Az Rendeleti Kormányzásrúl

Magyarországon már oly’ tökéletes a jogállamiság, hogy tulajdonképpen nincs is szükség az Országgyűlésre, tehát a képviseleti demokráciára.” – lényegében ezt mondta Kövér László, a magyar törvényhozás házelnöke az InfoRádiónak adott, elhíresült interjújában, mellyel tulajdonképpen bejelentette: az Orbánpárt immáron nyílt diktatúrára törekszik! … Nem mondom, igény az lenne rá.

A történelem tanúbizonysága szerint valamennyi nép/nemzet “pályafutása” válságok és nyugalmi időszakok egymást ciklikusan váltó korszakaival írható le. Egyes vélemények szerint az előbbi tekinthető “normális” állapotnak, mivel mindíg a Krízis (a taoista filozófia például ebben nem a “Problémát”, hanem a “Lehetőséget” látja!)  eredményezi a Változást, a Fejlődést, míg az utóbbi tulajdonképpen a Stagnálás, mely osztán törvényszerűen idézi elő a Válságot. Bár kétségtelen, hogy ezen megállapításban számos igazság rejtezik, melyeket személyes, fél(ig-meddig)műveltéségem alapján kész vagyok elfogadni, mégis szívesebben csatlakozom azon közpolgártársaimhoz, akik inkább a “Nyugalom”-ra teszik le a voksukat – már ha lehetőségük nyílik rá.

Ámde nézzük csak meg az Emberiség Történelemkönyvének a XX. századot taglaló lapjait! Általában hogyan “döntött” a Jónép, amikor Krízishelyzetben választás elé került? Néhány ritka kivételtől eltekintve mindíg úgy, hogy egy nagyhangú, a legbonyolultabb társadalmi/gazdasági problémákat is “egybites” tőmondatokkal “megmagyarázó”, “Rendet, Fegyelmet, Egységet“, tehát Diktatúrát, s ez által Prosperitást és Nyugalmat ígérő Autokraták kezébe nyomta a cserébe(!) kért Korlátlan Hatalmat, mivel a Válságban csakis a nyugtalanító, a mihamarabb és bármi áron leküzdendő Problémát, nem pedig a Lehetőséget látta! Hogy ezen döntéseknek mik is lettek a következményei, azt ugyancsak ezen egységesen így még soha meg nem írt és megjelent Történelemkönyv lapjairól olvashatjuk ki!

Nem hiszem, hogy bárki vitát merne nyitni arról, hogy a mai Európa gazdaságilag és politikailag legbefolyásosabb, leghatalmasabb országa a Német Szövetségi Köztársaság. Az az ország, mely örököse annak a két “Német Birodalom“-nak, melyek mindössze 31 esztendőn belül (1914-45) kétszer is Világégést okoztak, mindannyiszor borzalmas anyagi és emberáldozatokat eredményezve, s mindezt csakis azért, hogy más nemzetek fölé kerekedve, maguk szabják meg az “Általános Szabályokat” – nem csak Bel-, hanem Külföldön is. Az Első Próbálkozás még “csupán” a besorozott katonák hullahegyeit produkálta az abban hadviselő felekként résztvevő (Első Világháború) valamennyi nemzet populációjából, míg a Második már olyanokat is elpusztított (csecsemőtől aggastyánig – lágerek, gázkamrák, Holokauszt), akiknek tulajdonképpen csakis a “politika”, az “ideológia” és nem a “hadviselés” okán volt közük az egészhez.

Történt pediglen mindez úgy, hogy az ostobán elindított Első Világháborút ostobán lezáró Békeszerződés előírásai (“bűnös nemzetté” nyílvánítás, kártérítések, ipari és nemzetiségi területek elfoglalása, átcsatolása), továbbá az 1929-ben kirobbant Világgazdasági Válság a legteljesebb nyomorba döntötte a valóban demokratikus Weimari Köztársaságot. A munka nélkül maradt, elégedetlen (éhező) polgárok semmi mást nem láttak, mint hogy éheznek a gyerekeik, nélkülöznek maguk is, eközben a Kormányzat teszefoszáskodik (SA-legények verik a szocdemeket és a komcsikat, előbbiek az utóbbiakat, utcai vérengzések folynak és a kormány nem tesz semmit!), a Törvényhozás pedig sehová nem vezető, ideológiai vitákba bonyolódik a nyílvánvaló rendbontások és törvénysértések kérdéskörében ahelyett, hogy az “Állam Jogá”-nál fogva, azok ellen a törvény és a jogkikényszerítő  hatalom jogán a legteljesebb szigorral lépjen fel. Így osztán 1933-ban a magát “Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt“-nak, a hírhedt NSDAP-nak  (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ) nevező, Adolf Hitler (akkor még osztrák államapolgár!) által vezetett párt a választásokon majdnem elnyeri a szükséges többséget. De csak majdnem, így osztán a már teljes önfényezésben és aggkori idiotizmusban szenvedő Paul von Hindenburg (egykori hadvezér) Köztársasági Elnököt az általa nagyon, de nagyon lenézett “Osztrák Káplár” ráveszi, …

Fájl:Bundesarchiv Bild 102-14569, Berlin, Mai-Feier, Hindenburg und Hitler.jpg

… hogy őt, Schickelgruber/Hitler Adolfot nevezze ki Kancellárnak, majd arra is, hogy az “okosan módosított” választójogi törvény alapján, korlátozza a nemnáci pártok indulási lehetőségeit. …

(Ámde mit is mondott a Főjogdoktor a Mi Kisnyilasunknak? …

… Netán azt, hogy a Pártállami Diktatúrát ugyan utálom, mint a szart, de csak akkor, ha azt a bizonyos Kakit az általam mindössze egy pacsirtafasznyi állam, meg az annál még kevesebbnek tekintett, mascskapöcsös Diktátor űrgyűfüttyözi ki magából/nekem, meg azt az általam elvárt Újabbötévet, fullextrás, nyögdíj utáni teljes ellátással, plusbonus: Állami Palotával, meg az általam jogi/politikai eutanáziában részesített ex-Köztársaságnak poszt-tőzeg és magamhóttáig tartó haszonélvezeti jogát, melyet én, mint volt Alkotmánybíró-, és mint  ex-KöztiElnökJelölt, aki szanzsén és pénzért/stallumért/kosztért/kvártélyért eladtam Magamnak és Honfitársaimat, a Szokásos Áron, tehát INGYÉ!, amit maximálisan meg is érdemlek … Hűbéruramtól!)

Ennek ellenére Dolfi nem kapott elegendő törvényhozási többséget, ezért osztán elébb az 1933. március 5.-i, megismételt (az Ellenzéket gyakorlatilag kizárni igyekvő választási törvények módosításával megrendezett!) voksolások útján kívánt abszolut hatalomhoz jutni, de mivel ez akkor sem sikerült, hát SA-legényeknek, a Törvényhozás üléstermébe, kancellárilag bevezényelt, …

… “meggyőző” jelenlétére alapozva megszavaztatta az úgynevezett “Felhatalmazási Törvényt“, mely gyakorlatilag arról szólt, hogy Adolf Schickelgruber/Hitler, mint Kancellár, azt tehet, amit akar, Bandájának valamennyi határozata a törvény erejével bír (amit osztán az a Törvényhozás néhanapján egybehívott, egypárti “többsége”, mindenféle ellenzékieskedések és “szakértősködések” nélkül megszavaz!), tehát a Válságból kivezető, “jogi/szakmai akadékoskodások” kiküszöbölésével megteremtette az Utat, a bármiféle Egyeztetés kényszere nélkül (Ellenzék nem csak leszarva, de le is tartóztatva és Lágerba küldetve!) a Nemzeti Egységkormány, a “Centrális Erő“, a “maga természetességével” képviselte és kényszerítette ki a maga Elméleteit …

… és Gyakorlatát …

… valamint Következményeit …

Mindezek után mi még mondhatjuk is: a “nem parírozó” bankok, “multik”, “közszolgáltatók”, továbbá a nyugdíjasok, rokkantak, manyup-tagok, eü-dolgozók, tanárok, köztisztviselők, nempártagok, nem párt-kedvezményezettek, a Mai Magyarország, a “NERisztán” berendezkedésében ilyesmit (még) nem voltak kénytelenek elszenvedni, lévén néma (!) tiltakozásuk okán nem sok vizet zavarnak. Így osztán a a Mostani Kabinet részéről a ” Le Van Szarva“-kategóriába tartoznak!

De nem csak ezért, hanem annak okán is, hogy sokmilliónyi, nyomorba hajszolt ember nem csak eltűri, de aktív és hangos kisebbségük még üdvözli is a “Le Van Szarva”, Ázsiából átvett (fél)kategóriába való besorolását, s ezt nem az Isten Földre Szállt Képmásának (az Egyház Alapító Főpapjával és Házi Szentjével, pláne az Uralkodó Fővezérrel/Pápával ugye nem vitatkozunk!), az Országot immáron negyedik esztendeje kizárólagosan uraló Orbánviktornak rójuk fel, hanem (kórusban a “közszolgálati”, meg a “független és kereskedelmi” médiumokkal) Azemútnyócévnek, mega Gyurcsánybajnaiaknak! (Ugye, szocikáim, lömpikéim?!)

Így osztán még csak észre sem vesszük, hogy Bajuszkirály, a Téház Elnöke, aki alpári beszólásokkal és pénzbüntetésekkel sújtja az egyébként mentelmi joggal bíró, de ellenzékbe szorult képviselőtársait, tulajdonképpen bejelenti saját és képviselőtársai teljes feleslegességét, meg a Felséges Segg nyalintásának kötelezővé tételét azzal, hogy szerinte át kéne térni a Rendeleti Kormányzásra, lévén már negyedik esztendeje tulajdonképpen ez folyik, csak éppen a parlament örve alatt! Ez pedig Lackó szerint borzasztóan fárasztó, azért a pár ficcsért, amit pl. ezért cserébe Ő is kap, nem éri meg a fáradtságot! Inkább ismerjük be a Tényt, hogy itten az a kétszázvalahány kormánypárti képviselő csupán gomb Viktor király bocskorán …

… ő maga pedig csupán egy kamarás, aki a tányért adja fel az Uralkodónak, meg ha az úgy dönt, hát az Anyagcsere Kimeneti Nyílását is megkóstolhatja!

No ez az a hozzáállás, amit  a Szeretett Vezető, a Felcsúti Géniusz, a Tükröspusztai Dűlőút Apósi Rendbehozatója,  a Százötvencetis Nagy Kormányos legalább 1998, tehát Első Uralkodás óta képvisel! De mindezt nem a saját kútfejéből merítette, hanem Tőlünk tanulta! Egészen pontosan: eltanulta. Mi vagyunk ugyanis azok, akik mindent eltűrünk tőle. Legyen ő akár ellenzékben, akár kormányon, tulajdonképpen azt tehet, amit akar, s ebben még a maga által meghozatott (Alap)törvények sem képezhetnek akadályokat.

Avagy mégis? Az Uralkodónak már terhessé vált a lábhoz szoktatott Csinovnyikjaival törvényeket skribáltatni és azokat a Vakkomondorosokkal tegnapról holnapra megszavaztatni? Immáron csakis Ő és Személyesen akar dönteni mindenről, csak hogy a Rezsikökkentő Szentháromságból

… kizárólag a Hiszekegy maradjon!

Nyolcvan esztendővel ezelőtt, Németországban, egy bizonyos Adolf Hitler nyert ugyan a választásokon, de az ellenzéket keményen diszkrimináló törvény ellenére sem eleget. Éppen ezért 1933. márciusában a német országgyűlésnek benyújtotta az úgynevzett “Felhatalmazási Törvény” tervezetét, mely arról szólt, hogy a Válságra való tekintettel a kormány saját hatáskörében törvényeket alkothat, melyek akár még a hatályos alkotmánynak is ellent mondhatnak. Annak érdekében, hogy a képviselők átgondolt és felelős döntést hozhassanak ezen ügyben, a parlament üléstermébe felvonult a kormánypárt, tehát az NSDAP egyenruhás szervezetének legkigyúrtabb tagjai (Sturabteilung – SA, azaz a korabeli “Házőrség”?), az akkorai Házelnök, a kövér Göring

… irányításával. A törvényt – a szocdemek kivételével – minden párt honatyája megszavazta, osztán nem telt bele négy hónap, s a nácikon kívül minden párt be lett tiltva! Ezt követően  pedig elindult az a Gőzhenger, amely elébb “csak” az “unerwünschte” elemek (zsidók, baloldaliak és … igen! … vallásosak!) jog- és vagyonfosztását, aztán az összes Árja hatalomnak való kiszolgáltatását, mégosztánabb pedig egész Németország és a komplett Európa romba döntését eredményezte! Tehették pediglen mindezt azért, mert a Weimari Köztársaság jogkikényszerítési teszefoszaságába, illetve a gazdasági Világválságba (meg a teljesen ostoba Békeszerződésbe) belefáradt németek Nyugalmat, azaz Rendet, Békét és Prosperitást akartak akár a Diktatúra árán is.

Az ezt követő tucatesztendő történéseiből a németek sokat tanultak. Azóta mindent megtesznek azért, hogy soha többé ne tévesszék össze a Parancsuralmat a Renddel, a Diktatúrát a Jogállamisággal! Kínosan ügyelnek arra, hogy soha és senkinek ne jusson kizárólagos hatalom, mert tudják: a Diktatúrának két ikergyermeke van, a Bürokrácia és a Korrupció, melyek törvényszerű, de vérfertőző nászából mindenkoron a Káosz születik meg! … És mi tisztában vagyunk ezzel? Tanultunk valamit is?

Kövér László Házelnök szerintamikor a hülyeség rosszindulattal párosul, annak a pusztító ereje több hirosimai atombombával felér“! Igaza van, bár nem a megfelelő helyre címezte a megállapítását!

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok

One Comment on “Az Rendeleti Kormányzásrúl”

  1. bubu64 szerint:

    Szia Szendam!
    Szenzációsat alkottál ismét. Gratulálok. Az a baj, hogy senki nem hiszi el, hogy mi jöhet még. Én szerintem sajnos bármi lehet. Már düh rohamot kapok, amikor jönnek azzal, hogy EU tagok vagyunk , no és ott az ENSZ. Mi folyik Oroszországban, Szíriában, Kínában?
    Egyszóval jó a párhuzamod, az “SA” pedig már létezik, az illegális fegyverekkel egyetemben.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s