Rekordhömpöly, “Csarnok első”-re

Sok víz folyik le addig még a Dunán!“- hangzik az elkövetkező napokban rendkívül aktuális mondás, lévén az elmúlt két évszázad legnagyobb hömpölye közeledik Magyarországhoz sőt, már itt is van! Ámde semmi gond: a kormány fel vagyon készülve, tiltakozók sem hömpölyögnek az utcákon, hiszen “Magyarország jobban teljesít!“.

Passauban azt mondják, hogy félezer esztendeje nem volt ennyi víz a Dunában. Minálunk csak két évszázadra visszamenőlegesen vannak adatok, de ezek szerint is Rekordhömpöly fog hamarost beállni – “Csarnok első“-re. Az internet népének elvetemült része persze máris nekiállt produkálnia magát, s rosszmájú viccek gyártásába fogott. Például: “Kapaszkodjon fájába! Ha az árvíz alámosná, s ezért kidőlne, ússzon át egy másikra!” (Most megtapogattam a májamat, ugyanis ez “saját termés”volt.). Ezzel persze arra kívánnak utalni ezek a Nemzetellenes Gazok, hogy minő “sikerrel kezelte” a NER-kormány a Márciusi Hóshow-t, nyílvánvalóan semmibe véve a feddhetetlen előéletéről és szerény életviteléről híres Pintér béminiszter erről kiadott, s a legteljesebb mértékben tárgyszerű jelentését. (Szegénykémnek sokáig volt liláskék a válla az “önveregetéstől”.)

Oké, elismerem: március idusán valóban történtek korlátozott jelentőségű hibák. No de ezek – mint a Béminiszter beszámolójából mindenki tudhassa! – többsége a “fegyelmezetlen autósok” miatt következtek be, akik még arra sem voltak képesek, hogy kitalálják, vajh’ miről is nem tájékoztatta őket a Közszolgálati Média, meg hogy mire is gondolt a kormány (nem az autóé!). Az okhalmaz kisebbik része  pediglen az volt – ezt már nem a béminiszteri jelentésből tudhassuk! – , hogy a Vezérürü(leak) “közfeladataiból eredő halaszthatatlan elfoglaltsága miatt” ippeg nem tartózkodott a Birtokon (Brüsszelben gyűjtögette be szorgalmasan a kokikat és a sallerokat, majd a fájdalomcsillapítás és az egorekreáció céljából kissé túladagolt “Kszanakszpálesz“-koktél hatása csak másnap délelőttre múlt el!), így osztán majd’ húsz órán át nem volt képes arra, hogy az ugrásra készen várakozó katasztrófaelhárító csapatok számára elsüsse a startpisztolyt. (Ami osztán még is elsült, az a Habonyárpi propaganda-agya volt. Ennek lett köszönhető, hogy Hősies és Rátermett Miniszterelnökünk alig negyvennyolc óra alatt sikeresen megtalálta nem csak az Azonnali Megoldást, de még a Székely Kamionost, meg annak – kissé “balkézi” – Feleségét is!)

Ámde mostan ilyesmiről szó nem lehet! A Führer idehaza van és nem a Felcsúti Uradalom hátsó kertjének végén – természetesen “magánpénzekből” – épülő Stadion munkálatait, hanem hivatali kötelezettségeinek megfelelően az áradó  Dumát … Dunát személte meg még tegnap. S mivel az, az Ő Szigorú, Ámde Igazságos Tekintetétől megátalkodott módon nem akart azonnal visszahúzódni, a Szeretett Vezető rögvest és személyesen hírdette ki a “Vészhelyzet“-et.

Márpedig innentől kezdve Rosszindulatú Nerkötő, Fizetett Huhogó és Bérrettegő Rémhírterjesztő az, aki nem hiszi el, hogy a Duma … izé … a Duna “akár mederben is tartható” … “ha minden jól megy“! Meg is aszonta ezt még maga a Kormányszóvivő is, aki azt is közölte, hogy a védekezéshez pénz, paripa és posztó rogyásig rendelkezésre áll! Az én közismert optimizmusom és a jelenlegi kormányzatba vetett tántoríthatatlan bizodalmam akkor rezzent meg kissé. amikor ezt a “ha” szócskát elolvastam, meg akkor, amikor a pár rongyos közmilliárddal alaposan kitömött Girnyószász mindehhöz hozzá fűzte: “akárcsak márciusban“. (No de ez legyen az én hibám, hiszen jómagam a Dunától nagyon messze vagyok, összegyűjtött vagyonkámból, meg a felépített egzisztenciámból nem a folyó, hanem a Duma mos ki szépen lassan, immáron negyedik esztendeje!)

Mert kéremszépen itten az a helyzet, hogy “Magyarország jobban teljesít“! Nem csak az oktatás, a szociális biztonság, az egészségügy és a kultúra területén, de a katasztrófaelhárításban is. Meg sem említve a Gazdaságot, amely most – az EU által félrekezelt válság okán – ugyan átmenetileg “negatív növekedést” mutat, de nem az ilyesmivel köll törődni, hanem azzal, hogy a Magyar Zemberek – élükön a Történelem Nemzetileg Legelkötelezettebb Pártjával – , valamint a Földkerekség  Legtisztábbkezűbb, Legtehetségesebb Kormánya – élén az Ismert Univerzum Legzseniálisabb Államférfiújával – immáron negyedik esztendeje sikert sikerre halmoz. Legelébb is ugyi sikeresen kirabolták … megvédték a Manyup-tagokat a minden pénzt eltőzsdéző pénztáraktól. Osztán megnyerték az Államadósság Elleni Csatát, annak mértékét 78-ról 81 százalékra csökkentve, s végül a Deficit Duellumot is, kirántva az országot abból a szégyenteljes brüsszeli eljárásból, melybe a Nemzetellenesek tasztajtották azt. Akik pediglen a NER eme megcáfolhatatlan abszurdumait … abszolutumait nem tudják (az itt-ott tüntetők), avagy egyszerűen nem akarják (a tüntetők mögött álló balliberális Gyurcsánybajnaik) felfogni, megérteni, azok vegyék mán észre úgy magukat, mint azt, hogy egyedül vannak!

Tessenek csak megnézni, hogy a legutóbbi, úgynevezett “tömegmegmozduláson” ugyan hány tanár tüntetett a kormány ellen?! Néhány százan! És miért? Mert a többiek (majd’ 120 ezren!) tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy “Magyarország jobban teljesít”, s a legteljesebb mértékben elégedettek a helyzetükkel! Persze lehet mostan azzal hepciáskodni, hogy az a bruttó 3.333 forint (nettó 2.000!!!), amit a KLIK élén terpeszkedő Aktatologatóné, Dr. Dagadt Diktátorszolga  az oktatókért éjt nappallá téve szorgoskodó Vezetőnő Pedagógus Nap alkalmából nagylelkűen kiutalni engedélyezett, az a Nemzet Napszámosainak megalázó szembe köpése. De ugyan a fentebbi példa nem arról tanúskodik, hogy a szamaraktanarak … tanárok elsöprő többsége azért ezt a csekélyke figyelmességet is hálás szívvel zsebre vágta?! (… ahelyett, hogy magukból kikelve a kiutaló szélesen vigyorgó pofájába!)

Álljon itten ennek legszebb példájául egy debreceni eset! Az egyik iskola igazgatója az intézményben már harminc esztendeje tanító kollegínáját jutalomban óhajtotta részesíteni, s ezért felterjesztette őt a megyeileg illetékes nertársnőhöz. Utóbbi, aki életében utóljára belülről, működő iskolát vagy tucatesztendeje látott … mást sem tett, mint az oktatásügyért dolgozott, ezt jóságos szívvel elbírálta majd engedélyezte, s mégmajdabb küldött is a tanárnőnek egy elismerő oklevelet! Az igaz ugyan, hogy a fénymásolt (de laminált!) dokumentumra elfelejtették ráírni az így kitüntetett nevét, no de ugyi csak az nem hibázik, aki nem dolgozik (mánpedig a megyei központban güzümód megy a meló: minden héten kedden és csütörtökön csakis a rájuk bízott tanintézmények dógaival foglalkoznak!). És ezek után mit is tett ez a hivatástudatába beleőszült asszony? Netán eme elhanyagolható technikai hibácska okán, gyurcsányosan dülledt szemekkel bajnaista botrányt okozott?! Ugyan! Pillái alól csöndesen kitörölte eme elképesztően aljas megaláztatása okán keserű … felejthetetlen megtisztelése miatti édes könnyeit, s a dühtől remegve … hálatelt szívvel megállapította, hogy a NER-kormány le sem szarja … milyen szépen megköszönte neki három évtizedes erőfeszítéseit.

Szóval erről vagyon itten nagyba’ szó! Vegyen csak mindenki példát erről a debreceni pedagógusról! Mert ha mondjuk az árvízi védekezés során véletlenül bekövetkezne, az a bizonyos “ha” (mint idén márciusban is), hát akkor sem a kormányt köll ám szídni! Hanem az összefogásra képtelen zembereket, a gyurcsánybajnaiakat, meg persze a hanyatló Európát, amely a válsága után még az árvizét is képes volt a mi nyakunkba zúdítani!

Mert honnan, melyik égtáj felől is lép be országunkba a Duna? Nyugatról?! Na ugye!

… és ezt (nem) …

szendamondja!

Reklámok

4 hozzászólás on “Rekordhömpöly, “Csarnok első”-re”

 1. kidon szerint:

  Hát, na ugye igaza van ennek a ner bajnoknak? Há’ még a Duna is a nemzetrontó nyugatot majmolja. Nem? Hászen’ onnan jő az áldás, és pont ugyanúgy ahogy ottan is! :-/

 2. bonhomme szerint:

  Kedves szendam!
  A Duna ugyan csak érintőlegesen szerepel az eredeti versben, ettől függetlenül megleplek ezzel a “2 in 1” átirattal:

  Petőfi Sándor – bonhomme:

  Senyved a magyar, mert…

  Senyved a magyar, mert
  Már mindent elkúrtál.
  Szenved a lelkem, mert
  Teljesen felhúztál,
  Teljesen felhúztál,
  Pöttöm kis Mihályka,
  Nagy-Magyarországnak
  Önjelölt királya!

  Szádban sok a duma,
  Olykor ki is fakad.
  Szívedben is folyton
  Fortyog az indulat.
  Verjem most a nyálam?
  Mondjam, hogy leverlek?
  Apád ugyan nálam
  Jobban nem nevelt meg.

  Látszatbéke honolt
  Édes hazám felett;
  Demokrácia volt,
  Immár fasizmus lett.
  Minderről te tehetsz,
  Az isten verjen meg!
  Ha tovább mesterkedsz,
  Méltóképp lakolsz meg!

  (alternatív változat)

  Leshet a botor, mert…

  Leshet a botor, mert
  Viktor kaszál ott már.
  Tesped a beste, mert
  Degeszre lakott már.
  Degeszre lakott már
  Pöttöm kis Mihályka,
  Ennek a világnak
  Legnagyobb svihákja.

  Teli van a tököm!
  Szétvet az indulat!
  Bicskám beléd bököm!
  (Tényleg jó gondolat!)
  Kedves mákvirágom,
  Mondtam, hogy gebedj meg?
  Kívánom s kivárom,
  Hogyan lesz neked nyekk.

  Mikor meggyet loptunk,
  Emlékszem, nevettél.
  Már akkor nagy szád volt,
  S hogy Vezérré lettél,
  Minket már nem szeretsz..
  Az isten verjen meg!
  Ha tovább mesterkedsz,
  Ezerszer bánod meg!

  Ehelyt, 2013. június 06. éjfél után

  • szendam szerint:

   Ejnye-bejnye kedves bonhomme Köztársam!
   Mielőtt (avagy miután) megírtad e szösszeneteidet, alaposan megtapogattad a májadat? 😉
   Köszönöm az alkotásokat!
   Közt. üdv: szendam


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s