Habemus papam!

Az Év Embere” lett az alig kilencedik hónapja “uralkodó” Ferenc pápa. “Habemus papam!” kiálthatna fel minden tisztességes, bár a katolikus vallást talán csak “örökségként” gyakorló ember, de a fejéhez kapva igyekezne eligazodni a Megváltozott Világban a Hivatásos, Államilag Dotált Keresztény, mindezt pedig a szokásos, a Valóságot kizáró, vakhites módján!

Bár Ferenc pápa még csupán kilencedik hónapja ül Szent Péter trónján, máris “Az Év Emberé“-vé választotta az amerikai “Time” magazin. A Szerkesztőség mindezt azzal indokolta, hogy az Egyházfőnek, rövid ideje tartó tevékenységével sikerült visszaszereznie a Római Katolikus Egyház azon hitelességét (különösen a fiatalok, tehát a felnövekvő nemzedék körében), melyet számos elődje a maga takargató, halogató, belső kiegyezésekre törekvő taktikájával elvesztegetett. A pápa, ezen szűk háromnegyed esztendő alatt tabuk garmadáit döntötte a porba, szeretetteljes, szerény és közvetlen magatartásával pedig minden bizonnyal sikerült kivívnia az egyház konzervatívjainak rosszallását, s talán még a pánikjukat is.

Mindennek semmi jele a római katolicizmus magyarországi fiókintézményénél. A Klérus, mely pénzért és kiváltságokért a csakis a pénzre és a kiváltságokra hajtó, magát “keresztény-konzervatív jobboldal”-nak hazudozó Dzsentrista Maffia szolgálatába állt, pápai nyilatkozatok ügyében nem (sem) nyilatkozik. Nem is csoda, hiszen a mostani Egyházfő olyan dolgokat tesz és mond, amelyek szöges ellentétben állnak Esztergom és kapcsolt részei elsöprő többségének eddigi (s ez utáni) magtartásával, a vallási és a világi ügyekhez való hozzáállásával.

A pápa nem hajlandó eleve bűnösöknek nevezni a homoszexuálisokat (bár ezt nem tekinti követendő magatartásnak és helyteleníti az e mellett való “kampányolást”), hiszen “Ki vagyok én, hogy ítélkezzem a melegek fölött? Ha egy ember meleg, keresi Istent és jószándékú, akkor ki vagyok én, hogy megítéljem őt?“. Eközben Idehaza, a Hivatalos Kereszténység nem csak bűnnek, de egyenesen betegségnek tekinti a homoszexualitást, amit különböző Alap- és egyéb törvényekkel kvázi ki is mondatnak, megtagadva ezen embertársainktól úgy a jogilag elismert házastársi közösséget, mint a gyermeknevelés lehetőségét is (lévén egyes idióták szerint ez a nemi vonzalom “eltanulás útján” is “fertőző” lehet!), függetlenül attól, hogy az “ilyenek” esetleges “emberi minősége” akár messze meg is haladhatja a róluk szigorúan törvénykező “normálisokét” (lásd: Balogh & Co. …mondor!).

A pápa változtatni akar az egyház nőkkel kapcsolatos, hagyományos hozzáállásán. Pappá szentelésüktől ugyan elzárkózik (egyelőre?), de mindenképpen nagyobb szerepet akar szánni nekik az Eklézsián belül, lévén: “A nőknek missziója van, és elsőszámú tanúi annak, hogy Jézus él“. Eközben Idehaza, a vallási és közéleti Hivatásos Keresztények, az előbbiek által diktált és az utóbbiak által készséggel, valamint egyetértően kodifikált Családjogi Törvény szerinti szemléletmódjuk simán beleragadt a “Kinder, Kirche, Küche“-szetháromságába, az egyik “szuperkan” törvényhozó sorozatosan és simán lekisanyámozhatja képviselőtársát csak azért, mert az nő (no meg olyasmiket mond, ami nem tetszik neki), egy másik kijelentheti, hogy ha a Zasszony nem akarja, hogy agyba-főbe verje rendszeresen a Zura, akkor álljon neki szorgosan és futószalagon szülni (ezért “kapott” akkorákat és annyit “Terike” is?), a Zállamtitkár meg simán leostobázhatja a képviselőnőt (közben kinyílvánítva kritikátlan, latens férfiszerelmét A Miniszterelnök iránt … bár ebben messze elmaradt az ezen “intakt homoszexualitásban” sokkal nagyobbakat “alkotó” Házelnöktől!), mert az az egyszer már “kipróbált”, ciános technológiával újraindítandó, verespataki aranybánya ügyében tett miniszterelnöki lépéseket kevesebbre tartotta, mint “Mackó sajt”-ban a brummogást. … És a két képviselő még mindíg képviselő, közülük az egyik újrázhat is (Tasó László szuperbunkó kéri a nemzetileg elkötelezett és a hagyományos, keresztényi családmodellt pártoló debreceni úrhölgyek szavazatait 2014-ben! … Mert, ha nem, akkor …!), az államtitkár pedig még mindíg államtitkár, lévén megúszhatta a dolgot egy “négyszemközti”, elektronikus bocsikával (amit osztán még meg is ideologizált).

Ferenc pápa többször is felszólalt a Kapzsiság és a Pénz Uralma ellen, szívén viseli a szegények, elesettek, munkanélküliek sorsát. Az Egyházfő rendszeresen beszél a “Pénzkirályról“, vagy a “pénznek nevezett bálványról“, valamint arról, hogy “munka nélkül nincs emberi méltóság“, ezért tenni kell a munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége ellen. A pápa a katolikus egyházat a “szegények egyházává” kívánja tenni, és szokásává vált a pénzosztás is: megválasztása óta már közel egymillió eurót osztatott szét a rászorulók között Főalamizsnásával, de állítólag titokban éjszakánként ő maga is ki akar menni a szegények közé alamizsnát osztani. Eközben Idehaza más sincsen, csak a Pénz Uralma, dívik a Kapzsiság Kultusza, a szegények, az elesettek és a munkanélküliek előtt pedig sorra zárulnak be úgy az Állam, mint a magyarországi Katolikus Egyház (meg az összes többi “bevett”, azaz Állami Kegyházak) alamizsnaosztó kapui. Minálunk úgy “adják vissza” az emberi méltóságot, hogy a rászorulókat megalázó és értelmetlen, kizárólag statisztikajavító közmunkákra (meg ostoba tanfolyamokra) kényszerítik a jogosultsági segélyért “cserébe”, amelynek automatizmusából pedig “ügyesen” megszerkesztett törvényekkel tagadnak ki tíz- és százezreket. Minálunk agyonadóztatják a szegényeket, kiknek “kiolvasztott zsírján” gazdagokat hízlalnak, majd ugyanezzel a lendülettel betiltanak minden olyan felekezetet, amelyik valóban az elesettek istápolásával foglalkozik (pl.: Iványi testvérünk Magyar Evangelikus Testvérközössége). Közben pedig, az általános elszegényedés ellenére, a “bevett” Egyházak (élükön a katolikus!) minden létező, a Hatalom által meghírdetett Válsággal és Takarékoskodással szemben, csuklás nélkül vágják zsebre az újabb és újabb közmilliárdokat, s veszik tudomásul, hogy nekik osztán egyáltalán nem kötelességük kivenni részüket az általános nemmegszorításokból, de joguk van a soha és senkik által fel nem ajánlott “adóegyszázalékokra”, meg a senki által soha nem kért kötelező hittant oktató “tanárok” állami javadalmazására (miközben az “egyéb” tanerők sem kapják meg, ami a törvény szerint megilletné őket!)! És bár lehet, hogy az az elmúlt nyolc hónap alatt alamizsnaként kiosztott egymillió euró szinte semmi a Vatikán krőzusi gazdagságához képest, de szeretném látni azt a kimutatást, ami arról tanúskodik, hogy ugyanennyi idő alatt az Állami Kegyházak legalább ugyanennyit (cca. 300 millió forint) adakoztak a rászorulóknak! Ehelyett az egyik püspök megtíltja az adomáyosztást templomai előtt, a másik meg a saját, egyházi cégének igyekszik kilobbizni egy hárommilliárdos, állami stadionberuházás kivitelezői megbízását.

Ám ha már a Vatikán pénzügyeinél tartunk! Ferenc pápa egyértelműen elrendelte a Pápai Állam és annak Bankjának pénzügyi, korrupciós ügyeinek kivizsgálását, azt egy független auditáló cégre bízva. Eközben Idehaza állami segédlettel folyik a perselyfosztogatók ügyeinek elsikálása ugyanúgy, mint az Állampártot (is) finanszírozó, évente 1000-1700 milliárd forintos áfacsalási kárt okozó, “kiemelt” cégek simlizéseinek szőnyeg alá söprése. Ennek okán egyelőre egy feljelentés és két bírság született: az előbbit az ügyet feltáró, egykori adóellenőrrel szemben, az utóbbikat pediglen az emiatt tiltakozó ellenzéki képviselők kapták … mindannyian az érintett “Intézmények” jóhíre, illetve tekintélye megsértése okán!

El tudom képzelni, hogy Ferenc megválasztásakor mennyire örültek Idehaza a Hivatásos és Hivatalos Keresztények. A pápa ugyanis jezsuita szerzetes, akiről ilyeténként a honi Műveletlenek, a Hobbykeresztény-ateisták, akik mellett úgy szálltak el az évszázadok, hogy még csak észre sem vették, feltételezték: ugyanannak a Jézus Társaságnak a tagja, amelyiket 1540-ben, a Reformáció visszaszorítása érdekében Loyolai Ignác alapított III. Pál pápa jóváhagyásával. Nos, ezek a Hivatásosok, a Keresztény-materialisták megfeledkeztek arról, hogy a Jezsuita Rendet, az abszolutikus uralkodók (főleg a Bourbonok) követelésére XIV. Kelemen pápa, az 1773-ban kelt “Dominus ac Redemptor” kezdetű bullájával egyszer már betiltott. Újraalapításukról pedig 1814-ben, VII. Pius pápa gondoskodott, de akkor már teljesen más előírásokkal. Azóta ez a Rend “a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség“, továbbá “a hit szolgálata és az igazságosság előmozdítása” érdekében tevékenykedik. Ez pedig, különösen egy Dél-Amerikában szolgált püspöktől, messze nem fér bele a Honi Keresztények dzsentrista-elitista elképzeléseibe!

Úgy mentek el az évszázadok és az egész Világ Magyarország, az afölött kisebb-nagyobb megszakításokkal uralkodó feudális, klerikális Dzsentri Banda mellett, mint ha a Mi Országunk egy másik Bolygón lenne, egy teljesen másik Univerzumban. Mi a Mohács-Március 15.-Trianon háromszög oldalait érintő kör mentén mozgunk már évszázadok óta, belefeledkezve önnön ostobaságunk másokra fogott elsiratásába. Még arra sem volt bátorságunk, hogy ezen Triangulum köré írható ciklusba merészkedjünk ki, mert akkor talán a történelmi tények hűvös evidenciái megfázatnák velünk a nagyra becsült Nemzeti Vesénket, s bár ott is csak a magunk farkába harapnánk.

De legalább kívül lennénk az eddigi “körön”! Azon a Körön kívül, ahol a valójában a “Szürke” különböző árnyalatait mutató Világ vagyon és nem pedig a Két Véglet, azaz A Csakis Fekete és A Csakis Fehér hazája! Ahol mindíg és mindenkor az a Fekete, avagy a Fehér, amit az ippeg aktuális érdekeik szerint nekünk, a magukat annak, a mi hallgatásunkkal is kinevező “Fehérek” mutatnak (pl.: “Mindíg a másik párt kommunistája a büdös!” – © Hofi Géza).

Sikerült magunknak megteremtenünk/megteremtetnünk egy Bolodbiztos Bináris Valóságot! Odakint vannak a Feketék (néhány “Fehérrel”), Idebent meg a Fehérek (néhány, nemzetáruló “Feketével”). Nekik,  “A Rosszabbul Teljesítőknek” van egy I. (Egyedik) Ferencük, nekünk meg,  “A Jobban Teljesítőknek” egy O. (Nulladik) Viktorunk! … Gratulálok!

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok

One Comment on “Habemus papam!”

  1. talalom szerint:

    A neten szörfölés közben találtam egy 1924-es(!) újság egyik lapján a következő nagybetűs címet: Nekünk Mohács kell! De Trianont kaptuk! Világos?


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s