Viktor az “Ős patkány”

Az a néhány művelt és bibliofil magyarországi ember, aki még nem vonult belső, avagy külső emigrációba, s ma is hajlandó nyomon követni azon Gyalázat eseményeit, melyeket idehaza “Közélet“-nek neveznek (netalán azokat még szóvá is tenni), szinte naponta/hetente döbben rá, hogy a 80-100 esztendővel ezelőtt élt íróink-költőink korabeli helyzetleírásai mennyire “űlnek” jelenlegi viszonyainkra. Nekem a hétfői Orbán-beszédről ezúttal József Attila jutott az eszembe.

Na mi van, mi van?! Gyöngyösi képviselő ezúttal nem ért rá? – tette fel tegnap a kérdést egyik ismerősöm, alaposan maró gúnyolódással hangjában környékünk egyik elkötelezett fidesznyikének. Ezzel egyszerre két dologra is utalni szándékozott. Az egyik, hogy a nevezett jobbikos kenyérpusztító még tavaly decemberben a “zsidólistázós” parlamenti indítványával sikeresen terelte el a Közélet figyelmét az ippeg pont aznap elfogadott, elképesztően otromba “Választójogi Törvény“-ről, nagy szolgálatot téve ezzel Kitartójának, a “Fidesz” nevezetű Orbán(kormány)pártnak. A másik pedig az, hogy a decemberinél méginkább hányingeresebb, “Negyedik Tákolmány-módosítás“-ról ezúttal nem egy jobbikos igyekezet elvonni a közfigyelem reflektorfényét, egy kis jóízű zsidózással/cigányozással, hanem személyesen az Örökös MiniElnök!

“Ős patkány terjeszt kórt miközöttünk,
a meg nem gondolt gondolat,” …

Miközben hétfőn az “Országgyűlés“-nek nevezett Fejbólintó Testület előtt ott hevertek Alkotmányosságunk (és vele polgárjogaink) maradványai arra várva, hogy a “törvényhozók“-nak méltatlanul titulált, orbanista mame és egyéb lukok egyetlen gombnyomással kivégezzék azokat, a Vezér&Kancellár jónak látta a hátsó lábaira egyenesedve újabb populista uszító beszédet intézni a külföldi tulajdonban lévő, de magyar bejegyzésű energiaszolgáltatók, valamint a honi igazságszolgáltatás ellen.

Tette mindezt annak örvén, hogy a napokban a Fővárosi Törvényszék a Magyar Energia Hivatal rendszerhasználati díjakat meghatározó rendeletével szemben indított bírósági felülvizsgálat során a gázszolgáltatóknak adott igazat első fokon, ami pediglen azt jelenti, hogy a január elsejétől a hatalmi önkény által, a maga választási és népszerűségi érdekeire való tekintettel elrendelt, 10 százalékos “rezsicsökkentés” törvénytelen, azt vissza kell vonni. Tette pediglen mindezt annak okán, hogy elterelje a figyelmet arról az Alaptörvény-módosító csomagról, mely a legújabbkori magyar parlamentarizmus bő két évtizedes történelmének a lehető legaljasabb eseménye.

Orbán szerint “botrányos”, hogy a bíróság, ítéletével a “magyar családokkal” szemben a “milliárdos profitot” hajhászó, multinacionális szolgáltató cégek pártjára állt, de semmi baj, mert majd Ők meg fogják mutatni mindenkinek, hogy “Ez Magyarország!” (már megint?, hiszen mindenki látja!), s olyan törvénytervezetet fognak hamarosan a parlament elé terjeszteni, amely “még az eddiginél is nagyobb” rezsicsökkentést fogja előidézni!

…”belezabál, amit kifőztünk,
s emberből emberbe szalad.” …

Egy mondás szerint:Az a legjobb hazugság, amelyik nem szégyelli önmagát“. Egy másik szerint: “Egyetlen politikus sem engedheti meg magának, hogy igazat mondjon a választóinak!“. Nos, ebből a szempontból Orbán csillagosötösre teljesítő “politikus”, mert (szinte) soha nem mond igazat, még akkor is hazudik, amikor azt állítja, hogy “soha nem hazudtam“, s mindezt úgy, hogy közben egyáltalán nem szégyelli magát. Ámde egy harmadik mondás szerint: “Azonnal meneszteni kell azt a politikust, aki elhiszi a saját hazugságait!“. Ippeg ezért az Ország Betege mára valóban megért az azonnali menesztésre, lévén nyílvánvaló, hogy ordasan falmelléki dumáit már jóideje nem az Önérdek, hanem a Hit mondatja vele!

Persze most lehet mondogatni, hogyUgyan, dehogy hiszi el a saját szövegét!“, de aki látta Orbán fizimiskáját ezen beszéde közben (is), az pontosan tudja: igazam van! Nincs az a tehetséges színész, aki ekkora átéléssel tudná előadni a szerepét. Orbán pediglen nem csak aktornak tehetségtelen. Abban viszont kétségtelenül tökéleteset tudott alkotni, hogy a haszonleső kitartói és szerviensei által gründolt/elfoglalt tömegtájékoztatási eszközök felhasználásával zsigerig (hogy ne mondjam: a gének szintjéig) vésse bele éppen aktuális valósághazugságait nem csak a saját híveibe, de még ellenzékének politikusaiba (lásd: ki kit útál a demokratikus pártokon belül, és azok között!), s azok szavazóiba is (lásd: melyik antiorbanista párt követői nem szavaznának egy ellenzéki összefogásra csakis azért, mert abból valakit nem szeretnek!). Orbán tehát ebből a szempontból egy roppant tehetséges, józsef-attilai “Ős patkány“!

…”Miatta nem tudja a részeg,
ha kedvét pezsgőbe öli,
hogy iszonyodó kis szegények
üres levesét hörpöli.” …

Azzal még nem is lenne baj, hogy Orbán már el is hiszi a saját propaganda-hazugságait. Sokkal inkább azzal van a gond, hogy a magyar választók egyrésze is, kik ugyan létszámban elenyészőek a nemhivőek (passzívak és ellenzékiek) táborához képest, de a vehemensen aktív kisebbséget, s így a relatív többséget alkotják! Pláne a tavaly decemberben elfogadott választási törvénymódosítás, meg a tegnapelőtti, ehhez kapcsolódó Tákolmány-módosítás fényében jelent ez a jövőre nézvést nagyon komoly problémát.

Mikor a falusi “Józsi néni” és “Mari bácsi”, akiknek házában három darab 60 wattos ízzó világit (meg az óránként száz wattot fogyasztó tévé), a “drága” gázt csak főzésre használják (fűtés a cserépkályhában fával és hulladékkal!), örömmel tapsikol Orbán legújabb “szabadságharcának” (mellyel ugye alaposan megregulázza a pénzéhes “multik”-at), az nem csoda, hiszen hiányos iskolázottságuk és tájékozottságuk (amit a százwattos tévéből “szereznek” naponta többször is!) okán még csak fel sem tudják mérni, hogy az a bizonyos “egységes 10%” nekik havi pár száz, a “luxusvillák proletárjainak” azonban már havi pár tízezernyi megtakarítást jelent – miközben kettejük együttes nyugdíja egy esztendő alatt sem teszi ki, mondjuk a Cinege utca egyik illusztris lakójának egyetlen havi jövedelmét!

Azon sem csodálkozom különösebben, hogy a megyeszékhelyi, avagy a fővárosi “panelproli” Józsi és Mari sem igazán éri fel ésszel, hogy ez az egész “rezsicsökkentés” tulajdonképpen kiknek jó, lévén középfokú tanulmányaik során minimális közgazdaságtant sem hallgathattak. Ezen törvényszerűségekkel csak akkor talákoznak, amikor az agyonadóztatott “Multi” lapátra teszi őket (helyette jön a “túlfizetett” közmunka, melynek keresetéből a templomi kórista, miskolci alpolgármester, a 40(?) millás házát a faszsetudja miből megvásárló Zsiguci szerint “meg lehet élni”), amikor az “át-nem-hárítható” válságadókat a szolgáltatói kifizettetik vele, amikor a közüzemi számlái hirtelen nagyot ugrottak a 27%-ra megelemlve-csökkentett áfa, meg az egy esztendő alatt mínusz 16%-ot “izmosodó” forint sőt, egészen pontosan a “Matolcsysta-Orbanista Unorthodox Gazdasági Szabadságharc” miatt.

Ámde, hogy az elvileg felsőfokú végzettséggel rendelkező, elvileg kvalitatív értelmiségiek is beállnak a hurrázók táborába, holott nekik osztán tényleg kötelességük lenne tudni legalább minimális szinten úgy a tényeket (semmiféle extraprofit nincs az évek óta veszteséges lakossági energiaszolgáltatáson!), mint az orbáni önkényrendelkezés következményeit (a már eleve létező túladóztatás és az újabb kényszerdeficit okán csökkenő szolgáltatási színvonal és drasztikus mértékű elbocsájtási hullám!) is. Sőt, még azt is, hogy idehaza nem az energiaszolgáltatás ára magas (ha az, akkor a csimbókosra megemelt áfa – 27%! – miatt is!), hanem a jövedelmek baromira alacsonyak, melyeket a “Zemberek Pártján” álló OVi-kabinet az elmúlt majd’ 36 hónapban szakmányban és szándékosan, szinte hetente csökkentett az eleddig bevezetett és megemelt harminc, különféle adónemekkel!

…”S mert a nemzetekből a szellem
nem facsar nedves jogokat,
hát uj gyalázat egymás ellen
serkenti föl a fajokat.” …

És amikor itten egy aktív, elvakult, különböző műveltséggel és informáltsággal bíró kisebbség, mindenféle átgondolás nélkül, egy Ócska és Őrült Vezér rikácsolására hallgatva azon örömködik, hogy már “megint sikerült a nemzeti érdeket a Gaz Multik ellenében érvényesíteni“, még csak bele sem gondolnak abba, hogy azok a Multik Magyarországon adóznak (nem is keveset), hogy azok a “Külföldiek” magyarokat alkalmaznak (nem is keveset), s ha csődbe döntik őket, akkor kivonulásukkal nem csak a “Tündérmese-állam” háztartását gyengítik meg, de a kazalnyi munkanélkülivel (akik az ő honfitársaik sőt, talán még nertársaik is!) még meg is terhelik!

…”Az elnyomás csapatban károg,
élő szívre mint dögre száll –
s a földgolyón nyomor szivárog,
mint hülyék orcáján a nyál.” …

De rendben! Örömködjenek nyugodtan eme újabb ostoba és kontraproduktív, azaz csakis nekik (mindnyájunknak!) káros szabadságharc legújabb, “mohácsos” ütközete fölött! Hallják csak elégedett fülekkel azt a csatazajt, a Visítozó Vezér, az Ordító Egér zajongásait, melyek jótékonyan fedik el az ő zsebeikből (is) kicsörgő, az (általuk szolgált) Uralkodó Osztály zsákjaiba pedig számolatlanúl becsörgő forintok csilingelését! Ámde közben talán odafigyelhetnének arra is, hogy a harsogó trombiták rivallgása mellett Kedvencük, a suttyomos alattom osonó lépteivel veszi el tőlük (is), meg az ő gyerekeiktől (is) már esztendők óta azon jogaikat, melyek használatával esetleg maguk rendelkezhetnének önnön és utódaik sorsáról!

Szerintük ez nem számít! Csak a (párt)hit megmaradjon, hogy a(z) (orbán)vallásukat gyakorolhassák eszetlenül, az olykor kínosan keserves gondolkodás, az önálló véleményalkotás és főleg a felelősségvállalás súlyos terhe nélkül! Mert így könnyebb!(?)

…”Belsőnk odvába bútt a hálás
hűség, a könny lángba pereg –
űzi egymást a bosszuállás
vágya s a lelkiismeret.” …

És tényleg könnyebb hinni elvakultan, szemeket ökölbe szorítva, mint azokat a Valóságra kinyitva látni. Látni azt, hogy micsoda Senkiháziak intézik itten az országnak(?) dolgait! Látni azt, hogy Omnipotens Főnök (Isten után – helyett! – az Első!) lett a Soha-sehol-nem-dolgozott Nyikhajból, a közpénzeken megtollasodott, eltotyakosodott, tokás-úszóöves Focistából. Az ötévtizedes, hitehagyott, permanens hazugságai miatt szocio- és pszichopatává vált Fiatalból. Akit offsórozós adócsalók (pl.: Simicska és Nyerges), gátlástalan zugügyvédek (pl.: Budai és Papcsák), a pöcegödör aljából ázalékukságuk alapján előkotorászott, bűzlő országgyűlési képviselők (a “névshowr” megtekinthető a neten!), a maffia-tanyává átlényegült fradista béközépből feltört, listázós autószerelő (Kubatov), meg az ugyanonnan érkezett sittesgyilkos Szabó “Szőke” Ferenc szolgál (utóbbi “erkölcsi kötelezettségből” és havi 400 ezerért, miközben a kirúgott pedagógusoknak közmunkási ágseprű és max. 47 ezer bruttó jut!). Osztán mindezen, elviselhetetlen bűzért – melyet maguk teremtettek a maguk orra alá (is)! – bennünket, nemhivőket és nemhívőket kárhoztatni, nemzet- és magyarelleneseknek, kommunistáknak és idegenszívű libsibolsiknak nevezni! …

Tényleg sokkal könnyebb, mint a tükörben szembe nézni önmagukkal és tetteikkel (avagy nemtetteikkel!), belső fülüket kitisztítva pedig meghallani lelkiismeretük napi 24 órában zsolozsmázó, de eleddig elnyomott szavait!

…”S mégis bizom. Könnyezve intlek,
szép jövőnk, ne légy ily sivár!…
Bizom, hisz mint elődeinket,
karóba nem húznak ma már.
Majd a szabadság békessége
is eljön, finomúl a kín –
s minket is elfelednek végre
lugasok csendes árnyain.”

… és ezt …

Attila mondta 1937 januárjában!


12 hozzászólás on “Viktor az “Ős patkány””

 1. Klári szerint:

  Azt is mondják, hogy a hazug embert könnyebb utolérni mint a sánta kutyát. ámbár a “magyar sánta kutyák genetikailag kurva gyorsak…” (Esterházy Pétertől smitteltem…)

 2. pannon szerint:

  orbánra kiadom a kilövési engedélyt.

  • szendam szerint:

   Én is! De azzal a feltétellel, hogy a “trófeát” (a “dög”-gel együtt) külföldre viszik!
   Mondjuk az USÁ-ba, a mi 3,2 milliárd forintunkat a faszsetudjamire elköltő “Frieds of Hungary” főnemzetis ügyintézői!
   Üdv! szendam

   • pannon szerint:

    persze, hogy aztán egyszer majd visszahozzák és kiállítsák,mint a koronát.

   • szendam szerint:

    Igazad van!
    Akkor meg inkább tüzeljük el (mint nagyonkeresztény társai úgy 400-500 esztendővel ezelőtt az “eretnekeket”) a hamvakat pedig a NASA jóvoltából (annak ezért extraárat fizetve!) eljuttatni a Napba (csak emiatt nehogy unorthodoxá váljon központi csillagunk működése – pl. több sötétséget ad le magából, mint világosságot!)! … remélem a “zöld” ellenzék ezt majd nem tekinti környezetszennyezésnek, s ezen ötletemen megsértődve, nem válik ki az Ellenzéki Egységből (E14)!
    Üdv! szendam

   • pannon szerint:

    inkább dobjuk a tengerbe, oda ahol a Titanic nyugszik, azt se tudták felhozni, reméljük ez is ott marad az idők végezetéig.

 3. öregszeder szerint:

  Én nem a butaság számlájára írom a helyzetet, hanem a nepotizmus következtében megvalósult általános elzüllésére. Nem tapasztalom, hogy vidéken a Mari bácsik és Józsi nénik annyira tájékozatlanok lennének, hiszen már nem szobaantennás TV-t néznek (ha néznek TV-t), hanem kábelen nyomják, azon pedig túlnyomó helyen bejön az ATV is (közvetlenül a hírtv mellett). A falusi fiatalok kezében ott vannak a legújabb okos kütyük internettel. A kérdés az, hogy ezekkel a lehetőségekkel mennyire élnek? Azt tapasztalom, hogy ezeknek az okos gyerekeknek iszonyúan szar a középiskolai oktatása. Attól gépszerelő lakatos egy gyerek, hogy normaidőre szét tud szedni és össze tud rakni egy audi motort, de egy egyszerű esztergagépről már halovány pukija sincsen. Magyarul szakbarbár, multi által beidomított bérmajom (pedig tehetséges, okos)! A lóvéért a suli pedig csontig benyal az Audinak. és szarik a magyar gyerekek érdekeire. Az általános műveltsége a gyereknekkb ugyanennyi, hiszen minek neki az a kormány oktatáspolitikája szerint. Az álmai pedig a mesevilág soha meg nem valósuló világában vannak és ebbe már beletörődött. Az írástudók is keményen elzüllöttek. Nemzetünk büszkeségét, Egyeskét pedig ez a koncért hadbainduló kispolgár gyáva,gyűlölködése rakta a hatalomba tiszta lelkiismerettel, hiszen a lekaraktergyilkolt Gyurcsányra kenhette rá ezt az ostoba tettet. Minden értelmes ember tudta, hogyha a fidesz kerül hatalomra, akkor ez lesz. Sólyomtól Lengyel Lászlón át Havas Henrikig ennek ellenére mégis orbánt támogatták az emberek előtt, avégtelenségig behülyítve őket. Mindezt őszinte és ostoba gyűlöletből. A demokratákat és a demokráciát ettől rosszabbnak tartották, most tele szájjal ajvékolnak, kritizálnak. Milyen alapon? Ha elfogadom, hogy új elit kell, akkor elsősorban ezeket az embereket kéne orbánékkal együtt elzavarni és nem az eddig demokrataként működő, volt politikus garnitúrát. Senki nem állította, hogy a demokrácia első áldozós szüzleányok kollégiuma, na de azért ezt a maffia diktatúrájával leváltani azért már kurucos túlzás! Vagy nem?

 4. pannon szerint:

  A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modorú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret-furdalásuk, gyenge az emocionális életük, érzéketlenek, impulzívak azaz csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket. Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni vagy a gyanakvást elaltatni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy “valami nincs rendben”.

  ismerős?

  • bonhomme szerint:

   aha, elég jól körbeírtad hőn utált Führerünket.
   Most esetleg írj körbe egy, a Sako Hornetet profin kezelő problémamegoldó szakembert.
   Fedőneve: Szerelő”.

   • szendam szerint:

    Kedves bonhomme!
    A “szerelő” névből arra következtettem, hogy Te is olvastad az “Ikon” című “forszájt”-regényt. Abban hívták “mekhanyik”-nak a könyvben szereplő orosz/orbánpárt maffiás kivégző-mesterlövészét!
    Nekem ez az egyik kedvenc könyvem! … s ha már a témánál, meg Orbánnál tartunk, akkor a másik: Umberto Eco-tól “A Rózsa Neve”! … ebben is vannak olyan megállapítások, melyek jelenlegi (magyar?) viszonyainkra illeszkednek.
    Üdv! szendam

 5. kiss pál szerint:

  Hát…ennyire elemntáris gyülölet kontraproduktiv.Nem tudom hogy a fényévnyi távoldágra lévö pesten ez hogy van de ezek a témák EGYSZRÜEN NEM TÉMÁK helységünkben.Olyan légkört vizionáltok,ami nem létezik.Nincs 2006 ösze,amikor tényleg csak egy gyufaláng kellett volna…

  • szendam szerint:

   Kedves “kiss pál”!
   Ezt a kontraproduktív “elementáris gyűlölet”-et most hirtelen nem tudom értelmezni, illetve az adott Tér-Idő Kontinuumban elhelyezni.
   Szóval kinek a gyűlöletéről van szó?
   Az “Övék”-ről (Orbánhívők) velem és éperkölcsű, épelméjű Köztársaimmal szemben, avagy fordítva: az én és éperkölcsű, épelméjű Köztársaimnak “Velük” szemben?
   Ha az előbbiről van szó, akkor az valóban “elementáris” és “kontraproduktív”.
   Ha az utóbbiról, akkor pedig sajna tévedsz, mert Mi csupán megvetéssel és undorral viszonyulunk Hozzájuk, de nem gyűlölettel!
   Javítson ki bármelyik Köztársam, ha szerinte rosszúl szólnék: ha bármelyik Diktatúrahívő (aki nem lenne rest tőlem/Tőlünk bármikor megtagadni úgy a polgári, mint az életünkhöz való jogainkat) a kezünk közé kerülne, s ott, helyben valamelyikünknek köllene dönteni az ő életéről, avagy haláláról, … nos én/Mi megvető undorral bocsájtanánk őt szabadon! … Ellentétben a fordított esettel!
   Azt pediglen már leírtam Neked: azért tartunk mi itt (pláne az áderi döntés után), mert ottan, “vidéken” a jog- és vagyonfosztás, amit ez a Banda már majd három esztendeje művel velünk, “nem téma”! …
   … Ja! Én nem “vizionálok” és nem vagyok pesti!
   Üdv! szendam


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s