Levél Vona Viktor népéhez

Kedves Választótársaim, …

… akik a véleménykutatási adatok szerint a “hajlandóak” azon, legnépesebbnek tekinthető táborához tartoztok, akik áprilisban egyáltalán nem vonakodnátok esmételten Viktorra szavazni!

Tudom, hogy nagyon nagy valószínűség szerint teljesen feleslegesen kezdtem most koptatni a klaviatúrámat eme, Hozzátok intézendő nyílt levelemmel. Egyik ismerősöm, amikor ma megemlítettem neki ezt az ötletemet, csak legyintett, majd kellő gúnnyal szó szerint idézte Kövér László tegnap elhangzott, veretes szavait miszerint:

Ennek ellenére én mégis megpróbálkoznék a dologgal, s bízom benne, hogy a Putyinizált Pusztába kiáltott szavaim talán megrezgetik Néhányatok dobhártyáit annyira, hogy a nyakatokon hordott hydroglobusban végre beinduljon az az esztendők óta felfüggesztett, idegi-elektromos folyamat, melyet köznyelven és általában “Gondolkodás“-nak szoktunk nevezni.

Mert tegyétek csak kezeteket a szívetekre (feltéve, ha azt nem látja a Körzeti Kubatov) és most, csak egyetlen egyszer, valljátok be Önmagatoknak: tényleg lenne min elgondolkodnotok egy picinyt!

Tisztában vagyok vele, hogy ez Sokatoknak nagyon nehéz dolog lesz. Többségtekben pedig komoly kognitív disszonanciát (meghatározást lásd itt!) fog okozni, de elhihetitek nekem: megéri a fáradtságot! Ha Magatokért nem is, de Saját gyermekeitek és unokáitok, meg az azok leszármazottjainak kedvéért!

Nektek például éveken át azt harsogták a füleitekbe, hogy az úgynevezett kommunistákat (értsd: a baloldaliakat és a mindenoldali liberálisokat) azért köll utálnotok, mert azok a “népi tulajdonba vétel“, azaz az “államosítás” jelszavával egyszerűen elvették mások jogos tulajdonait. Ehhöz képest most Nektek azért kéne hőn szeretnetek Önmagatokat és a Vezéreteket is, mert Ő, a kétségtelenül létező, és vitathatatlanul demokratikus úton szerzett túlhatalmát arra használta fel, hogy többek között kizsarolja … na jó: “megvédje” közel 3 millió honfitársunktól (Tőletek is!) a mintegy 3000 milliárd forintnyi (magán)nyugdíjmegtakarítását; kiakolbólintsa a valódi gazdálkodókat az államtól bérelt földjeikről; elvegye több mint 40 ezer kisvállalkozó trafikját; egy szokásosan blikkfangos törvénykezéssel (hogy ne mondjam: maffiás kényszerítéssel) lenyúlja a szövetkezeti részjegyesek takarékbanki tulajdonhányadát.

Nem hiszem, hogy különösebben szükséges lenne sorolnom ezen “intézkedések” következményeit, lévén ismerlek Titeket, s tudom, hogy a Tények nem kifejezetten zavarnak Benneteket (ld.: kognitív disszonancia!). De azért schlagwortokban (azaz: címszavakban) mégis megtenném!
 • A “megvédett” Manyup-pénzek alig másfél év alatt el lettek tapsolva anélkül, hogy az államadósság nominális értéke legalább egy esztendőn belül érdemileg csökkent volna, avagy az elkommunizált pénzről a károsult legalább papíron kapott volna valamiféle elismervényt!
 • Az államtól való földbérletek jogait éveken át olyanok nyerték el, akik még csak a gondolati síkon (pláne a termőföld síkján) sem nagyon foglalkoztak gazdálkodással. A kedvezményezettek között földműves ugyan alig (hogy pontosak legyünk: egy se!), ámde “egyéb foglalkozásúak” (pl.: műkörmös, könyvtáros, … mészáros, … nyerges, … simicska, … orbán, … flier, … tiborc) azonban hemzsegnek, gazdasági tevékenységük pedig kimerül a hektáronkénti 65-150 ezer forintos, évenkénti (elsősorban Uniós!) támogatások felnyalintásával!
 • Az elzabrált trafikoknak csupán a nyolcada nyithatott volna ki, ha azok mindegyikére lett volna “pályázó” (az “elbírálások” mikéntjéről már szó se essék!). De a mai helyzet szerint még ezeknek is alig hatvan százaléka működik (lévén néhányuk a nyitás utáni hetekben már tönkre ment!) és vannak az országban olyan települések is (jó sok!), ahol egyáltalán nincs dohánybolt! … Mármint “nemzeti”. … Mert “nemzetközi” annál inkább, lévén egyetlen (szűk) fél esztendő alatt közel 20 százalékra emelkedett a dohányforgalmazás feketepiaci részaránya! … Csudijó! Nemde?
 • Az államilag megmentendő és felerősítendő takszövök részjegyeseitől, “kreatív” tőkeemeléssel elzabrált, és a Szövetkezetek nyakára ültetett Bank ügyében meg az a nagy helyzet, hogy bár a hatalomátvétel (meg a “megmentés”) ugyan őszre megtörtént, de egy másfél hónappal később kiírt és márciusig, sebbel-lobbal levezénylendő privatizációs eljárás ismét magánkézbe adná az állami “túlnyomót”. Mer’ ugye a Zseniális Kormányzat ennyi idő alatt képes volt az egyébként semmiféle gazdálkodási és tőkemegfelelési gondokkal nem küszködő takszövök (maga által generált) problémáit megoldani!

Ámde lehetne még folytatni a sort az Alaptörvénnyel is! Nektek ugyanis erre szintén  büszkének köllene lennetek. De fel tettétek már Magatoknak a kérdést, hogy mégis Miért … és főleg Melyikre is? Az utóbbi kérdés szerintem azért jogos, mert a soha senkivel meg nem vitatott, 2011 Húsvétján Schmitt Pálálamfő” által aláírt paksaméta még csak nem is hasonlít arra, ami manapság hatályos. Azóta ugyanis már négyszer(!) módosították, s az utolsó “csak” alfától ómegáig írta át az egészet, abba olyan paragrafusokat illesztve, melyeket még a pártkinevezett Alkotmánybíróság többsége is alaptörvény-ellenesnek volt kénytelen ítélni  (aki nem hiszi, nézzen utána … ha akar!). A “Miért?” kérdése pedig azért jogos, mert azt ugyan (és talán) még el lehet fogadni(?) indokként, hogy a kelet-európai szovjet gyarmatbirodalomból Magyarország volt az utolsó (pedig egyébként az Első!), amelyik teljesen új alkotmányt fogadott el a felszabadulása után. De azt, hogy ez a “lecserélt” egy “sztálinista” lett volna, azt már egy netto hazugság! Hiszen a korábbi, az immáron “meghaladott” olyanokról értekezett, hogy melyek az állam kötelezettségei a polgáraival szemben, míg a mostani, a “modern” vagy nem tesz ilyenekről említést, avagy csak megelégszik a “törekedik” kitétellel! Ergo: a mai Alaptörvény sokkal inkább szól arról, hogy mivel tartozik a polgár az államnak, mint annak ellenkezőjéről. Márpedig egy olyan ország, amelynek kormánya/állama ilyen alapszabály szerint “működik”, az nem lehet demokratikus, hiszen így megfordul a normális, “tartozik-követel“-viszony, s a Polgár lesz az Államért és nem pedig fordítva, ahogyan az illene! … Tévednék? … Ha igen, hát írjátok le a véleményeiteket!

Ti ugyancsak esztendőkön keresztül hallhattátok vezéreitektől, hogy mennyire fontos “Magyarország euro-atlanti elkötelezettsége“. Hogy hazaáruló az, aki ezt nem hajlandó mindenkoron a zászlajára tűzni. Olyanokat is hallhattatok/olvashattatok, hogy “az Európához való tartozás régi vágya és jussa is a magyaroknak!” (Vezéretek, O.V. korabeli szövege). Nem is olyan régen, ippeg 2010-ben, Kedvenc Pártotok akkori frakcióvezetőjétől, Lázár Jánostól meg azt hallhattátok, hogy Moszkvához közeledni “egy olyan értékválasztás“, amelyet “egy demokrata nem vállalhat“. … No akkor most mi történt? Vállalható lett az “értékválasztás”, avagy A Párt lett nem-demokrata?

Erre a kérdésre jó lenne, ha legalább Magatoknak válaszolnátok, mert – elfogadva a tényt, hogy “Lázár János és Orbán Viktor soha nem hazudik” – a parlamentben tegnap történt, a moszkvai Pak(s)tumról való (utó)szavazás teljes joggal veti fel ezt. Azt, hogy akkor most mégis MI IS AZ IGAZSÁG? Hogyan is van az, hogy mi itten éveken át kűzdöttünk a moszkovita gyarmatosítás (pl.: a Szbrnyeftegasz nevű orosz cég a MOL-ban – kivásárolva 508 milliárdért 2011-ben!), meg az államadósság ellen (IMF-WB-EU-hitel időnek előtte visszatörlesztve), most meg AZ AZ IGAZSÁG, hogy usque 3600 milliárd forintnyi hitelt köll(?) felnyalintani PONT AZ OROSZOKTÓL,  és az nem más, mint maga A SZABADSÁG KORLÁTLAN IDEJŰ BIZTOSÍTÉKA?!

Amikor meg az Ellenzék nem átall tiltakozni, nem csak maga az Utólagos Felhatalmazás, de annak parlamenti tárgyalásának indokolatlan lerövidítése és a határozathozatal ugyancsak okadatolatlan előre hozatala miatt, akkor meg az Önkéntes Parlamenter igyekszik megakadályozni a nálánál semmivel alább nem való mandátummal rendelkező képviselőtársának tiltakozását:

1599049 10152217206232013 823451477 o

(A képen egy fideszes “demokrata” igyekszik elnémítani az ellenzéket! – Ne feledjük a hozzáállást!)

A “parlamentáris demokrácia” jegyében, no meg “A Ház tekintélye” okán pedig Kövér László (a Házmesterré lesilányult … oké: lealacsonyult Házelnök) nem átallja a parlamentarizmus alapjait “használni” kívánó képviselőket “a legsúlyosabb büntetéssel” nem csak fenyegetni, de azt még meg is szavaztatni!

Igen tudom, kezdek már egy kicsinyt terjedelmes lenni és egyébként sem nagyon érdekel Titeket az, amiket itt írogatok … Nektek (is). Ámde ennek ellenére csak fel szeretném tenni Nektek azt az Utolsó Kérdést, hogy:

Ha Viktorotok már politikusi létének legelső pillanatától harcol a Gyarmatosító Moszkva ellen, legalapvetőbb elve az “euro-atlanti elkötelezettség”, illetve az “államadósság elleni küzdelem”, akkor most HOGY AZ ÖRDÖGBE TUDJÁTOK MEGMAGYARÁZNI MAGATOKNAK, HOGY MINIMUM 10 MILLIÁRD €-VAL ADÓSÍT EL BENNÜNKET ÉS PONT AZ OROSZOK FELÉ?

Nem gondoljátok, hogy ezek nagyon jogos és főleg nagyon sürgősen megválaszolandó kérdések? Nem gondoljátok, hogy ehhöz Mindenkinek (még nekünk, szarszemét, ballib, hazaáruló, komcsi, zsidó, eubérenceknek is) van némi közünk? Nem?!

Ha nem, hát nem!

Ámde azon már Nektek kéne – de télleg! – komolyan elgondolkodnotok, hogy miért van az: amikor valamilyen csimbókosan szemtelen … “sorsfordító és sarkalatos” törvény megszavazásáról van szó, akkor a Vezéreteknek, meg az Ő gruppenführereinek rendszeresen “egyéb fontos elfoglaltságai” támadnak? Az erőből, pikk-pakk és dirr-durr megszavaztatott Lex-Pakstum voksolásáról ugyanis az “Érdekeltségi Kör“-ből a következőek maradtak távol (forrás: itt!):

 • a megállapodást Moszkvában megkötő Orbán Viktor kormányfő;
 • a két miniszterelnök-helyettes, Semjén Zsolt és Navracsics Tibor;
 • Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár;
 • Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.

Azt még megértem, hogy az agyhalott és nyomoronc jobbikosoknak fel sem tűnik, hogy Vonájuk simán megszavazza az Eladósítást. De hogy Nálatok sem akaródzik valahogyan eljutnia a szürkeállományotokig az a nyilvánvaló Tény, hogy amit Nektek pártfeladat fennen hirdetni (és az ellenzőket nyálasra ordítani), ezért békemenetelni (mínusz erre kötelezett és kiszolgáltatott CBA-dolgozók!), azt a Führeretek és alvezérei még csak a képviselői szavazataikkal sem tisztelik meg?!

Nem? Semmiképpen sem?!

Hát csak gondolkodjatok! … Ha még tudtok! … Ha még akartok! … Ha még van mivel!

Ha pedig nem sikerül és esmét elbasszátok nekünk, azaz “kértetek még egyet” Viktorból, … no azt meg nyugodtan fogjátok majd rá a “Gyurcsány-nyuszi“-ra! … Hiszen Ti (meg a Vezér) soha nem lehettek hibásak!

Csakagyurcsány!

Hát nem?! (NEM!)

Csókpusz!

szendam

Reklámok

9 hozzászólás on “Levél Vona Viktor népéhez”

 1. bonhomme szerint:

  Biza… nekem is az tűnt fel a parlamenti szavazás láttán, hogy pont a főkolomposok maradtak távol.
  Átlátszó trükk a későbbi magyarázkodáshoz.

 2. skulo szerint:

  Kedves Szendam.
  Ismét megszólítottál ( “Azt még megértem, hogy az agyhalott és nyomoronc jobbikosoknak fel sem tűnik, hogy Vonájuk simán megszavazza az Eladósítást.”) .
  Korrigálnám kicsit mert így hibás következtetést VON A gondolataidból egy ártatlan bizonytalan szavazó.
  “Kepli Lajos, a Jobbik környezetvédelmi és energiapolitikai szakpolitikusa azt mondta: szó sincs arról, hogy Magyarország száz évre történő eladósodását vagy Oroszországtól való függőségét szavazták volna meg, ők csak a fejlesztésre mondtak igent.

  A képviselő hozzátette: a Jobbik azt a keretmegállapodást támogatta, amely az atomerőmű régi blokkjainak újakra való cseréjéről szól, s ebben pénzügyi megállapodásról még nem volt szó. Kérdésre elmondta: ha a Jobbik kormányra kerül az áprilisi választások után, tiszteletben tartja a most aláírt nemzetközi egyezményt, de Paks ügyében a még el nem döntött kérdésekben népszavazáson kérnék ki az emberek véleményét. Hozzátette, objektív tájékoztatáson alapuló népszavazáson a lakosság képes arra, hogy eldöntse, szükség van-e az atomenergia alkalmazására, az erőmű új blokkjainak megépítésére, vagy fokozatosan kivonják az atomenergiát.”
  Ezek után viszont felmerül a kérdés hogy miről írtál ha pénzről még nincs szó a parlamentben?
  Biztos a szennylapok és szennymédiák feltételezéseiből.
  Féltelek!
  Aki korpa közé keveredik…

  Szebb jövőt

  • szendam szerint:

   Kedves skulo!
   Részemről no comment!
   Max. annyi, hogy mindenki elolvashatja (megadtam a linket!), hogy miről is szavazott oly’ furcsán ez a parlament csütörtökön. Azt, hogy mire is mondott “igen”-t az összeborult Fidesz és a Jobbik!
   Korpa közé keveredtem?
   Lehet.
   Így engem (és a kölkeimet) fognak majd felzabálni a Pak(s)tumot megszavazó disznók, melyben ugye “pénzről” szó sem esik, csak a Lászlóné Zsuzsika által aláírt minimum 10 milliár €-s orosz kölcsönről!
   De nem csodálkozom a kommenteden. Minimum ilyen nyögvenyelős mellébeszéléseket hallgatok már napok óta közelkörnyezetem fideszeseitől és jobbikosaitól!
   Szebb jövőt?
   Így?!
   Na ne!

   Ja, és én nem “féltelek” Téged. … A Hit csodákra képes!
   Üdv: szendam!

   • Wolfy szerint:

    Kedves Szendam!

    Az általad megadott linkekből az derül ki, hogy Orbán titokban és jogtalanul állapodott meg az oroszokkal. A Jobbik és az MSZP csak az atomprogramot támogatja, a költségekről még semmi konkrétum nem volt.
    Aki pedig az elmúlt évek után bármelyik mszp-s vagy fideszes dumáját beveszi, az jobb, ha nem nevez másokat agyhalottnak…

    Tisztelettel:

    Wolfy

 3. skulo szerint:

  Bocs de hol a link?
  Úgy kell kezdődnie hogy http://www.parlament.hu stb stb
  Nem ez az ?
  http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=13628
  A parlamentben nem szavaztak 10 milláról. Mellesleg az összes fideszestől azt kapom mindig hogy ez a mocskos kommunista liberális horda hozott minket létre.
  Nekem végül is mindegy melyikőtök mocskolódik. Nekünk van program, nektek van káromkodás, sárdobálás és ilyenek.
  Részemről is no comment ( mondanám ha hazudnék de nem teszem! ).

  Szebb jövőt

  • bonhomme szerint:

   skulo,
   Hogy mit mondanak a fidesznyikek?
   Már nem emlékeznek rá a narancsködtől, hogy a Jobbik a Polgári Körök, Mozgalomból jött létre 2003-ban, azt meg Viktorék alapították 2002-ben a bukott választás után?
   Még maga a vezér is mintegy atyai mosollyal szemlélte létrejöttét: http://fideszfigyelo.blog.hu/2009/08/01/a_jobbik_tortenete_i
   De ha úgyis bennfentes vagy, meg tudod védeni magad az ilyen demagóg vádaktól.
   Viszont a Jobbik elég messze került attól, amit itt az alapítók nyilatkoztak.

   • skulo szerint:

    A fideszfigyelő és a realitás oly messze vannak mint Makó a “palesztín” fővárostól 🙂
    Két hozzászólást láttam a végén, az egyik: “Kicsit avas, kicsit hamis, de a tietek. Enyhén vicces próbálkozás a semmi felhabosítására. (A csúf Fidesz miközben felfalja szegény kisgazdikat, madöföt, stb. megteremti saját ellenzékét. S miután már 2002-ben elbukták a választásokat a MIÉP töketlensége miatt még egyszer felhozzák őket 2006-ra. Roppant logikusnak hangzik.)”
    Első hiba: A Jobbik 99-ben alakult, teljes “story” : http://hu.wikipedia.org/wiki/Jobbik_Magyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt_Mozgalom#T.C3.B6rt.C3.A9nete

    Ugyanazon az ösvényen vagyunk és haladunk folyamatosan a szebb jövő felé.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s