Pax Orbana

Megkezdődött a Jobbik haláltánca. A “KágéBéla-ügy” ennek csupán első felvonása, de már látszik, hogy a valódi célpont maga Zazrivecz !

Ő is, a pártja is megérdemlik sorsukat, s nem csak azért, mert “paci alapon” ótvaros eszméket terjesztettek, kihozva több százezer emberből a legrosszabb énjüket (ezt teszi a Fidesz is, s majdan ugyanez lesz az “ő” végzete is!). Hanem azért is, mert annak ellenére kötöttek titkos szövetséget Orbánnal, annak ellenére támogatták a Maffia-párt hatalmi-gazdasági törekvéseit (nem ingyé’!), annak ellenére lettek eme Galád Vállalkozás (harsogóan!) csendestársai, hogy pontosan tud(hat)ták: elébb-utóbb ennek meg lesz a böjtje, s a végszámla alján óriási összeg fog szerepelni.

A bölcs mondás szerint:Az a nép, amelyik nem ismeri a történelmét, arra kényszerül, hogy azt újra és újra megismételje!“. A magyar politikum népének – no meg a választóknak is – a közelmúlt (bő két évtized) eseményeiből például azt köllött volna megtanulni: Orbánnak nem szabad adni semmit, mert csak egyre többet fog követelni!; Orbánnal nem szabad semmiféle megállapodást kötni, mert úgyis megszegi!; Orbánnal nem szabad semmiben együttműködni, mert az mindenki számára egyenes út a Végromlás felé!

Aki ezt nem hiszi, az nézzen csak végig az Országon! Majd pártirányultságától függetlenül mondja meg: valóban ezt akarta-e négy, nyolc avagy huszonnégy esztendővel ezelőtt?! Avagy: fogja meg most a kezemet, s kísérjen el az alábbi rövid, “Párttörténeti Túrá“-mon!

Viktor, pszichés alkatából kifolyólag mindig és mindenkor Győztes akar lenni. Már a kezdetektől fogva kitartóan menetel a Kizárólagos Hatalom felé vezető, általa választott és annak hitt Útján. Eme “Durchmarsch” során pedig gátlástalanul köt bárkivel és bármivel szövetséget, gátlástalanul használ ki embereket és szervezeteket, majd ha azok a Továbblépésben immáron haszontalanná (horribile dictu: kolonccá!) válnak, gátlástalanul dobja félre avagy tapossa el őket.

A pártalapítás hőskorszakából megismert fideszes személyiségek közül ma már alig van egy-két ember, akit megtűrt maga mellett. Azok, akik bármiféle módon veszélyesnek ítéltettek az 1993-ban megszerzett, majd 2010-re totálissá kiépített, szervezeten belüli monarchiáját, mert a párton belül (“mensevikekként“, avagy “trockistákként“), saját tekintélyük felhasználásával egy alternatív irányzatot, egy ellenzéki enklávét építhettek volna ki, el lettek taposva. Hol van ma már Fodor, Szelényi, Hegedüs, Molnár és a többi, valóban liberális? Akik maradhattak pedig vagy teljesen tehetségtelenek (Deutsch), vagy stallummal kifizetettek (Stumpf), vagy pedig a kritikátlan (de plátói) férfiszerelem élő szobrai (Kövér). Az Újak pedig már csak “napraforgók“, “tátikák“, vagy csak simán gerinctelen karrieristák, akik abban bíznak, hogy a gyomorforgatóan alázatos, csatlósi/mameluki tevékenységüket követő “dobás” után egy jólfizető szinekúrába pottyannak majd (neveket nem sorolnék, mert posztot írok és nem a Bibliát!).

A “Külső Támogatók” sem jártak jobban. A radikálisan liberális, szókimondó ifjú politikus, azaz “A Jövő Ígéreteimágóját sikeresen magára öltő Orbán ezeket is alaposan kihasználta, majd a feledés homályába, avagy a karaktergyilkos propaganda mocsarába dobta. Soros György, aki nem csak Orbán személyes “kiképzését”, hanem a Fidesz infrastruktúrájának kiépítését is nagyvonalúan támogatta, …

 • Városunkban az 1989 őszi, “Négy Igenes” népszavazás, illetve az 1990-es Választási Kampány során az ellenzéki pártok közül csakis a Fidesznek volt IBM-számítógépe, “Epsom” márkájú mátrixprintere és az ezeknél még nagyobb kincsnek számító fénymásolója! Utóbbit természetesen bármelyik szövetséges szervezet igénybe vehette … oldalanként 5 forint leszurkolása ellenében!

… ámde mihelyst nem volt már Rá szükség, mert az a bizonyos Út immáron “elkanyarodott”, a korábban körülünnepelt “Magyar Üzletember“-ből “George Soros, amerikai milliárdos“, a Tisztelt Mecénásból pedig “Tőzsdespekuláns” lett (utóbb ez kiegészült a “gátlástalan” jelzővel is!). Majdnem hasonló sorsra jutott az amerikai külügy kelet-európai “szakreferense”, Thomas O. Melia is. Ő anno egy, a fideszes vezérkar által dedikált választási plakátot kapott, amolyan tiszteletpéldányként az érdekükben kifejtett tevékenységéért. Őt néhány esztendővel később (2011) lekijafaszozta az a Deutsch Tamás (EP-képviselő!), akinek aláírása ott díszeleg azon a bizonyos emlék-ragaszon. Az ok: Melia volt az, aki képviselte az USA kormányának elítélően kritikus álláspontját a második Orbán-kormány demokráciaromboló törvénykezési módszereivel kapcsolatosan. És ha már az Egyesült Államoknál tartunk! Korabeli nagykövete, Mark Palmer volt az, aki “elintézte” Orbánnak, hogy G. Bush elnök budapesti látogatásának programjába beleférjen a vele való találkozás is. Akkor őt, a még nem viktoriánus Fidesz “Barátunk“-nak nevezte. Később erről megfeledkezett, hiszen a Szocikkal kötött alkalmi koalícióban (1996) a televíziós frekvenciapályázatból simán kipicsázta azt a TV3-at, melynek tulajdonosa a Palmer-féle CEME (“Central Europian Media Enterprises“) volt. Palmer akkori “megnevezése” Fidesz részről: “amerikai médiavállalkozó“!

 • Sokkal később (2012), többek között Soros György hatására, szorgalmazni kezdte a Szabad Európa Rádió újraindítását, mivel úgy vélte “… a nyugati típusú demokrácia Magyarországon elbukott … az állam jelenlegi vezetése ugyanis ugyanoda tér vissza, amely ellen korábban még ‘harcolt’!” … Palmernek igaza volt, de ezt már csak “Odafönt” képviselheti: tavaly januárban meghalt … kezdeményezése pedig “hamvába”.

A szintén külső, de belföldi támogatók egy része sem járt jobban! Az első Orbán-kormány által a KSH (“Központi Statisztikai Hivatal“) élére kinevezett Mellár Tamás elébb csak partvonalon kívülre került (2007), mert rossz szemmel nézte “kollégája”, Matolcsy György Fideszen belüli felemelkedését, osztán pedig kivetett pária lett, mert nyilvánosan is bírálni merészelte azt a közgazdasági idiotizmust (2011), mely e Szélestekintetű Kókler miniszterré történt kinevezésével az országban érvényesülni kezdett. Solymosi Frigyes akadémikus, aki az Orbán által még 2002-ben létre hívott és elnökölt polgári kör (“Szövetség a Nemzetért“) meghívott, alapító tagja volt (Vona-Zazrivecz Gáborral egyetemben!) szintén Kitaszítottá vált, lévén bírálni merészelte az Orbán-párt (jobboldali demokratához) méltatlan magatartását. Solymosi már legalább öt esztendeje nem írhat a Magyar Nemzetben, mivel a Fidesz KB. lapjának szerkesztősége onnan őt kitiltotta. Helyette a Népszabadság oldalain jelenhetnek meg időnként hasonló tartalmú publikációi! Sólyom László, egykori köztársasági elnök azonban még ennél is rosszabbul járt. Hivatali tekintélyével visszaélve, hiába támogatta Orbánt öt esztendőn át az ő “fényezésével, meg a Ballib-oldal folyamatos dehonesztálásával (Fekete Györggyel nem fogok kezet, Horn nem kaphat kitüntetést, Gyurcsány monnyon le!), amikor Viktor elnyerte az első kétharmadot, nem “osztott vissza” annak ellenére sem, hogy Sólyom erre (valószínűleg egy korabeli “getleman’s agreement” alapján is) nyilvánosan bejelentkezett.

 • Sólyom alaposan lejáratta magát már csak azzal is, hogy az Alkotmánybíróság egykori elnökeként hagyta magát egy parlamenti kutyakomédiával megválasztatni. A később is fennen viselt “konzervatív úriember” imágója egyáltalán nem gátolta meg abban, hogy a stallum érdekében elviselje a titkos szavazás intézményének nyilvánvaló negligálását (Áder János, jelenlegi köztársasági elnök által még 2005-ben folytatott “vakond-vadászat“!), az Országgyűlés tekintélyének folyamatos lejáratását (kivonulások, mosdatlan szájú beszédek). Továbbá a hivatali kötelezettségeinek nem teljesítésében, no meg a pártokon felettiség alapkövetelményének teljes feledésében. Orbánnak azonban omnipotens miniszterelnökként egyáltalán nem volt szüksége egy hozzá hasonlóan irányíthatatlan, öntörvényű és narcisztikus államfőre. Sólyom így ment a “levesbe”. Helyére a Mindenrendszer Kiszolgálója, a magyar “hejesírás balynoka” ült, Viktor meg a Kondér mellé!

Az Orbánnal szövetségre lépett pártok pedig ennél is rosszabbul jártak. Lényegében már egyikük sem létezik. Amikor Orbán felismerte (1993), hogy az akkor kormányzó Jobboldal akkorát fog bukni, amihez talán csak az Ősrobbanás hasonlatos, azonnal megkezdte párta újrapozicionálását. Lévén Balra ott volt a megerősödött (Horn-féle!) MSZP, a liberális “oldalon” meg az akkor még nagyon is erőteljes SZDSZ, nem maradt más hátra, mint hogy a jobboldalon létrejött “légüres teret” töltse be felpuffasztandó pártjával és mindent kitöltő egójával, hatalmi vágyával. A legjobban talán a KDNP járt, lévén azt Viktor még 1996-tól pereltette szét. A Fidesz csigaházából kocsányos szemüket elődugó “menekültek” (pl.: Surján László, Latorczai János, Semjén Zsolt), az Orbán-pártba betagozódott MKDSZ (“Magyar Kereszténydemokrata Szövetség“) tagjai osztán összegründoltak egy “KDNP” nevű “álpártot”, mely 2006 óta mindenféle választói megmérettetés nélkül alakíthat önálló álfrakciót, s kaphat mindenféle állami álfunkciót. Később Torgyán és kisgazdái – lévén Orbánnak csak velük volt meg a parlamenti többsége – ugyancsak beugrottak a “Róka Éneké“-nek. Az emblematikus “Patakvérdoktor“, mint gyakorlott és jósvádájú válóperes ügyvéd, a Pártja mögött lévő alapos vidéki támogatottsággal, azt hitte, bármikor úrrá lehet a Nyikhaj Miniszterelnökön. Ámde tévedett: Viktor nekieresztette a Kövér által felügyelt Titkosszolgálatot a Kisgarázdáknak. Elébb lebuktatták Székely képviselőt a “dokumentumaival” (táskában egy parkolóház mélyén átadott csúszópénz), osztán kiderültek a “Torgyán-villa rejtélyei“, később csővégre került ifjabb Torgyán is, de a Végjáték Szabadi Béla, “Orgyándoktor” államtitkárának letartóztatása volt. A Csílei Csersznye reménybéli importőre ekkor már hiába ment bele a Kétéves Költségvetés megszavazásába (2000), csak tovább rontotta a helyzetet: innentől Orbán már kisebbségben is tudott kormányozni, a Doktor pedig ment a “levesbe”!

 • Az, amit a Kisgazdák kormányon műveltek, valóban túl ment már minden határon. Elképesztő korrupció, pazarlás és urizálás. Az emblematikus Pepó Pál környezetvédelmi miniszter által “felügyelt” állami háttérintézmény, a Környezetgazdálkodási Intézet falain belül olyan dolgok történtek, amit még a korabeli viszonyokban alaposan tapasztalt és fantáziadús Mikszáth Kálmán sem tudott volna elképzelni: libériás inasok szolgálták fel a luxuskajákat azoknak a vidékről szalajtott, részeg kisgazdáknak, akik két fogás és a két-két tucatnyi “feles” között nemzeti kincsnek számító festményekre lövöldöztek! Orbán azonban a “kipicsázás” előtt megtalálta azt a “politikust”, aki a KDNP/MKDSZ mintájára hajlandó volt bevinni a Gömböcpártba a “Kisgazda” márkanevet. Turi-Kovács Béla, a “Kisgazda Polgári Egyesület” alapítója és vezetője az Országgyűlés május hatodikai alakuló ülésén, mint Korelnök már csak azzal tudta észrevetetni magát, hogy “közjegyző”-nek titulálta a “korjegyzőt” és hibásan olvasta fel a Kövér Házmester esküszövegét.

A legrosszabbul azonban az MDF (“Magyar Demokrata Fórum“) járt. Miután ez a párt 1998-ban egy sorozatos visszaléptetések okán bejutott a parlamentbe, ott pedig az első OVi-kormány koalíciós tagja lett (elnöke, Dávid Ibolya az igazságügy-miniszter), ugyancsak  Orbán halálos ölelésébe került. A következő választásokon (2002) még közös listán indult a Fidesszel, de önálló frakciót alakított. Ezzel máris kivívta magának a Vezéri Ellenszenvet. Később, a 2006-os kampány során pedig már odáig merészkedtek, hogy önállóan indultak, s még ki is jelentették: “Nem segítjük kormányra Orbán Viktort!“. No, ez volt az utolsó csöpp abban a bizonyos pohárban, s a Kormányzó rögvest nekilátott az eliminálásnak, illetve a betagosításnak. Meg is találta Almássy Kornélt, az MDF alelnökét, aki a Surján-Turi-Kovács recept alapján hajlandó volt apportálni az MDF-et a Nagy Vállalkozásba. Ehhöz azonban elébb Dávid Ibolyát és társait köllött kinyírni. Ámde mivel akkor a Fidesz ellenzékben volt, csakis egy magán-titkosszolgálathoz (UD Zrt.) férhetett hozzá, amely persze hajlandó is volt elvállalni a felkérést (“Valami terhelőt keresni…“), közvetlenül azután, hogy erre nekik Csányi Sándor oligarcha megadta az engedélyt. Az eredmény pedig: az UD Zrt. ugyan lebukott, de az MDF is megsemmisült. Orbán pedig kizárólagos ura a Jobboldalnak! … Illetve pontosabban: majdnem az egész Jobboldalnak.

Én nem voltam abban a szerencsés helyzetben, hogy az ország legelitebb egyetemén, az Eötvös Lórándon tanuljak. Ellentétben Vona-Zazrivecz Gáborral és azokkal, akik az ELTE-BTK Hallgatói Önkormányzatából hozták létre első, jobbos mozgalmukat a “Jobboldali Ifjúsági Közösséget” (“Jobbik“). Ebből nőtt ki osztán a Jobbik Magyarországért Mozgalom, majd maga a Párt is, ami persze az eredeti szándék szerint pont ugyanolyan üzleti vállalkozás volt, mint a Fidesz. Az, hogy közben olyan bőgő barmok is, mint Zagyva György Gyula, meg a hozzá hasonló Snejdersenkik is csatlakozhattak, az csupán a “tömegbázis” kitenyésztéséhez volt szükséges. Ámde közpénzekhez hozzá jutó párthoz pénzre van szükség. Így jött a képbe például KágéBéla, no meg a Fidesz, amivel lepaktálva kellő mennyiségű zsozsóhoz lehetett jutni.

Nos ezekkel kattant rá nyakukra a politikai guillotine “gallérzója”. A Balosok teszefoszasága, meg a Hatóságok trehánysága okán ugyan lehetett még bízni abban, hogy soha nem derül ki (bizonyítottan) a Párt  moszkvai és teheráni finanszírozása. Ámde összebútorozni azzal az Orbánnal, aki egy notorius szószegő és zsaroló? Azzal az alakkal, akiről közismert, hogy az együttműködésről alkotott elképzelése, a “Pax Orbana” szerint: “Csinálod amit mondok, amíg mondom, s addig békén hagylak. Utána meg majd meglátjuk!“? Én, aki egy szaros vidéki egyetem hallgatója voltam, össze tudok gereblyézni ennyit a Fideszről (azaz Orbánról) kébé tíz perc alatt, az Elitegyetem, nálamnál fiatalabb exdiákjai pedig 10 éven keresztül sem tudják elolvasni az “Írást a falon?!

Mit is írtam? Azt, hogy “ELTE”, meg hogy “elit”? … Hm … Ahol egy Morvai Krisztina oktató lehet, ahol egy Navracsics Tibor az “év előadója“, ahol tejfeles szájú, próbajobbikos, Icipicinácik minősítgethetik gyermekeinket (“Ez kaphat koleszt. Az meg Pistának jó lesz!“), mindezt pedig a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal és a Rektor jóváhagyásával, hát azt sok mindennek lehet nevezni, de nem “elit”-nek és pláne nem “egyetemnek”. Maximum olyan “keltetőnek”, ahonnan az ilyen alulművelt, a közelmúlt történelmét sem ismerő, dülledtszemű, pénzvezérelt idióták kerülnek ki, mint ez a Zazrivecz, aki osztán még ahhoz is hülye, hogy legalább magát ne tegye tönkre!

Haláltáncát járja már a Jobbik! Dőljünk hátra, nézzük az Előadást, közben pedig kérjünk egy kávét! … Én maradok a sörnél. … Jut eszembe: ugyanezen műfajban következő szereplő az MSZP!

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok

8 hozzászólás on “Pax Orbana”

 1. asher alexander szerint:

  HEIL ORBAN………….

  • anonimus szerint:

   Kedves Szendam!
   Egy kis pontosítást szeretnék tenni! Sólyom László, Fekete Jánossal nem fogott kezet a kitüntetése átadásakor.

   • szendam szerint:

    Köszi anonimus!
    És bocsánat!
    Éreztem, hogy a keresztnév nem stimmol, lévén EZ a Fekete nem AZ a Fekete (akit betákolányoztak), de így 47 esztendősen már nem úgy működnek a dolgok, ahogy szeretném.
    A hibát csak azért nem javítom ki a posztban, hogy érthető legyen a hsz.-od, meg hogy kiderüljön: hülye is vagyok, meg még lusta is!
    Egyébként köztársasági üdvözletem!
    szendam

   • asher alexander szerint:

    -“de igy 47 esztendosen mar nem ugy mukodnek a dolgok mint szeretnem…”-
    no akko kosson ra csomot!!mer masra amma nem is valo!!-(a posolesen kivul ugye)-

 2. h.kovacs szerint:

  szépen összeszedted, de
  az az érzésem, hogy a jobbikba bele fog törrni a nagyúr bicskája
  az eddig kicsinált pártok mind vén farkak által működtetett nosztalgiaegyletek voltak, a jobbik mögött azért komoly erőt érzek és minél jobban basztatja őket orbán, annál erősebbek lesznek
  a népnek meg kell érnie hogy a jobbik beleállítja a földbe az országot, vágynak rá

 3. bonhomme szerint:

  Rímbe faragva – nem kőbe vésve! – a dolgok állását:

  Yvette és VikTornádó – a pusztító páros

  Yvette, a hurrikán végigsöpört rajtunk;
  pusztító ereje előtt fejet hajtunk.
  A felemás csizma ezúttal kevés lesz,
  bár nem tudom, Vitya hogy áll az egészhez.

  Korábban Brüsszeltől, most Yvette-től nekünk
  kérne tiszteletet nagyeszű Führerünk.
  Mondja ezt a mém, mely akár egy kísértet,
  járja be a netet… Mit szól a “Kis Sértett?”

  Vajh’ melyik hoz nagyobb veszélyt a hazánkra?
  Mi aprítja jobban miszlikbe-szilánkra?
  Melyik a súlyosabb természeti csapás:
  Yvette avagy Viktor? Netán valami más?

  Most, hogy Brüsszel felől elzárult a pénzcsap,
  és mellé beintett még a komor Észak,
  jól be van szűkülve már a mozgástere:
  Európa tudja, mit is kezdjen vele.

  Szóval Viktor fiam, kösd fel inged-gatyád,
  hogy hatalomban tartsd rabló retyerutyád!
  KGBéla ügye talán segít rajtad,
  bár az elhárítás tán fantomot kajtat.

  Paksról, Ukrajnáról figyelmet elterelsz,
  kettősügynök-váddal Jobbikot leszerelsz;
  némi szerencsével működhet a recept,
  hogy egyedül maradj, s országod tönkretedd.

  Csak egyet ne felejts: országban-megyében
  nagyon sok embernek vagy már a begyében!
  Mihamar eljátszod az utolsó sanszot,
  és végül kiadják rád a tűzparancsot.

  Nem fog megvédeni majd az Orosz Medve:
  Putyin elvtársadnak nem lesz hozzá kedve.
  Ha már ő pénzeli “kedvenc” fiókpártod,
  választ belőle egy jó svádájú srácot.

  Kedves szendam!
  Írd meg, ha valamit kihagytam volna belőle!
  Gondolkodtam egy utolsó utáni versszakon, ami azt foglalná össze, hogy a “jó svádájú srác” hogyan szolgálná Vologya cár érdekeit, de most ebéd van. 🙂

  • bonhomme szerint:

   na, megszületett a bónusz (mi sem serkenti jobban az agyat, ha egy kicsit mással van elfoglalva, a háttérben meg fut az eredeti program) 🙂

   ..választ belőle egy jó svádájú srácot,

   ki a kitüntető kegyért megszolgálna,
   s napestig Vologya cár kedvében járna,
   ezért aztán végül mind az Orosz Medve,
   mind Irak meg lenne vele elégedve.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s