Jog és Erkölcs? … Itt és Ezekkel?!

A Legalapvetőbb Jogelvek automatikus (hogy ne mondjam: ösztönös) betartását szerintem nyugodtan lehet “Erkölcs“-nek nevezni. Erre oktatja az Emberiséget tulajdonképpen a Világ összes vallása azért, mert ennek napi szintű érvényesülése nélkül még az őskőkorszaki közösségek sem tudtak volna fenn maradni, nem hogy a jóval bonyolultabb kapcsolati rendszerekkel megáldott, modern társadalmak. Ha ezt a megállapításomat axiómának tekintem, akkor nyugodtan kijelenthetem: Magyarország “pre-prehisztorikus” állapotokban leledzik, a Ragadozók és Dögevők Szabályrendszere szerint “működik”.

Azt mondja Tóth Zoltán, Magyarország első számú választási szakértője, hogy bár nagykorúak számára a törvény nem tiltja, hogy politikai kampányokban anyagi ellenszolgáltatás fejében vegyenek részt, ugyanez kiskorúak esetében, nem csak jogellenes, de erkölcstelen is! Történt ugyanis, hogy kiderült (az alaphír itt, a részletes pedig itt olvasható!), a nagyrössös Rezsicsökkentés “megvédelmezésére” irányuló aláírás-gyűjtési kampány során az Állampárt minden egyes szignót száz forinttal jutalmazott a résztvevő aktivistáknak, kik között szép számmal voltak 18 esztendőn aluliak, tehát kiskorúak is. Olyan ifjoncok tehát, akik az Ezerharmad “Erkölcse” alapján ugyan nem eléggé felnőttek ahhoz, hogy mondjuk alkoholt, vagy dohányárut vásárolhassanak, avagy hogy hétköznap 16 óra előtt az iskolákon kívül tartózkodjanak, de ahhoz már igen, hogy egy politikai kampány aktivistái legyenek, ezért adómentes jövedelemre tegyenek szert sőt, ha “úgy” hozza a sors, akár még szüleiket is megtévesztve(!) gyereket is hozzanak a világra!

100 forintot fizetett a Fidesz minden aláírásért

Az rendben van, hogy eme (az érintettek részéről persze pofátlanul letagadott) nyilvánvaló visszaélésre, jogot és erkölcsöt tudatosan kerülő (kormány)pártmagatartásra az Ellenzék önmagát legnagyobbnak tudó pártja egy dörgedelmes számonkéréssel reagál (lásd a legelső linket!), de miért maradtak ki abból azon “összehasonlítások” és “párhuzam-vonások”, melyeket én fentebb nem voltam rest megtenni, s hol vannak az ennek okán meghirdetendő utcai tüntetések bejelentései? … Mégis mijafaszt csinál az Ellenzék? Hol marad a Jog és az Erkölcs aktív megvédelmezése, immáron esztendők óta?

Kuka Manó, avagy politikai pedofília az iskolákban

Ugyancsak ma olvasom, hogy Tarlós, a budapesti fidesznyik “politikus” úgy látta jónak, hogy a pártkampányba immáron a gyermek-korúakat is bevonja. A Főbolgármester ugyanis úgy gondolta, hogy kitűnő ötlet narancssárga uzsonnás dobozokat osztogatni a fővárosi általános iskolák első osztályait megkezdő kisdiákoknak. A hivatalos indoklás szerint Tarlós ezzel pusztán “a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívja fel a gyerekek figyelmét“, ámde akkor miért nem zöld az a doboz, s miért nem egy, a kicsik számára jól érthető képregénnyel magyarázza el a dolgot, s miért egy mellékelt, főpolgármesteri levéllel? Ugyan hány elsős tudta azt nem hogy elolvasni, de akár értelmezni is?

Érdekes módon ezen ügy kapcsán elmaradt az Ellenzék számon kérő dörgedelme! Valószínűleg pótolni fogják, de abból (ugyancsak valószínűleg) ki fog maradni a fentebb föltett két jogos kérdésem. Ámde az biztos nem, hogy (turhahab a takonytortán!) eme pártkampány 5,8 millió forintos költségét miért nem a Fidesz, avagy maga Tarlós fizette, hanem a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., s (mert itten a Pénz és nem az Erkölcs az ingerküszöb) nem tartalmaz majd egyetlen kummányi felhívást sem arra, hogy a budapesti szülők (is) nyílvános tüntetésen tiltakozzanak a mindössze 6-7 esztendős gyerekeiknek az egyes, a társadalom nyakán élősködő felnőttek “játékába” való bevonása ellen! … Mégis mijafaszt csinál az Ellenzék? Hol marad a Jog és az Erkölcs aktív megvédelmezése immáron esztendők óta?

Ugyancsak ma, s ugyanezen (fentebb már linkelt) hírben olvasom, hogy az oktatási intézményeinkbe “egésznapos” bezártságra ítélt kölkeink a tanítás végeztével, tulajdonképpen órákon keresztüli cél, értelem és valódi felügyelet nélküli “tevékenységre” vannak kényszerítve. A KözbutításiKöznevelési Törvény, pontosabban annak ész- és értelem nélküli Megszavazói ugyanis  az “Egésznapos Iskola” bevezetésével egyetemben, voltak kegyesek megszüntetni a “napközis tanár” funkcióját is. A “Stúdiumok helyett Stadionok” című, velejéig elvetemült programot meghírdető Orbán Viktor (Té)Háziállatkái – mint például a vakkomondor-tulajdonos, terikés/tanyasi Észlény, …

… a maga “nyócosztályával” … kétszer négy alsó tagozat!) – úgy gondolták (nem mint ha képesek lennének kognitív tevékenységre), ha mán Aviktor, meg Arauzsika szerint ez imígyen jó, meg a szeptember óta amúgy is túfizetett pedagógusnak ottan vagyon az a heti hat, (általunk) “szabadon beosztható” órája, hát akkor csak ügyejjík a kőköket, mer’ há’ ugyi ez lenne a dóguk! Ámde közben kicsinyt elfelejtkeztek (ők is, meg a kormányzat oktatási “szakpolitikusai” is) az “értelmes elfoglaltság” biztosításáról (nyezasto! – így jártak a statisztikajavító közmunkások is!), mondjuk pl. arról, hogy a kölkeink legalább a házi feladataikat tanári segítséggel oldhassák meg ott és ne otthon, majd valamikor az esti órákban! Arról már nem is beszélve, hogy nekünk, szülőknek (esetenként igazolásokkal csatolt) kérelmeket(!) köll beadnunk a dicső Központnak, ha mi úgy merészelünk dönteni (az meg tán még engedélyezi is!), hogy vagy otthon segítjük a SAJÁT GYEREKÜNK iskolai felkészülését, avagy valamiféle délutáni képzésre (mondjuk zeneiskolába) járatnánk őket!. Közben pedig az Állam, ugyanezen Intézményfenntartón keresztül egyszerűen nem hajlandó finanszírozni bizonyos előírt iskolai státusokat, azaz betartani a maga által ránk oktrojált törvényeit!

Nos túl azon, hogy mindez a Tákolmányban is rögzített szülői jogok állami megtagadása, a Köznevelési Törvény állami megsértése, tehát a kölkeinkkel és velünk való nettó kibaszás, jogelvonás, még sem tapasztalom azt, hogy szülőtársaim az utcákon és tömegesen tiltakoznának eme disznóság, kormányhatalmi erkölcstelenség ellen, karöltve a szintén átbaszarintott pedagógusokkal, kikre a teljesen amorális kormányhatalom a “60 százalékos fizetésemelés” mélységesen alpári hazugságával ráuszítani igyekezett a Társadalmat (teszem hozzá: sikerrel!), mindezt pedig az Ellenzék által megszervezett demonstrációkon! … Mégis mijafaszt csinál az Ellenzék? Hol marad a Jog és az Erkölcs aktív megvédelmezése immáron esztendők óta?

Az Ellenzék (ehhöz nem sorolnám a Jobbikot!) sajnos esztendőkön keresztül nem kritikus, hanem időnként lojális, általában pedig “béna” volt, s bizony számos esetben erkölcstelen is! A 2010-es kormányváltást követően számos olyan kormányzati intézkedés és parlamenti (többségi) határozat/törvény született, melyek szakmányban és szándékosan sértették meg a Legalapvetőbb Jogelveket, tehát a Vallásalapítók által is évszázadokkal/évezredekkel ezelőtt meghírdetett Erkölcsi Minimumokat!

Az Ellenzék erkölcstelenségének eklatáns példája a “devizahiteleseket megmenteni” hivatott, úgynevezett “rögzített árfolyamos végtörlesztésről” szóló törvény. Ez a jogszabály ugyan egyetlen, valóban bajba jutott deviza-adóson nem segített, de legalább hozzá segített több ezernyi kőgazdag, avagy alaposan megfizetett, tehát törlesztési gondokkal nem küszködő hitelspekulánst ahhoz, hogy sokmilliós nyereséggel szabadulhassanak meg az inkriminált kölcsöneiktől. Ennek nem csak Kósa Lajos, avagy Rogán Antal voltak a nagy nyertesei, hanem egy jó nagy rakásnyi szocialista képviselő is … a jobbikosokról már nem is beszélve! Az előbbiek ugyan előadták a Nagybalos Dumát, hogy ez így, meg amúgy nem jó és nem segít a károsultakon, de osztán simán megszavazták az egészet (korabeli szövegük szerint: jobb híján), míg a Jobbikosok meg – miután tudták, hogy ebből úgy is hatályos törvény lesz – simán hátra dőlve “nem”-et nyomtak (meg be a bankokba a kedvezményes végtörlesztést!). … Ma a devizahitel-károsultak tüntetéseit Jobbikosok vezetik, élükön két olyan személlyel, kinek együtt összesen 17 ilyen kölcsönük van, s többségüket a Válság után vették fel. Ők a már államilag kimentett “nemzeti képviselők” bíztatására a legelemibb (polgári) erkölcsöt is megsértő, “Legyen minden hitel eltörölve!” jelszavával üvöltöznek, csakis a bankokon kérik számon az elmaradt segítséget, míg az Államtól csupán a visszamenőleges, drákói törvényeket (és nem a kárrendezésben való aktív részvételt) követelik. A szocikra meg simán rásütötték a bankpártiság billogát! … Na ja! Ha az embör a Pöcében megfürödőzött, ne csodálkozzék, ha szarszaga van!

Az Ellenzék lojális erkölcstelenségének két szép példája pedig az, amit a Gyurcsány-párttal szemben elkövetett. Amikor a lömpikés Schiffer …

… még 2009-ben feljelentette Gyurcsányt Sukoró-ügyben hivatali visszaélés miatt, talán még komolyan hihette, hogy igaza van. Osztán, hogy ezt a Gyurcsány-barátsággal meg nem vádolható (párt)Ügyészség még sem volt képes igazolni sőt, még a vádat is visszavonta az ex-miniszterelnökkel szemben, a Demokratikus Koalíció illően felkérte Schiffer Andrást az ilyenkor illő bocsánatkérésre. Nem tette, viszont simán zsebre vágta Dagilaci Házmester …

… azon határozatát, miszerint az LMP-PM pártszakadás ellenére az előbbi mégis frakciót alakíthat, esetükben felfüggesztve azt a 2011-es “Gyurcsány-szabályt“, amely viszont az 1995-ös “MDF-MDNP-precedens” figyelmen kívül hagyásával született …

… a “Demokratikus Ellenzék Vezető Ereje“, azaz a Magyar Szocialista Párt aktívan passzív jóváhagyásával, egy olyan, a Házelnöknek küldött, “ügyesen” megfogalmazott “tájékoztatóval”, miszerint az a bizonyos tíz képviselő nem új csoportot alakított, hanem “kivált” a régiből! Ezt pedig az a Mesterházy Attila írta alá, aki ma vállalhatatlan feltételekkel “engedné be” a Demokratikus Koalíciót az Ellenzéki Összefogásba!

Én nem tartozom Gyurcsány Ferenc hívei közé! Túlmozgásosnak és (miniszterelnöki pályafutása alapján) politikusként ügyetlennek is tartom. Mindezek ellenére kiváló szónok, kitűnő ideológus és jó szervező is! Hasznos, nagyon hasznos tagja lehetne a Diktatúra Ellenzékének. A ma már megszokottá vált “politikushoz” képest megdöbbentő az őszintesége és (ezt szerintem még vitatni sem lehet) az Ország, a Demokrácia iránti elkötelezettsége! Ezt kiválóan példázza az az interjú, mely a napokban látott napvilágot. Elképzelhető, hogy a megfelelő időben és alkalommal a szavazatomat is adnám rá.

Ámde ennek ellenére Ő és Most nem az az ember, aki a Kirakatba helyezendő, s akivel Most választásokat lehetne nyerni! Választásokat nyerni annak érdekében, hogy menesszük a Maffiát és a Diktatúrát! Választásokat nyerni annak érdekében, hogy néhány (mondjuk két) esztendő múlva minden párt (kivéve a betiltandó Fideszt!) egy tisztességes szabályok alapján megrendezett voksoláson indulhasson! Ezt jó lenne, ha “Fletó” átmenetileg tudomásul venne!

Osztán meg legyen, ami lesz!

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s