Veszteskompenzáció

Kétségtelen tény, hogy az Orbán-féle Maffia nem csak a győztesek, hanem a vesztesek kompenzálásához is ért. Szász Jenő, “kiérdemesült” erdélyi “politikus”, Székelyudvarhely egykori polgármestere egy csilivili, budapesti Intézetet, Tőkés László, erkölcsileg is megbukott, ugyancsak erdélyi “politikus”, egykori református püspök pedig egy magyarországi EP-mandátumot kapott a Keresztapától … vigaszdíjként … a Közösből!

Néhány esztendővel ezelőtt történt, hogy italnagykereskedéssel foglalkozó barátom telephelyén felfigyeltem egy hatvan év körüli férfira, aki nyilvánvaló megvetéssel viszonyult úgy a kollégáihoz, mint a vevőkhöz is, s ennek gyakorta hangos szóval is tanúbizonyságát adta. Meg is kérdeztem barátomtól, hogy egészen biztos-e abban: pont ezt az embert köll alkalmaznia, s jót tesz-e vállalkozásának, ha az egyik munkása rendszeresen sértegeti a vevőket? “Neked is beszólt?” – kérdezett vissza Tibi. “Semmi gond, majd megint rendre utasítom. Ez általában néhány napig hatni szokott.“.

Később, további faggatózásomra kiderült: Lajos bácsi tulajdonképpen “családi és szociális alapon” vagyon foglalkoztatva, egyfajta kompenzációként. “Amikor az ‘ötvenhatos érdemeinek elismeréseként’ apámat Kádárék lecsukták nyolc évre, Lajos bá’ volt az, aki segítette a családunkat. Nem túl izmos fizetéséből rendszeresen adott pénzt anyámnak, s amikor apám szabadult, ő protezsálta be a MÁV-hoz“. Később, lévén se kutyája-se macskája, minden vasár- és ünnepnapokon teríték várta Lajost Tibiéknél, ő pedig mindig meg is jelent: barátjának bort, az anyának virágot, a gyerekeknek meg édességet hozott. Aztán a nyolcvanas évek elején “történt valami”, s Lajos egyszeriben elmaradt. “Hogy mi volt az, arra apám ugyanúgy nem válaszolt soha, mint ahogyan azt se magyarázta meg: ‘Táti’ miért érezte kötelességének, hogy anno segítsen neki/nekünk“. Később aztán apja, a halálos ágyán, megeskette Tibit, hogy felkutatja Tátit, aki nagy nyomorban és magányosan él, s ahogyan csak tudja, segíti őt ameddig szükséges: “Tartozunk neki fiam, téged pedig becsületre neveltelek! – mondta Fater és én meg is tettem, amit kért. Tudom, hogy Lajos bá’ modora szörnyűséges, de már csak néhány hónapja van a nyugdíjig. Addig meg elviselem valahogy.

Lajos “Táti” szinte napra pontosan akkor, amikor a megbukott Örökös MiniElnök “polgári körök” gründolásával akarta kompenzálni vereségét, eltűnt a Telephelyről. Ugyancsak szinte napra pontosan akkor, amikor Gyurcsány Ferenc, abban a híres tévévitában felmosta a padlót ugyanezen Örökös MiniElnökkel, Táti csöndesen átköltözött a Túlvilágra, Tibire hagyván a máig eladhatatlan, ócskán romos házát, meg azt a bizonyos “megválaszolatlan titkot” is.

*

Azt hiszem itt az ideje, hogy végre eláruljam, hogy miért és miről is jutott eszembe ez a történet – bár az a poszt bevezetőjéből talán már ki is derült. Tegnap este ugyanis, egy Erdélyben született barátom @mail-ben felhívta a figyelmemet egy cikkre, amelyik még kedden este jelent meg a hvg.hu oldalán (lásd itt!). Az írásban a Maffiakormány által még 2012-ben (egy december 11.-i kormányrendelettel) gründolt “Nemzetstratégiai Kutatóintézet“-ről (NSKI), pontosabban annak tevékenységéről, illetve az abba belapátolt közmilliárdok sorsáról volt szó.

Ezen “Intézet” élén Szász Jenő áll, akit e megtisztelő feladatra még 2012. október 9.-én kért fel A Szeretett Vezető, s amelyet osztán az így megtisztelt 2012. decemberében foglalt el. Az NSKI, az alapító okirata szerint, a kormány egyik legfontosabb háttérintézménye, “a miniszterelnök irányítása alatt működő központi hivatal“, melynek alkalmazottai “fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek“, kiknek “a legmagasabb fokú titkosszolgálati átvilágításon kell átesniük“. Célja pedig: “… a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági helyzetének elemzése, kutatása, azok koordinációja; a társadalmi és gazdasági tér fejlesztése és a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság nemzeti erőforrásainak kutatása, elemzése, azok koordinációja“.

Az Intézet egyébként annyira a “háttérben” … khm … működik, hogy tavaly májusban a hvg.hu munkatársa  egy napos telefonálással sem tudta kideríteni, hol is “székel” ez a Székely. Később osztán sikerült megtudni, hogy mivel “központi hivatal“, mindössze pár utcányira a Parlamenttől, egy Bajcsy-Zsilinszky úti, előkelő irodaházban rendezkedett be … bár hivatalos címe még mindig a Miniszterelnökség Kossuth téri Főkancellariátusára vagyon bejelentve. Innentől kezdve pedig már csak két dolgot köllene napvilágra hozni, azt nevezetesen, hogy igazából mivel is foglalkozik ez az Intézet és ki is ez a bizonyos Szász Jenő.

Az utóbbi kérdésre lehet ugyan rövid válaszokat kapni a mindent tudó Google-Wikipedia párostól, de ezek csupán csak a politikai pályafutást szemlézik. Ezekből pedig az derül ki, hogy a mostanság 45 esztendős Jenci eredetileg tehetséges mérnök-közgazdásznak indult, aki osztán akkora tekintélyre tett szert az erdélyi magyar közéletben, hogy mindössze 27 évesen, 1996-ban Székelyudvarhely (függetlenként indult) polgármesterévé választották, s ezen pozícióját 12 esztendőn át meg is tudta őrízni. Jenő annyira okosan politizálónak bizonyult, hogy még a magyarimádatáról egyáltalán nem híres Traian Basescu, román köztársasági elnökkel is sikerült (állítólag) bensőséges viszonyt kialakítania.

Ámde vele is történt “valami”, ami később derékba törte eme ígéretesnek tetsző ember közéleti karrierjét. Kapcsolatba került ugyanis a budapesti Maffiapárttal, illetve egészen pontosan annak mai Házmesterével, a parasztos bajuszáról és viselkedéséről hírhedt Kövér Lászlóval. Hogy ez pontosan mikor történt, az a hiányos (magán)életrajzi adatokból nem derül ki, de tény, hogy Jenő a nálánál majd’ tíz esztendővel idősebb Lászlóval olyan szoros viszonyba került, hogy egymás gyerekeinek kölcsönös keresztapjaivá  váltak. Eme kötelék pedig arra biztatta fel Jencit, hogy eladdigi, sikeresen menedzselt függetlenségét és népszerűségét egy, Budapestről érkező (anyagi és “szellemi”) apanázsokra alapított Pártra “sugározza át”.

Jenci ezért előbb 2003-ban, majd 2008-ban is megpróbálkozott a párt-alapítással (kövéren fideszes sugallatra!), ami az első nekidurálásra (“Magyar Polgári Szövetség” – 2004) ugyan még hamvába halt, de a másodszori próbálkozás (“Magyar Polgári Párt” – 2008) már sikerre vezetett. Ámde ez a “triumfálás” csakis a (honinál jóval megfontoltabb) román bíróság korabeli határozatában nyilvánult meg, a választási eredményekben meg egyáltalán nem! A magyarországi választóknál sokkal tájékozottabb erdélyi magyarok egyáltalán nem honorálták a Fidesz által generált pártütést, s bár néhányuk hajlandó volt az álnemzetieskedőkre szavazni, az MPP mindössze 0,6 százaléknyi voksot kapott. Ez meg szegény Jencinek a polgármesteri hivatalvesztést eredményezte, a 2012-es újabb próbálkozás pediglen már az önkormányzati képviselőség elbukását is!

Ámde nem azért a Mi Lackónk az Ő Barátja, hogy ne segítsen rajta! Ha már szegény Jenci a hűséges fidesz-szolgálata okán elveszítette minden, (román) közpénzből finanszírozott funkcióját, adjunk nekije egy másikat, amit immáron nyíltan és idehaza “láthat el”. A keresztapa rögvest be is ajánlotta Jenőt a Keresztapánál, aki meg tudta is a kötelességét, s miután megbeszélte Jencivel, hogy mihez is lenne kedve …

… sebtiben összegereblézett neki egy “Intézetet”, ahol osztán a 45 esztendősen (odahazulról) kiérdemesült Jenő élete (pontosabban a Keresztapa kormányának) végéig, azzal foglalkozhat, amivel csak akar, a “cehhet” meg az adófizetők állják … szokás szerint!

Azt, hogy a Jencintézet mivel is foglalatoskodik pontosan, nem lehet tudni. Amikor Transindex erről kezdett faggatózni, az NSKI előbb időhiányra, osztán áramhiányra, végül pedig semmire sem hivatkozva tagadta meg a választ. Az azonban tény, hogy ez az “Intézet” lényegében semmit sem csinál, ami azonban – a hvg.hu fentebb hivatkozott cikkének alapján – lényegében dícséretes is, hiszen a tavalyra nekik kiutalt 1,2 milliárd (később 840 millióra visszafaragott) forintból 400 millióval nem tudtak mit kezdeni (idén ennek ellenére 1,3 milliárdos keretet kaptak!), az engedélyezett 100 fős keretet pedig csak 55 százalékban használták ki. Márpedig egy ilyen szinekúrára bizonnyal szá(s)zszámra lennének jelentkezők. Ámde Jenő nem pazarolja túlzottan a magyar adófizetők pénzét, hiszen maga is beéri mindössze 12,5 milliós, éves fizetéssel!

És most visszatérnék az én Tibi barátomhoz, illetve az ő “esetéhez” az immáron nyolc esztendeje halott Lajos bá’-val! Piakereskedő komám az ő családjának egykor tett szolgálataiért cserébe támogatta az idős és rokkant Tátit. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen ez egyrészt etikus, másrészt a maga pénzét “pazarolta” erre. Ehhöz senkinek semmi köze! Azzal sem lenne semmi bajom, hogy a Kárpátok Törpérenőtt Géniusza hasonló szívességeket tesz egy olyan embernek, akivel szemben adósnak érzi magát (mert 45 esztendős korára az ő szolgálatával lett Senkivé, leamortizált és “kiérdemesült” politikussá). Ez az ő magánügye! …

Lenne, ha Tibihez hasonlóan a maga zsebéből finanszírozná a “kompenzációt”! … Ámde Orbán egyáltalán nem híres arról, hogy a saját kasszájából finanszírozna bármit is. Utóljára 2010-ben láttam egy olyan (akkor még kötelező?) kimutatást arról, hogy a Maffiapártnak magánszemélyekként kik és mennyit adományoztak. A Lista élén Szájer József állt akkoron, alatta pedig egy tökismeretlen nő neve állt 1,5 millió forinttal. A Lajstrom alján 10-15 ezres befizetések szerepeltek. Ámde még ezek között sem volt fellelhető a Pártelnök, azaz Orbán Viktor neve!

Volt itten már legalább két miniszterelnök (a Gyurcsányahibás, meg a Libásgordon), akik de facto ingyé’ látták el hivatali kötelezettségeiket. Orbán ezek közé le nem ereszkedne! … Mert? … CSAK! … Félmillióval emelkedett ismét a fizuja!

… és ezt …

szendamondja!

P.S.: Miközben “Jencintézet” nem tud mit kezdeni a neki kiutalt közpénzekkel, addig az elvileg a gyerekeink oktatására kitalált intézményrendszer (KLIK) azzal szórakozik, hogy minden egyes villanyszámla mellé kötelezően és havonta megköveteli a Szolgáltatási Szerződés másolatát (ez intézmények esetén KILENCVEN oldal!) az egyes oskoláktól! De csakis azért, hogy felhízlalják az ad acta brossúrákat, illetve a ki nem fizetett számlákat! … Másik és hasonló ügy: egy középiskolásoknak Debrecenben szervezett számítástechnikai versenyre azért nem jutott el egy székesfehérvári csapat, mert mire a klikkes tankerület nagynehezen intézkedett az útiköltség dolgáról, már eredményt is hirdettek a Cívisvárosban! (ihol a link!) … Szóval van itt pénz, csak arra nem, ami fontos lenne … NEKÜNK!

Reklámok


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s