Az arcbőr vastagságáról …

Nem, ez itten most nem egy arcbőrápolási témát feszegető poszt lesz! Bár, ha azt nézem, hogy a nertársak addig kenegették orcájukra a legalpáribb hazugságok mocskát, míg a bőrük azon annyira megvastagodott, hogy azzal USA legmodernebb páncéltörő rakétája is kudarcot vallana, akkor akár tekinthetjük ezt a bejegyzést “kozmetikai tárgyúnak” is.

A “keresztények felsőbbrendűségéről” tartott a minap előadást Balog tiszteletes, református lelkész, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége IX. országos konferenciáján. A nevezett illető egyébként “civilben” miniszter, kinek hatáskörébe a köz- és felsőoktatás, a kultúra, a szociális és az egészségügy szféra, valamint a foglalkoztatás tartozik (utóbbiba nem értendőek bele a közmunkások, ők a Belügyminisztérium fennhatósága alá soroltattak, lévén a jelenlegi magyar kormány “felfogása” szerint a munkanélküliség – és a szegénység – tulajdonképpen “rendészeti kérdés”!). Annak ellenére, hogy az említett miniszter irányítása alatt álló tárcának (“EMMI“) így hatalmas feladatkör jutott, ez az az állami intézmény, amelyik az egyik legalacsonyabb létszámmal “dolgozik” és költségvetési forrással “rendelkezik”.

Balog úr a keresztények felsőbbrendűségéről

Ha nagyon tömören akarnám jellemezni, hogy mi a helyzet Magyarországon az oktatás, a kultúra, a foglalkoztatás, valamint az egészségügyi és szociális szférában, akkor annyit írnék le csupán, hogy “TELJES CSŐD“. Ha bővebben köllene mindezeket taglalnom, akkor meg azt, hogy

 • A közoktatásban az intézményekre egy mértéktelenül centralizált és bürokratizált, tehát (a gyakorlati tapasztalatok alapján is) működésképtelen, poroszosan klerikális igazgatási rendszert kényszerítettek rá. Ezen belül a diákokra (az “egésznapos iskola”, az “erkölcsi nevelés”, meg a “testi erőnlét fontossága” címén) értelmetlen foglalkozásokat és ostoba tankönyveket sóztak, a szülőktől elvonták a gyermekeik fölötti rendelkezés jogának egy jelentős részét. A tanárok pedig azzal voltak kénytelenek szembesülni, hogy munkahelyeikből a “Keresztény Illetékesek” laktanyát faragtak, illetménytáblájuk egyáltalán nem hajlandó figyelembe venni a posztgraduális képzésekben tanúsított szorgalmukat ezért sokuk a megemelkedett munkateher, meg a “jelentős fizetésemelés” ellenére is jövedelemcsökkenést szenvedett el, oktatói önállóságuk teljes mértékben megszűnt, intézményeik igazgatói pedig egyszerű üzenetrögzítőkké silányultak, sőt, feljelentgetőkké, lévén minden hónap utolsó keddjén nekik kötelességük “beszámolókat” írogatni a “Központnak” kollégáik esetleges “fegyelemsértéseiről” is!
 • A felsőoktatásból három esztendő alatt közelítőleg 100 milliárd forintnyi költségvetési forrást vontak ki (tavaly decembertől idén januárig, 7,2 milliárd forint elvonásával számos egyetemünket “szénszünetre” kényszerítettek!), a felsőfokú végzettség megszerzését gyakorlatilag a gazdag családok gyermekeinek passziójává tették, kiszorítva e lehetőségből az alsóbb, sőt, a legalsó jövedelmi kategóriába eső famíliák leszármazottjait. Utóbbiaknak úgymond felkínáltak a “nemtandíj” finanszírozására egy olyan hitelkonstrukciót, mellyel a leendő értelmiségi gyakorlatilag egy életre eladósodik, s elveszíti lehetőségét arra, hogy egy esetleges újabb kölcsönnel saját otthont teremthessen magának. Cserébe “csupán” annyit “kértek” eme ifjaktól, hogy meghatározott időre “önként” mondjanak le a valamennyi magyar és uniós polgárt megillető lak- és munkahely megválasztásának alapjogáról (“Tanulmányi szerződés“).
 • A kultúra, a művészet (és a tudomány) területén gombamód szaporodnak azon intézmények és személyiségek, amelyek/akik nem csak tudományosan és “közszemléletileg” már évszázadokkal ezelőtt meghaladott elméleteket képviselnek, hanem olyanok is, amelyek/akik tömeggyilkos korszakok és véreskezű történelmi személyiségek dicsőítésével, népírtó eszmékkel igyekeznek tömni úgy a már “meglett”, mint a felnövekvő nemzedékek fejeit, illetve néhány kicsavarodott szemléletű, elaggott (minden)rendszerszolga ízlésterrorját szolgálják. Ezek közül néhányan csak a Közkassza anyagi támogatásában részesülnek (pl. a sámánhitűek, tehát a keresztény szempontból “pogányoknak” számítók társasága tavaly “csak” 50 millát kapott a “Kurultaj” megrendezésére), ugyancsak páran még politikaiban is (pl.: Dörner György és a budapesti Új(náci)színház), kevesen pedig mindezek mellett még kiemelt jogi, egészen pontosan tákolmányos védelemben is (az “MMA“, azaz a hírhedt “Feketeakadémia“).  Eközben pedig a “Keresztény NER-Állam” erkölcsileg, politikailag és anyagilag is negligálja, elnyomja, üldözi azon kultúrális, tudományos és művészeti intézményeket/személyiségeket, amelyek/akik valódi, nemzetközi elismertséget is kivívni tudó teljesítményekre képesek (túl sok a példa, nem sorolom!).
 • A magyar egészségügy ma ott tart, hogy míg a “Kiváltságos Kevesek“, az orvos-arisztrokrácia kasztja fürdik a közpénzben, az intézmények lejárt tartozásai három esztendő alatt az ötszörösükre emelkedtek, a beosztott doktorok, a diplomás és kisegítő ápolók “underclass“-a egyszerűen nyomorog (vagy külföldre emigrál), az egekig emelt járulékot fizető közpolgárok pedig vagy hónapokat-éveket várnak a legegyszerűbb beavatkozásokra, vagy félrediagnosztizálás, -kezelés, -gyógyszerezés, esetleg ippeg pont ezek hiányában szanzsén belehalnak az egyébként már évtizedek óta gyógyítható betegségébe, avagy azon fertőzésekbe, melyeket az olyan primitív higiénés környezet okoz, amelyket az Állami (hogyhogy még nem “Nemzeti”?) Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat rendkívüli szigorral tilt és skrupulózusan ellenőriz … a sarki közértekben!
 • A honi “szociális háló a Civilizált Világ összes hasonlójához képest a “legunorthodoxabb”! Legfőbb jellemzője, hogy csak “lyukai” vannak! Ráadásul kizárólag felülről lefelé átjárható, ellenkező irányban már nem! Akit egyszer a rosszsorsa arra ítélt, hogy a “Magyar Gazdasági Csoda” (… csoda, hogy még van gazdaság!) okán kipottyant a munkavállalók köréből, az szabadesésben hullva át a szociális ellátórendszeren, hamarosan fejjel áll bele a nyomorba, s onnantól kezdve neki kiútja nincs! Ma a leghízelgőbb számítások szerint is minimum 3 millió honfitársunk “él” a nyomorszint alatt, s további kettő annak közvetlen közelében (eme teljes populáció mintegy 16 százaléka gyerek!). Mivel kecsegteti ezeket a Keresztény NER-Állam? Mintegy 2,5 milliót értékállónak hazudott nyomornyugdíjjal, 400 ezrüket megfelezett rokkantsági járulékkal, 300 ezrüket havi 36 ezer forintos alkalmi közmunkával, kb. 250 ezret a 2010-ben havi (28.500-ról) 22.800 forintra “emelt” szociális segéllyel, félmilliót pedig a Nagy Semmivel, lévén utóbbiak már semmiféle statisztikában náluk nem szerepelnek, azaz hivatalosan csak akkor léteznek, ha valamilyen népszámlálás során a vallásosak körét köll egy bizonyos szint fölé kozmetikázni, avagy ha mondjuk egy bajai verőlegényt akar A Párt önkormányzati mandátumhoz juttatni. … Azzal a nyolcszázezer éhező kölökkel meg törődjön az, aki megszülte!

Hát erre olyan nagyon büszke ez a Balog páter! Erre mondja azt, hogy ezeken a területeken ugyan mások is tudnak dolgozni, de azt a bizonyos “pluszt”, azaz a “keresztény tudatot” csakis ők, a keresztények/keresztyének tudják belevinni az oktatásba, a nevelésbe és a szeretetszolgálati munkába, lévén nekijük ottan vagyon az a bizonyos “Mérce“, mellyel csakis ők azok, akik valóban képesek megkülönböztetni a “Jót” a “Rossztól“. … Mert ugyi ők “különös anyagból” vagyonnak “gyúrva“?! … Mert ugyi ők azok, akik nem csak maguknak, de a társadalomnak is “képesek” felállítani ezt az “Erkölcsi Mércét“?!

Aha! Hát mit mondjak: tapasztaljuk! Naponta tapasztaljuk, hogy hogyan is köll használni ezt az “Erkölcsi Mércét”, ha Róluk (keresztények) és ha Mirólunk (társadalom) van szó. Ennek “users manual“-ja pedig egyetlen, a találóan tömör latin mondásba sűríthető: “Quod licet Iovi, non licet bovi!“.

Mert valami egészen fantasztikus, hogy ezek az “Újkeresztények”, ezek a neofita “Vallási Reformátorok” miféle kreativitással képesek újra(át)értelmezni Mózes és Jézus tanításait! Például:

 • Ne lopj! … mert ehhöz csak nekünk, hivatásos és kinevezett “Keresztényeknek” van jogunk Tőled, a Társadalomtól. Lévén ez egy Ősi Jussunk, amit Ti 2010-ben kétharmadosan meg is erősítettetek az Idők Végezetéig (hogy ez mikor következik be, azt is Mi mondjuk meg!), így nem bűn az, ha az Általatok megtermelt vagyont a tudtotok nélkül a saját céljainkra fordítjuk.
 • Ne kívánd más vagyonát …! … feltéve, ha az a Miénk és nem a Tiéd. De ami a Tiéd, az lényegében a Miénk, ezért amikor Mi elvesszük Tőled a nyugdíj-megtakarításodat, a földbérleti jogodat, avagy mondjuk a trafikodat, akkor ez a vagyon tulajdonképpen csak oda kerül vissza, ahonnan eredetileg származott.
 • Szeresd Felebarátod, mint tenmagadat! … és jobb, ha tudomásul veszed: Mi vagyunk a Te Felebarátaid, de Te viszont nem vagy az Nekünk! Ezért osztán Neked kötelességed szeretned Bennünket, és reánk szavazva fenntartani hatalmunkat az Idők Végezetéig (ezt lásd fentebb!), de Nekünk Téged nem, mert Mi Hozzád képest ugyi “felsőbbrendűek” – ahogyan azt az egyik Tanítómesterünk is mondotta volt: “übermensch“-ek – vagyunk!

Folytassam még ezen Ősi Törvények modern újraértelmezésének felsorolását? Szerintem fölösleges, lévén bármelyik, “irodalmi vénával” megáldott Olvasóm (Köztársam és Barátom) rövid idő alatt össze tudná hozni a dolgot, ráadásul jobban és ütősebben, mint én. (Jut eszembe: nincs kedve ehhöz valakinek? … “Bonhomme“? … “emigrant“?) Amit azonban az inkriminált Balog-beszédből még mindenképpen kiposztolásra érdemesnek tartok, az a következő:

“… a keresztények és a nem keresztények között az a különbség, hogy a keresztények nem próbálják meg lejjebb venni az erkölcsi ‘lécet’ még akkor sem, ha nem tudják átugrani, szemben a nem keresztényekkel. A hívő ember tudja, hogy ha nem is viszi át mindig az erkölcsi lécet, a bűnvallás után bűnbocsánatot kaphat.”

Nos, ebben az idézet-töredékben azt hiszem benne van minden, amit az Orbán-rendszerről, az Újkeresztény Állam credojáról tudni illik! Azt, hogy itten minden “erkölcs” nem más, mint szenteskedő szemforgatás és tömény, parasztvakító hazudozás csupán! Hát ugyan melyik kormányzat volt az újkori magyar történelemben az Orbán-félén kívül, amelyik úgy alkotott visszamenőleges hatályú törvényeket, hogy azokkal egy pontosan körülhatárolható társadalmi csoporttal toljon ki, s ha ebbe a körbe véletlenül bekerült egy-két “mi kutyánk kölke” is, akkor addig állítgatták különböző módosításokkal ezt az “erkölcsi lécet”, amíg afölött annak a néhány, név szerint is felsorolható “blökinek” végre sikerült átmásznia (lásd: a különböző “Lex“-ek!)? Hát ugyan melyik magyar politikai csoportosulásra jellemző az leginkább, hogy míg nagylelkű bűnbocsánatban (azaz nagyvonalú állami megrendelések útján közpénzekben) részesíti a Saját, Elítélt Bűnöseit (pl.: Várhelyi ex-pémester Szolnokról), addig semmi ilyesmire nem hajlandó az Ellenoldal vélelmeztetett, avagy valódi bűnöseivel szemben? … Mert azok “nem keresztények”, így nem képesek a “bűnvallásra”, ergo nem érdemesek a “bűnbocsánatra”? … Hja, ha csak úgy nem! Ha meg mégis, akkor jön mondjuk a “Lex Pozsgay“, avagy a “Lex Böröcz“. … Ugyi?!

Hát, kedves Páter Uram, azt javaslom: tegyék azt a “Mércét”, avagy a “Mérce Lécét” lagalább két méterrel a föld alá, így osztán az olyan keresztények sem fognak felbukni benne, mint mondjuk Papcsák, avagy Budai nertárs, a föld- és trafik-mutyista egyéb nertársak, netán a Balog Józsi (bár tőle el köll kobozni a “vak” komondort, mert abban is hanyatt lehet esni!). Magát “A Mércét“…

Orbán életveszélyes fenyegetése a Kúriának

… pedig tessenek közszemlére tenni – 120×220-as olajfestmény, esetleg 5 méteres bronzalak (ló, avagy traktor, sőt futball-labda nélkül!)

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok

8 hozzászólás on “Az arcbőr vastagságáról …”

 1. bonhomme szerint:

  szendam, nesze neked! 😀

  FideSS-Credo

  Hiszek egy Viktorban, a mindenható Vityában,
  a klerikálfasiszta Új Magyarország megteremtőjében.

  És az Élő Istenben,
  aki Ő egymagában, a Mi Hűbérurunkban;

  aki fogantatott Schicklgrubertől,
  született Orbán Győzőné Sípos Erzsébettől;

  szenvedett a Kádár-rendszer alatt;
  letartóztatták, elvitték majd szabadon engedték.

  tanulni ment külföldre,
  a választásokra hazajött az oxfordi diákok közül;

  bejutott a Parlamentbe,
  most ott ül a mindenható Viktoristen trónján;

  onnan könnyű elítélni élőket és élőholtakat – újgazdagokat és mélyszegényeket.

  Hiszek a Szemfényvesztőben.

  Hiszem a kaotikus Államegyházat;
  a – Bibó-kollégiumi – Szobatársak Közösségét,

  a fideSS-bűnök bocsánatát,

  a TEK feltámadását

  és az örök fideSS-létet.

  Amen.

  1. Viktor a Legfőbb Lény – Magyarországon -, aki azonos a saját létezésével, és végtelenül tökéletes.
  2. Viktor – a határokon belül – mindent megtehet: számára semmi sem lehetetlen.
  3. Mindent – NENYI, NER, TEK (=ENNI GYERTEK), stb. – Viktor teremtett a semmiből saját – kétharmados – hatalma által. (Besúgói útján) mindent tud és mindent lát.
  4. Egyetlen Viktor van, és nem is lehet több (Lázár és Rogán jobban teszi, ha meghúzza magát!).
  5. Az egyetlen Viktorban három személy van, a Diktátor, a Pszichopata és a Szociopata. (SZENTHÁROMSÁG).
  6. A Diktátor (vagy a Pszichopata? esetleg a Szociopata?) a Szentháromság első személye.
  7. Aki nem hisz Viktorban, az ateista (továbbá idegenszívű, nemzetáruló, libsi-bibsi-bolsi, a nemzetközi karvalytőke szekértolója, esetleg mindez egyszerre, egyszóval a magyar nemzet[=I. Viktor] ellensége). Még rövidebben: az ELLENSÉG.
  8. Aki azt állítja, hogy nem tudja, Viktor egy Élő Isten-e vagy sem, az agnosztikus(=több, mint gyanús, lásd a 7. pontot).
  A Viktorba, mint Élő Istenbe vetett hit megvallása — mely benne gyökerezik az Alaptörvény és a NENYI isteni kinyilatkoztatásában — elválaszthatatlan annak a vakhitnek a megvallásától, hogy Viktoristen a Legfőbb Létező; és (mindkettő) alapvető jelentőségű. A Viktoristen egyetlen, nincs több Isten, csak Viktor: ,,a horogkeresztény vakhit azt vallja, hogy csak egy Viktoristen van, egy a(z alap) természetében, a lényegében és a létében”. (Lásd Felcsúti Katekizmus, I, 2, 2). (NENYI, 2010.)

  A Szentháromság mi(ni)sztériuma vakhitünk és horogkeresztény életünk központi mi(ni)sztériuma. Egyedül Viktoristen tudja megadni nekünk ennek ismeretét, kinyilatkoztatva magát, mint Diktátor, Pszichopata és Szociopata.

  Ezt a Viktoristennel való bensőséges és éltető (vö. Sieg Heil!) kapcsolatot azonban még csak fel sem fogja, vagy kifejezetten elutasítja sok NERtársunk; ezért bizony az aviktoriánizmust korunk legsúlyosabb bűnei közé kell sorolni, és nagyon komolyan ki kell vizsgálni Polpot Péter ügyészsége által.

  (Részlet “A fideSS-nyik vakhit elemei” című könyvből)

  • szendam szerint:

   Kedves Bonhomme Köztársam!
   Első nekifutásnak, amolyan szinopszisnak ez ígéretes, de szerintem csiszolgatni köllene még egy picinyt (hogy a szinapszisnak jobban megfeleljen!).
   Egyébként én nem pont erre gondoltam, hanem a Tízparancsolat, illetve Jézus közismertebb tanításainak a neofita Vallásreformátorok, az Újkeresztények általi “modernizálására”.
   Őszintén szólva tegnap este egy kicsit próbáltam játszogatni vele, de annyi új, kiposztolandó infó ér (lásd a legújabbat!), hogy “egyéb” elfoglaltságaim közepette nem jut időm a rím- és parancsolat-faragásokra!
   Szóval: “Csak így tovább!” és “Harcra fel!” … feltéve ha van időd és ihleted! Ha jó a “termék” önálló posztban ki is tenném az oldalamra (nem a fizikaira, bár szívesen oda is tetováltatnám, ha nem érezném bunkóknak a tetkósokat)!
   Köztársi üdvözlettel:
   szendam!

 2. Barnamedve szerint:

  Kedves Szendam,

  csak egy kis hibára szeretném felhívni a figyelmedet: helyesen “Quod licet Iovi, non licet bovi”.

  Üdvözlettel:
  Barnamedve

  • szendam szerint:

   Kedves “Barnamedve”!
   Üdv a blogomon és köszi a helyreigazítást! Most éppen egy újabb posztban vagyok “benne”, de amint végeztem, rögtön javítok!
   Köztársi üdvözlettel:
   szendam!

 3. bonhomme szerint:

  Na, kedves szendam,
  második nekifutás (bár ez még mindig nem a Tízparancsolat):

  Mi Vityánk

  Mi Vityánk, aki a Svábhegyen vagy,
  Szenteltessék meg a Te NER-ed
  (és ugyancsak szenteltessék fel a Te
  – háromszoros életnagyságú, aranyozott – emlékműved), mert
  eljött már a Te országod,
  megvan már a Te akaratod,
  amint a Parlamentben, úgy az országban is.
  Mindennapi gyűlölködésünket
  add meg nékünk ma,
  és bocsásd meg a mi – pár százmilliárdos gazdasági – vétkeinket,
  bár mi soha meg nem bocsátunk
  az ellenünk vétkezőknek (fúj, a mocskos libsi-bibsi-bolsik!).
  Mindennapi alaptörvény-módosításunkat is
  add meg nékünk ma,
  hogy biztosak lehessünk benne:
  örökké fenn fog állni a te csodálatos reNdszERed.
  És vígy minket bátran a kísértésbe
  Te, aki megszabadítottál az orosztól,
  mert mi is szeretnénk olyan gazdagok lenni,
  mint Te, hogy a szegényeket
  könnyű szívvel hagyhassuk ott az út szélén,
  Hiszen prófétád, János már rég kinyilatkoztatta:
  “Akinek nincs semmije, az annyit is ér.”
  Mert Tiéd ez a kurva ország, az abszolút hatalom
  és minden kétes dicsőség (jut eszünkbe: szervezhetünk-e hetente
  Békemenetet a Te nagyobb dicsőségedre?), most és még négy évig.
  Ámen.

 4. bonhomme szerint:

  Kedves szendam,
  itt van, amire vágytál:

  A NER Tízparancsolata

  I. Én, Viktor, vagyok a te Élő Istened, aki kivezettelek a szolgaság házából és megszabadítottalak téged a Vörös Igától.
  Ne legyenek néked idegen – balliberális – vezetőid énelőttem, mert azok az Antikrisztus megtestesülései.
  II. Csinálj magadnak nyugodtan faragott képet – feltéve, hogy engem, vagy dicső elődeimet és példaképeimet ábrázolja.
  Ugyanúgy imádd és tiszteld az(oka)t, mint aki(ke)t ábrázol(nak), akár köztéren, akár házioltárodnál (méretarányos másolatok kedvező áron beszerezhetőek a Nemzeti Dohányboltokban); mert én, Viktor, a te Élő Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megtorlom az atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyediziglen, akik engem gyűlölnek.
  De pénzhez-pozícióhoz juttatom ezeriziglen azokat, akik engem imádnak, és gránitszilárdságú Alaptörvényemet betartják.
  III. Viktornak, a te Élő Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt a Nagyméltúságú Miniszterelnök Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét akár szóban, akár írott, vagy elektronikus formában káromolja (már készül a Lex Élő Isten, amely gondoskodik róla, hogy az ilyen idegenszívű, a külföldi balliberális karvalytőke által pénzelt hazaárulók a hamarosan megnyíló gyűjtőtáborokba – addig is ideiglenesen a használaton kívüli futballstadionokba – kerüljenek).
  IV. Megemlékezzél a vasárnapról – amelyet egyébként hamarosan viktornapra keresztelünk át -, hogy megszenteljed azt.
  Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; de a hetedik nap az Viktornak, a te Élő Istenednek napja: semmi más dolgod nincs e szent napon, mint hogy csatlakozz az aktuális Békemenethez az Élő Isten nagyobb dicsőségére.
  V. Tiszteld Vityát, az atyádat és Anit, az anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet én, Viktor, a te Élő Istened adtam néked.
  VI. Ne ölj! Vegyél példát rólam és követőimről: bármennyire is szeretnénk ellenfeleinket hat láb mélyen tudni a föld alatt, mégis beérjük a szimpla karaktergyilkossággal. Egyelőre!
  VII. Ne paráználkodj! Az csakis és kizárólag Brüsszeli Szent Tamás jussa és kötelessége az ősiség jogán. Végtelen kegyelmünkben csupán azért nem tartjuk fenn magunknak a Jus Primae Noctist, mivel nem szeretnénk, ha Mária Országa végül csupa-csupa Élő Istennel lenne benépesítve.
  VIII. Ne lopj! Ez kizárólag nekünk, a Horogkereszténység Élcsapatának fenntartott privilégium, lévén ez egy Ősi Jussunk, amit ti 2010-ben kétharmadosan meg is erősítettetek az idők végezetéig – hogy ez mikor következik be, azt majd MI mondjuk meg -, így aztán valójában nem bűn az, ha az általatok megtermelt vagyont a tudtotok nélkül a saját céljainkra fordítjuk (vö. Lex Clinton: “Az orális szex nem is igazi szex”).
  IX. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!
  Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
  (Mi is csak azért tesszük meg olykor-olykor, mert másképp nem boldogulunk egynémely ellenfelünkkel, akik mint tudod, “az Antikrisztus megtestesülései” (ld. I. parancsolat). Már Loyolai Szent Ignác is megmondta: „A cél szentesíti az eszközöket”. Egyébként utána mindig meg is gyónjuk a Miniszterelnök-helyettes Úr Őméltóságánál, vagy az Emberi Erőforrások Minisztériumának iden kedves vezetőjénél, így aztán ez az aprócska bűn már nem is bűn [lásd még: Lex Clinton].)
  X. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, és semmit, ami a te felebarátodé!
  (Feltéve, ha az a Miénk és nem a Tiéd. Viszont ami a Tiéd, az lényegében a Miénk, ezért amikor Mi elvesszük Tőled a nyugdíj-megtakarításodat, a földbérleti jogodat, avagy mondjuk a trafikodat, akkor ez a vagyon tulajdonképpen csak oda kerül vissza, ahonnan eredetileg származott).
  (lásd még: 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról – 2013.július 1-től módosítva)
  + I. Szeresd Felebarátodat, mint tenmagadat!
  ( … és jobb, ha tudomásul veszed: Mi vagyunk a Te Felebarátaid, de Te viszont nem vagy a Mi Felebarátunk! Ezért osztán Neked kötelességed szeretned Bennünket, és reánk szavazva fenntartani hatalmunkat az idők végezetéig [lásd VIII. parancsolat], de Nekünk Téged nem, mert Mi Hozzád képest “felsőbbrendűek” – vagy ahogyan egyik Tanítómesterünk is mondotta volt: “übermensch“-ek – vagyunk!)

  Amint látod, beépítettem a te agymenéseidet is, szóval mondhatni, közös szerzemény. 🙂


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s