejnye! Lehetnél egy kicsit körültekintőbb, idomíthatnád jobban is a mamelukjaidat!

Persze ezt ne vedd kritikának! Hiszen szeretném megőrizni “blogpozícióimat” itt, a WordPress-en (lásd fentebb!), másrészt tudom: ilyesmi úgy pereg le rólad, mint a “legmagasabb alkoholtartalmú zöldség” (értsd: “falra hányt borsó“!).

Maradok tiszteletlen nemhíved!

szendam

P.S. (azaz utóirat): A reád vonatkozó személyes névmásokat nem tudatlanságból, avagy véletlenségből írtam következetesen kis kezdőbetűkkel. Ahogyan kedvenc történelmi elődödet sem műveletlenségem okán aposztrofáltam rendszeresen “tiszapistá”-nak. Én ugyanis olvastam Molnár FerencA Pál utcai fiúk” című regényét, melyben ismerteti a “Gittegylet” rigorózus szabályait is. Például arra vonatkozóan, hogy az egyleti naplóba bizonyos esetekben hogyan és miként köll bevezetni a neveket. … Majd, ha már meguntad a velünk való játszadozást, avagy mi untuk meg azt, olvasd el! Lesz olyan jó, mint egy felcsúti, akademista focimeccs!

Reklámok

10 hozzászólás on “Az őszinte Viktor”

 1. nyizo szerint:

  Az a gyanúm,hogy -mint szerintem a többi írásod sem – nem jut el a szemétládáig ami egyrészt sajnálatos,másrészt meg akkor nem tudna arra hivatkozni,hogy nem tudott róla.
  Tejóisten mi lesz ha kiderül hogy nem is teljesítünk jobban??? ajaj!!!

 2. Avi szerint:

  Kedves Szendam, azért Ady kolerájának nevezni a 3 napos szaros seggéről elmélkedő elsimont egy picit túlzásnak érzem. Egyébként minden gondolatoddal egyetértve maradok hű olvasód
  Avi

 3. Avi szerint:

  bocs, kollégáját akartam írni. 🙂 Bár elsimonra a kolera is megfelelő jelző lenne.

 4. Retrograd Saturnus szerint:

  Már az is őszintén megdöbbentett, hogy egy olyan, a benne élők által is átmenetinek és ideiglenesnek tartott, elavult, a velejéig korrupt, népellenes rendszer, mint a Horthy-rezsim egy negyedszázadot ki tudott húzni. (Ennek világtörténelmi oka volt.) Az pedig teljesen felháborított, hogy most restaurálták. (Ez már teljesen ellentétes volt a jelenlegi európai trenddel.) De most, hogy már Tisza kísértete kezdi betölteni a magyar politikai tótumfaktum elméjét, nem kételkedhetem többé abban, hogy a 3.0 azt jelenti, hogy rövidesen királya lesz agyarországnak. Két oka lehet ennek: vagy maga az idő halad visszafelé Európa “közepén”, vagy egyszerűen teljesen megbolondultunk.

  • szendam szerint:

   Kedves “R. Saturnus”!

   Üdvözöllek a blogomon, mint először kommentelőt! A továbbiakban nem ütközöl a moderáció falába: a WP protokollja szerint “befogadott” vagy.

   Ami a hsz.-t illeti:
   1.) tiszapista “kísértete” már nagyon régóta tölti be a “magyar politikai tótumfaktum” teljesen megháborodott elméjét. Néhány esztendővel ezelőtt Debrecenben már volt egy tiszapista-szobor avatása. Őtörpesége ugyan ezen nem vett részt, de Mr. Húszszázalék (… Ázalék!) ott magasodott (öt centivel a macskakő fölött) az Avatóbrigád élén. (Ugyanebben a városban, ugyanez a Korrupt Törpicsek Wa(ffen)SS Albi-szobrot is avatott, alig pár méterre Ady Endre/!!!/ emlékművétől!)
   2.) Királynak ugyan nem, legfeljebb Főkormányzó Úrnak fogják szólítani az Elmebeteget (azt is informálisan), míg a hivatalos titulusa természetesen(?) a “köztársasági elnök” lesz.
   3.) Mindkét megállapításod igaz. Nem csak az Idő (melynek végtelensége koránt sem annyira bizonyított, mint az Emberi Ostobaságé! – ld.: a blog mottóját!) “halad visszafelé”, de meg is bolondultunk!

   Megjegyzés: Tetszik a nickneved! Találó és sokat mondó.

   Várom további kommenteidet! Üdvözlettel:
   szendam

   • Retrograd Saturnus szerint:

    Ami a nemzeti elhülyülést illeti, négy-öt éve még városszerte olvashatta az ember hazánkról, hogy “Én nem vagyok bolond! Engedjenek ki!” – mára már ennek nincs nyoma. Azaz: az épp elméjűek mára vagy mimikriből hülyének tettetik magukat vagy sikerült kiszabadulniuk. Ám a legrosszabb, hogy nincs orvosa ennek a zárt osztálynak. Az ápolók nélkül itt randalírozó ápoltaknak pedig – mivel ez az elmebetegek egyik tipikus tünete – nincs betegségtudatuk. Épp ezért fontos, hogy a gondolkodó embereknek maradjon tere, ahol találkozhassanak és egészséges gondolatokat cserélhessenek. Így esetleg találhatnak gyógymódot a többiek számára is. Ritka és csodálatos érzés, ha valaki gondolkozótársat talál. A blogodat olvasni igazi lakoma a platóni és giordano brunoi értelemben. Ezt gondolkodótársaink nevében is szeretném megköszönni és kérni, hogy folytasd és ne add fel! Van értelmes élet még ezen a bolygón!

   • szendam szerint:

    Kedves R. Saturnus Köztársam!

    Mindenek előtt nagyon köszönöm a “magasztalást”, de igazából nem érdemlem meg.
    Én ugyanis csak annyit teszek, hogy “kiírom” magamból azt a végtelen indulatot, melyet annak (nap-nap utáni) láttán érzek: hogyan teszik tönkre az országot (meg engem/téged/többieket, ámde legfőként a három fiam jövőjét!) ezek az “Ápolatlan Ápoltak”! 👿

    Amit azonban kijavítani szeretnék: nem igaz, hogy miden elmebeteg híján van a betegségtudatnak! Ez csak az ilyen orbánlázársemjénhoppálselmeczizsigó … ésatöbbiekre (nem folytatom a sorolást, mert sokan is vannak én meg lusta!) jellemző, akik ugyan szocio- és pszichopaták, de egyúttal amorálisok is!
    Ezek azok az alakok, akinek odahaza ugyan megtanították a formális (a Külvilág felé mutatandó) erkölcsöt, de annak valódi tartalmát már nem.
    Nézz csak rájuk: ezek tényleg
    őszintén hazudnak, mert azt hiszik/képzelik, hogy ez a Helyes!

    No, erről ennyit!

    A “lakomáról” igyekszem minél gyakrabban gondoskodni!

    Köztársi üdvözlettel:
    szendam

 5. Retrograd Saturnus szerint:

  Szerintem azért látszik úgy, mintha elhinnék, amit hazudnak, mert programozott dolog, amit csinálnak. Programozni pedig a korlátolt butaságuk miatt lehet őket. Mi a program? A nép ellenállásának teljes megtörése, hogy a szabadságnak még az eszméjét se értse. Feudális program ez, ilyet utoljára nyíltan a 17 században fogalmaztak meg az ellenreformáció idején. Kollonics bíboros azt ígérte I. Lipót császárnak: Magyarországot koldussá, rabbá és katholikussá teszem. Ezt teszik most. Visszatérve a “főméltóságú főkormányzó úrra” és a királyságra: véleményem szerint a király az nem a miniszterelnök úr lesz. Legutóbb a CÖF nekilátott emlegetni Habsburg Györgyöt, mint “Magyarország utolsó királyát”. Eddig se mondott semmit a CÖF, amit ne azért mondott volna, hogy bevezesse a köztudatba a politikai döntéseket. A cél Magyarországgal ennyi: a Habsburg-ház restaurációja. No.2 János pedig azért rendez ipari méretű fácánirtásokat a főnemesi publikumnak, mert arra gyúr, hogy közéjük kerülhessen. Valószínűleg meg is ígérték már neki (is). Döbbenetes, hogy egy elavult címért képesek eladni egy egész ország feletti hatalmat, de bizony, épp erre készülnek, ha jól csalódom.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s