Valakikkel egy húron PEMdülnek …

Alig több, mint egy hónappal a magyarországi általános választások előtt, “Polgári Engedetlenségi Mozgalom” (“PEM“) néven új szervezet jelentette be megalakulását. A helyesírási és fogalomzavarokkal alaposan teletűzdelt Kiáltványuk szerint az “illegitim Orbán-rendszert” csakis “polgári engedetlenséggel” (illetve értelmezésük szerint: a választások általános bojkottálásával) lehet megbuktatni. … Hm, itt valakik valakikkel nagyon egy húron “PEMdülnek”!

Azt írja az újság, hogy alig több, mint egy hónappal a magyarországi választások előtt új szervezet jelentette be megalakulását. A “Polgári Engedetlenségi Mozgalom” (PEM) Kiáltványa szerint:

A mozgalom elindítására “ az Orbáni önkény rendszere ad létjogosultságot, amely Alkotmány elleni jogi erőszakkal (vagyis puccsal) jött létre. Ez a rendszer a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER) álnéven vált ismertté, ami egy – demokráciának álcázott, valójában egy Horthy szellemiségű, nemzeti-(ál)keresztény rendszer!  A PEM  programja-, és végcélja eléréséhez tehát az Orbáni önkény rendszerének megbuktatásán keresztül vezet az út. Meggyőződésünk, hogy Orbán diktatórikus rendszerét megbuktatni csak saját rendszere törvénytelen létrehozásának leleplezésével, a nyilvánosság-, és a szélesedő társadalmi bojkott erejének alkotmányos fegyverével lehet! Ilyen alkotmányos-, és békés eszköz: a polgári engedetlenség, a nyilvánosság, és a bojkott!

A PEM természetesen tisztában van azzal, hogy megalakulása és a “polgári engedetlenségre” való felhívása némileg elkésett már, a választások tömeges bojkottjára így számítani nem lehet. Ámde szerintük:

… “a részleges bojkott is nagy eredmény”, mert “a választásoktól távol maradó kb. 30-35% jogosan vonja kétségbe Orbán legitimációját”. Sőt: “a választások eredményét utólag megkérdőjelezni, csak annak a szervezetnek (mozgalomnak) van erkölcsi jogalapja, amelyik már a választások előtt kinyilvánította és leleplezte a választási törvény szabálytalan- és törvénytelen-, nem demokratikus tartalmát, és nem vett részt a választási komédiában!”

Amivel tökéletesen egyet lehet érteni, az nem más, mint hogy Orbán rendszere, az a bizonyos “NER” tulajdonképpen egy parlamentáris diktatúra, amely a jogszabályok megerőszakolásával, ha tetszik: alkotmányos puccsal jött létre, amelynek legfőbb aktusa az úgynevezett “Alaptörvény” elfogadása és hatályba léptetése volt. Igen ám, de a jogi illegitimitás ebben az esetben nem annak következménye, hogy a Tákolmány létre jöhetett. Egy megfelelő létszámú országgyűlési többségnek még az “Alkotmány” szerint is joga van(volt) az alkotmányozáshoz feltéve, ha betartja ennek előírt szabályait. Az, hogy a 2010-es választási kampányban a Fidesz mélyen kussolt “alaptörvénykezési szándékáról”, az “csak” erkölcsileg kifogásolható, érvénytelensége tehát ebből a szempontból kizárólag etikai alapon mondható ki. Ez pedig ugye nem sokat számít … különösen manapság és Idehaza! Ami azonban már nagyon is releváns, hogy az “Alaptörvény” megvitatásának és elfogadásának módja egyáltalán nem felelt meg az Országgyűlés működésére és a jogalkotásra vonatkozó szabályoknak, annak már legelső változatába is úgy kerültek be különböző módosítások, hogy azok beerőltetésével és elfogadtatásával súlyosan megsértették az eljárásjogot! Ennek alapján kijelenthető: az Alaptörvény közjogi értelemben “hibás termék”, tehát érvénytelen!

Nem vitás az sem, hogy a Maffia-állampárt által össze-vissza módosítgatott Választójogi Törvénnyel olyan helyzet jött létre, hogy a voksolást tisztességes módon lebonyolítani gyakorlatilag lehetetlen. Nem csak azért, mert erősen a Fidesz felé “lejt a pálya”, hanem azért is, mert súlyosan torzítja a választói akaratot, a szavazatszámlálás folyamatának ellenőrzéséből pedig szinte teljes mértékben kizárja az ellenzéket. Ennek mikéntjeit és hogyanjait az Egyesült Államokban élő alkotmányjogász, Kim Lane Scheppele foglalta össze egy minap megjelent írásában. (Ezeket én itt és most nem taglalnám, hiszen azok, akik “látva néznek” eléggé tisztában vannak velük, akit pedig mégis érdekel a Tanulmány, az kattintson ide és olvassa végig!) Scheppele tíz pontját azonban kiegészíteném még egy tizenegyedikkel is, nevezetesen azzal, hogy a kampány-hirdetések kihelyezésének drasztikus korlátozásával súlyosan megsértették a választók tájékozódáshoz fűződő jogát. Abban a választókerületben, ahol én is lakom mindössze 2, azaz két(!) választási plakátot lehet látni, amelyek természetesen(?) a ki tudja hanyadjára újrázni akaró fideszes jelöltet népszerűsítik! Ha az itt élő polgártársaim nem találkozhatnának ezekkel a ragaszokkal, talán még azt sem sejthetnék, hogy egyáltalán választások lesznek, hiszen sem a nyomtatott, sem az elektronikus médiákban nem tűnnek fel a pártok felhívásai (hogy mi a helyzet a “Köz(gép)szolgálatiban“, arról fogalmam nincs, akkor sem nézném, ha az lenne az egyetlen lehetőségem!).

Ami azonban már erősen vitatható eme PEM-kiáltványban az az, hogy annak megfogalmazói vagy nincsenek tisztában a “polgári engedetlenség” fogalmával, vagy szándékosan, pusztán propagandacélból keverik azt a “bojkottal”, azaz “Gizikét a gőzekével“! Ahogyan azt Andor Mihály a “Galamus“-on ma reggel megjelent cikkében is írja (lásd: itt!), a polgári engedetlenség egy olyan lázadás, amelynek során a társadalom egy csoportja megtagadja az együttműködést az igazságtalan hatalommal, s közben vállalja, hogy ennek okán őt jogi hátrány (büntetés) sújtja, azaz a mozgalomban való részvétel az egyéntől eltökéltséget és bátorságot igényel. A választások bojkottálása azonban csak olyan államokban minősülhet polgári engedetlenségnek, amelyekben kötelező a voksolás. Ilyen előírás viszont Magyarországon nincs, az otthon maradás egyetlen szankciója csupán az, hogy a jogával nem élő választó kénytelen elviselni, hogy mások akarata határozza majd meg számára az elkövetkezendő négy esztendő hétköznapjait. Márpedig a lustaság, a vélemény aktív kinyilvánítására való restség körülbelül annyira azonosítható a “polgári öntudattal”, mint mondjuk Áder János az államfői ethosszal – hónaljszagú igyekezettel ugyan bele lehet magyarázni, de a dolog akkor is erősen sántítani fog.

Ehhöz kapcsolódik a PEM-kiáltvány következő sántasága is! A Mozgalom ugyanis (nem tudom észre vette-e valaki is … Andor Mihály igen! … ld.: a már megadott linket!) eleve sikeresnek kiáltotta ki magát. Mint az a posztomban közölt második idézetből kiderül, a PEM eleve részsikernek fogja tekinteni, ha a választók 30-35 százaléka távol marad az április 6.-i voksolásoktól. Valóban? Nos, az eddig lezajlott választásokból levonható az a tanulság, hogy az arra jogosultaknak van egy jó harmada, akik csökönyösen távol tartják magukat az urnáktól, függetlenül attól, hogy van-e tétje a szavazásnak, avagy hogy arra őket bárki is felszólította volna. Márpedig ha a PEM ezt a statisztikai, illetve tapasztalati tényt már előre a maga (rész)sikerének állítja be, az olyan, mint ha valaki bejelentené a “Pártonkívüliek Pártja” megalakulását deklarálván, hogy annak minden olyan nagykorú nő és férfi automatikusan tagja, akik egyetlen más pártba sem léptek be, majd erre a kétségtelenül sokmilliós tömegre hivatkozva önmagát jelöli meg a Legnagyobb Mozgalomnak! Nemde?

Következő gondom a PEM megalakulásának időzítése. Az Amerikai Népszava erről tudósító cikkének kommentoldalán terjedelmes diskurzus alakult ki a Mozgalomról (a linket lásd az első bekezdés elején!). Ennek során felmerült a kétségtelenül logikus kérdés: “Miért pont most?“. Erre reagált a kissé későn ébredő (2014. március 5., szerda, 01:40) Soós Péter lelkész, aki magát a PEM alapítójának és kijelölt vezetőjének nevezi. Ő azzal magyarázta az időzítést, hogy mind ő, mind a Mozgalom eleddig a magukat demokratikusnak nevező pártokat igyekezett rávenni a bojkottra, de mivel azok nem álltak kötélnek (mert csak a maguk érdekeit nézik és igazából le sem akarják váltani az Orbán-kormányt), hát kénytelenek voltak színre lépni. … Aha!

Kérem tegye már fel a kezét az, aki 2014. március 3.-át megelőzően egyetlen egérfingnyit is hallott úgy Soós Péter lelkészről, mint az ő és társai kezdeményezéséről! Kérem mondja meg nekem, hogy honnan került elő, csak úgy pikk-pakk ez a Mozgalom, ráadásul egy a WordPresstől pénzért megvásárolt honlappal, ami azonnal három nyelven jelentkezik? Mindezt egy olyan ötlettel, egy olyan felhívással, kezdeményezéssel, ami egyáltalán nem újkeletű! Legalább másfél esztendővel ezelőtt a szabályok tisztességtelensége és antidemokratizmusa okán valaki már felszólított mindenkit a bojkottra. Ez pedig nem volt más, mint Bartus László, az Amerikai Népszava New Yorkban élő tulajdonosa, aki második esztendeje képviseli kitartóan ezen álláspontját. Soós lelkész úr és tsai. vajh’ miért nem csatlakoztak ehhöz a kezdeményezéshez már sokkal korábban és ráadásul nyílvánosan? … Válasz a kérdésre? … Nos?!

Lehet, hogy baromi népszerűtlen leszek, de akkor is leírom az alábbiakat:

 1. Aki vétlenül, avagy szándékosan összekeveri a fogalmakat (polgári engedetlenség/bojkott), az vagy nagyon buta, vagy nagyon is okos … tehát sanda.
 2. Aki a kétségtelenül tisztességtelen választások bojkottjára hív fel, az vagy vétlenül, vagy szándékosan hagyja figyelmen kívül azt a tényt, hogy a.) az alacsony részvétel minden esetben a Fidesznek (és a Jobbiknak) kedvezett; b.) az esetlegesen tömeges távolmaradás semmiféle hatást nem fog gyakorolni a Nyertesekre (ld.: Andor M. Galamus-cikke!); c.) a bojkottot akár az “elégedettséggel” is meg tudja magyarázni egy Habony-féle propaganda (ezt fogja tenni!); d.) Magyarországon csak nyomokban létezik polgári öntudat.
 3. Az Orbán-féle Állam-maffiával milliók vannak torkig, s ez még akkor is igaz, ha az egy-kétezer “megkérdezett” honfitársunk mást hazudik a közvélemény-kutatóknak. Ha a választásokon való el nem indulással az ellenzék még a fizikai lehetőséget is megtagadja tőlük a leszavazásra, akkor itt valóban hosszú időre rendezkedhet be az Állampárt (persze ennek lehetősége még így is adott!).
 4. Polgári engedetlenséget csakis az után(!) lehet majd meghirdetni, ha a csalások majd megtörténtek, ámbátor ennek tömegessége erősen kétséges (ld.: 2/d.) pont!)

Összefoglalva: valakik valakikkel itten nagyon, de nagyon egy húron PEMdülnek! Hogy kik, kikkel, annak eldöntését Kedves Olvasóimra, Köztársaimra bízom!

… és ezt …

szendamondja!

Megjegyzés: Mielőtt még félreértés és sértődés lenne a dologból, szeretném közölni, hogy a “sandaság”, a “butaság”, illetve a hazai klerikálfasiszta mozgalmakkal (Fidesz, Jobbik) való “egy húron pendülés” vádja Bartus szerkesztő úrra nem vonatkozik! Az ő tisztességéhez kétség nem férhet!
… és ezt is szendamondja!
Reklámok

5 hozzászólás on “Valakikkel egy húron PEMdülnek …”

 1. Belzebub szerint:

  Kedves Szenda!

  Andor Mihályt és Andor Lászlót összetéveszteni… kissé kínos.

  • szendam szerint:

   Kedves Belzebub!
   Tökéletesen igazad van, mea culpa … már ki is javítottam.
   Mint tudjuk: négy lova van a botliknak, mégis láb! 😦
   Üdv: szendam!

 2. szgabi szerint:

  Szia szendam,
  A megjegyzéshez: Ha Bartus Laci mondja, hogy bojkottáljak, akkor ne menjek szavazni, ha más mondja, hogy bojkottáljak, akkor meg menjek? Most bojkottáljak vagy ne bojkottáljak.? Még a végén teljesen össze fogok zavarodni, most komolyan 🙂

 3. talalom szerint:

  Kedves Szgabi! A különbség az, hogy Bartus már háromévi mondja ezt a bojkott ügyet, nem ma találta ki, 4 héttel a választások előtt. A másik különbség, hogy Bartus igazi bojkottot szorgalmazott: tehát azt, hogy egyetlen párt se induljon a fidesz ellenében ilyen torz választási rendszerben. Ha csak a választók egy része nem megy el, az nem bojkott, hanem alacsony választási részvétel – az meg a Pártnak kedvez. Úgyhogy amennyiben OVt szeretnéd továbbra is látni, maradj otthon nyugodtan.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s