Amikor a Hivatal kiszolgál …

Kartellezés miatt összesen 9,5 milliárd forintnyi bírságot lesz kénytelen kifizetni a magyar bankszektor forgalmának 90 százalékát adó 11 hazai pénzintézet. Ez a “megállapítás” lett a vége annak a két esztendeje(!) folyó versenyhivatali vizsgálatnak, amelyet a GVH Rogán Antal fideszes frakcióvezető bejelentésére kezdeményezett. Ugyanekkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mindössze két nap(!) alatt lezárta azt a vizsgálatot, mely az állítólag már esztendők óta tartó, évente 1000-1700 milliárd forintos kárt okozó, szervezett áfa-csalás ügyében indított azt követően, hogy egyik volt munkatársa erről nyílvános bejelentést tett. … Jogos a kérdés: kit, kiket szolgálnak ezek a hivatalok?

Vajúdtak a ‘hegyek’ és szültek egy elefántnyi egeret! – nagyjából így lehet kommentálni azt a határozatot, mellyel a Gazdasági Versenyhivatal összesen majd’ 9,5 milliárd forintos gigabírságot szabott ki a magyar bankszektor forgalmának 90 százalékát adó 11 pénzintézetre. Az eljárás két esztendőn át tartott (Rogán Antal, vezető fideszes politikus megrendelésére … bejelentésére), amelynek során a GVH igazolta azt a gyanút, hogy az egyes deviza-alapú(!) hitelek hírhedt, “rögzített árfolyamú, egyösszegű végtörlesztését” eme bűnös bankok úgy akarták “korlátozni”, hogy a végtörlesztési időszakban, illetve azt közvetlenül megelőzően egységesen, egymással üzleti titkokat is megosztó egyeztetést – azaz kartellezést – követően, jelentősen megemelték a forinthitelek(!) kamatait.

Jogos a kérdés, hogy vajon mi köze van a forintos hitelek kamatainak a deviza-alapúak egyösszegű végtörlesztéséhez. Nos a kormányzat eme nyílvánvalóan politikai indíttatású, és egy jól meghatározható kört előnyben részesíteni szándékozó “akcióját” összesen 161 ezer érintett használta ki, kiknek mintegy harmada ezt forinthitel felvételével abszolválta. A GVH szerint a kérdéses időszakban (2011. szeptember – 2012. január) azzal, hogy a vétkesnek talált bankok egységesen, tehát kartellezve megemelték a forint-kölcsönök kamatait, a végtörlesztés ezen módjával élni kívánó ügyfeleket igyekezték megengedhetetlen eszközökkel eltéríteni szándékuktól. Ez pediglen olymérvű jogsértés, amit a GVH fennállásának legnagyobb összegű bírságával szükséges “honorálni”.

Az ügyben nyilatkozni hajlandó szakemberek egyöntetűen állítják: a vád és a bírság összege elképesztő, a határozat és annak indoklása pedig egyszerűen nevetséges. Az ugyanis, hogy pénzpiaci kockázatelemzők rendszeresen véleményeket és információkat cserélnek egymással, majd ezek alapján autonóm döntéseket hoznak, a napi gyakorlat része és nem csak 2011. szeptemberétől, hanem már azóta, amióta Magyarországon kétszintű bankrendszer létezik. Különösen indokolt eme információáramlás fenntartása akkor, ha a hitelintézetek egy olyan ellenséges politikai, illetve kiszámíthatatlan jogi és gazdasági környezetben működnek, mint a honiak immáron 2010 óta. Azt sem lehet bűnként felróni e bankoknak, hogy amikor egyébként is évi 130 milliárd forintos extraadót kénytelenek rendszeresen befizetni a Költségvetésnek, akkor minden rendelkezésükre álló módon mérsékelni igyekeztek azt a 370 milliárd forintos kárt, amit a kormányzat által rájuk oktrojált és a devizahitelesek csak egy nagyon szűk körének előnyszerzését szolgáló intézkedés okozott. Mindezt kartellezésnek minősíteni egyszerűen blőd, a GVH “szakembereiről” pedig mindezek alapján azt lehet megállapítani: a döntésben nem szakmai indokok játszottak szerepet, hanem – bár független intézményként kellene működnie – a kormányzati szándékok kritikátlan kiszolgálásának szándéka! S hogy miért húzódott ez a “vizsgálat” két esztendőn át és miért éppen most került pont a GVH-vizsgálat végére? Nos, a válasz roppant egyszerű! A 2011 óta hat-nyolc heti rendszerességgel összeomló Költségvetésnek mindíg jól jön egy-egy extrabevétel, az újraválasztásáért kűzdő kormányzatnak pedig az, hogy ezzel ismét felkorbácsolva a bankellenes közhangulatot, elterelhesse a figyelmet a devizahitelek problémakörében (is) tanúsított legteljesebb impotenciájáról! … Aki netán vitatná ezen megállapításomat, az kérem vegye figyelembe, hogy hosszú évek tapasztalatai szerint, “Fideszéknél” minden baj egyetlen “orvossága” az Erőszak és a Propaganda! Itten most annak lehetünk szemtanúi, ahogy ez a kettő együttesen érvényesül egy “független, szakmai intézmény” hathatós közreműködésével!

Ugyanezt a módszert tapasztalhattuk meg a NAV esetében is! Mint ismeretes, Horváth András, az Adóhivatal munkatársa, a napokban azzal a bejelentéssel állt a nyílvánosság elé, hogy az úgynevezett “Kiemelt Adózók” körébe tartozó cégek már esztendők óta, szakmányban folytatják azt az ipari méretű áfa-csalási tevékenységüket, melyekkel minden évben 1000-1700 milliárd forint környéki kárt okoznak az Államkasszának. Teszik pedig mindezt az adóhatóság (melynek vezető beosztásaiban állítólag már hosszú ideje ezen simlizős cégek “lobbystái” ücsörögnek) és a kormányzat (melynek pártjait és politikusait ezek a vállalkozások “finanszírozzák” és rángatják “dróton”) időnként aktív, néha pedig “csak” passzív közreműködésével.

Normális országokban egy ilyen roppant súlyos, a teljes államigazgatásra és a politikumra alaposan ráterhelődő vádat úgy szokás elintézni, hogy elébb indítanak egy “mindenre kiterjedőnek” mondott, legalább hat hónapig tartó vizsgálatot, majd az időközben az érintett vállalkozásokkal kötött háttér-megállapodás alapján kiszabatnak egy akkora bírságot rájuk, amellyel visszaveszik az addig elsíbolt pénzek 15-20 százalékát (ennyit azok biztosan elő tudnak teremteni egy év alatt a különböző offshore-számláikról), néhány esztendőre visszafogatják az elszabadult “agarakat” (“önkorlátozás”), az egész disznóságra fényt derítő hivatalnokot meg szépen megdícsérik (osztán meg egy “kevésbé veszélyes” területre helyezik át).

Ámde Magyarország sajnos már nagyon régóta nem mondhatja el magáról, hogy “normális” volna, ráadásul a simlizésben minimum érdekelteknek – lévén közelegnek a választások – nincs sem idejük, sem hajlandóságuk (pláne “kultúrájuk”) a “megnyugtató”, okosan és megfontoltan a problémát elaltató, azt szőnyeg alá seprő megoldásokra. Ezért osztán ahhoz a módszerhez folyamodtak, hogy a nettó korrupció és közpénztolvajlás kilométer hosszan kilógó, szőrösen büdös “lólábát” egy mindössze két (azaz KETTŐ! – elegancia? … Ezektől?) nap alatt lezavart adóhatósági vizsgálattal igyekezzenek “parfümös lepellel” beborítani, majd ennek alapján kijelenteni, hogy “Itten kéremszépen minden a legnagyobb rendben vagyon! Nincsen semmiféle látnivaló! Tessenek tovább haladni!“. A bejelentő hivatalnokot pedig lehordták, mindenféle feltűnősködő, izgága pasasnak nevezték, aki nem tartotta be a szolgálati utat (nem igaz!), ráadásul még a NAV “jóhírét” is bemocskolta (fel is jelentették – őt!).

Egyetlen percig nem kétlem, hogy van Magyarországon legalább másfél milliónyi olyan vakhitű, aki még arra is képes, hogy bevegye: a NAV mindössze 48 óra alatt képes volt alaposan, esztendőkre visszamenően átnézni több, mint ezer(!) vállalkozás “előéletét”, s mindezek alapján okadatoltan állítani, hogy semmiféle felderítetlen adóvisszaélés nem történt. Miért is lennének ilyen kétségeim egy olyan országban, ahol sokmilliónyian azt is hajlandóak voltak elhinni, hogy mivel a Magyar Narancs anno hibásan állította, hogy az inkriminált miniszterelnöki mondat (“Ne mi nyerjük a legtöbbet!“) egy formális taggyűlésen és nem egy informális “tagok gyűlésén” hangzott el, már rögtön azt is jelenti, hogy magát e kiszólást is a lap hamisította ( … azt a kérdést pediglen, hogy akkor “Hogy az ördögbe is keletkezett az a bizonyos jegyzőkönyv?“, még csak fel sem tették maguknak!). Így afelől sincs bennem semmiféle bizonytalanság, hogy ezt az országos botrányt is sikerül majd a szokásos módon, az immáron minimum hat kilométer magasra púposodó szőnyeg alá söpörni. Feltételezem még továbbá azt is, hogy ha a volt adórevizor tovább fog kűzdeni az igazáért, hamarosan megjelenik róla egy leleplező cikk valamelyik “közeli” orgánumban, mely “bebizonyítja”: Horváth a botránykavarásával csupán a balliberális ellenzék választási érdekeit szolgálja, amelynek legfőbb bizonyítéka az lesz, hogy találnak majd egy olyan (név nélkül nyilatkozó) forrást, aki szemtanúja volt annak, amikor az exrevizor 65 esztendős szomszédjának anyai nagyanyja (szül.: Goldberger Sára) 1913 nyarán egy villamoson utazott Kun (Kohn) Bélával!

Amit azonban fel nem foghatok (dehogy nem!), az az, hogy e szőnyeg alá söprésben miért partner az Ellenzék Legnagyobb Pártja? Azt tudjuk, hogy e honban még nem volt olyan parlamenti vizsgálóbizottság, amelyik tisztességesen végezte (végezhette!) volna a munkáját, s az ilyen grémiumok felállítása általában csakis az “elkenést” szolgálták. Ha ebben az ügyben is felállhatott volna egy ilyen testület, az pontosan ugyanezt az “eredményt” produkálta volna, így az, hogy az MSZP az aláírás megtagadásával keresztbe tett a törekvésnek, sikerült önmagára húznia úgy az összejátszás (egyáltalán nem indokolatlan) gyanúját, meg az állítólag legyőzendő ellenfelére háruló gyalázatot is. Én, a magam részéről baromira gyenge érvnek tartom azt a magyarázatot, hogy ők – úgymond a “demokratikus elkötelezettségük” okán – nem voltak hajlandóak egy gyékényen árulni a nácikkal. Ha ez volt a valódi indok, akkor azt részben megértéssel tudom fogadni. De a helyzet az, hogy vannak bizonyos szituációk, amikor az állam és a közélet tisztaságának igénye, a társadalom érdekei megelőzik (az évenkénti károkozásra vonatkozó becslés felső határa /1700 Mlrd./ szinte fillérre megegyezik a legrosszabbul keresők, tehát az adózók 50(!) százalékának éves jövedelmével /1602 Mlrd./!), felülírják a Politikai Pedigré Alapszabályait. Márpedig szerintem ez most ippeg és punkt ez a helyzet … volt! …, amikor (saját pártfinanszírozási érdekeik megsértése nélkül!) nyugodtan hagyhatták volna ráégni ezt az egészet az egyébként nyílvánvalóan korrupt Orbánra és Bandájára!

Nem tették, s innentől fogva soha többet nem sértődhetnek meg azon őszintén, ha majd valaki (mondjuk éppen a Jobbik) fogja egy kalap alá venni őket a jelenlegi hatalommal, mondván: a magát baloldalinak hazudó párt épp úgy kiszolgálója a közpénztolvaj oligarchiának, mint a Fidesz, annak kormánya és valamennyi hivatala!

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s