“Nemzeti” klezmer

A belügyminiszter által közvetített miniszterelnöki utasításra, tegnap este a rendőrség betíltotta a Goj MotorosokAdj gázt!” című felvonulását, melyet azok bevallottan a holokausztra emlékező “Élet Menete” ellen szerveztek. … Mélyfideszes és turbómagyar ismerősöm szíves közlése szerint: “Azér’, hogy a korcszsidók ne nyávoghassanak!“.

Az Országgyűlés tegnapi ülésnapján, a szocialista Steiner Pál feltette az “azonnali” kérdést, hogy a magyar rendőrség mégis hogyan merészelte “tudomásul venni”, hogy “egy magát ‘Nemzeti Érzelmű Motorosok’-nak nevező, vállaltan antiszemita szerveződés” április 21.-én, “Adj gázt!” nevű rendezvényével tudatosan és hatósági jóváhagyással provokálhassa a Holokauszt áldozatairól megemlékezni akaró “Élet Meneté”-t? A kérdéssel “megkínált” belügyminiszter helyett személyesen a miniszterelnök ragadta magához a szót. Válaszában kijelentette, hogy egyetért Steiner minősítésével, s sem ő, sem kormánya nem tűri, hogy bárki, az alkotmány szellemével is ellentétesen olyan kísérletet tegyen, “amely az emberi méltóságot sértve egyes népcsoportok méltóságát, történelmét és önérzetét figyelmen kívül hagyja, sőt szándékosan megsérti“. Ezért osztán a Törvényhozás plénuma előtt utasította a belügyminisztert, hogy “az Élet Menete napján ne lehessen olyan politikai természetű rendezvényeket tartani, amelyek sérthetnék a felvonulók emberi méltóságát“. Nem sokkal később a BM ki is adott egy közleményt, melyben “elítél minden provokációs kísérletet” és megállapítja, hogy a motoros rendezvény “kijelölt időpontja, útvonalterve, valamint annak provokatív elnevezése valamennyi jóérzésű embert sérti“. Ezért a BRFK “a jogszabályi lehetőségek teljes igénybevételével tiltani fogja” a felvonulást. Ez pediglen még aznap este meg is történt.

Ennyi a hír, az események tömör leírása. Ámde most, javaslom: nézzünk a miniszterelnök és annak kormánya, törvényhozása és rendfenntartó szervei által emígyen elénk állított Patyomkin-paraván mögé!

   1.) Örömmel tölt el annak ténye, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) végre a sarkára állt és gátját szabta egy, még csak tagadni sem akart, tehát nyíltan rasszista-antiszemita rendezvénynek. Csakhogy:

  • Mely jogszabály volt az, melynek alapján a BRFK ezt a motoros-fevonulást korábban már engedélyezni volt szíves?
  • Mely törvény volt az, amelynek alapján ugyanezen felvonulás engedélyezését most visszavonta, s amely nyílvánvalóan – és ezek szerint –  felülírja a korábbi határozat bázisáúl szolgáló paragrafust?
  • Lehet, hogy nem is két, hanem egy és ugyanazon törvényhelyről van szó?
  • Ha igen, akkor ugyan miféle jogászokat tart/alkalmaz/fizet a Köz pénzéből az a BRFK, melyet az adófizetők a jogalkalmazás és a jogkikényszerítés céljából finanszíroznak?
  • Hogyan lehetséges az, hogy ez a szervezet a reá vonatkozó szabályokat, s az általa kikényszeríteni, betarttatni előírt törvényeket nem azok írott (és mögöttes) tartalma alapján értelmezi, hanem egy politikai testület, egy politikai szervezet, egy politikus pillanatnyi érdekei szerint?
  • Miféle “Jogállam” az, ahol a jogkikényszerítés politikai megrendelés alapján “működik” és miféle “Közbiztonság” az, melynek kategóriájába ugyanazon cselekmény hol bele tartozik, hol pediglen nem – ugyancsak politikai megrendelés, politikai utasítás, pillanatnyi politikai érdekek alapján?!

   2.) Örömmel tölt el annak ténye is, hogy a magyar miniszterelnök és annak kormánya végre a sarkára állva betilttatta azt a náci-rasszista-antiszemita rendezvényt “amely az emberi méltóságot sértve egyes népcsoportok méltóságát, történelmét és önérzetét figyelmen kívül hagyja, sőt szándékosan megsérti“. Csakhogy:

  • A jelenlegi kormány hivatali ideje (majd’ három esztendő) alatt ugyanezen, “vállaltan antiszemita szerveződés”, azaz a korábban “Goj Motorosok”, jelenleg pedig “Nemzeti Érzelmű Motorosok” névre hallgató társaság, már többször is elkövette ugyanazon cselekményét, melyre április 21.-én ismételt kísérletet tett. Ezeket egyetlen egyszer sem kísérelte meg a jelenlegi kabinet sem a mostani politikai, sem pedig az erkölcsi nyomásgyakorlással megakadályozni. Vajon miért nem?
  • A nevezett szerveződést olyan személyek pénzelik és vezetik, kikkel a jelenlegi kormány (sőt, annak feje, személyesen!), illetve annak parlamenti többségét adó pártja (sőt, annak elnöke, személyesen!) már bő egy évtizede tart fenn bensőséges kapcsolatot. Ezen személyek érdekében a jelenlegi kabinet eleddig legalább két olyan törvényt is hozatott az általa uralt országgyűlési többséggel (pl. a hírhedt “Lex CBA“), melyek ezen személyeket, illetve az általuk tulajdonolt cége(ke)t, tisztességesnek semmiképpen nem nevezhető előnyökbe hozta piaci versenytársaival szemben. Ezen kapcsolatot és ezen “erkölcsi (üzleti?) tőkét” felhasználva a jelenlegi kabinet vajon miért nem próbálta meg mindeddig egyetlen egyszer sem az inkriminált személyeket, illetve az általuk urallt szerveződést jogkövető magatartásra “felkérni” – “informális”, avagy ha az sikertelennek bizonyult, akkor a kezében lévő eszközök alkalmazásával, “indirekt” úton?
  • Vajon mi volt az az esemény, avagy eseményláncolat (politikai és/vagy üzleti érdek), mely a miniszterelnököt és az általa elnökölt pártot a tegnapi, határozottnak tűnő fellépésre késztette? Milyen körülmények indíttatták arra, hogy (a tisztelt emlékű Ranschburg Jenő meghatározásával élve) az eddigi “meleg-megengedő” magatartását a “hideg-korlátozó”-ra cserélje?
  • Mennyire tartós ez az elhatározás és vajon kiterjed-e a parlament ellenzéki padsoraiban magát képviseltető pártra is?
  • Kiterjed-e arra a “személyiségre” is, akihez már közel harminc esztendei szoros, bizalmi barátság fűzi őt? Aki közéleti tevékenységével rendszeresen megsérti “mások emberi méltóságát”, “egyes népcsoportok történelmét és önérzetét”, jelenlegi, házelnöki funkciójával és hatalmával szakmányban visszaélve, direkte támogatja az ilyen tevékenységeket notórikusan és program-szerűen végző “mozgalmak” politikai aktivitásait?

   3.) Örömöm tehát epe-keserű üröm valójában sőt, mélységes felháborodás és nettó hányinger! Felháborodás attól a kaparian gyáva és faszarian önző, mindent és mindenkit leszaró, beszennyező és korrumpáló magatartástól, hányinger, attól az émelyítően édeskés-nyálas-nyálkás propaganda-szemforgatástól, melyet ettől a “politikai párt”-nak sőt, “jobboldali”-nak hazudott, nettó gazdasági maffia-vállalkozástól már sok-sok esztendeje tapasztalok! Ugyanis, ha egyetlen szó is igaz lenne Orbán tegnapi felszólalásából, akkor:

  • Első országlása idején nem ölelte volna keblére az őt kívülről (és nem ingyé’!) támogató, vénszarosnáci Csurkát, s legkésőbb akkor rúgta volna picsán (de nekifutásból), amikor ez az elaggot, s azóta már Pokolra jutott (szegény Lucifer!) Lovihuszár és Aczél-kedvenc(z) a parlamentben elmondta ama híres “Megérdemelték!“-beszédét a 2001. szeptember 11.-i, new-yorki merénylettel kapcsolatosan!
  • Első Bukása után (2002) nem igyekszik botcsinálta, de alattomosan buzgó “polito-agronómusként” kitermeszteni a polgári gabonakörök elhintett és tömeges gyűlöletvetéseit.
  • Ugyanekkor és ugyanezeken belül, mint egy elcseszett, sátánista “Micsurin“, nem keresztezi az értelmiségit a nácinyilassal, kitenyésztve és felnevelve ezzel Vona Gábort, valamint annak bűzlően barna-fekete, rohamkéményseprőnek öltöztetett Hordáját, s nem hagyja azt olyannyira a fejére (meg a miénkre) nőni, hogy már esztendők óta mást sem tesz, mint az Undorpárt programját valósítja meg!
  • Második országlása idején nem állíttat emlékműveket az országát galádul eláruló Lovastengerésznek, nem emeli piedesztálra a Hitler által kétszer is kitűntetett, Wasskeresztes grófot, nem hurcibáltatja fel és alá a nyilas Nyírócska pudvás hamvait, annak nemzeti ünneppé minősített újrakaprtatása céljából, nem avattat emléktáblát az ex-komcsi rendezvényszervezővel a keményen rasszista Tormay Cécileszbikának, s nem rakatja be valamennyiüket a Nemzeti Alaptantervbe!
  • Nem tüntetteti ki a hitehagyott, palástgyalázó, Pénz- és Hatalomsátán-hívővé eretnekült Balog páterral azokat a vonaista-csurkista, röhejes konteókat gyártó sajtókisördög-bohócokat, Szentírás-tagadó történészeket, emberséget nem ismerő nagytőkés-idiótákat, saját népét is meggyalázó náci-rokkereket, akik egy normális kultúrállamban örülhetnének, ha egyáltalán még szabadlábon lehetnek, s nem pedig börtönben, avagy kényszer-gyógykezelés alatt!

   4.) Mert itten kérem semmi másról nincs szó, mint figyelemelterelésről! Aki ismeri ezt a Gyalázatos Bandát, pontosan tudhatja: ha ezek bármiféle erkölcsiséget a szájukra vesznek, az nem más, mint a saját amoralitásuk, az újabb és újabb, kényszeres bűnelkövetésük leplezése csupán! Az, hogy A Csorda (választási kampányok idején: “A Nép“, kettő között pedig: “A Zemberek“) ne vegye észre, miféle mély szakadékba kolompolják őtet bele! Mert miközben a Boszorkánymester, a Főstriga (© Kövér László, Főbarát és Ítéletvégrehajtó) ippeg az emberi méltóság megsértéséről böffentgetett ki longitudinális hullámokat az orra alatt lévő ánuszrózsából, a Vezérileg Személyesen Szelektált Véglények Tenyészete arról szavazgatott, hogy:

  • immáron végleges és teljesen törvényes az átvert Manyup-tagok megtakarításainak elrablása, s a lenyúlt vagyonért cserébe nekik legfeljebb a bánatosan lankadt pacipénisz jár, nem pedig “egyéni számla”;
  • immáron végleges és teljesen törvényes a választások tisztességtelen és csalások tömkelegével való lebonyolítása;
  • immáron teljesen végleges és törvényes a hitelüket és hívekiet alaposan elvesztett, orbanista (k)egyházak Kubatov-listáinak az iskolák általi kényszer-összeállítása.

Hát ezért hallgatta végig tegnap az Országgyűlés az orbáni “klezmert“! Annak is a borzalmasan hamis, “nemzeti” változatát! … Szöveg és zene: Penetráns Petrás János! … Na, megyek hányni!

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok

One Comment on ““Nemzeti” klezmer”

  1. rupcsi szerint:

    “Élet menete napján ne lehessen olyan típusú politikai természetű rendezvényeket tartani, amelyek sérthetnék a felvonulók emberi méltóságát.”
    Ezek szerint,más napokon lehet!
    Tartalmát is kellene vizsgálni a rendőrségnek,mikor engedélyeznek rendezvényeket.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s