Hörög a “Háromdekás Harcikutya”

Conchita Wurst” első helyezett lett egy nem túlságosan izmosnak számító művészeti fesztiválon. A hímsoviniszta és homofób magyar “jobboldal” azonban nem volt képes ezt a “helyén kezelni”. A tulajdonképpen nem is létező, de “Második Legnagyobb Kormánypárt” hangadói úgy érezték szükségesnek: bizonyítván saját létezésüket és fontosságukat, igenis “megnyilvánulnak”. Tehát a Háromdekás Harcikutya hörögve vicsorogni kezdett!

Nem tudom, kinek milyen tapasztalatai vannak arról, hogy általában mikor lehet “észlelni” a magát kereszténydemokratának (muhaha!) nevező honi … khm … csoportosulás létezését. Megerőltetve a memóriámat (ezt az informatika korszakában gyakorta “Google“-nak is szokás aposztrofálni!) csupán néhány “Jellemző Körülményt” találtam.

Természetesen ezek között jóideje nem szerepel már a választásokon való önálló indulás – legkimagaslóbb eredményüket 1994-ben érték el, mikor is a néppárt “népe” 379.573 főt számlált (lásd itt!). Híveiket utoljára 1998-ban részesítették abban a kegyben, hogy a pártlistás szavazólapon a “KDNP” felirat alatti körbe rajzolhatták az “x”-et. Persze “az” a párt (még) nem “ez” a párt volt, csupán egy töredék (“frakció”!), amely az 1996-ban kirobbant belharcok mára megsemmisült produktumaként fungált egy darabig (leírás itt!). Az pedig, ami ma van, csupán a Fideszből és az MDF-ből ki/beugrándozott, ódivatú Izékék közpénzből finanszírozott Klerikális Klubja, amelyik a közvéleménykutatások adatai szerint mindössze néhány tizedszázalékos “támogatottsággal” rendelkezik (legjobb “eredmény”: 1 százalék, azaz kb. 48 ezer szavazó 2006-ban!). Ámde erre nincs is szükségük, hiszen egy, az Egyház által Orbánnal megkötött alku következményeként a “Lándzsahegyet” megilleti az önálló fikció … izé … frakció létrehozásának joga, illetve kormányalakítás esetén a “magas állami funkció“. … Ámde térjünk csak vissza ama bizonyos  “jellemző körülmények”-re!

Az első természetesen A Pénz!

Ilyen ügyekben a KDNP rendszeresen felemeli szavát, megkockáztatva akár még a Miniszterelnök Úr rosszallását is. Ezt legutóbb 2012-ben kapták meg egy bizonyos “Lázár” nevű üzenetrögzítőn keresztül: “Tudomásul kell venni, hogy Magyarországon nem koalíciós kormányzás van!“. A rendreutasítás annak volt köszönhető, hogy a Klub a Miniszterelnökség által már nem tolerálható mértékű hangoskodásba kezdett bizonyos “megszorító intézkedések” tervbe (és tárgysorozatba) vétele ellen.

Ámde nehogy azt gondolja valaki, hogy a “keresztényszociális elveket is képviselő” pártfikció bizonyos népsanyargató törvények ellen kezdett berzenkedni! Ugyan már! Ennyire azért nem aljasak! Hogy pont ilyen pimf ügyekben sértsék meg a Pártszövetség évekkel korábban megalkotott Alaptörvényét!

A mormogás oka az volt, hogy orbánék a populista parasztvakítás egyik epizódjában, meg akarták tiltani minden képviselőnek, hogy a “Tiszteletdíj“-on (meg az “Egyebeken“) kívül bármiféle jövedelemre szert tegyenek. A Klub azonban tele volt(van) egy rakás “jólmenő” ügyvéddel és “paraszolvált” doktorral, kiknek ez hatalmas érvágás lett volna … pláne kompenzáció nélkül! … Az ügy végül ad acta került, a kompenzáció pedig megtörtént: 747 ezres alapdíj … a paraszolvencia és az ügyvédi honorárium megtartása mellett!

A második, ugyancsak természetesen, Az Egyház!

Ilyen ügyekben a KDNP nem ismer sem tréfát, sem megalkuvást … no meg Alapvető Emberi Jogokat és Tisztességet sem! Az “Egyház”-kategóriájába (ugyancsak természetesen) náluk kizárólag a Katolikus számít. A többi (református, evangélikus és zsidó … plusbonus: a főkormányzói kegyként “elismerni” kénytelen “Hitgyüli“) meg csak amolyan kényszerűen megtűrt “felekezet”. A többi azonban “ausradieren”: egy kétharmaddal legalizált törvénytelenséggel simán kiiktattatták (avagy inkább minimalizálták) a “Konkurenciát” az úgynevezett “Bizniszegyházak” betiltásával.

Az igaz ugyan, hogy ippeg és punkt a “történelmi”-nek tekintett “Magyar Katolikus” az, amelyikre ez a terminus technicus leginkább illik, az “elismeretlenségbe” jogilag taszajtott “Magyar Evangéliumi Testvérközösség“-re (MET) pedig a legkevésbé, de ez senkit nem zavart. … Mármint a Kétharmadon belül: a kizárólag szegények, hajléktalanok, elesettek istápolásával foglalkozó MET lett az egyik “közpénzekből és adományokból élősködő” bizniszegyház, a “Magyar Katolikus” pedig személyesen Semjén Zsolt (hehehe!) miniszterelnök-helyettes (hihihi!) jóvoltából még 2012-ben kapott egy ötmilliárdos gyorssegélyt (a Közkasszából!), lévén az “egykulcsosan igazságos” Szja.-ból nem csak az Állam, de az Egyház is sokkal kevesebbet bevételezett.

Megjegyzem: az “önálló”, tehát fiktív KDNP-frakció puszta létezése, illetve Semjén (hahaha!) miniszterelnök-helyettesi (muhaha!) funkciója egy közkeletű, de tények által bizonyítottan igaznak tekinthető pletyka szerint, a katolikus egyházon belül működő obskúrus szervezet, az “Opus Dei“, illetve a keresztényateista Orbán közötti megállapodás következménye! Ha ez tényleg megfelel a valóságnak, akkor mindmáig ez az egyetlen olyan kontraktus, melyet Őfelkentsége be is tartott!)

A harmadik Az Oktatás!

Ami ma ilyen címszó alatt működik Magyarországon, azt bárki joggal nevezheti devoluciónak, azaz “szerves visszafejlődésnek“! Hiszen az a szisztéma, amit itt az Orbán-kormány főleg az alap- és középoktatásban létre hozott, joggal tekinthető azon módszerek retrográd alkalmazásának, melyek leginkább a XIX. században megszokott, poroszos-klerikális idomításnak felelnek meg, s melyeknek egy részét biza’ egészen az 1970-es esztendők közepéig is alkalmaztak Kádár Magyarországán (én 1974-ben még kaptam körmöst is, tenyerest is!), … a többit pedig (az uniformizálást, azaz az egyénhez nem alkalmazkodó, a tehetséget csak ritkán kibontakozni hagyót) még további majd’ tíz éven át.

Ennek része a túlzott központosítás, a tanítás szabadságának (egyébként a jelenlegi törvények szerint is) megsértése, a kötelező vallás- illetve etika-oktatás (utóbbi szinte semmiben nem tér el az előbbitől!), melynek legfőbb célja: az alattvalói magatartásra nevelés és az önálló gondolkodásról való leszoktatás. Mindezt pedig egy korszerűtlenné “demodernizált” tudásanyaggal!

Ne tévesszen meg senkit az a vélekedés, hogy Wa(ffen)ss Albert, Nyírócska és Tormay Cécileszbika tananyaggá tételével igazából a jobbikos neonácik “ízlését” akarták kiszolgálni! Azt is, de pont bele illik a klerikális, ópuszdeis elképzelésekbe! Az se tévesszen meg senkit, hogy Pokorny Zoltánt sokan az oktatásügy szélsőjobbos, amodernül klerikális lebutítása ellen körömszakadtáig harcoló, tisztességes (polgári) jobboldalinak állítottak be! Ezzel szemben csupán két tényt említenék meg:
1.) A Vezérpárton belül engedély nélkül “kibeszélni” köztudomásúan nem lehet, csakis az azonnali hivatalvesztés terhe mellett (lásd: Ángyán!). Ennek ellenére P.Z. maradhatott képviselő és polgármester!
2.) A “saját kerületében” (Bp. XII.) felállított “Náci Emlékmű“-vet oly’ vehemensen védelmezte (jobban, mint “Rauzsikával” szemben az oktatást!), szembe fordulva a törvényekkel és a bíróság jogerős határozataival (egy tisztességes “jobbkonz” ilyesmit nem tesz!), hogy azt bár lehetett anno a jobbikos szavazók megszerzéséért folytatott kampánytevékenységnek nevezni (egy tisztességes “jobbkonz” ilyesmit sem tesz!), de a 2010-es Első Kétharmad egyik legelső “Lex“-e ippeg és punkt eme “Turul” fennmaradását szolgálta!
Zoltánunknak tehát nincs kifogása sem az oktatás lerohasztásával, az Opus Dei-vel, avagy a Jobbikkal kapcsolatban, csupán azzal, hogy nem Ő minimum az Államtitkár, hanem ez a közismerten exkomcsi Hoffmann! … Ugye milyen illúziórombolóan pocsék érzés ilyen tényekkel szembesülni?! … De tovább is mennék: egyiküket sem fogja érdekelni, ha a Jobbik kezébe adott oktatási bizottság esetleg bevezetni javasolná a rovásírás általános iskolai, kötelező tanítását! Ugyanolyan csuklás nélkül fogják ezt is megszavazni (lévén az egyik “közeli cég” nyomtatja majd az ilyen “tankönyveket” is!), mint Dúló Dórát (nem “nyomdahiba”!) elnöknek, azt az utolsó senkiházi roh … szóval Sneider Tamást meg alelnöknek! Előbbit az oktatási bizottságba, utóbbit meg az Országgyűlésbe! (Csak a történelemkönyvek kedvéért regisztrálnám: igennel szavazott többek között Orbán Viktor képviselő, Fidesz-KDNP!)

A negyedik pediglen “A Család-ügy“!

Valamilyen különös(?) oknál fogva ezt a témát sikeresen sajátította ki magának az elaggott bonvivánokból, itt-ott néhány házasságtörőből (Rétvári Bence) és alkoholistából (A Pálffypista valamennyi kategória abszolut győztese!) álló Elitklub. Az ezzel kapcsolatos “politikájuk” mindössze két dologban szokott (vég)kimerülni.

Az egyik ilyen “szakpolitikai” állásfoglalásuk a “Keféltetés” szokott lenni. A népességfogyás és a társadalom elöregedését ugyanis a Klub a minél intenzív és minél produktívabb nemi életre való sarkallással igyekeznék megakadályozni. Ennek elsőszámú szószólója általában Harrach Péter, aki bár maga is három kölköt “csinált”, de az akkor lehetett még, amikor valószínűleg nem úgy nézett ki, mint mostanában. A teológus-politikus (a nacionálét lásd itt!) eme felhívásait az elmúlt esztendőkben olyan arckifejezéssel hirdette meg ugyanis, hogy attól még egy állandósult kangörccsel megvert férfinak, illetve egy nimfomániás hölgynek is elment volna a dugási kedve. Közben pedig a “hagyományos családmodell“-ről hallhattunk előadást például a nejét otthagyó Rétvári Bencétől, aki ugyanúgy megengedhetőnek tartotta a szövetséges párt Tompykájának “családalapítási szokásait” (a “szaporulat” kellő mennyisége okán?), mint az ugyancsak koalíciós, vakkomondoros Balogh képviselő “vitaelintéző módszereit” (tekintettel arra, hogy a Terike “csak” élettárs volt?).

A másik pedig a “Buzizás“! Ennek vezérszónoka általában Semjén Zsolt (hehehe!) miniszterelnök-helyettes (hihihi!) szokott lenni, aki a 2006-os kampány során azzal véste be nevét (muhaha!) a történelemkönyvekbe, hogy kijelentette: “Aki azt akarja, hogy gyermeke az első szexuális élményét egy szakállas bácsitól szerezze meg, az szavazzon csak az SZDSZ-re!“. Nyilvánvalóan ez a “Szakállas Bácsi” csakis egy polgári ruhába bújt … khm … “Óhitű” lehetett, hiszen ha egy hasonlóan szőrös, kissé idősödő, hímnemű Illető teszem azt reverendát viselt volna, egy ugyanilyen “aktus” során, az Semjén (már megint röhögnöm köll!) szerint természetes(ebb). Ugyanis pont ő volt az a miniszterelnök-helyettes (no most már tényleg befejezem az önröhögtetésemet!), aki nem csak testvéri csókkal (Nyilvánosan?! Ejnye Zsóti!), hanem még állami kitüntetés átnyújtásával is búcsúztatta el azt a lengyel pátert, akit Sokadik Benedek a magyar egyházon belüli pedofil- és perselyfosztogató botrányok szakmányos takargatása miatt “űzött számon” … Koszovóba! (Jelenleg a “Conchita Wurst“-ügy üggyé dagasztásában Hörrencspöllencs … izé … Harrach Péter viszi a szót. Gondolom azért, mert a Miniszterelnök-helyettes /bruhahaha!/ ippeg nem ér rá!).

Hát ennyit tudtam összevasvellázni a Kádéjenpéről! Kiegészítésként talán még meg köllene említenem Rubovszky György … izé … khm … urat, aki most ippeg azzal akarja bizonyítani saját pártja létezését (a Közvélemény felé), meg annak fontosságát (a Vezér felé), hogy nekiállt izmozni az ő mérhetetlen (de 16 fős frakcióval rendelkező) pártja nevében a náluknál sokkal kisebb (4 fő és ohne frakció!), de legalább megméretett DK-képviselőkkel! Mert azok ugyanis “folyosói mendemondák szerint” nem, avagy nem úgy mondták el az Eskü szövegét, ez pediglen tűrhetetlen! (Rogán Tonyó tavaszi hőre tágulónak bizonyult vagyona azonban nem tartozik ebbe a kategóriába, hiszen azt az Érintett szóban megmagyarázta a Vizsgálónak, aki pedig ezt el is fogadta … lévén szerződéses jogviszonyban áll az Ötkerrel, leánya pedig ugyanitt alpolgármester! … A személyes érintettség és elfogultság tehát KIZÁRVA! … bruhahaha!)

Nos azt, hogy a négy DK-képviselő “kiegészítette” az Eskü szövegét, az nem folyosói mendemonda”, hanem a sajtó által többszörösen is közzé tett tény. Ennek “súlya” pedig kábé pont annyi, mint amikor Jancsika az oviban úgy esküszik meg Juliskának, hogy közben a háta mögé dugott kezének középső és mutatóujját összefonja. Formailag meg ugyanannyi, mint amikor egyes képviselők, a felszámolt Köztársaság Alkotmányára írásban rögzített Esküjöket azzal a kiterjesztéssel tették le, hogy “Isten engem úgy segéljen!“.

Ámde a Háromdekás Harcikutyának muszáj hörögnie, mert még a Gazdi sem veszi észre a létezését! Az pedig ugye tudjuk mivel jár: a “pedigrepal“-os öleb mehet kukázni! … De jó vóna!

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s