“Mert ez műanyag!”

Nem tudom, rajtam kívül ki emlékszik még arra a(z egyik) híres reklámra, melyet a Kádár-rendszer utolsó évtizedében láthattunk rendszeresen az akkor még nézhető MTV műsorán. “Mert ez műanyag!” – hirdette nekünk a reklámvokál azt magyarázván, hogy sokkal jobban járunk, ha a természetes helyett a műanyagokat használjuk. Tisztelettel jelentem, hogy most, jó harminc esztendővel később beérett a ’80-as esztendők “vetése”: minálunk már minden műanyag!

A korabeli “népfelvilágosítás” arról szólt, hogy vegyük tudomásul: a mesterséges úton előállított anyagok sem sokkal rosszabbak a természeteseknél, s mivel még olcsóbbak is, nem terhelik meg annyira sem a Zemberek Pénztárcáját, sem pediglen a Népgazdaságot. A viszonylagos olcsóság persze vitathatatlan volt, a tartóssággal sem volt(?) különösebb (pontosabban: átmeneti) probléma. Ámde ami a minőséget, meg az azonnali esztétikai élményt illeti … nos, abban már alapos kivetni valót találhatott az a Rendszerellenes Valaki, aki már akkor sem volt hajlandó lakatot tenni a szájára, mindenféle népboldogító és ötévestervteljesítő igyekezetek ellenére! … Aki már “tapasztalt” néhány, legalább öt esztendős, műanyag nyílászárót (“… olyan szíp sárga!“), avagy a hasonló anyagból készült lambériát (itt-ott betörve, behasadva), az tudja, hogy miről is értekezem itten.

Néhány évtizeddel később a Zújgarnitúra azt kezdte bemagyarázni ugyanezen Zembereknek, hogy ez a műanyag-felhasználás nem csak az építkezéseken, illetve a mindennapi használati eszközök esetében roppant kifizetődő, hanem a Közéletben is! Egyesek azt kezdték propagálni a Köznek, hogy sokkal jobban járnának, ha kevesebbet költenének a saját ügyeik intézésére. No ez persze nem arra vonatkozott, hogy majd egyszerűbb és főleg olcsóbb lesz a különböző Hivatalokban való ügyintézés, tehát kisebb lesz a bürokrácia, hanem arra, hogy szerintük: “Túl sok az országgyűlési képviselő! A létszám csökkentésével megúszhatnánk ezt olcsóbban is!“. Arról pediglen már nem is beszélve – mondotta volt a Zújgarnitúra – , hogy kevesebb képviselő esetén kevesebb a különböző törvénytervezetekhez fűzött plenáris vita is, ergo: gyorsabb lesz a döntéshozás! … Mer’ugye a Demokrácia drága is, meg lassú is, tehát fel köll azt váltani a Demokratúrával, ami meg ugyi azt jelenti: Tik szavaztok Miránk, Mink meg azt csinálunk Veletek, amit akarunk! Lehet, hogy ez nem teccik, de legalább ócsó! … Nekünk!

Az Értelmileg Alacsonyra Felnőtt Zemberek, tehát a Magyar Társadalom egy Aktív Kisebbsége (a Passzív Majoritás inaktív közreműködésével) ezt az Ótvaros Dumát kegyeskedett be is kajálni (mint az IQ-nuku Micimackó a “csupormézet” – alaposan, fenékig!) és legkésőbb 2010 tavaszán (szinte pont négy esztendővel ezelőtt) még arra is hajlandó volt, hogy megválassza azokat a műanyag képviselőjelölteket, akiket személyesen a Megbolondult Legfőbb Vegyész állított elő nekik a hírhedt Felcsúti Casting agyminimalizáló vegykonyháján, némi személyes audienciákkal egybe kötött rántottasütések keretében.

Osztán történt, ami történt! Amit mindenki, még a Zemberek is tapasztalhattak!

A Műanyagból “Készült” Kormányfő telepakolta a Műanyaggá silányított Országgyűlést a saját, műanyagból készült honanyáival/atyáival. Ezek pedig minden létező, az orruk alá tolt műanyagtörvényt művi módon (azaz egy-két óra alatt) meg is műtárgyalták és meg is műszavaztak. Ezen előterjesztések elsöprő többsége persze szintén műanyag volt, hiszen a műanyag képviselők indítványozták azokat csakis azért, hogy művi módon lehessen megkerülni az ezek szerint szintén művi módon összeskribált Jogalkotási Törvényt, azaz a műtársadalommal és a műszakmai műszervezetekkel való művi vitát. Ezekből keletkeztek osztán azok a Műtörvények, melyeket az Ippeg Aktuális Érdek szerint lehetett művileg átművelni a művészien megalkotott Ippeg Aktuális Valóságnak megfelelően.

Ezek közül is kiemelkedik a MűAlkotmány, tehát az a művileg előállított MűAlaptörvény, amelyet egy Műgránitba művés(zked)tek bele a műkedvelő Műképviselők, amely Műanyag pediglen arról híres, hogy bár “Tartós és Időtálló” (mondotta volt a műminiszterelnök műhelyettese, a műkeresztény és műdemokrata!), ámbátor addig lehet nyújtani (másfél éven belül ötször is!), mint a műgumit, csakhogy művileg betakarja a művi úton összetákolt Műalkotmánybíróság összes, kényszerből (tehát művileg) kiszenvedett Műhatározatait.

A tehát kész, a Műalkotó mégsem pihen! Mert a Műköz(g)éposztály művi jólétét nem elegendő ám csakis műtörvényekkel működtetni! Ehhöz maximálisan, tehát még művileg sem elengedhető módon, köll némi műanyagból készült Műdemokráciát is összeműködni! Melynek legfőbb eleme A Műválasztás, no meg az ehhöz kapcsolódó Műkampány.

A Műválasztás lényege, hogy Műpártok szaporodnak mint a bacilusok. Osztódva, multiplikálódva, lévén az a pár száz millió, amit a Műdemokrácia a műpártoknak (minimum tucatnyi) elszámoltatási lehetőség nélkül(? – láttunk mink már karón művarjút is!) felajánlott a műmegalakulás érdekében. Ez meg úgy vonzza a Műpolitikusokat, mint darazsat a cukorszirup. Pár száz (mű)milla A Nagy Semmiért?! A Műhülyének is megéri pláne, hogy van ám itten tucatnyi Műcég, amelyik bármikor hajlandó műszámlákat kiműködni magából. Arról meg mán’ nem is beszélve, hogy a Műdemokrácia Műeredményeként lehet majdan(? már most is!) beállítani azt, hogy míg 2010-ben csak hét párt állíthatott országos listát, mostan pediglen már TIZENNYOLC! Ebből meg még a Művak is láthassa, milyen tökéletesen működik a Műdemokrácia! … “Ölég nagy a Műrét, nyíljon hát rajta sok-sok Művirág!” Nemde?!

Az persze csakis a Művéletlen műve, hogy egyes (soha, senkik által nem ismert) műpártok elnevezése furcsán hasonlít a Nem Művi Ellenzékére. “Összefogás Párt“, “Együtt 2014“? Hát ilyen a műdemokrácia, amelynek (mű)bírósága bármiféle (mű)alakulatot bejegyez, mint működő pártot feltéve, ha az a (néminemű nemmű)Hatalomnak is megfelel. A “Kétfarkú Kutya Párt“-ot például azér nem engedélyezte a Méltóságos Viccbíróság, mert az elnevezése szerinte csak egy vicc. Ugyanakkor bejegyzett párt lehetett a már fent említett két alakulat, pedig az a két név elvileg már foglalt volt. Ehhöz képest nagyon érdekes, hogy az országos listára beművészkedett 18 párt közül egyiknek sem olyan az elnevezése, ami a jelenlegi Hatalom-művészekére (meg az azok Műellenzékére) hasonlítana. Lehet, hogy műhülye vagyok, de a MűListán nem láttam “Fidesz” (“Fiatalított Despoták Szövetsége“), illetve “KDNP” (“Kivagyi Démonkraták Néppártja“), avagy “Jobbik” (“Jobbra Indekszelők Közössége“) aspiránst, s gondolom azért nem, mert az Állampárt irodáiban ücsörgő “műönkéntesek” nem az ilyesmiknek írták alá ínhüvely-gyulladásig a Műajánló-szelvényeket

De ha már a Műkampánynál tartunk!

Ugye itten arról vagyon nagyba’ szó, hogy a Méltóságos Műhatalom (Fidesz-KDNP), annak ellenére hogy “Műgamagát” már bebetonozva véli a Műhatalomba, semmit nem akar a Véletlenre bízni. Erre egyszer már (2002) alaposan ráfaragott, így osztán a Szerény Életű Műmájer Művezérnek nem maradt más választása, mint hogy a művileg polgári életvitelét a Műbeszédeit tartalmazó Műkönyveinek kiadatásából fedeztesse (hátulról és adóügyileg análisan!). Ezeket a Műházelnök öcsikéje adatta ki, egy rendszeresen (minden kiadás után, de adóügyi kiadás nélkül) megszüntetett, azaz kényszer-felszámoltatott cég hátrahagyásával. Ez a nettó adócsalás addig fajult, hogy ma már nincs(?) olyan fideszes projekt-cég (kiadó), amely az ippeg aktuális műkampány-kiadványokat megjelentetné.

Ez persze így azért nem igaz!

Hiszen van olyan Kiadó Cég, amelynek – ha köll, és mindíg köll! – “eléggé korpás a feje“! A “Heti Nyálas“, mely egy, az Első Orbán-ormány által (eredetileg környzetvédelmi műcélból) gründolt Alapítványból indult ki! – bármikor leír bármiféle műhírt, csak hogy bizonyítsa a műhűségét, s ezáltal a művi hasznosságát. Ugyanez vonatkozik a Menetelőkre is, kiknek műrésztvevői az “Élelmiszerláncok Extraadói“-tól művileg mentesített (“Lexesített”) CBA műalkalmazottjai (szegénykéim, március végén már megint menetelhetnek – műönkéntesekként!)

Egy másik Kiadó, a tavaly augusztusban megszerzett Újabb (Napi Gazdaság Kiadó Kft.) pedig már ott tart, hogy egy köztörvényes, ippeg pont a Fidesz által is elítélt Bűnözőt tűz a zászlója hegyére, mint egy “Abszolute Szavahihető Embert“, azaz Műbűnbánót. Ő az, aki Műkiéneklőként most, az ippeg pont ma megjelenő művében (amit még csak nem is ő írt!) leleplezi mindazokat a disznóságokat, amit a Szocik műveltek. Mindezt alig hat hónappal a börtönből való kiszabadulása után … és véletlenül ippeg és pont a Műválasztások előtt alig egy hónappal (“Cúslágelítélt! Akar maga hamarább szabadulni? … No akkor kezdjen visszaemlékezni arra, amit Agyurcsány Megatöbbiek műveltek még akkó’! … Hogy frissítsük a memóriáját, itten vagyon egy lista, amire majd emlékeznie köll!“).

Ez a Műmájer meg “emlékezni”  is kezd. De azt is hogyan?! Úgy, hogy közben meg simán felmenti a Főművádlottat (ld.: itt!), …

“„Zuschlag! Itt az a pont, amikor a biciklit el kell tolni! Nem, talán ez így nem érthető. Másképp fogalmazok: ha most végre nem takarodsz el, akkor belebaszunk a földbe.”

… a Kiadója meg egy tavaly augusztus óta nettó fideszes “napilap”, egy műkiadó, amelyben úgy egy-két esztendővel ezelőtt sem jelenhetett volna meg egy olyan műinterjú, melyet most a MűFőszerkesztő (Barcza), meg a … khm … MűRovatvezető (Gépont Fodor) művelt párosan egy köztörvényes bűnözővel, annak kockázata nélkül, hogy az ezt követő majd’ 10 percben még a lap munkatársa maradhat (élénken emlékszem a Napi Gazdaság korabeli szerkesztési módozataira, lévén ezen lap “megyés tudósítója” voltam 1991-96 között!).

Szóval mindenki nekiállt Művelni! W. Helga nacsasszony, a Jegybank mindenható személyzetise (ld.: itt!) megírja Művét, miszerint M. György egy Frei-könyvből világosodott fel arról, hogy mit is művelnek azok a Gaz Bankárok Azországgal (tehát a Műminiszterelnökkel meg a Műországgal), majd sürgősen meg is mentette Azt (tehát a Műminiszterelnökkel együtt a saját seggét is!). A hetven esztendős Rubovszky György (mint kádéjempés műjobboldali) most, a Műkampány kellős közepin is a Simongábor után nyomoz (Szíjjártó állomtitkár furcsán sikeres vagyonosodása “önmeggyőződés” alapján adacta művelve! … Papchuknorris 160 milliójáról pedig még szó sem eshet!). Az meg ne érdekeljék senkit, hogy A Gázszerelőnek miért köllött még újabb állami 7 millió a nemlétező műdisznajai után, miközben vagyon nekije 7 milliárdnyi vagyona!

A lényeg a lényeg: itten kéremszépen minden a legnagyobb rendjén vagyon, nincsen itt semmiféle látnivaló! … Tessenek tovább haladni az urnák felé! … Bedobás után a szociális temetés várja a T. Érdeklődőket!

Kampányduma bevétele után pediglen kéretik a Pótdíjat kamatostúl kifizetni! VONAtkozik ez a jobbikosokra is!

… és ezt …

szendamondja!

(PS.: Közben pedig megy például a Paksputyinos, műfüves mutyi, meg az összes többi! Amit meg a Műellenzék még csak nem is Vonakodik támogatni!)

Reklámok

One Comment on ““Mert ez műanyag!””

 1. skulo szerint:

  Adj’ Isten

  Van egy kis időrendi eltérés , gondoltam szólok.
  Az Összefogás 2009 november 17.-i , http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96sszefog%C3%A1s_P%C3%A1rt
  az Együtt 2014 nevet meg valami Tiner nevű bolsi csinálta 2012 november kilencedikén. http://index.hu/belfold/2013/06/14/az_egyutt_2014_part_marad_legfeljebb_nem_lesz_szovetseg/
  Mellesleg a Zuschlag nevű bolsi sem utálja a pénzt : http://444.hu/2014/03/11/igy-lett-orszagos-listaja-zuschlag-ket-partjanak/
  Volt olyan eset hogy a senkinek sem aláíró – aláírásokat ellenőrző “köztisztviselő” – a saját nevével találkozott (abszurdisztán).
  Az egész fideszpét egy brigád nevelte ki , pénzéhségük és irányítási vágyuk hatalmas.
  A Jobbik az utolsó helyre szorult a “teljesen demokratikus” sorsolás alapján a pártlistán ( a szavazópolgár csak elakad valamellik MŰpártnál).
  A Jobbik a kormányváltó erő, programmal (innen letölthető és tanulmányozható http://jobbik.hu/hireink/kimondjuk-megoldjuk-valasztasi-program-2014) valódi jövőképpel.
  A 10 felé bomlott mszpszdsz összeállva sem ér el egymillió szavazatot. Az előző választásnál sem volt egymillió és azóta elhalálozott 530 000 többségében koros ember amelyeknél – vitathatatlanul -elsöprő volt a többségük, választó korú lett 470 000 fiatal aki -finoman szólva – nem feléjük kacsingat.
  Az a kérdés hogy a Viktor mennyire osztotta a földet és a trafikot, elég pénzéhes és megvezetett ember maradt-e mögötte. A Simicska az meg csak egy szavazat.

  Szebb jövőt


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s