Rendszerszolgák

A “Rendszerszolga” egy egészen speciális emberfajta, amelyet nem lombikban és génmanipulációval (bár vannak erre utaló jelek is!), hanem a retrográd szocializációval tenyészt ki a mindenkori Diktatúra. A Glóbusz számos pontján rájuk lelhetünk, de a tapasztalatok szerint földrajzilag (és leginkább) az úgynevezett “Volt Szocialista Országok” területén fordulnak elő leggyakrabban és a legnagyobb példányszámban, lévén itt találják meg a létfenntartásukhoz legkedvezőbb környezetet.

A Rendszerszolgának alapvető ismérve az, hogy a saját vélt, avagy valós tehetségét csakis úgy gondolja/tudja kibontakoztatni, hogy keres magának egy Ánuszrózsát, amelynek nyalogatásáért cserébe, az ippeg Aktuálistól kap egy-két(sok) nyelvecskét, amelyek ugyanezt teszik az Ő végbélnyílásával és persze hasonló szándékkal, ugyanezen “ellenszolgáltatásokért”  cserébe. … Ez bennük a közös!

Ami azonban megkülönbözteti őket, hogy az “Egyik Alnem”-be tartozó azt hiszi, hogy az Űrgyűrű tisztántartása mellett ő még dolgozhat/viselkedhet “Szakemberként”, míg a “Másik Alnem” tagja önnön évtizedes gyakorlata alapján pontosan tudja, hogy ez lehetetlen!Rendszerszolga ugyanis semmi mást nem tehet, mint kiszolgál: annak akaratát, akinek a segge a szája előtt van!

Vidnyánszky

 
Azt mondja a Népszavának adott interjújában (link az alcímről!) Vidnyányszky Attila, a budapesti Nemzeti Színház élére fideszileg kinevezett rendező, hogy 2008-ban azért alakította meg a fideszes polgármesterek és képviselőtestületek által kinevezett (többségükben) vidéki színházigazgatókkal a Magyar Teátrumi Társaságot (MTT), mert a Hiller-féle szoci minisztérium csakis így volt hajlandó érdemben foglalkozni azon beadványaival, melyek a kormányzati politika által “ellehetetlenítésre ítélt színházak megmaradását” igyekeztek szolgálni. Arról pedig már nem is beszélve, hogy a Magyar Színházi Társaság (MSZT) a “liberálisok“(!) befolyása alatt állt, így osztán néhány “jeles” rendező még szóhoz sem juthatott. Társaságuk megalakítása azonban olyannyira sikeres volt, hogy “a politika felfigyelt erre a mozgolódásra és felhasználta ezt“. Ez a bizonyos “politika” nem volt más, mint a Műveletlen és Bunkó Focista által irányított Fidesz, amely rögtön a szárnyai alá is vette Vidnyányszkyt és az MTT-t.
 
A rendező egyetlen percig nem tagadja, hogy ő egy politikai kinevezett, de szerinte ezzel a világon semmi baj nincs (maga nyújtott be olyan módosító javaslatot, amely a színigazgatók kinevezését kivenné a szakmai zsűríztetés alól, s azt kizárólag a Fenntartó, tehát egy hozzá nem értő politikai testület kezébe adná!), hiszen lelendő elődje (Alföldi Róbert) is az volt, az pedig, hogy olyan sok jó kritikát kapott, meg hogy sorban álltak a Nemzeti Színház jegyeiért, szintén csak egy, a liberálisok által rendezett politikai tüntetés volt … ellene!
 
Vidnyányszky az interjújában ki merészeli jelenteni, hogy ő – bár politikai kinevezett – csakis szakmai alapon fog tevékenykedni. Aztán azt is, hogy nem fogja elutasítani, ha ismét őt jelölik majd az MTT élére, meg azt sem, ha a “Nemzeti” kormány esetleg őt szeretné látni az Ascher Tamás tavaszi mandátumvesztése után a Színművészeti Egyetem rektori posztján, s mindezek mellett még megtartaná a Kaposvári  Egyetem(?) színházi intézetének vezetését is.
 
Vidnyányszky egy rendszerszolga. Aki a Hatalom kegyéből sok-sok pénzt akar keresni. De azt hiszi, hogy mindezt ingyé’, azaz “szakmai alapon” teheti majd. … Belőle is lesz (talán) majd egy ugyanilyen szövegeket hangoztató Girnyószász, aki ugyan élete végéig nagyongazdag lett, de soha, de soha többé nem nevezheti magát szakembernek! Ami pedig a “liberálisok“-kal kapcsolatos megjegyzéseit illeti, … hát egészen hülyének köll lenni ahhoz, hogy ne tudja bárki is: “kiket” is óhajtott a Pártrendező Úr(?) emígyen “kódolni”! … Ja! És Ő “A Művész” és “A Nemzet Rendezője”! … “Tvajú Maty! Gaszpagyin Attila!“,  … bár szintén kárpátaljaiként nem vagyok közvetlenül érintve a Te szemétláda szövegedtől!
 
Fekete
 
 
Fekete György, a betákolmányozott Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke már egy tapasztalt Rendszerszolga, akinek eszében sincs azt hinni, hogy őt azért emelte stallumára az Ippeg Aktuális, hogy ott ő “szakmai munkát” végezzen. AgyaláGyörgy, egy a Kádár-rendszer által, az ő “Ötvenhatos tevékensége” okán nemegészen 24 óráig (ebben már benne van az ÁFA is!) üldözött “értelmiségi”, aki kénytelen volt rendszerelnyomatását úgy elviselni, hogy már az ötvenes évek végén párt- és egyéb székházak belsőtervezésére fogták (a gaz kommenisták!), osztán már a hatvanas években is nem egyszer száműzték Külföldre, az ottani kiállító pavilonok felépítésére (a gaz kommenisták)! Persze mindezt szinte ingyé’ (majdnem akkora? fizetésért, mint amennyit a későbbi Gaz Kommenisták, meg a Liberbolsik kaptak Recsken!), így aztán alig tudta üzemeltetni a (neki gazkommenistailag megengedett) magánirodáját, illetve fizetni felesége (az akkor is gyönyörű) Sunyovszky Szilvia, egykori színésznő és volt orbánhostes számláit.
 
Fekete, miután megörökölte a Tákolmányos Pozíciót az ezt kiharcoló (köpködö, nyálazó, fröcsögő, nyaló?), hozzá hasonlóan Rendszerszolga Makovecztől (kinek ugyanolyan és bevallott averziói voltak a már a Vidnyánszky által is emlegetett “liberálisok”-kal szemben!) pontosan tudta, hogy mi a dolga. Művészet? Piha! … Szorgalmasan nyomon követte a Hájas Focista és Barátai által finanszírozott sajtóorgánumokat (Magyar Nemzés, Agyar Hírlap, RémHír és Tahó Tv), s az azokból megismert Pártirányvonal alapján ordenáré nyilatkozatokat tett. Ámde ezek miatt néhány MMA-tag (a nem kellően rendszerszolgák) kissé felháborodtak és lemondásra szólították fel a Mindenrendszer Avatott Szolgáját!
 
Január végén az MMA elnökségében ezért szó-szót követett, osztán a Korábban Felháborodottak úgy döntöttek, hogy a Rendszerszolga szolgálja csak tovább a NER-t, ők meg áprilisig … de lehet, hogy tovább is! … légzőmaszkokkal fognak bejárkálni az MMA-ba, meg persze a Pénztárba – magukból is ezáltal Rendszerszolgákat csinálva!
 
Fekete Rendszerszolga egyébként nem egy buta, élhetetlen ember. Hasonlatosan Vidnyánszky Rendszerszolgához, ő is a lehető legtöbbet igyekszik kipréselni azon Ánuszrózsa Tulajdonosából, melyet ő szapora nyelvcsapásokkal illett napi negyvennyolc órában. Ráadásul még önzéssel sem vádolható, hiszen a szakmailag már jó két évtizede “láthatatlan” feleségének is kibrusztolta(kinyalta) a Kossuth-díjat, s gondolom a szintén Rendszerszolga Asszonyság előkelő helyen szerepel már azon a Listán is, melyről a következő – haláleset útján létre jövő – üresedés okán kiválasztják majd “A Nemzet Színészé“-t. … “szakmailag”!
 
Károly
 
Orbán, a hős vitéz kamionosokat mentett
 
Sokáig tanakodtam, hogy ki legyen az a bemutatandó Harmadik Rendszerszolga, aki kellően emblematikus képviselője ezen emberfajtának. Számos jelöltem volt erre (pl. a Táncsics-díjazása okán is elhíresült Szaniszló Izéke), de végül osztán Károly Benedek mellett döntöttem, mert valószínűleg ő a leghülyébb ebből az egész díszes társaságból!
 
Ez a fiatalember az egyik mellékszereplője az elhíresűlt, Orbán-féle “katasztrófamentő” videónak, melynek egyik jelenetében a Hős Miniszterelnök (oldalán a nemkevésbé Hősies Belügyminiszterrel) pár száz méteren át megkocsikáztatja a napok óta hófogságban sínylődő, bevásárlásból a lerohadt kamionjukhoz visszaigyekvő csíkszeredai párocskát. Ő az, akiről a videó közzé tétele után alig huszonnyégy órával később kiderült, hogy ugyan csíkszeredai, de nem kamionos, hanem ippeg pont munkanélküli, ráadásul ezek szerint két(!) felesége van. Aki (felkutatott Facebook-profilja szerint) kissé Szálasi-imádó, aki így az erdélyi nácibiznisz egyik parányi ügyfele és aki ezen “vendégszereplésével” a “Százhetvenhatodik Alabárdosa” a “Magyarországon minden a legnagyobb rendben van!” című fideszes-habonyárpis, parasztvakító népszínműnek.
 
Károly tehát egy Rendszerszolga, ráadásul a leghülyébb, az úgynevezett “Ingyenes” változatból. Nem tudhatom, hogy videoszerepéért kapott-e valamit, s ha igen, akkor mennyit. A lényeg ugyanis az, hogy Külhoniként hajlandó volt részt venni egy Belhonra szóló csalásban, s hogy jövőre minden bizonnyal hajlandó lesz majd részt venni egy még ennél is nagyobb Csalásban, mikoris (“Pótárpi“, fidesznyik képviselő és Rendszerszolga elképesztő törvényjavaslata értelmében) titkos választóként levélben leadott szavazatát, a jelenlegi Állampárt, “szükség esetén” mint egyfajta “Jolly Joker“-t használhatja fel a voksok összeszámlálásakor!
 
És mindezt miért? Lehet, hogy majd valamikor a hóna alá nyúlnak (tán már meg is tették), s kap valami közepesen jólfizetett szinekúrát mondjuk a Pucipüspöktől. De neki szerintem az lehet a legnagyobb fizettség, hogy ő Odakintről, mint “Jómagyar“, megmondhatja és meghatározhatja nekünk, “Rosszmagyarok“-nak Idebentre, hogy miként vélekedjünk Szálasi Ferencről, hogy ki legyen majd Magyarország miniszterelnöke, kik és milyen törvényeket alkossanak nekünk, idebentieknek, s hogy ő ezáltal egy “történelemformáló személyiség” lehet, aki segített legyőzni a magyarországi “liberálbolsevik-kommunista-zsidó” hadakat!
 
Végszó
 
Amit egyetlen Rendszerszolga sem képes felfogni, az a Történelem Üzenete (pláne, hogy azt igyekeznek rendszeresen meg is hamisítani – elsősorban önmaguknak!). Az az Üzenet, hogy az őket kitenyésztő Rendszer (a Diktatúra) elébb-utóbb óhatatlanúl összeomlik, s a Tündöklés időtartama az évszázadok múltával egyre rövidül. A fentebb említettek bele sem gondolnak, hogy mi lesz velük azután, ha a minden létező, a Károly-félék közreműködésével is megkísérelt csalások ellenére is a honi többség úgy dönt: “Nem tetszik a rendszer!” Azt még megértem, hogy Fekete Rendszerszolga ilyesmivel nem törődik, hiszen nyolcvan esztendősként már csak a maga (sívó homokra épülő) emlékművével törődik azzal, hogy beírja magát a történelembe (nem fog neki sikerülni, a Bukás után pár hónappal már csak néhányan fognak emlékezni rá!). No de az élete delén lévő Vidnyánszky Rendszerszolga? Ő vajon mit lát maga előtt? Milyen a jövőképe? És milyen Károly Rendszerszolgáé? Ő vajh’ miféle elképzelésekkel rendelkezik?
 
Komolyan azt hiszik, hogy az általuk gerinctelenül támogatott Rendszer létrejöttével véget ért a történelem? Hogy rendszerszolgálatukkal megállíthatják az Idő Kerekét? Komolyan?! Nekik azt javasolnám, hogy nézzék meg “Marabu” eme zseniális karikatúráját, …
 
 
… s gondolkodjanak el rajta alaposan! … Ha még tudnak, s ha van még mivel!
 
A diktatúrák bűneiért eleddig még minden esetben a Rendszerszolgák fizettek meg! Szinte soha nem annak Legfőbb Haszonélvezői, Tulajdonosai!
 
… és ezt (nem csak) …
 
szendamondja!
Reklámok

8 hozzászólás on “Rendszerszolgák”

 1. bonhomme szerint:

  kedves szendem,
  tetszett az írásod, mint rendesen.
  A tiszteletére át is írtam a legújabb versemben a “fidesznyike”-et “rendszerszolgá”-ra (lásd alant).
  Egy – nem a témába vágó – kérdésem viszont lenne: ma van a Tanácsköztársaság kikiáltásának 94. évfordulója. Ebből az alkalomból nem rittyentenél egy helyre kis glosszát “Vörösterrorr – fehérterror”, vagy bármilyen címmel, és persze a hozá illő tartalommal?

  Köztársi üdvözlettel: bonhomme

  Pimasz prelűd:
  A nyavalyás bonhomme most sem bírt magával!
  Ismét túl sűrűn élt a vörös… tintával!
  Új versét a sok-sok komment váltotta ki,
  Mít az AN-en írt amatőr és “szaki”.

  Van ott számtalan cikk, okos hozzászólás,
  Csak egyetlen dolog nincsen még: megoldás!
  “Élveztük” eleget magát a problémát;
  Be kéne fejezni a sok polémiát!

  Fotelforradalmárok

  Szórjuk a verbális, színes sziporkákat,
  Bartus cikkeitól elélvezünk párat,
  Megalájkot nyomunk, egyetértünk, hogyne;
  De hogy országunk jobb létre hogy kerülne…?

  Fotelből ítélni a legkönnyebb dolog!
  Így, hogy elménket nem nyúzza napi robot,
  Finnyákolhatunk is: fúj, ez radikális!…
  Hát mi legyen, vazze? Bigott klerikális?

  Tessék végre azt is tudomásul venni:
  Kevés a szót fosni! Tenni is kell! Tenni!
  Itt a neten mi lennénk egyfajta elit,
  Mely kitaposhatja a fasiszták belit…

  Ám ehhez kell némi elkötelezettség!
  Kevés elolvasni mások ütős cikkét!
  Lájkolni is kevés! Tenni kell! Szervezni!
  A fasiszta hordát világgá kergetni!

  Bartus Laci felvázolt egy elképzelést;
  Ne nyomj mindjárt lájkot! Mondj egy ellenvetést!
  Járd körül a témát, pro és persze kontra;
  Mi a véleményed? Megoldás a gondra?

  A Progresszív Blogon van az írás párja:
  Magyar Kapitalista Párt a témája.
  Felelős pártokat kíván mind a két poszt:
  Alternatívát ad, és nem csupán észt oszt.

  Mert miről is van szó? Megosztott ellenzék..
  Ki kivel nem akar.. Külön-külön gyengék…
  Közel a választás… Még mindig nincs egység…
  Bojkottálni kéne… Nyerni képtelenség…

  NEM mehet így tovább! Vagy össze kell fogni,
  S a fasiszta hordát végleg eltaposni,
  Vagy tényleg új pártot kell most létrehozni,
  És egy vezér mögé mind felsorakozni.

  Egységes, világos programot hirdetni!
  Olyat, mely hazánkat képes kivezetni
  Abból a gödörből, hova Viktor vitte:
  Ne uralkodjon még húsz évig, mint hitte!

  Fel kell számolni a fideSS-zsarnokságot!
  Beindítani a döglött gazdaságot!
  Visszaállítani a demokráciát!
  Ehhez várjuk hazánk minden igaz fiát!

  Innentől bűn tovább fotelben tespedni!
  Mozdulni kell végre! Nyüzsögni, szervezni!
  Nap mint nap százezrek menjenek tüntetni!
  Ezt a diktatúrát meg fogjuk szüntetni!

  Egyre közeleg már az igazság napja!
  Viktor és bandája pontosan azt kapja,
  Amit megérdemelt: példás ítéletet!
  Lehet választani: börtönt vagy kötelet?

  A sok rendszerszolga mind ki lesz seprűzve!
  Zsíros hivatalból méltóképp elűzve!
  Léhűtők helyére szakemberek lépnek,
  S üdvén munkálkodnak a megsarcolt népnek.

  El sem hiszitek majd, milyen jó lesz élni
  Ebben az országban: nem kell többé félni!
  Ó, mily édes lesz a szabadság illata,
  Ha eljő a “Magyar Tavasz* ” pillanata!

  vö: “Arab Tavasz”

  • szendam szerint:

   Kedves bonhomme!
   A helyzet az, hogy nekem az írás csakis “ihlet”-alapon megy és nem “megrendelés”-re! Igaz: volt már olyan (tavaly előtt úgy december tájékán), hogy valaki “megrendelt” tőlem egy posztot, s ezt meg is írtam. No de csakis azért, mert a “megrendelés” és az “ihlet” mozgási egyenletei ippeg akkor kiegyenlítették egymást!
   Nem hiszem, hogy valaha is párhuzamot vonnék a Tanácsköztársaság és a Falkafor-republik között! Más Idők, más Emberek, bár a SZAR az akkor is ugyanúgy bűzlött, mint mostanság! Ugye?! 😉
   Üdv: szendam

 2. öregszeder szerint:

  http://orulunkvincent.blog.hu/2013/03/20/fideszbunozes
  Cigánybűnözés nincs viszont fideszbűnözés van. Ez van!

 3. zümm-zümm szerint:

  Az ember nem azért szereti a hazáját, mert nagy, hanem mert az övé.:-)

  Orbán Viktor a Kossuth-díjasok köszöntésén.
  2013. március 15.

  • szendam szerint:

   … és a “zember”, meg “ahaza” nem más, mint … Igen! Ő! 😉 és 👿
   Egyébként köszönöm a látogatásodat és a kommentedet! Legyen szerencsénk máskor is!
   Üdv: szendam

 4. petyka szerint:

  Azért ahhoz meglehetősen elvetemültnek, `neaggyisten idiótának kell lenni, hogy valaki Szaniszlót “lerendszerszolgázza”

 5. emigrant szerint:

  Minden ellenkező híresztelés (pletyka) ellenére szaniszló náci, aki náci ideológiát hirdet. Az orbánrendszer pedig fasiszta ideológiára alapozott, egyre nácibb tüneteket mutató berendezkedés. Ha most még a szélestenyerű fejenagyot is bevesszük a képbe, akkor ki is a neaggyisten idióta? Nácizmus és a fideSS jegyesek. Minden külön értesítés helyett.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s