Lovasszobrot a Vezérnek!

Motto by Hofi Géza: “Mit látsz a téren, ki áll kevélyen? Talapzatán egy kőszobor. Kezében bőszen szorítja íjját, bikamód komoly.” … A soporoni fideszesek szokás szerint a nyelvüket, a szocik pedig végre a humorukat találták meg a minap. Az előbbiek egy hálálkodó oklevelet, utóbbiak pedig egyenesen egy lovasszobrot(!) szavaztak volna meg a város adósságai egy részének átvállalása fejében a Vezér és Kancellárnak.

Amikor 2006 őszén narancsba borultak a nagyobb települések és a megyék önkormányzatainak szinte valamennyie, a fideszes polgármesterek és közgyűlési elnökök (főleg az előbbiek) a Vezér bíztatására vad költekezésbe fogtak. A “Patyomkin-módszer“-t másolva olyan beruházásokba fogtak, melyek ugyan már rövid távon is netto veszteséget produkáltak (többe került a működtetésük, mint a belőlük származó bevétel), tehát gazdaságossági szempontból (is) totál haszontalanok voltak, de paraszt/polgárvakító propagandára kitűnően lehetett őket alkalmazni. (Nem beszélve ezen beruházások szokásos “pótmunkáztatásáról”, melyekkel első rangúan lehetett tömködni a Klientúra, és a Párt kasszáit, no meg a saját zsebeket is.) Gyönyörű példái ezeknek mondjuk a kósalandi debreceni “Jégcsarnok” és a “Latinovits Színház“, vagy a meggyesegyházi esztergomi “Élményfürdő“, meg a “Parkolóház“. Ezen invesztíciók szinte összese, a fidesznyik helyhatóságok által nyakló nélkül felvett, deviza-alapú (elsősorban CHF) hitelekből finanszírozódott.

Osztán úgy két esztendővel később (2008-09) beütött a krach, az önkormányzatok pedig kettős csapdába kerültek. Nem csak az egekbe szálló törlesztőrészeket, de a kölcsönből gründolt intézmények mind nagyobb üzemi veszteségeit is fizetni köllött, amelyek forrásai kizárólag(?) a megemelt helyi adók, illetve az oktatás- és egészségügyi intézmények megkurtított költségvetései lehettek csupán. Az emiatt ajvékoló fideszes polgármestereknek és közgyűlési elnököknek akkor a Vezér azt izente, hogy “Nyicsevo! Miután hatalomra kerültünk, minden ki lesz fizetve!“. … Hát nem lett, illetve nem akkor és nem úgy.

A hatalom megkaparintása után bő egy esztendővel aztán be is indult a gépezet. Először a megyei önkormányzatok kerültek sorra, a maguk kb. 400 milliárdnyi tartozásukkal. Az Orbánállam ezeket teljes egészükben átvállalta. No persze nem ingyé’! A viktoriánus nagylelkűségért cserébe 1200 milliárd forintnyi(!) ingatlanvagyont köllött átadniuk az államnak. Ez pedig talán joggal veti föl a kérdést, hogy ha mondjuk Hunvaldot le lehetett tartóztatni és éveken át kalitkában tartani, pórázon vezetgetni egy ügyészségi ingatlanbecslés alapján, akkor vajh’ minő sorsra köllött volna jutniuk az ilyen alkuba belemenő közgyűlési elnököknek, lévén az értékaránytalanság nem csak kiáltó, de még hivatalosan be is ismert?!

Újabb esztendővel később a települési önkormányzatok deviza-alapú hitelállományainak “rendezése” került a kormányzati reflektorfénybe. A “megalkotott” törvény szerint a kisebb lélekszámú települések hitelállományát (a teljes összeg kb. 15%-a) az állam teljes egészében, a nagyobbakét pedig ötven és hetven százalék közötti részben vállalja át – persze nem a kifizetését, hanem csupán a törlesztését. A jogszabály azonban arról már “elfelejtkezett” intézkedni, hogy ezen utóbbiak esetén milyen kritériumok/elbírálási szempontok alapján dől el az átvállalás mértéke, s ha azzal valamely település elégedetlen, akkor hová fordulhat jogorvoslatért. Csodálkozni persze ezen nem köll, hiszen tökéletesen illeszkedik abba a “kegyúri szemlélet“-be, mely oly’ jellemző az egész orbanista hatalomgyakorlásra. Ahogy azon sem, hogy ez a kegy-gyakorlás sem ingyé’ van, hiszen “cserébe” az állam alaposan megkurtította az önkormányzatok finanszírozását (sok település járt úgy, hogy többet vontak el tőlük, mint amennyi az éves törlesztésük összege volt!), korlátozta a helyhatóságok gazdálkodási önállóságát pl. úgy, hogy központi engedélyhez kötötte a további hitelfelvételeket! Azon viszont már joggal képedhet el egy magamfajta “lib-blogger“, hogy a Tisztelt Ellenzék egyetlen pártjának sem jutott eszébe az “elbírálás” ezen módja miatt mondjuk alkotmánybírósági felülvizsgálatot kérni! Márpedig ha az AB az egyházzá nyílvánítás “szabályairól” kimondta, hogy az sima önkény, s ezért tákolmányellenes, akkor az ezzel tök’ analóg önkormányzati adósságátvállalásiról is megtette(?) volna. Ugye?!

Közbevetőleg:

Amikor a Gyurcsány-kormány úgy 2007-08 fordulója táján végre érzékelni kezdte a fidesznyik önkormányzatok nyakló nélküli eladósodását, komolyan fontolóra vette, hogy azok hitelfelvételeit állami engedélyeztetéshez kösse. Ámde megszóllalt a Fidesz – Szargyártó Pubi “személyében” – s rögtön az “önkormányzatiság elvének meggyalázásá“-ról, az “önkormányzatok autonómiájának törvénytelen korlátozásá“-ról kezdett jajjveszékelni. (Ugyanez volt a helyzet, az “EU-kompatibilis“, regionális közigazgatási mód bevezetésével is.) Bár a kabinet tisztában volt az intézkedés szükségességével, a 2006. őszi események miatt megrendült önbizalma miatt inkább lemondott róla (meghátrálva egy bubifrizurás, paslaszájú nyikhaj előtt!), s hagyta eljutni az egészet a mai végkifejletig. Ebből, de csakis ebből a szempontból tehát igaz az a fideszmatra, hogy az önkormányzatok eladósodásáért (is?) az Emútnyócév, meg persze Gyurcsány a hibás! … Ámde most mi is a helyzet? Az önkormányzatok hitelfelvételei központi engedélyekhez kötöttek, a közigazgatás önkényes átalakítása során a nyakukba ültetett Főispánok (kormányhivatalok) és Alispánok (járások) okán pedig teljesen elveszítették önállóságukat! … És ezt a Tisztelt Ellenzék különösebb tiltakozás nélkül még tudomásul is vette! … “Qui licet Iovi, non licet bovi“? … És az Ellenzék ebbe is szó nélkül belement? … Önmagát “kisökör”-nek tekintve?! … Gratulálok!

Ámde hagyjuk ezt, mert itten most nem (csak) ez a lényeg! Hanem az, hogy az önkény-törvény alapján manapság egyre-másra születnek meg az “érdekesebbnél érdekesebb” döntések, melyekből kiordít a nepotizmus, a mindenféle jogi kontrol nélküli, a talpnyalási potenciál alapján osztogatott KEGY gyakorlása. A fideszes vezetésű Debrecen például kb. 27 milliárdtól szabadulhat meg (plusbonus a közpénzből ajándékba kapott focistadion!), csak azért, mert Kósa Lajkó a Vezér kedvence és alvezére! A 2010-ben kirúgott fideszes polgármester által tokától bokáig eladósított és a csőd szélére sodort, majd’ mostanság ugyanezen személy (Meggyes Tamás) és bandája által a működésképtelenségbe dafke-ellenzékieskedett Esztergom azonban csak 50%-ra “méltó”, mert a várost egy nemfideszes (Tétényi Éva) vezeti! … Arányosság? Ugyan már! Jogorvoslati lehetőség? Még csak körül sem írt “elbírálási szabályok” híján?! Ugyan már!

Persze ezen “szabályokat” pontosan meghatározni valóban fölösleges. Hiszen azok “közismertek”, az “érdemesség” jelei pedig téveszthetetlenül felismerhetőek! A 168ora.hu az egyik tegnap datálódott cikkében a “Soproni Példárólszámolt be. A linkelt írás szerint az Orbánállam, a maga bölcsességében, gondosan mérlegelve a körülményeket úgy döntött, hogy “A Fidesz Hűség Városa” méltó arra, hogy 11,5 milliárd forint értékben átvállalja tőle annak adósságállománya 71,3 százalékát. Fodor Tamás, a város (természetesen fidesznyik) polgármestere, és a helyi képviselők (természetesen fidesznyik) többsége az ezen határozat miatt érzett, hálatelt örömükben pedig odáig merészkedtek, hogy a lehető leggusztustalanabb segg- és talpnyalás eklatáns példáját prezentálva nem csak önmagukat, de az egész várost is megalázzák néhány felkapaszkodott fidesznyik előtt (igennel szavazott még az egyszem jobbikos, míg az egyetlen LMP-s! tartózkodott!!!). A soproni Közgyűlés (többségi) határozata szerint ugyanis: “A Civitas Fidelissima közössége, amely az évszázadok során oly sokszor bizonyságát adta a haza és haladás melletti elkötelezettségének, köszönetnyilvánító Díszoklevelet adományoz Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály miniszter, Matolcsy György miniszter, Pintér Sándor miniszter, Lázár János államtitkár, Naszvadi György államtitkár, Tállai András államtitkár, Molnár Ágnes miniszterelnöki megbízott, Firtl Mátyás Sopron és környéke országgyűlési képviselője, valamint Ivanics Ferenc országgyűlési képviselő részére, akik az adósság ilyen mértékű átvállalása történelmi tettének létrejöttét lehetővé tették.“. … Az ilyenmérvű szervilizmushoz még a jelenlétükkel asszisztálni sem akaró, kellően elképedt, de humorukat el nem veszített helyi szocik meg úgy döntöttek, hogy “ha már Hülyeség, akkor legyen Kövér“, s benyújtották a maguk (“több, mint ironikus“) indítványát is, mely szerint: “Orbán Viktor kapjon lovas szobrot a Fő téren, s nevezzenek el utcákat különböző államtitkárokról, képviselőkről!” … S láss csodát! A soproni fidesznyikek ezt nem voltak hajlandóak elfogadni! … Nem lesz ebből nekik még valami bajuk? … Bizti?!

Ismét csak közbevetőleg … 

….megjegyezném, hogy a soproni szocik ötlete nem akkora marhaság, mint ahogyan az az első blikkre látszik. Mivel időnként magam is “vizuális tipus” vagyok, a viccben pedig nem ismerek tréfát, hát az én fantáziámat például határozottan megmozgatta a dolog. Ippeg ezért arra kérném Tisztelt Olvasóimat, Köztársaimat, hogy akinek van ötlete “Orbán lovasszobrát” illetőleg, az itten, alantabb, a komment-oldalon részletekbe menően írja mán le a maga ideáját! Különösen örülnék a képi megjelenéseknek! Minden elképzelés – még a pejoratívak – előtt is szabad a pálya!

Miután mindnyájan kitöröltük szemünkből a kinkeserves röhögés könnyeit, kezdjünk egy kicsit gondolkodni is! Mondjuk azon, hogy mégis micsoda dolog az, hogy a felelőtlenül hiteleket felnyalintó és azokat ostobaságokra (a saját emlékműveikre!) pazarló idióta és/vagy korrupt fideszes polgármesterek, meg az ezekben aktívan közreműködő idióta és/vagy korrupt fideszes városképviselők által teremtett helyzetből (hogy ne mondjam: pöcegödörből) olyan települések adófizetői húzzák ki az érintett városokat, akiknek ahhoz semmi közük, az így ebül elköltött pénzekből még áttételesen sem részesültek? Ugyan micsoda dolog az, hogy ezek az alakok, miután alaposan elbaszták a saját településeik pénzügyeit, még nem csak, hogy felmentést, de jutalmat is kapjanak?! (Mert azok, akik elfelejtettek eladósodni, akik felelősen gazdálkodva csak addig nyújtóztak, amíg a takarójuk ért, most mit kapnak? He?!) Ugyan mijafaszér köllene egy nemdebreceninek, egy nemsoproninak ésatöbbinek kifizetnie a debreceni, a soproni ésatöbbi számlákat? Ráadásul mindezt egy teljesen átláthatatlan, kegy-gyakorlási módszer szerint, ismeretlen végösszeget szánva rá?

Azon nem csodálkozom, hogy azok az amorális talpnyalók, akik ennek a projektnek a kedvezményezettjei, szégyenkezés nélkül elfogadják a Köztől hatalmilag kikényszerített “adományt” és olyanoknak rebegnek gusztustalanul köszöneteket, akiknek ez egy fillérjükbe nem került. Ámde azon már igen, hogy a Köz (meg a Tisztelt Ellenzék) még csak nem is tiltakozik! … Ilyen mentalitással nem lehet normális, élhető, pláne Köz-Társaságot létre hozni!

… és ezt …

szendamondja!


40 hozzászólás on “Lovasszobrot a Vezérnek!”

 1. bonhomme szerint:

  Az átvállalás egyelőre csak szájkarate, a konkrét törlesztések mikéntjére lennék majd kíváncsi, ha már tényleg odáig fajul a dolog.
  A mi a Mi Böszmeségünk háromszoros életnagyságú lovasszobrát illeti, az biztos, hogy a Führer fordítva ül majd rajta. Esetleg kíváncsian előrehajolva nézegeti a paci által elhullajtott lócitromokat, amiket egy mögötte totyogó turul csipeget fel.

 2. emigrant szerint:

  A ló feltűnően hasonlít smittpajára.Orbánc egyik kezében balta, a másikban feszület, a harmadikban egy focilabda. A negyedik kezével Moszkva felé mutat. A szobor a Széll Kálmán téren fog ülni.

 3. Klári szerint:

  Egy hatalmas, dús sörényű mecklenburgi lovat látok, annak a nyakán kuporog riadtan a csúti, mint majom a köszörűkövön…:))

 4. bonhomme szerint:

  Amíg szendan elkészül a fideSS-székházi tüntetés értékelésével, ide posztolom legfrissebb szösszenetemet:

  Szudoplatov Feri és az Alzheimer Alakulat

  fideSS-székház előtt nagy a tömeg máma,
  Hatásos az ifjak spontaneitása.
  Ingerküszöböt (s)ért a demonstráció,
  Nem is késik sokat rá a reakció:

  Kopasz nácik gyűlnek gyorsan a színtérre,
  Nem bízzák a dolgot Pintérre-sintérre.
  Akciót vezényli Szabó-Szőke Feri,
  Kubatov gyilkosa, mindenki ismeri.

  A fideSS hálára kötelezett híve,
  Nem is titkolja el, közzéteszi, íme:
  “Én mint szimpatizáns, e nehéz helyzetet
  Orvosolnám gyorsan, ameddig még lehet.

  Nem Kubatov küldött, nem bízott meg más sem,
  Ám kötelességem, hogy őket segítsem.
  Híve vagyok én az Uralkodó Pártnak;
  Támogatom, ezzel segítek hazámnak.”

  Szudoplatov Feri! Történelemóra?
  Randalírozástok nem vezetett jóra
  Negyvennégy telén sem Szálasiék alatt..
  …Ilyeneknek, mint te, csak a bitó maradt. / Randevúznál vele a bitófa alatt?…

  Ám ez még csak hagyján! Ő egy keretlegény;
  Azt teszi, mit gondol: gyilkolna is szegény,
  Ha úgy véli, ezzel használ az országnak,
  A Führernek és a teljhatalmú Pártnak.

  De a nyugdíjasok!… Azokat mi lelte?
  A sötét fejekben sosem lesz napkelte?
  Nem látják: az ország rohan a vesztébe?…
  Hogy fasiszta férgek vájnak a testébe?

  Szenilis Szilvike, Cavinton Kázmérka,
  Most, hogy üres már a far-hátas tányérka,
  Kijön az utcára nyálat fröcsögtetni?
  A Führerük mellett ordítva tüntetni?

  Átmosta agyukat a fideSS-média?
  Ilyen hatásos a gázár-komédia?
  Nem érzik bőrükön a rengeteg adót?
  Szappanoperákkal keverik a valót?

  “Sósavat akartok a kis pofátokba?
  Takarodjatok a kurva anyátokba!”…
  Ez a náci stílus, ez a menő náluk?
  Meg hogy habzó szájjal verhetik a nyáluk?

  Hol éltek az elmúlt jó húsz esztendőben?
  Dunsztosüvegben, vagy biciklibelsőben?
  Ennyire agyukra ment a nyomorúság?
  Nem veszik észre, hogy mivé lett az ország?

  Mennének Felcsútra bőgve hajbókolni,
  A csuti Chaveznek mind kezet csókolni:
  “Jaj, drága Viktorom! Jaj, Kegyelmes Gazdám!
  Érted akár még az életem is adnám!”

  Nem hinném el, hogyha nem látom én magam!..
  A NOL videóján eldobtam az agyam:
  “Hány ország lenne, mely annak is örülne,
  Ha a bársonyszékben Orbán Viktor ülne!”…

  “Javul az életünk!… Nem tetszik a helyzet?
  Nem hagytok bennünket élni még pár évet?
  Nem tetszik nektek, hogy épül a hazátok?
  Vízágyút rátok, mit megrendelt apátok!”

  Nagyon is jól látjuk, mivé lett életünk;
  Kutya egy helyzet ez: fázunk és éhezünk.
  Munkahelyek szűnnek, a gazdaság stagnál,
  Százszor kevesebb az uniós átlagnál.

  Nincs működő tőke, nincsen beruházás,
  Csak a külföld felé megy a nagy rongyrázás:
  Mily jól teljesítünk! Ez egy tündérmese!..
  Csak hát nem veszi be most már a kutya se.

  Nem ragozom tovább, hisz mindenki tudja,
  Negyvenhétezerből mi mindenre futja…
  Csak azt nem fogom fel, hogy mindezek után
  Hogy élhetnek meglett emberek ily bután?

  Hogy ísteníthetik a csuti eszelőst?
  Mit láthatnak benne: bálványt vagy mesehőst?
  Mikor nyílik már ki mindenik csipája,
  S küldik végre Viktort el a bús pi…?

 5. öregszeder szerint:

  Én egy nagy kan lovat szobornék, amelynek nem a hátán foglalna helyet a vezér, hanem a két hátsó lába között, a tizenhatos tájékán és a főtengelyt mintázná. Ez kb kifejezné eddigi országlásának nagyságát, értékét, valamint emberi minőségét.
  A kialakult nepotizmusról korábban már többször kimerítően (legalábbis én kimerültem) leírtam a véleményem. Nem nagyon hatott meg senkit, most élvezheti minden tunya és gyáva ellenzéki a gyümölcsét. A zemberek és a demokratikus ellenzék pedig továbbra is csak totojázik. Mint a viccbéli mezőgazdasági repülő édes apukája, amikor ivadéka felvitte a repülővel, csak azt tudja mondogatni, hogy ” hát erre már nem gondoltam”. Összefogásról álmodoznak, közben olyan szintű dolgokon problémáznak, mint a ki kivel és kivel nem. Ki hibás azemútthuszonakárhány évért, aki bűnös az húzza le magát a …Aki civil az kóser, aki párt az abcúg, közben pártokat alapítanak. Aki ’90 óta elit volt, az abcúg, közben a nagyrészük valamilyen párt vagy kormány minimum háttér embere volt. Summa summárum, Gyurcsány a hibás! Megaztán nyakunkon az import krumpli. Bár nem akarok profán- bután lenni, de mi lesz itt ősszel, ha nyakunkon a szüret, osztán se hordó, se szőlő. A telekről már ne is beszéljünk! .

  • kekec szerint:

   öregszeder
   Jujj! Vizuális típus vagyok, de az első sokk után támogatom a javaslatot.

  • szendam szerint:

   Kedves öregszeder!
   Örülök, hogy végre ismét olvashatlak Téged!
   Egyébként ezzel a párt/nempárt és pfujjos mizériáról elmélkedve voltam szíves pontosan ugyanezt leírni az”Oh, sancta simplicitas, avagy a Milla tévedése” c. posztomat. Ha még nem olvastad, katt az archivumra és gyakorlatilag Önmagadat fogod visszaolvasni!
   Üdv! szendam

 6. Klári szerint:

  Már jó ideje két sejtés között ingadozom.
  1. Ezek a mostani “ellenzékiek” nem is akarnak kormányváltást. Úgy tesznek persze “mintha”, de igazából nem akarják ’14-ben ezt a szarkupacot a nyakukba venni, amit a csuti és bűnbandája rájuk hagyott.Jól tudva, hogy a “zemberek” rögtön és azonnal az életszínvonaluk emelkedését várnák el tőlük, ami egy ilyen kifosztott és lerabolt országban lehetetlen…
  2. Színjáték az egész ellenzéki tesze-toszaság, jól kidolgozott programok vannak dugeszban, csak az ellenség megtévesztésére tesznek úgy, mintha fogalmuk se lenne mit akarnak és hogyan…Addig is érjük be azzal, hogy azt találgassuk, hogy Bajnai lesz e csokréta Mesterházy kalapján vagy fordítva…

  • emigrant szerint:

   Attól tartok kedves Klári, hogy a harmadik verzió a valóság.
   3. Szeretnének ezek kormányra kerülni, de fogalmuk sincs, hogy mit kellene csinálni, merre induljanak el, sőt azt se érik fel ésszel, hogy mi volt a baj a baloldal kormányzásával.Két dolog hiányzik itt mindenkiből: az alázat és a karizma.

   • valaki szerint:

    Emigrant ott a pont. Amíg elhajtanak embereket a szakmai véleményük melletti kiállásért, addig ez így lesz. És ezt nem csak a FideSS csinálta.

   • szendam szerint:

    Kedves valaki!
    Talán már említettem Neked, hogy emigrant kb. ugyanazon pályát futotta be a falkaforradalom után, mint Te. … Csak kicsinyt csúnyábbat! Esetleg társaloghatnátok “magán”-ban is!
    Üdv! szendam

   • szendam szerint:

    Kedves Köztársam és Barátom!
    Tőlem is Nálad a pont! Azaz: ++++++ … stb.!
    Köztársi üdvözlettel: szendam!

  • kekec szerint:

   Klári
   Vagy bejöhet amit Gyurcsány mondott (általában bejön) “vagy egy harmadik, akiben meg tudnak egyezni”

  • szendam szerint:

   Kedves Klári!
   Nem osztom az elképzelésedet! Szerintem emigrant Köztársunknak van (részben) igaza!
   Üdv! szendam

 7. kekec szerint:

  szendam, remek, jól összeszedett poszt.
  Még nem értél rá az fidesz-SA szervezésről szót ejteni, ezért a levelező kötetbe itt küldöm a
  “jelentkezési lapot”
  vastagbor.blog.hu/2013/03/09/te_mar_jelentkeztel
  Egyébként ritka egységes a blogszféra a megítélésben:
  http://napizeje.blog.hu/2013/03/09/fidesz_partorseg_sa
  http://www.pupublogja.hu/2013/03/die-fahne-hoch.html

  • Klári szerint:

   Elborzasztó volt ennyi önmagából kivetkőzött öreg férfit és nőt látni….Ennyi gyűlölet a békésen demonstráló fiatalokkal szemben…Keresztényietlen, trágár, ocsmány banda…Vajon ki szedte őket csokorba? Ki küldte őket oda? Költői kérdés volt persze…A sósavas “bácsi”-n látszott az ÁVÓS-s múltja…

   • öregszeder szerint:

    Mindenki sikítófrászt kap a munkásőrségnek még az emlegetésétől is. Én inkább a Kubatov által irányított bűnözőktől. Ez az alvilági banda a fidesz konyhájáról él. Nekik szolgál és a munkásőrséggel ellentétben nem eltünt gyerekeket keresgélnek a kukoricásban, hanem a gazdának nem tetsző állampolgárokat támad meg és inzultál. Köztudott, hogy 2006-ban volt az első bevetésük és az ellenzék nem meri egységesen kijelenteni ezt a tényt! Amennyiben ezt megtenné, akkor a fideszt illegitim párttá lehetne nyilvánítani mert bizonyítható módon az alkotmányos rend felszámolására törekedett, amit sikerült is megvalósítania. Ebben az esetben nem kéne demokratikusnak álcázott választásokon megkísérelni kétséges módon az elzavarásukat és a felelősségre vonásuknak is meglenne a törvényes, alkotmányos alapja. Ez így logikus, csak azt nem értem, hogy miért nem vállaja ezt fel a demokratikus ellenzék?

   • szendam szerint:

    Kedves öregszeder!
    Ippeg pont ezt posztoltam ki a legújabb firkálmányomban, Bartus Laci kitűnően tényfeltáró írására is hivatkozva (közvetlen link a bejegyzésemről!), amely megdöbbentő dolgokról szól!
    “Latjatok feleim mik vogymuk mik/tik? …” … ELKÉPESZTŐ!
    Üdv! szendam

   • szendam szerint:

    Kedves Klári!
    A nem is annyira költői kérdés sokkal inkább az, hogy vajh’honnan/mibű’ ez az atavisztikus gyűlölet? És vajh’ miért nem jut eszébe pl. a Savas Sanyi bácsinak, hogy az, akit inzultált akár az unokája is lehetne, aki ippeg pont azért tüntet, hogy ne legyen jogfosztott, de legyen jövendője?! Miért nem jut eszébe Sósavas Sanyi bácsinak, hogy neki már lefelé hajlik a jövőgörbéje, s ezér talán nem kellene a maga zavaros, de annál inkább vezérelvű elképzeléseit (“eszméjét”???!!!) rákényszeríteni azokra, akik még csak most vannak a “felszálló ág”-ban?! Arról pedig már nem is beszélve, hogy Sósavas Sanyi bá’ kiket is igyekszik szolgálni ezzel?!
    Elgondolkodtató és jogos kérdések ezek. Ugye?
    Üdv! szendam

  • szendam szerint:

   Kedves kekec!
   Köszi a linkekért, mindegyiket elolvastam.
   Osztán meg pótoltam az “elmaradásomat” is. Nemrég tettem közzé.
   Ami az új posztból kimaradt a következő: “modern” SA: “Savazni Akarok”; “modern” SS: “Savazni Sietek”! … persze ezeket lehet még egy kicsit “favorizálni”. … Talán meg is teszem. … vagy bonhomme lírikusunk egy mégkitűnőbb eposzában! 🙂
   Üdv! szendam

 8. gondolkodo szerint:

  Nekem a régi, Ceausescuról gyártott vicc jutott eszembe:
  .
  Kolozsvár főterén lovasszobrot állítottak a Kárpátok Géniuszának.
  A szobor leleplezése után a nyaloncok gyűjtik a tetszésnyilvánítást, ami – természetesen – 100%-os.
  Egy öreg székely fejét csóválva járja többször körbe a szobrot, mígnem egyik barnanyelvű megkérdi:
  – Hogy’ tetszik, bátyám? Miért csóválja fejét?
  – Egészen jó szobor, kár, hogy van két hibája!
  – Mondja, mik azok?
  – Háááát, ferdén áll a kés a hátában!
  – De kedves bátyám! – nincs is kés a hátában!
  – No, öcsém, ez a nagyobb hiba!

  • Klári szerint:

   Voltak a magyarság történetében pillanatok amikor úgy tűnt, hogy a barnanyelvűek alfaja kihalásra ítéltetett…Most újra erőre kaptak, sőt virulensebbek mint valaha…

   • szendam szerint:

    Kedves Klári!
    Ezek tényleg csak “pillanatok” voltak. Osztán a tehetségtelen idiotizmussal párosult parazitizmus kitartó szorgalma pár esztendő alatt visszaállította a “hagyományos” állapotokat. 👿 Sajnos. 😦
    Üdv! szendam

  • szendam szerint:

   Kedves gondolkodo!
   Modernizáljuk ezt a viccet, s bicska helyett legyen BALTA! 😉
   Ugye? 🙂
   Üdv! szendam

 9. Klári szerint:

  öregszeder…
  Azoktól a munkásőröktől nem is kellett félni. Ártalmatlan bohóckodásnak tűnt fel akkor, ahogy gyakorlatoztak….Egy hétre le lehetett lépni az asszonytól sörözgetni egy kicsit. Ma sem tudom elképzelni, hogy ők rátámadtak volna békés fiatalokra. Ellenben erről a Bencsik munkásőr által reaktivált bősz csürhétől kitelik…Jó a kérdésed, hogy az ellenzék miért nem meri egységesen kijelenteni, hogy 2006-ban puccs kisérlet zajlott a törvényesen és demokratikusan megválasztott kormány ellen…A kulcsszó az, hogy EGYSÉGESEN….Hol vannak ezek attól….Fentebb írtam erről, hogy mi a véleményem….Mindennél jobban szeretném, ha valaki megcáfolna…

  • szendam szerint:

   Kedves Klári!
   No, azért azokat a munkásőröket sem köllene tán annyira felmagasztalni. Simán rátámadtak volna akárkire … persze csakis az “Első Eresztés” tagjai. Arról pedig nem lehet infónk, hogy volt-e közöttük köztörvényes … akárcsak a mostani párt/békemunkásőrök között … szinte mindenki!
   Üdv! szendam

   • Klári szerint:

    Na ez aztán távol áll tőlem, hogy a munkásőröket ” felmagasztaljam”….A 70-es évek végén, 80-s évek elején, a többi ifjonccal hülyére röhögtük magunkat, amikor az erdőben hajkurászták a “diverzánsokat”….Arra utaltam, hogy akkor, azoktól nem kellett félni…Elnézve ezeket a képeket, amit az új posztodban feltettél, hát némelyikkel nem szeretnék sötétedés után találkozni…Főleg egy-két nőnek látszó vén boszorkánnyal…

  • szendam szerint:

   Ja, és még valami: az itt kommentelő fiúk többsége gyakrlott és jólidomított férj is egyben. 😉 Így osztán nem is merne vitatkozni egy hölggyel … pláne, hogy javarészt még igaza is van!
   Üdv! szendam

   • Klári szerint:

    Ne szúrjatok ki velem! A férjem is jól idomított, ő se vitatkozik velem…:))

   • szendam szerint:

    Kedves Klári!
    Most nem értem a dolgot: az a “kiszúrás”, ha nem vitatkozunk Veled?
    Ha igen, akkor másként köllött volna “idomítanod” a férjedet! 🙄 Nem igaz?! 😉
    Üdv! szendam


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s