Helytelenkedem, hazát árulok

Az egyik hírportálon, a dunai árvízhelyzettel kapcsolatos cikk alatt a minap a következő (tipikusan “jobber”) kommentet olvastam: “Az Egész (sic!) Országot fenyegető katasztrófahelyzetben nincs, nem lehet helye a politizálásnak! Azok, akik ezt az Elemi Csapást IS a Miniszterelnök Úr és az Ország bírálatára, becsmérlésére használják fel ahelyett, hogy példát véve a Miniszterelnök Úrról saját testi épségük és életük kockáztatásával az első sorokban kűzdenének a gátakon, egyszerűen HAZAÁRULÓK! Becsületes magyar ember most csak azt mondhatja, hogy ‘Köszönjük Miniszterelnök Úr! Köszönjük Dr. Orbán Viktor!'” (Szöveghű idézet, a “sic!” betoldás tőlem!)

Nos, ha már “Jobberkém” szerint egy bármiféle katasztrófahelyzetet politikai célokra felhasználni helytelen sőt, egyenlő a hazaárulással, akkor én most biza’ helytelenkedni és hazát árulni fogok! Sőt, mindezeken túl még a “Mifajtánktól” (© Morvay Krisztina, a “Náci Barbie”) abszolajte megszokott “kettős mércét” is használni fogom. Utóbbit pediglen úgy, hogy az azonos körülmények között elkövetett hasonló (propaganda)tevékenységek között nem fogok különbséget tenni annak alapján, hogy az illető “bűnöző” a politikai paletta jelenleg aktuális színösszeállítása szerint a “nemzeti“, avagy a “nemzetellenes” szegmenshez tartozik-e! Mivel pediglen jelenleg az úgynevezett “nemzetiek” vannak kormányon, s ők alkotják a Törvényhozás (kétharmados) többségét, úgy illik, hogy velük kezdjem a dolgot!

Amikor még a (“gaz és embertelen”) Gyurcsány-kormány idején ippeg pont augusztus 20.-án csapott le a trópusi vihar Budapestre, s okozott sok-sok embernek úgy anyagi kárt, mint fizikai sérülést, a jelenlegi hatalombirtokos (állam)párt szóvivője (igen, Ő!) nem győzte úton-útfélen pocskondiázni a korabeli kabinetet mondván: a szocialista kormány saját magának megünnepeltetése érdekében még arra is képes volt, hogy felelőtlenül kockára tegye a “zemberek” testi épségét. Az Orbán-párt iniciatívájára megalakult (mert akkor még megalakulhatott ilyesmi, bár ugyi ippeg “diktatúra” volt!) parlamenti vizsgálóbizottság természetesen nem jutott semmire. Azért nem, mert a paritásos alapon felálló grémiumba az ellenérdekelt felek – függetlenül a tényektől, az ott elhangzott szakértői véleményektől és beszámolóktól (ahogy szokás!) – a maguk jelentéstervezetét vitték be. Míg a kormánypártiak a riadólánc hiányosságaiban (az észleléstől a riasztásig másfél óra, a riasztástól a vihar kitörtéig pedig 20 perc telt el) akarták meghatározni az okokat, addig az ellenzék kizárólag az akkori miniszterelnök személyes felelősségét óhajtották dokumentáltatni. Bizonyos olvasatban mindezen ellenzéki akció természetesen nem nevezhető sem “helytelen”-nek, sem “hazaárulás”-nak. Ugye?! (Legfeljebb “önérdekre bandzsító, politikai katasztrófa-turizmus“-nak. Nemde?)

Amikor idén márciusban, a (“nemzetileg elkötelezett és tökéletes”) Orbán-kormány idején hóvihar csapott le az Észak-Dunántúlra, s rekesztett be étlen-szomjan ezreket a saját autóikba úgy 15-18 órán keresztül, egyes ellenzékiek, meg sok száznyi érintett szóvá tették, hogy az a szervezet (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság), melyet ippegpont az ilyesmik miatt tart fenn az ország az adóforintokból, feltűnő és nyílvánvaló amatörizmusról, hogy ne mondjam: impotenciáról tett tanúbizonyságot. A következő nap délelőttjéig tartott, míg összetrombitálták a “hosszú hétvégre” vidéki wellness-szállodákba (Böske-utalványon) bekvártélyozott döntéshozókat, azok meg végre fel merészelték hívni/ébreszteni a Brüsszelben “másnapozó” Döntéshozót, hogy endlich vészhelyzetet hírdetve (azaz teljesítve törvényes kötelezettségeiket) megindulhassanak a mentési munkálatok. A mai ellenzék akkor töketlenkedést merészelt emlegetni, lévén a meteorológia már napokkal(!) korábban kiadta a risztást sőt, még arra is vetemedett, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítására tegyen javaslatot. Ámde mivel ma már demokrácia vagyon, így e törvényhozási grémium megalakulása természetesen nem történhetett meg. Ehelyett napvilágot látott egy belügyminiszteri jelentés, mely a tényekkel súlyosan ellentmondva megállapította, hogy “Minden nattyon szep, minden nattyon jo, mindennel meg fatyunk elegedve!“. Bizonyos olvasatokban tehát az ezen eseménnyel kapcsolatos ellenzéki és (érintett) civil felháborodások, a felelősök felkutatására és megnevezésére tett követelések természetesen a “politikai katasztrófa-turizmus” kategóriájába sőt, a “nettó hazaárulás” esetkörébe tartoznak. Ugye?! (Nem pediglen egy túlközpontosított, a kulcs- és egyéb pozíciókat “túlcsókosított” államigazgatás tökéletes működésképtelenségének eklatáns példájául. Nemde?!)

Amikor anno Kolontár mellett átszakadt a MAL ZRt. vörösiszap-tározójának gátja, s az áradó mérgező mocsok falvakat öntött el, hatalmas anyagi károkat okozva és emberéleteket követelve, a korabeli (szocialista, tehát “nemzetellenes”) kormány közadakozásra kérte fel a polgárokat. A jobboldali (tehát “nemzeti”) ellenzék korabeli szóvivője (igen, Ő!) ekkor pártjának “zemberekkel szembeni elkötelezettsége” okán szükségesnek tartotta felhívni mindenki figyelmét arra, hogy …

 1. a katasztrófa a szocialista kormány és annak hivatalainak hanyagsága miatt következett be, így a szocialista kormányt közvetlen felelősség terheli a bekövetkezett halálesetek és anyagi károk miatt;
 2. mindazok, akik a szocialista kormány által meghírdetett közadakozásban részt vesznek, tulajdonképpen a szocialista kormány és a szocialista párt választási kampányát fogják finanszírozni, lévén a nevezettek ezen pénzeket erre fogják felhasználni (tehát: ellopni)!

Bizonyos olvasatokban egy ipari/természeti katasztrófát választási (tehát pártpolitikai) célokra felhasználni nem nevezhető “helytelen”-nek, a kárt szenvedettek megsegítésétől (tehát a közadakozástól) rémhírterjesztéssel, megalapozatlan és galád vádaskodásokkal visszatartani, kifejezetten azon célból, hogy a politikai ellenfelet lejárassák, pedig nem számít “hazaárulás”-nak. Ugye?! (Ámde a hatalomra jutás után az utolsó fillérig “államosítani”, majd szőrén-szálán az egészet eltüntetni – ellopni?! – a mindezen ellenpropaganda dacára is összegyűlt bő kétmilliárd forintot, az a lehető legtökéletesebb, legpolgáribb, legkomilfóbb politikai magatartás. Nemde?!)

Mint ahogyan bizonyos olvasatokban, avagy bizonyos (kicsavart) nézőpontokból egyáltalán nem számít egy katasztrófahelyzet személyes, politikai haszonszerzésre való felhasználásának az sem, hogy az Örökös MiniElnökKatasztrófavédelem” feliratú gúnyába bújva …

… személyesen olvassa be szinte óránként az aktuális vízállásjelentéseket, minden kamerát nyomban megtalálva utasításokat osztogat (pl. a Komárom-Esztergom megyei “főispán“-nak … izé … Kormányhivatal vezetőjének), Facebook-ra kitett magánvideókkal traktálja a jónépet (elébb “szemmel veri” a Dunát, majd kisdedeket símogat … közben elveszti belügyminiszterét), meg hogy összebakizva a “bikkfanyelvet”, pöffeszkedő nyilatkozatokat köpköd ki az orra alatt hordott ánuszrózsából, mélyen elítélve a “rémhírterjesztők”-et: 

És miközben megy a Nagy Nemzeti Összefogás, nem tétlenkedik a Nagy Nemzeti Összelopás sem! A közadakozott kolontári kétmilliárd sikeres lenyúlása után a Nemzeti Köz(g)éposztály Kormánya szíveskedett úgy dönteni, hogy a különféle célokra adott különböző adományokat immáron nem egyenként és nem eseti jelleggel, hanem egységesen és központosítottan fogja az általa meghatározott köz(gép)célokra fordítani. Mindezt pediglen a lehető legtörvényesebb és legátláthatóbb módon, a “Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács” (vezetője a hitehagyott orbánszolga, Balog páter) keretén belül. Akit érdekelnek a részletek is, az kattintson rá PuPu kolléga posztjára, aki azonban beéri a lényeggel, azzal csupán annyit közölnék, hogy a nevezett Tanácsban az orbánilag elismert Kegyházak karitatív szervezetei, valamit a BM és a Katasztrófaelhárítás a jövőben konszenzussal fognak dönteni arról, hogy a magánszemélyektől különböző felhívásokra és célokra, illetve különböző szervezeteknek befizetett adományokat egészen pontosan és konkrétan mire is köllene felhasználni! … Gondolom: bizonyos olvasatokban, bizonyos (alaposan kicsavart) nézőpontokból egyáltalán nem számít a magánadományok törvényesített ellopásának az, ha az adakozók eredeti szándékától eltérően használják majd fel az így befizetett magánforintokat. Ugye?! (Mert ha a Tolvajok Tolvajállama legalizálja a tolvajlást, akkor azt semmiképpen nem lehet/szabad tolvajlásnak tekinteni/nevezni. Nemde?!)

Tegnap este két ballib (tehát “nemzetellenes és hazaáruló”) bartátommal kvaterkáztunk, s ippeg pont ezen témákról folyt a szó (meg a sör is, ámde az nem a “témákról”, hanem az üvegekből és a poharakba!). Árpi barátomat megihlette a Harmadik Kanyar, s egy olyan bonmot-t szösszentett ki magából, melyet mindenképpen szükségesnek tartok megosztani Kedves Olvasóimmal, tehát Barátaimmal és Köztársaimmal:

“Ezekben a napokban tulajdonképpen két Elemi Csapás vív egymással titáni kűzdelmet: Vitya és a Duna. Igaz, a Vén Folyó eleve versenyhátrányból indult, hiszen gátak közé van szorítva és ‘neki’ csak ‘vízállása’ lehet. Ámde Vityának se gátja, se féke, se ellensúlya nincs már, ámde még mindíg Kétharmada van, s ráadásul ‘el akarja nyelni a világot’ is!”

Ezen megállapítás szíves közlésével egyetemben szeretném tudatni mindenkivel (“Velük” is!), hogy katasztrófahelyzet ide, vagy oda, én azért továbbra is teszem a dolgom, azaz: kritizálok, tehát “helytelenkedem“, s “hazát árulok“.

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok

11 hozzászólás on “Helytelenkedem, hazát árulok”

 1. bonhomme szerint:

  “bizonyos olvasatokban, bizonyos (alaposan kicsavart) nézőpontokból egyáltalán nem számít a magánadományok törvényesített ellopásának az, ha az adakozók eredeti szándékától eltérően használják majd fel az így befizetett magánforintokat.”

  Nemzeti Adományvonal Zrt.

  Létrehozunk egy alapot,
  És majd tartjuk a kalapot!
  Pár millát összerinyálunk, (Pár millát összekoldulunk,)
  Hogy legyen mit elcsiváznunk. (Amit aztán jól lenyúlunk.)

  Nem mintha épp halnánk éhen;
  Puszta megszokásból, kérem.
  Ami nincs bebetonozva,
  Megy mind magántulajdonba.

  Átvesszük és megőrizzük:
  Offshore számlán elhelyezzük.
  És ha bárki nyavalyogna,
  Elküldjük a havasokba.

  “Nem tetszik az Orbán kagán?
  Idegenszívű vagy, komám!
  Libsi, bolsi, sőt, áruló;
  Neked túl jó a nyaktiló”

  Így működik most FideSStán,
  Ámbár ha jobban figyelsz, tán
  Mögé látsz a színfalaknak,
  S észreveszed, hogy inognak.

  Egy személyen áll, vagy bukik;
  Tudják jól a fideSS-mukik:
  Ha a Führer nem lesz többet,
  Kártyavárként összedőlhet,

  Akárcsak a Déva vára –
  Meglátjátok, nemsokára.

  • szendam szerint:

   Kedves bonhomme Köztársam!
   A versike egyáltalán nem rossz koncepció alapján szerkesztődött/költődött. Ámde csiszolni köllene még egy picinyt ( 🙄 ) rajta! Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, lévén már többször is tapasztaltam/-tuk! 🙂
   Közt. üdv! szendam

   • bonhomme szerint:

    Ja, utólag én is hiányoltam legalább 1 versszaknyi be- vagy rávezetőt.
    Amúgy hol érzed gyengének? Melyik versszak? Rím, vagy szóválasztás?
    Én is érzem, hogy nem olyan ütős, de ma valahogy impotens vagyok szellemileg.

   • szendam szerint:

    Kedves bonhomme Köztársam!
    Bocsánatodat kérem, hogy csak most válaszolok a teljesen jogos kérdésedre, de időnként szükségem van némi időre ahhoz, hogy ellássam a családomat is!
    Szóval arról lenne itten nagyba’ szó, hogy igazából nem tudom Neked megmondani, hogy a versedben hol is vagyon a hiba. Én csak posztokat tudok(?) 🙄 írni és nem poémákat ! Így én csupán “érzem” a deffektusokat”, de pontosan megnevezni “őket” nemigazán tudom.
    Ennek ellenére állítom: a poézis alapkoncepciója tökéletes, csak a kivitelezéssel vannak problémák (nem is kevés!).
    Ergo: tessen még ezen egy kicsinyt fabrikálni és rögtön jobb lesz!
    Közt. üdv: szendam

 2. bumburi szerint:

  szendam
  Kösz,hogy így a képükbe vágtad a valót,de sajnos ezeknek a rinocérosz bőrükre minden ráfér… Naponta tapasztaljuk a pofátlan cinikus magatartásukat,és akkor ezt most megfejelték az imádottjukról félóránként készített videókkal is,ami már tragikomikus!
  Én inkább arra hajlok ennek a kormánynak a ténykedése okán,hogy ők a hazaárulók!
  Mindaz amit felsoroltál,+ még a kihagyottak, erről semmi kétséget nem hagynak.
  Szeretem az írásaidat,csak nem akarok mindenhol jelen lenni.
  Kösz hogy leírtad ezt is. Üdv

  • szendam szerint:

   Kedves bumburi Köztársam!
   Mindenek előtt ismételten ÜDV a blogomon! Szeretnélek felkérni arra, hogy ne légy “oly’ szerény”, tehát máskor is nyugodtan árassz el a kommentjeiddel! … Ha szabadna kérnem, meg ha van kommentelni valód! … Van! 🙂 (Gondolom a mostani hsz.-od annak köszönhető, hogy az AN “szabadságra ment”, így ha … “jó lesz a szamár is!” 😉 ).
   Azt nem tudom Neked megígérni, hogy naponta látlak el olvasni- és kommentelnivalókkal, de ha a “téma”, az “idő” és az “ihlet” mozgásegyenletei együttesen nálam “nullát” fognak eredményezni, akkor … szóval legyél csak “mindenhol (pláne nálam!) jelen”!
   Közt. üdv! szendam

 3. Klári szerint:

  Kedves szendam és köztársak!
  Tényekkel és adatokkal alátámasztott érvelésed nem ingat meg egyetlen “jobbert” sem…Ők hisznek, mert hinni akarnak, nekik egy hős, egy hérosz kell , aki “életét és testi épségét kockáztatva” küzd a gátakon, küzd az IMF és Európa meg az egész világ ellen…Hagyjuk meg őket a hitükben. Majd hisznek másban, baksis kérdése az egész. (Már többedszer feltűnt, hogy a “jobberek” gigászi küzdelmet vívnak a magyar helyesírás ellen…Vajh’ mi lehet ennek az oka?)Mint minden ilyen esetben, számvetést készítettem szerény háztartásomban, mennyi lenne az az összeg, amit nélkülözni tudnék a következő fizetésig, amit elküldhetnék a bajban levő honfitársaim megsegítésére. 6000 ezer forint jött ki. Elküldjem? Ellopják. Ahogy a “vörös-iszap” pénzt is ellopták. Hogy ebből finanszírozzák a “békemenetüket”? Vagy ne küldjem el és érezzem szar alaknak magamat?

  • szendam szerint:

   Kedves Klári köztársam!
   Nem! Ne érezd Magad “szar alak”-nak, hiszen ippeg pont arról van szó, hogy a Szar Alakok Szartársasága (együttesesen a Kegyházak Hivatásos Szaralakjaival) úgy döntöttek, hogy Együttesen, Bűnszövettségben, Közös Akarattal (azaz “szándékközösségben) lopják majd el az adományokat, melyekből a Kegyházak Szaralakjai is kaphatnak némi baksist … persze csakis akkor, ha már Orbánsimicskademjáncsányi “eleget” kapott belőlük!
   Bűncselekmény?
   Normál jogfelfogás szerint: IGEN!
   Nertársi NENYI-jog szerint: NEM!

   Ha minden jól megy, akkor jövőre sok “jogkövető, -alkotó nertárs” fog itten észtveszejtve menekülni! A gazdagabbak mondjuk Belaruszba, a méggazdagabbak a “Valaholszigetek”-re, a “Konda” (tehát a Senkiháziak Csúton Válogatott Alpári és Bunkó Bandája) pediglen a saját, összelopott közpénzekből épült háza pincéjébe!

   Attól tartok, hogy jövőre nem fog minden “jól menni”! 😦 👿
   Köztársasági üdvözlettel, kellemes hétvégét kívánva:szendam!

 4. emigrant szerint:

  Kedves Köztársam és Barátom, Szendam!
  Én vennék egyet…
  Üdvözlettel: emigrant

  • szendam szerint:

   Kedves Köztársam és Barátom!
   ÉN NEM … csakis akkor, ha “muszáj”, de akkor “szívesen”!
   Köztársi és baráti üdvözlettel: szendam!

 5. nocsak szerint:

  A baltás gyilkos cinkosa a hazaáruló, hiszen ő politizál árvízhelyzetben, ő készíttet magáról politikai propagandatudósításokat, miközben még akadályozza is a védelmet. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak csatlósai is, mint pl. Pintér és Bakandi.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s