A “Nemzeti Pelikán” kalandjai

Minden jel szerint Ártunk és Kurmányunk hamarosan bemutatja a március 14.-17. között nagy sikert aratott “Hóshow” felvizezett változatát. Kiszivárgott hírek szerint a produkció munkacíme: “Víz a fogó“.

Azt írja a mai nepszava.hu (link a leadben!), hogy már az egészen közeli jövőben több tízezernyi polgártársunk is megtapasztalhatja, hogy minő sikerrel alakította át a viktoriánus kormány az ár- és belvíz elleni védekezés szisztémáját. Az írás szerint a kabinet (azaz személyesen a Félázsiai Vezérürü/leak), a “Szakma” (tehát a “trükkös bolsevisták“) minden létező tiltakozás ellenére, a március közepén közismert eredménnyel levizsgázott Katasztrófaelhárítás mintájára (ajajj!) úgy alakította át még 2011. végén a vízügyet, hogy azt két részre bontotta. A területi igazgatóságok a Pintér(“Caporegime”)-minisztériumhoz (hivatalosan: “Belügyminisztérium“), az úgynevezett szakmai irányítás pediglen a Nyerges(“A szolnoki cosa nostra”)-tárcához (hivatalosan: “Vidékfejlesztési Minisztérium“) kerültek. Az így kialakult “Kétfejű Viziturul” közigazgatás-genetikai nóvuma állítólag csak azért kerülte el már szinte rögtön a teljes összeomlást, mert tavaly aszály volt.

Ámde az idén, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének egyik Elsőszámú Közellensége, nevezetesen “Az Időjárás” ismét rárontott a Magyarságra. Nem elég, hogy télbe hajló tavaszunk első hónapjában több hó esett le, mint az azt megelőző három januárban, de az a piszok most még olvadni is kezdett, amire pedig nem átall ráesni az a nyomoronc eső is. Ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy (a rémhíreket huhogó, ellendrukker meteorológusok szerint) ez a helyzet még legalább két hétig fent fog állni. Ami pediglen azt jelenti, hogy a vezéri szemöldökráncolásra rá se hederítő folyóink biza’ ki fognak lépni a számukra tákolmányosan is pontosan meghatározott medrükből, előre megfontolt szándékkal és aljas indokból tovább szaporítva ezzel nem csak a minden takarékoskodási kényszer ellenére is a tavalyi 14 milliárdról 8,2 milliárdra “növelt” költségvetésű Vízügy kiadásait, de még Vitéz Al- és Felcsúti Homályos különben is számos toka- és egyéb redőit.

Szellemileg leépült, erkölcsileg megsemmisült

Mivel Pathó Pál(fordult) Pártunk számára pillanatnyilag sokkal fontosabb elfoglaltságok is vannak, mint az ár- és belvízi védekezés megszervezése (ilyesmire meg Simicskának nincs is – még – cége!), meg pénz sem nagyon akad ilyesmire a matolcsysta mintákkal díszített sifonérban, hát inkább majd előveszik a szokásos, univerzális tömeg(esen agy)pusztító fegyvert, a Habonyista Propagandát (keret mindíg van rá, sokkal olcsóbb, meg erre Simicskának van – nem is egy! – cége!).

Az első lépés persze az lesz, hogy simán letagadják az ár- és belvizet (meg, hogy a nagy figyelemelterelő erőlködés közben bel/e/vizeltek a hátsó fertályon barnás féknyomokat mutató fecskealsóba), osztán elindítanak egy újabb rezsicsökkentési hadjáratot. Folyóparti polgártársaink pedig, mint a jólnevelt pelikánjózsefek, meg majd szorgalmasan kapszkodnak az akácfa tetejébe (alattuk viszi a nemlétező víz maradék vagyonkájukat – nem kár érte, a nemmegszorítások alig hagytak valamit!), szemüket a Szebb Jövő távoli, narancsvörös horizontjára függesztve ismételgetik a Közszolgálati Hírforrások, no meg az illetékes szaktárcák közleményei által beléjük plántált mantrát: “Nincsisárvíz-nincsisárvíz…!“.

És miközben a Nemzeti Pelikán kapaszkodva zsolozsmázik, egyszer csak megpillantja a feléje tartó Ezüsthajót! Fedélzetének orrában pedig ott áll maga Virág nertárs, a Körzeti Kubatov-megbízott, kezében egy aláírási ívet lobogtatva.

– Maguk gyüttek menteni?
– Nem, mi most sokkal fontosabb dologban járunk … akarom mondani: evezünk erre!
– Hát akkor kik és mikor gyünnek majd menteni?
– Nyugodjon meg Pelikán nertárs! Hamarosan. Hamarosan!
– De mégis mikor?
– Mondtam már, hogy hamarosan és hogy nyugodjon meg! Nem hagyjuk Magát az út szélén!
– Az út szélén? Hiszen a fa tetején vagyok!
– Ne akadjon már fenn a részleteken (legfeljebb a fán)! A lényeg az, hogy minden a legnagyobb rendben van, minden a szokásos medrében folyik!
– A szokásos medrében?! Hát ippeg az a gond, hogy ugyan folyik, de nem a szokásos és nem a medrében!
– Mondtam már, hogy ne törődjön a lényegtelen részletekkel! Különben is: megmondtuk, hogy nincsen árvíz! Ezt csak a Haldokló Nyugat bolsevista EU-propagandája terjeszti! A fontos az, hogy ez a csekélyke probléma hamarosan megoldódik! Simicska nertárs már megalakította a mentőcsónak-beszerzési cégét a Tonga szigeteken.
– A Tonga szigeteken?
– Miért?! Maga szerint hol lehet a legjobb csónakokat beszerezni, ha nem egy olyan szigetállamban, ahol ezek a legfőbb közlekedési eszközök?! … Ne akadékoskodjon Pelikán nertárs, mert átjavítom Magát a Kubatov-listán!
– Dehogy akadékoskodok, csak fázom, meg éhes vagyok.
– Fázik, meg éhes?! De a szomjhalál ugye, hogy nem fenyegeti! … Már megint ezek a piszlicsáré, egyéni problémák hangoztatása! Akkor, amikor Mi itt Maguknak egy Fülkeforradalmian Új Világot építünk ki. És akkor még maguknak áll feljebb és olyasmikkel jönnek, hogy nem jön még a mentőcsónak! Felháborító! … No, de hagyjuk ezt! A lényeg tehát, hogy Simicska nertársnak már meg van a cége, a Kormány pediglen már a jövőhéten dönteni fog a hírdetmény közzététele nélküli, meghívásos közbeszerzési pályázat kiírásáról. Ezt osztán rögvest el is fogják bírálni, s ha egy-két héten belül nem vonul le a nemárvíz, már jönni is fognak a mentőcsónakok! Megértette?
– Meg.
– Akkor ezt itten most írja alá!
– Mi ez?
– A legújabb rezsicsökkentést megvédeni hivatott aláírásgyűjtés egyik hivatalos íve! No! Itten írja mán’ alá, Pelikán! … Ejnye! Hát nem tud vigyázni?! Legalább addig ne fulladjon már bele a nemárvízbe, amíg oda nem ikszeli a nevét! … Jóóólvan! Ezaz. … No, a NER-Isten megáldja magát! És ne felejtsen el kapaszkodni, mert annyira még Maga sem lehet felelőtlen, hogy mindenféle ostoba kapkodással a vízbe zuhanva ne tudja kivárni azt a pár hetet, míg a helyzet megoldódik!
– És mit csináljak, ha kidől ez a fa?
– Hogyhogy mit? Hát nem olvasta Pintér nertárs esemesét?! Ússzon át egy másik fára!

Pelikán tehát szogalmasan kapaszkodik és várja, hogy a Pathó Pálpárt, pontosabban annak Omni(in)potenciája, a Pancser Pater Patriae egyéb bokros teendői közepette végre intézkedjék az ő személyes problémájának megoldásáról.  Bízik Benne/Bennük és joggal, hiszen már nem egyszer kérték tőle, azt a bizonyos “Valamit”, …

               

… hát csak nem fogják Pont Őt cserben hagyni?! Miközben ezen morfondírozik, arra lesz figyelmes, hogy odaúszik hozzá egy másik csónak, oldalán az “Echo Tv” felirattal, fedélzetén pedig személyesen a nemtáncsicsdíjas Szaniszló Izékével.

– Maga az a Pelikán?
– Én.
– No, akkor forduljon a kamera felé és kezdjen beszélni a mikrofonba!
– Rendben, de mit beszéljek?
– Hát azt, hogy Maga látta azt a NATO-bombázót, amelyből az ürgebőrbe varrt Bajnai Gordon ejtőernyővel kiugrott és átlyuggatta a gátakat!
– Hogy mit, kérem?!
– Ne akadékoskodjon Pelikán, mert beárulom magát Virág nertársnál! … Szóval látta?!
– Láttam.
– És azt is látta, hogy a HaHá-s egyetemisták a honvédségtől eltulajdonított lajtoskocsikkal hordták tele a folyót vízzel?
– Hát …
– Mondtam már, hogy ne akadékoskodjon! … Szóval látta?
– Láttam.
– És emlékszik még arra a híres Gyurcsány-videóra, amelyben a Nemzetellenes Ördög táncolt?
– Hát …
– Már megint akadékoskodik! … Szóval, emlékszik?
– Igen, ha már annyira erőlteti.
– Na, tudja mi volt az?
– Nem.
– Esőtánc! Aminek hatását a Nemzetellenes Idegenszívű Ufonauta Sátán ippeg pont mostanára időzített! Megértette?
– Igen.
– No akkor most ezt szépen folyékonyan és dadogás nélkül mondja bele a kamerába! … Köszönöm! … Jónapot.
– És ki fog engem kimenteni?
– Hát tán majd én?! Mégis mit képzel Maga? Idejövök meginterjúvolni Magát és ilyesmikkel zaklat? Amikor a sajtómunkásságom eredményeként nagynehezen megszerzett Táncsics-díjamat is elrabolta a cionista-amerikás összeesküvés?! Elmegy már Maga …!
– Hát mennék én, csak nincs hová, meg mivel.

A Nemzeti Pelikán tehát szorgalmasan kapaszkodik tovább. A frissen alapított Simicska-cég közben már beadta közbe’szerzési pályázatát a mentőcsónakokat illetően, azt a Nemzeti Pathó Pálpárt Elnöksége a kormány már el is fogadta sőt, még a víz is apadni kezdett. Ekkor ismét meglát egy feléje közeledő csónakot, oldalán a “Hír Tv” felirattal.

– Pelikán József?
– Igen. Maga kicsoda?
Bőle István vagyok a mindentől (főleg a nemkívánatos tényektől, meg a szakmaiságtól) független Hír Tv. “Soroló” című műsorának szerkesztő-gyártója. Azért jöttem, hogy ország és világ tudomására hozzam azt a hősiességet, ahogyan Magát Virág nertárs, a Körzeti Kubatov-megbízott, Választó- és Tankerületi Felügyelő kimentette a nemárvízből.
– Na de kérem! Hiszen még most sem vagyok kimentve! Virág nertársat pedig már több, mint két hete nem láttam.
– Hogyaza jóbüdös kur…! Hát ilyen az én formám! Kijövök ide, erre az elárasztott Világvégére, hogy szolgáljam Hazámat, Nemzetemet, de legfőképpen Vezéremet és a saját pénztárcámat, s már megint egy akadékoskodó, engem emberileg és szakmailag is letámadó palival találkozom.
– Bocsánat! Nem Pali, hanem Józsi!
– Na még ez is! Maga most éppen fenyegetni akar engem? He?! … Hát nem szégyelled magad, Te Kis Ázalékállat Birka?! Mi?!
– Na de kérem! Én nem mondtam semmit.
– És még le is tagadja! Persze, hiszen tele van adótartozásokkal, a gátat nem védte meg, különböző ürgebőrbe varrt bajnaikkal találkozott, elnézte, hogy a HaHá-s diákok lajtoskocsi-szám hordják tele vízzel a folyómedret, nem szólt, hogy Gyurcsány évekkel ezelőtt eljárta az Esőtáncot! … Na de majd én a körmére nézetek Magának! … Akarom mondani: Neked, Te Kis Beteg Tetű!
– Dehát mégis mi a baja?!
– Hogy mi a bajom?! Hát az, Te “A Mi Nagyigazságaink”-at még felfogni sem képes Giliszta, hogy én próbálom végezni a munkámat, de mindenféle Hozzád hasonló Pondró belém mer kötni. A múltkor példáúl kirendelt a Hír Tv. az egyik pöcegödör-faluba, hogy ottan nemzetszolgálatilag és elektronikusan kinyaljam a helyi polgármester nertárs valagát. Hát nem belém kötött az egyik helyi, nemzetellenes Szemétláda?! Aki először még az én veretesen szakmai nevemet sem tudta helyesen leírni! … No de nem érdekes. Ő is megkapta a magáét, meg Te is meg fogod! … Bazkikám! Fulladj bele a hülye nemárvizedbe!

Nemzeti Pelikán azonban nem fulladt meg. Ereje utólsó megfeszítésével is szorgalmasan kapaszkodott a Nemzeti Akácfába, s közben a nemárvíz is szépen, lassan levonult. Így osztán nem is nagyon csodálkozott rajta, hogy egy újabb alakot pillantott meg, aki gumicsízmában és háromnegyedes, kapucnis esőköpenyben közeledett feléje.

– Ugye Maga az a Pelikán József?!
– Igen, én. Kihez vagyon szerencsém?
– Ejnye Pelikán nertárs. Hát ez a pár órácska a fán ennyire eltompította Magát, hogy még engem sem ismer meg?
– Tecciktudni az a több, mint három hét … De télleg! … Hát csak nem Maga az?! … Személyesen a Mini…
– Ki ne mondja! Inkognitóban vagyok.
– Inkognitóban? És az a nyolcvan kamera?!
– Ne ezzel törődjön! Inkább azt mondja meg nekem, hogy miért nem ismert fel azonnal? Pedig Maga Virág nertárs szerint még az ikonomat fényképemet is az ágya fölé akasztotta.
– Hát, mivel Magát, Mini … szóval Magát nem tudtam, így maradt a fényképe.
– Tehát, miért nem ismert meg azonnal? He?!
– Megbocsásson, de páncélozott, éjfekete mikrobusz nélkül … meg ebben a háromnegyedes, kapucnis kevlár-esőkabátban, amelyik eltakarja nem csak az Ön sportos poca … akarom mondani: hasizmait, meg a nemhajhiány nemelleplezésére szolgáló, középen (nembaltával) elválasztott frizuráját … nem is beszélve a toká… akarom mondani: határozott állvonásait láthatatlanná tevő kapucniról. Hát, nézze el nékem a bűnömet!
– És már a páncélozott, éjfekete helikopter sem tűnik fel Magának? Az sem, hogy a koromszínű, világítófehér “TEK” felirattal ellátott, kétütemű Trabantnak álcázott, nyolckerekű, 20 mm-es gépágyúval nemfelszerelt nemBTR80-asokból előnyüzsgő, nemrám és nemvigyázó nemtestőrök lepték el a környéket? … Hm. Maga tényleg fáradt lehet. Mióta is van már a fán?
– Több, mint három hete.
– Dícséretes kitartás. És miért nem jött még onnan le?
– Mert várom a mentést.
– Milyen mentést?
– Hát amit már húsz napja megígértek.
– Mit ígértek meg és kicsodák?!
– Hát a Simicska nertárs cége, meg a kormányülés és a mentőcsónakok, meg a pályázat!
– Fogalmam nincs, hogy miről beszél.
– Dehát ezt nekem a Virág nertárs mondta!
– Ja, vagy úgy! A Virág. Nos, őt azóta kirúgtuk. Kiderült, hogy az apja kommunista volt …
– … a magáé is!
– Ne szóljon közbe, ha ÉN beszélek! … Szóval komcsi volt az apja; összejátszott a gátakat átlyuggató, ürgebőrbe varrt Bajnaival; elnézte, hogy a HaHá-s diákok lajtoskocsi-szám hordják tele vízzel a folyómedret; nem tett semmit a nemárvíz megelőzésére, pedig évek óta tudta már, hogy Gyurcs… szóval Ő, eljárta az időzített esőtáncot; elszabotálta a soros rezsicsökkentés támogatására indított aláírásgyűjtést …
– Ez kérem nem igaz! Hiszen amikor a legnagyobb volt a víz, mentésem helyett ippeg pont egy ilyen gyűjtőívet írattatott alá velem!
– Mondtam már, hogy ne szóljon közbe, ha ÉN beszélek! … Tehát elszabotálta és punktum! Nem nyitok vitát!  … De egyébként éppen Maga mondta, ismerte be, hogy a Maga kimentését is elszabotálta! Ugye?!
– Hááát? Ha Maga mondja!
– No látja, hogy megint nekem van igazam?! … Mint mindíg! … Egyébként, jut eszembe: Maga még mit keres mindíg azon a fán?
– Hát, várom a mentőcsónakokat, amiket a Virág ne…
– Mondtam már Magának, hogy Virág áruló volt, aki hazudott Magának is. Simicska nertársnak soha nem voltak cégei. Soha nem volt szó mentőcsónak-beszerzési pályázatról, lévén árvíz sem volt soha. Megértette?!
– Igen.
– Jó, akkor most másszon le a fáról, s mielőtt elmenne, fürödjön meg ebben az iszapban!
– Hogy mit csináljak, kéremszépen?!
– Fürödjön meg ebben az iszapban!
– Ebben???!!! Hiszen ez büdös!
– Persze, hogy büdös. Minden gyógyiszap az. Nem tudta?
– Ez? Gyógyiszap?!
– Az. Hát Maga nem ismeri a Nemzeti Ügyek Kormánya tegnapi határozatát?
– Nem.
– Hát akkor minek van Magának szolgálati mobiltelefonja?
– Húsz napja lemerült.
– Ahá, szóval az áruló Virág még feltöltött akkukat sem hozott magával! … No, de térjünk a lényegre! Ez az iszap itten gyógyiszap, melyet a Magyar Folyó, a Magyar Zemberek kérésére és a Magyar Kormány határozata értelmében ide leterített. Ez az iszap annyira gyógyiszap, hogy az egyik csicskásom kormánypárti országgyűlési képviselőtársam … valami Pótárpi …
– Potápi!
– Pelikán, magának nem lehet ennyire tompa az agya! Megmondtam, hogy ne szóljon közbe, ha ÉN beszélek! … Szóval a Pótárpi által tegnap benyújtott, s ma már el is fogadott alaptörvény-módosítás ugyanezt tartalmazza! Tehát ez gyógyiszap és maga mostan megfürdik benne!
– Rendben, de mi lesz a házammal, amit elvitt a sosemvoltárvíz? Anélkül nem tudom ellátni a gátőri feladatomat.
– Ja igen! A maga gátőri munkaköre. Nos az, bizonyos átszervezések miatt a nemárvíz időpontjától kezdve megszűnt. Feladatát Kubatov nertárs szőke Ferijei veszik át társadalmi munkában, azaz további havi 400 ezerért. Ám ha rendesen viselkedik, a szőke Ferik hajlandóak Magát visszafoglalkoztatni közmunkásként.
– Havi 47 ezerért?!
– Méghogy 47 ezer! Hát azt hiszi Maga, hogy lopom én a pénzt?
– Azt.
– Tekintettel a fán eltöltött néhány megpróbáló órájára, ezt a megjegyzését most kegyesen elengedem a fülem mellett! … Szóval, rendesen viselkedik, visszafoglalkoztatják közmunkásként és különelbírálásom alapján kap havi harminchatezret!
– Máriám!
– Viktorom! És várom a válaszát! Nos?
– Mit köll csinálnom?
– A véletlenül mindíg jelen lévő kameramannom szépen felveszi, ahogyan én személyesen lementem Magát a fáról (közben vigyáz, hogy be ne koszolja az elektronikusan vezérelt, golyóálló kevlár-esőköpenyemet!), aztán megfürdik a gyógyiszapban – erről kijelenti, hogy szabályosan megújult és tyűh, de jól érzi magát! – , mégosztánabb pedig felveszi a megtisztelő közmunkát a szőke Feriktől! Megértette?
– Meg.

És a Nemzeti Pelikán szépen lesegíttetett a fáról, megfürdött a gyógyiszapban, kijelentette, hogy “Szabályosan megújultam!” és “Tyűh, de jólérzem magam!” sőt, még önszorgalomból azt is, hogy “Ezek után mégjobban teljesítek, havi harminchatezerért a sittesgyilkos nácinertárs mellett!“, aztán lassan elügetett.

Az esetet “előrelátóan” lejegyezte:

szendam nemnertárs.

Reklámok

5 hozzászólás on “A “Nemzeti Pelikán” kalandjai”

 1. valaki szerint:

  Sher brav.

 2. emigrant szerint:

  Jó!

  • bonhomme szerint:

   emigrant,
   szendam elvette a kenyeredet… 🙂
   De ne csüggedj, írd meg a folytatást!
   A Párt majd szállítja az ötletanyagot, ahogy szokta.

 3. talalom szerint:

  Hát ez óriási!

 4. […] minden területen és látványosan csődöt – legutóbb a márciusi “Hóshow” alkalmából! Az oroszlánordításokat mímelő “Viki Mouse” Brüsszelből történt megfutamodása […]


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s