Oh tempora, oh mores!

A sajátos morállal rendelkező Hatalom bő egy esztendeje úgy döntött: a tanuló ifjúságot abban a szerencsében részelteti, hogy az ötödiktől a tizenkettedik évfolyamig hittani (és?) vagy etikai oktatást ír elő kötelező jelleggel. Meglepő lett volna, ha ezt a rendelkezésükre álló majd’ másfél év alatt működőképessé és erkölcsössé sikerítik.

Azt írja az újság, hogy nem csak a tankönyvek szétosztása, az órarendek összeállítása, a pedagógusok többsége számára gyakorlatilag jövedelemcsökkenést (“néhány” ezrüknél pedig fizetéscsökkenést!) eredményező “Életpályamodell” kapcsán tapasztalható teljes káosz az általános- és középiskolákban, de a hit- és az erkölcstan oktatásának megszervezésében is. Az előbbi ügyben már Erdő Péter bíborosnak is tele lett a hócipője, s keményen kritizálni kezdte a kormányt a másfél éve tapasztalható töketlenkedés miatt. Ki is jelentette, hogy a katolikus egyház “…ezt az új intézményesített hittant nem kérte …“(?), majd megjegyezte: “…másfél év nem volt elegendő a kormánynak arra, hogy jogszabályban meghatározzák a kötelező csoportlétszámot, amire óradíjat számolnak, illetve eldöntsék azt, hogy a nyári vakáció idejére kapnak-e fizetést legalább a főállású hittanárok, ahogy a világi erkölcstant tanító kollégáik ezt megkapják.” (Na ja! Csak sikerült eljutni a pénzig! Nemde? – szendam.)

Ámde a világi, tehát vallási szempontból (elméletileg) semleges erkölcstant oktatók sincsenek irígylésre méltó helyzetben. Sokuk ugyanis olyan “tankönyvet” kapott, melyet Bánhegyi Ferenc és Olajosné Kádár Ilona kegyeskedett összeállítani “Erkölcstan V. osztály” címmel. Ebben a következő, vallási szempontból “rendkívül semleges”, s igencsak “érdekes” megállapítások szerepelnek:

– A fiatalok érzik, hogy nincs rend és közbiztonság körülöttük a világban. Erre jó példa, amikor a gyerekek csak kísérettel közlekedhetnek a lakásuk és az iskola között. Az egyház értéket, rendet, biztonságot nyújtó közösségével viszont kevesen keresik a kapcsolatot.

– A magyar fiatalok közül egyre többen választják a templomi szertartást is, de többnyire csak divatból. A néptánc egyre több fiatalnak jelenti a közösséghez tartozást. Sok iskolában kötelező tantárgy a néptánc.

– A magyarság Európa egyik legnyitottabb népe, vendégszeretők, barátságosak, Szent István óta így ment ez ezer esztendőn át, míg a 20. század elején egy elvesztett háború és sok befogadott nép szémtbomlasztotta az országot. Népünk továbbra is nyitott és vendégszerető maradt, de a mély seb, amit Trianon ejtett rajtunk, máig nem gyógyult be.

További “gyöngyszemek” eme tíz-tizenegy esztendőseknek szánt “szöveggyűjteményből”:

“Az étel sokkal jobban ízlik, ha szépen megterített asztal mellett fogyasztjuk el. Ezért gondosan kell teríteni akkor is, ha csak szűk családi körben ebédelünk, vacsorázunk. … Az erény a minden emberben fellelhető pozitív erő, amit azonban folyamatosan ápolni kell. Ide soroltatik a hazaszeretet és a vallásosság, a büszkeség, a hősiesség és az erő. … A bátor ember legnagyobb tette a vértanúság.

Olvasva ezen megállapításokat, arra a következtetésre jutottam: több ezer szülőtársammal együtt magam is nagyot hibáztam, amikor nem valamelyik “veszélytelenebb”, tehát “nem-annyira-bizniszelő” egyház hittanára írattam be a kölkeimet. Olyanéra, mint mondjuk az Evangélikusok, bár ha már itt tartunk, akkor inkább az Iványi Gábor-féle Magyar Evangéliumi Testvérközösség óráit választottam volna … ha lehetett volna! … Ámde – mint tudjuk – az Ezerharmad volt szíves megtagadni ezen Közösségtől az egyházi státust, így bár még a Tákolmány szerint is jogom lenne az általam választott hitelvek szerint oktattatni gyermekeimet, csak éppen lehetőségem nincs rá! Éljen a demokrácia, az emberi jogok tisztelete, illetve a szabad vallásgyakorlás! … Ugyi?

Megjegyzem: Bánhegyi “tanár úrral” már korábban is voltak problémák. …

Egyik, “kicsit rasszistára” sikeredett “tankönyvét” pár esztendeje vissza köllött vonni, lévén abban számos, vallási és etikai szempontból is erősen megkérdőjelezhető kitételek szerepeltek a honi zsidóság, a cigányság, illetve az idősek kárára. Ámde – mint arról az ötödikes kölkeink kezeibe bele erőszakolt szöveggyűjtemény ékesen tanúskodik! – az ökölbe szorult agy(baj) és a kitartó szorgalom immáron ismét “meghatározó tényezővé” tette eme “derék pedagógust”, aki idén szeptember másodikától kezdve szabadon teleszennyezheti ostobaságaival azon, ötödikes gyerekeink nyiladozó értelmét, kiket az Ezerharmados Hatalom a maga politikai? … ugyan! … megélhetési! érdekei mentén eme emberszabású fehérjezacskónak kiszolgáltatott, s aki még a saját honlapján is ki meri jelenteni: “…aki szóban vagy írásban a semlegességről beszél, az a valóság tudatos elferdítésén fáradozik.

Nos, ami “a valóság tudatos elferdítését” illeti, a “Bánhegyi szótárban” gondolom olyasmi szerepel, miszerint hazugság annak terjesztése, hogy pedagógus kollégái nem kaptak jelentős (ahogyan azt Hoppéter Pál pártszócipelő is állította a minap), 60 százalékos(!?) fizetésemelést! Az is nettó rágalom, hogy a jelenleg regnáló kormány két kézzel szórja saját magának, illetve klientúrájának a közpénzt, s mindezt úgy, hogy az erre szolgáló financiális forrásokat elesett, rászoruló honfitársainktól (szociális és egészségügyi szféra), gyermekeink jövendőjétől (alap-, közép- és felsőoktatás) való lelkiismeretlen elvonásokkal, a hírhedt “nemmegszorításokkal” teremti meg.

Én készséggel elhiszem, hogy a bánhegyiek sajnálatos módon még mindíg jelentősnek mondható, kb. másfélmilliós honi tábora, meg az orbanizmus hétköznapjait meg nem tapasztalók “Határonkívüliek”, jövőre állítólag lelkiismeretlenül szavazni hajlandó, mintegy 300 ezres populációja ezt tulajdonképpen vallásos hevülettel hírdetik. Ámde kívácsi lennék, vajon mit kezdenének az alábbiakban taglalt tényekkel?!

Azt olvastam ma reggel, hogy rohamtempóban folynak az előkészületek a holnapi “Bazinagy Kormánylagzi“-ra. Nem csak a kézfogó helyszínéül kijelölt, Margit körúti Ferences templom mögötti parkban zajlanak a serény munkálatok, de a lakodalomnak teret adó tükröspusztai Tiborcz-uradalomhoz Csabdiból vezető, mintegy hatszáz méteres utat …

hvg2

…. is ellepték a Magyar Közút Kht. emberei …

hvg1

… annak érdekében, hogy holnap a Násznép ne legyen kénytelen végigzötykölődni az egyébként már évtizedek óta senkit nem érdeklő szakaszon. A Havasi Bertalan kormánysajtós szerint meg nem történt útfelújítást a helyiek úgy kommentálták, hogy “…hát persze, hiszen szombaton lesz A Lakodalom“. Ezen persze nem köll csodálkozni, hiszen Havasi Budapestről véleményezett, míg a csabdiak helyben tapasztalták a dolgokat. Ámde azon már igen, hogy az állami megrendelő miért pont most tartotta fontosnak útfelújítással megbízni a szintén állami céget, s vajh’ azt miféle “közérdek” diktálta, amikor köztudomású tény: Tükröspusztán csakis és kizárólag a Tiborcz család lakik?! Az is megérne egy kicsiny időt, hogy elgondolkozzunk: az állami földbérleteken nagybirtokossá vált Familia, illetve annak István nevű tagja, a mindössze 27 esztendős vőlegény, akinek cége az elmúlt bő három esztendőben összesen 3,2 milliárd forintnyi közpénzt nyert/nyelt el “pályázati úton” a leendő Apósa által vezetett államtól, vajon eddig miért nem zavartatta magát “az ország egyik legkátyúsabb” útjától, s ha már ennyire “sikeresek” és van mit a tejbe aprítaniuk, akkor a teljes mértékben magánhasználatukban lévő utat miért az állammal újíttatják fel? Azt a kb. 1,7 millió forintot, amibe ez állítólag most Nekünk kerül, nem tudták volna a saját kasszájukból kigazdálkodni? Nekik nem telik rá? A négymilliónyi nyomorgótól még ezt is nászajándékként várják el?! Ez lenne a polgári/keresztényi/keresztyéni erkölcs?!

Feltételezem, az “Erkölcstan V. osztály” című tankönyvet megírt tanár úr, meg a hozzá hasonló bánhegyiek birkanépe számára ez a nyílvánvaló szemtelenség, magának kapariság, az elnyomorított Közből az utolsó fillért is magáncélra történő, orcátlan kipréselés, ez a barokkosan feudális, “bokázlakalássan” magatartás a lehető legtermészetesebb dolog, tehát a morál magasiskolája, amit pöttömnyi kölkeinkbe bele köll idomítani! Ugye?

Hogy az a jóbüdös QA-ba! Szülőtársaim! Ideje lenne lázadni! Ha önmagunkért már eddig is lusták voltunk, legalább a gyerekeinkért tegyük meg azt, amit a Legalapvetőbb Erkölcs megkíván!

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok

3 hozzászólás on “Oh tempora, oh mores!”

 1. bonhomme szerint:

  Lakodalom lesz a mi hazánkba’..

  Lakodalom lesz a mi hazánkba’,
  férjhez megy a Nagyvezírünk lánya,
  hivatalos vagyok oda én is,
  nem mennék el, ha trafikot kapnék is.

  Vége van már a lakodalomnak,
  meg lassan a fideSS-uralomnak,
  Orbán forgatja a lábbilincsét,
  siratja az elpártolt szerencsét.

  Este viszik, akasztják a Várba’,
  elveszett az emelvény négy lába,
  addig komám nem kerülsz az ágra,
  (míg) meg nem lesz az emelvény négy lába.

  Megvan már az emelvény négy lába,
  te meg Viktor, felkerülsz az ágra,
  leng a lábad a hűs esti szélbe’-
  Orbánmentes lett az ország végre.

  Ideges az Öt.kerület ásza,
  hogy vezérét bitón lógni látja,
  Rogán gyerek, te se számíts másra,
  (mert) hülyeség volt felesküdni rája.

  Lázár Jankó, te leszel a másik,
  Ki Rogánnal a bitón bokázik,
  Kövér, Kósa, rátok is lesz gondunk,
  (mert) Túl sok már az udvari bolondunk.

  Szabad végre ez a szegény ország,
  nem eszi többé a fideSS-kórság,
  szabad népnek szép, szabad hazája,
  nem Mordorként gondolunk már rája.

 2. bonhomme szerint:

  Írtam még egyet a Nagy Esemény alkalmából, nehogy már mi, köztársak ne szórakozzunk jól a Führer-lány esküvőjén:

  A gyáva diktátor 2 (Az örömapa nyomorúsága)

  Mélyen redőzve már a Felséges Homlok,
  De amik ráncolják, nem köznapi gondok:
  hogy a fenyegetést a minap megkapta,
  életéért retteg; nincsen egy perc nyugta.

  Nemrég próbálgatta István koronáját,
  ma meg óvja-félti a becses irháját.
  Háza körülvéve zordon TEK-esekkel;
  még a WC-re is hárman kísérik el.

  Más sem hiányzott még Felséges Nyakába,
  mint hogy nyilvánosan férjhez megy a lánya.
  “Örülök hogy végre asszony lesz a lányom…
  De énvelem mi lesz? Az én biztonságom?…”

  A polgári aktus megtörtént stikában
  Péntek délután a Barabás-villában.
  Menyasszony, vőlegény, két tanú… és ennyi;
  a hős örömapa nem mert odamenni.

  A ferences templom körül erős kordon;
  nem juthat be oda se Gyorcsány, se Gordon.
  Több ezren vigyázzák, védik most a Viktort;
  nagyobb becsben tartják, mint az osztrák piktort.

  Harci helikopterek a város felett;
  A Führer élete most mindenekfelett.
  Mesterlövész került minden háztetőre;
  “Egy szúnyog sem szállhat a Felséges Főre!”

  Nézd csak meg jobban a nyoszolyólányokat!
  Púder fedi el a friss borostájokat,
  és ha kurtább lenne rózsaszín szoknyájuk,
  kilógna alóla Glockjuk-Berettájuk.

  Esküvői torta? Nem lesz túl méretes;
  nem bújhat el benne egy elszánt fegyveres.
  “Nehogy megessen már az a csúfság velem:
  Lányom esküvőjén kelljen megdöglenem!…”

  Lakodalmi helyszín? Ez egy újabb talány;
  “Érezze jól magát a násznép, meg a lány,
  de az életem is legyen biztonságban!…
  Legjobb lenne távol egy messzi pusztában…”

  Így esett végül a Vezér választása
  a világtól elzárt kis Tükröspusztára.
  “Ott majd könnyűszerrel óv engem, vigyáz rám
  Az én halálig hű Pretorián Gárdám!”

  * * *

  S míg az úri muri zajlik a sátorban,
  A pórnép is mulat a fenn a fővárosban.
  A Millenáris Park sok-sok rendezvénye
  Feledteti, milyen a Führer önkénye.

 3. valaki szerint:

  A lepukkadt Jaguáron jót röhögtem. Alig fért be a kedves vezető a hátsó ülésbe.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s