Központ jelentkezz!

Működőképes-e egy olyan rendszer, amelyben valamennyi döntéshozatali jog egyetlen személy kezében összpontosul?” – ezt a kérdést nem csak én és nem csak egyszer tettem fel … persze csak “költőien”. Hiszen a válasz egyértelmű: nem! Ennek ellenére így szerveződik már 2010 óta a Fideszállam és most már a Magyar Nemzeti Bank is. … Matolcsy megkezdte ámokfutását!

Minden normális rendszer – legyen az politikai, államigazgatási avagy gazdasági – ugyan piramis-szerűen épül fel de úgy, hogy a feladat- és hatáskörök (s ezáltal a felelősség is) pontosan meghatározottak, s arányosan oszlanak el a teljes felépítményen, csúcstól az alapokig. Ehhöz persze az szükségeltetik, hogy a különböző rendű és rangú főnökök olyan beosztottakat válasszanak (választhassanak!) maguknak, kikben szakmai felkészültségük alapján nem csak megbíznak, de önállóan dogozni is hagyják őket. A Nagyfőnök az általa kiválasztott Kisfőnökökkel közösen meghatározza az elérendől célt (stratégia) és annak határidejét. A Kisfőnökök a maguk által kiválasztott Alfőnökökkel együtt ennek alapján meghatározzák az ehhez szükséges intézkedéseket (taktika), utóbbiak pedig megállapítják az egyes részterületekre háruló feladatokat tehát azt, hogy a saját beosztottjaik mely részmunkákat végeztessék el munkatársaikkal (manőverek). Egy ilyen szisztémában majdnem minden tökéletesen működik, hiszen mindenki megbízik mindenkiben, így ha bárhol hiba keletkezik annak jelzése pillanatokon belül – oda is és vissza is – végigfut az egész felépítményen, lehetővé téve a mihamarabbi korrekciót, s ha szükséges: a felelősségrevonást is. A működésről szóló információ minőségét ugyanis nem az szabja meg, hogy az a vertikumon belül hol keletkezett, annak fel- avagy lefelé való továbbítását pedig nem gátolja meg a tekintély-, illetve a pozícióféltés. … Így működött máig a Magyar Nemzeti Bank, az ország utolsó olyan intézménye, mely racionális és nem hatalmi-bürokratikus szempontok szerint szerveződött!

Az abnormális rendszerek ugyancsak piramis-szerűen épülnek fel, de nyoma sincs bennük az arányos feladat-, hatáskör- és felelősség-elosztásnak. Az ilyenekben a Nagyfőnök nem a rátermettsége, hanem a “csoporthoz tartozása” alapján foglalhatja el helyét (ezt nevezzük “nepotizmus“-nak!). Ennek megfelelően ő maga is hasonló “elvek” alapján választja ki (vagy “teszik” alá/mellé “Felülről”) a Kisfőnököket (kiknél a lényeg az, hogy butábbak legyenek, mint a Nagyfőnök, s így ne veszélyeztessék az ő pozícióját), akik ugyanezt teszik az Alfőnökök esetében, s ez az egész “rendszerszemlélet” végiggördül egészen az alapokig. Bár itt is meghatározzák a stratégiát, a taktikát és a manővereket, de mindent egyetlen központból, s a rendszer működéséről szóló információkat annak alapján szűrik meg, hogy azok hol keletkeztek, s továbbításuk jelent-e bármiféle veszélyt a különböző pozíciókat elfoglalóakra. A hatáskörök itt “hatalmi jogosítványoknak” számítanak, melyek olyanok, mint a vízbe csorgatott olaj: a felszín felé igyekezve ott gyűlnek össze. A feladat- és felelősségi körök azonban csak koloncok, melyek ugyanezen “víz”-ben olyanok, mint az iszap: néha ugyan felkavarodik, de alapvetően “Lent” gyűlik össze. Ennek érdekében pedig minden rendű és rangú főnök olyan, elképesztően bürokratikus szabályokat “alkot”, melyekkel körbebástyázva magát igyekszik elzárkózni a tényleges döntéshozatal felelősségétől. Mondanom sem kell, hogy ez a szisztéma teljesen működésképtelen, nem hogy a gyors, de még a lassú reagálás lehetőségét sem biztosítja bármiféle hiba jelentkezése esetén, lévén még a hiba észlelésére sem nyújt lehetőséget! … Így működik mától a Matolcsy György elnökölte Magyar Nemzeti Bank, az ország utolsó olyan állami intézménye, mely eleddig racionális és nem hatalmi-bürokratikus személet alapján szerveződött!

Egy hétvégi sajtóértesülés szerint Matolcsy, még mint ilyesmire felhatalmazott miniszter, megváltoztatta azt a jogszabályt, mely az MNB működési rendjét írja elő. Eleddig (évtizedeken át!) az volt a szokás, hogy minden vezető maga dönthette el, hogy kik legyenek a beosztottjai, s azok milyen javadalmazásban részesüljenek. Az elnök (az alelnökök kivételével) nevezte ki a különböző szervezeti egységek vezetőit (igazgatók), s határozta meg a fizetésüket. Ezek aztán – a közvetlen munkáltató jogkör birtokában – olyan főosztályvezetőkkel vehették körül magukat, akikkel akarták, abba az elnök nem szólt bele, s hasonló volt a helyzet a főosztályvezetők beosztott-kiválasztásai esetében is. Mindenki úgy és azokkal dolgozott, akikkel akart, de mindenki viselte is a felelősséget. No, ez most megváltozott, ugyanis Terpesz Sam valamennyi munkáltatói jogkört a maga kezébe vont össze, így mostantól kezdve igazgatótól főosztályvezetőn és irodistán át, egészen a takarítónőig mindenkit ő, személyesen nevezhet csak ki, avagy tehet lapátra (utóbbiak listáját – állítólag már hónapok óta! tartó kemény munkával – személyesen Rogán Tónika állította össze, így Gyurci nem lesz kénytelen még átmenetileg sem elviselni az MNB sötét csőszkunyhóiban bújkáló, ürgebőrbe varrt ellen-fülkeforradalmárait!). (meme by “Varánusz)

matolcsy bevonul.jpg

Ámde Gyurci sem figyelhet és érhet rá mindenre. Hiszen mi van akkor, ha valamelyik Fidesz-rokont sürgősen ki köll nevezni (annak számára pedig “üresedést” generálni) ippeg pont akkor, amikor a Monetáris Mannitou azon könyv olvasásával van elfoglalva, melyről szemlét köll írnia a Heti Nyálasban (havi ötven rongy a fizettség érte, nem lehet azt elhanyagolni!)? Nos ennek érdekében kreáltak egy “főigazgatói” pozíciót, melybe azt a Wiedermann Helgát nevezték ki, aki eleddig az NGM politikai tanácsadója, illetve kabinetvezetője volt. Az Új Rend szerint ő az, aki bárkit és bármikor kinevezhet és akár ki is rúghat, döntéseibe – Gyurcin kívül – senkinek semmi beleszólása! Sőt, Helga asszony az, aki a “Felhatalmazás“-ra is felhatalmazást kapott. Az ő egyetértése nélkül az MNB alelnökei például sehol nem képviselhetik a Jegybankot, még az Európai Központi Bank ülésein sem! Ez a megkötés a szintén ma kinevezett harmadik alelnök, az ugyancsak a Matolcsy-minisztériumból érkező Balog Ádám (okl.-es könyvelő és okj.-s bármixer!) esetében ugyan indokolt, hiszen a mindössze 35 éves pasmagnak (hét év adótanácsadói és szűk három esztendei, minisztériumi főosztályvezetői tapasztalata alapján) annyi banki jártassága sincs, mint az 55 esztendős Gyurcinak (monetáris kérdésekben azonban tökéletesen azonos! a felkészültségük!), no de Karvalits Ferenc és Király Júlia esetében ez már nem csak magyarázhatatlan, de megalázó is (gondolom ez volt a cél!). Különös tekintettel arra, hogy ez a Wiedermann Helga egy akkora szakmai nulla, hogy a Google-on keresgélve, a kinevezéséről szóló híren kívül még egy nyamvadt szakmai önéletrajzot sem lehet róla találni. De még ha lenne is, ugyan micsoda dolog az, hogy egy Királyhoz és Karvalitshoz hasonló szakmai potentát egy ócska kis személyzetisnél gazsuláljon aláírás/pecsétért annak érdekében, hogy a munkáját végezhesse?! … Gyalázat!

De az Orbán ihlette elkurcsyánus idiotizmus pöffeszkedése itten még nem állt ám meg! Mert Gyurci nem csak azt az intézkedést vezette be, hogy mától az MNB-n belül rajta (meg gondolom Helga asszonyon) kívül senki semmit nem írhat alá, még a budipapír soros beszerzésének számláját sem! Ez még hagyján, hiszen csak áttételesen okoz kárt – akárcsak az elkerülhetelenül bekövetkező, tömeges kirúgdosások! – , ráadásul még forintosítani sem lehet őket. No de az, hogy a narcisztikus cezarománia már odáig fajulhat, hogy egy ilyen párt-, illetve Vezér-kinevezett Pondrócska még azt is előírhatja, hogy márpediglen mostantól fogva egyetlen olyan bankjegy sem kerülhet ki az MNB tartalékkészletéből, melyen nem az ő aláírása szerepel! … (meme by: “Amerikai Népszava)

Matolcsy Nemzeti Bank

… No ez osztán már mindennek a teteje! Nem csak azért, mert a több tízmilliárdnyi címletérték újranyomása legalább 100 millába kerül (szükségtelenül!), de még veszélyezteti is a zavartalan ellátást (szükségtelenül!)!

De jó, még ez sem akkor baj. Ám az már igen, hogy mi lesz így később?! Mi lesz akkor, ha mondjuk egy hónap múlva, valamelyik “okos” Orbán-, vagy Matolcsy- (avagy bármely “kapcsolt részük” által elkövetett) nyilatkozat okán pánik tör ki a tőzsdéken, s ezt néhány karvalytőkés börzecápa a forint (vagy az államkötvények) elleni spekulációra használja ki? Eleddig az ilyesmikre az MNB valóban szakmai apparátusa mintaszerű gyorsasággal tudott reagálni. No de az a hamarosan pincétől a padlásig fidesznyikekből álló Banda, akiket Gyurci (az Orbán súgta Rogán-lista alapján) be fog telepíteni a Szabadság térre, vajh’ mit fognak csinálni?! Lesz ott még egyetlen ember is, aki meg tudja (sőt, meri!) mondani, hogy mi lenne a teendő?! És ez a teszefoszaság mibe, mennyibe fog nekünk kerülni?! És ki lesz majd a felelős – az “Emútnyócéven”, az “Euroválságon”, a “Kormánnyal ellenséges, sértett kapitalistákon”, meg persze Gyurcsányon, Bajnain és Simoron kívül?

Egy kis kitérő, szemléletes példával:

Az alap- és középfokú oktatás már január 1. óta a saját bőrén tapasztalhatja, hogyan (nem)működik az orbáni, szuperközpontosított, egy(víz)fejes irányítási rendszer a “Klebersberg Intézménykezelő Központ” (Klik) és a közbeiktatott tankerületi gauleiterek “személyében”. Városunk egyik (informatikát kiemelten oktató) gimmnáziumának tanára mesélte nekem a minap az elrettentő és valószínűleg általános példát:

Amióta ‘Klikesedtünk’, szinte naponta jelentkeznek az egyre súlyosabb működési hibák. Az még hagyján, hogy a februárban esedékes fizetésünk csak az alapbéreket tartalmazta – annak ellenére, hogy decemberben nekünk kellett beszaladgálnunk a tankerületi felügyelő hivatalába az összes munkaügyi papírunkkal, s így a bérszámfejtést talán helyesen is elvégezhették volna! – , de ez semmi ahhoz képest, hogy ma már nem csak órákat beosztani, de tanítani sem tudunk! Történt ugyanis, hogy az igazgatónk februártól nyugdíjba vonult … persze ‘önként’. A Klik megbízta az egyik helyettest az ügyek vitelére mindaddig, míg el nem döntik Valakik Odafönt, hogy ki az a fidesznyik, aki ‘méltó’ a pozíció betöltésére. Ámde így csak egy helyettes maradt, aki mellé muszáj egy másikat is tenni, persze szintén ‘megbízott’-ként. Csakhogy a helyzet az, hogy az új igazgatónak is, meg az újonnan megbízandó helyettesnek is voltak órái, melyeket most szét kellene osztani. Ehhez meg az kellene, hogy a megbízott igazgató megbízási szerződést kössön az órákat átvevő tanárokkal, meg azzal a szerencsétlennel is, aki a helyettesi funkciót megbízás alapján átveszi. Ámde ez nem lehetséges, lévén az iskola vezetőjétől minden ilyen jogkört elvont a Klik! Így aztán február óta szervezetileg teljesen szabálytalanul működünk! De igaz ez a szakmai részre is. … A számítógépek hard- és szoftveres karbantartására szakemberre, úgynevezett rendszergazdára lenne szükségünk. Ezt eddig egy vállalkozó srác látta el, kitűnő munkát végezve. Szerződése azonban január elsejével megszűnt, a Klik pedig eddig még nem ‘ért rá’ egy másikat kötni vele, vagy akárki mással. Így most az a helyzet, hogy egyre-másra mennek tönkre, állnak le ilyen-olyan okoknál fogva a gépek, oktatni velük nem lehet, és szervízeltetni sem, lévén az igazgató nem bízhat meg senkit még a tűzoltó-munkával sem, a Klik (meg a tankerületi izé) pedig erre sem ‘ér rá’! … Küldjünk nekik kérvényt, amit aztán elbírálnak! … majd! … hónapok múlva! … Mi meg oktassunk excellt, office-t és egyebeket abakuszon, avagy táblán, krétával? … De még abakuszunk meg krétánk sem lehet, amíg a Klik alá nem írja a papírt a beszerzés engedélyezéséről! … Elmennek ezek a jó …!

Ha a közoktatás, ahol egy-két hét/hónap csúszás nem számít(?), sem képes egy ilyesféle “Centrális Erőtér“-ben üzemszerűen működni, akkor vajon mi lesz egy olyan intézménnyel, ahol gyakran egy-két órányi késlekedés is végzetes következményekkel járhat? Ahol nem egyszer fordul elő az, hogy nem lehet az utolsó centijeit felperzselő gyújtózsinór mellett ücsörögve arra várni, hogy a “Központ, jelentkezz!” hívásra végre-valahára befusson az Egyetlen Illetékes válasza!

Bacsó Péter híres filmszatírájában, “A Tanu“-ban, amikor felelősségre vonják a gátőr leégett háza miatt a késedelmesen kivonuló tűzoltót, a volt kisnyilas emígyen védekezik: “Tudja, Virág elvtárs az úgy van, hogy előbb meg kell győződnünk arról, hogy valóban tűz van-e. Mert lehet, hogy csak provokáció történt!

Hát, fogunk mi még ehhöz hasonló magyarázatokat hallani az MNB háza tájáról!

… és ezt …

szendamondja!


8 hozzászólás on “Központ jelentkezz!”

 1. pannon szerint:

  és ezeket akarja ez az ellenzék leváltani? szétröhögöm az agyam.
  MNB plusz 10 vagon eu-s pénz, majd pont ők fognak 2014-ben egy olyan választást tartani, ahol őket a k. anyjukba lehet küldeni? és az ellenzék már írja az új alaptörvényt, programot készít és készül a kormányzásra. ez az év vicce!
  jó cikk volt.

 2. Avi szerint:

  Az ellenzéknek esze ágában sincs leváltani ezeket. Amennyiben lenne akkor nem járnák a kacsatáncot hanem keményen szövetkeznének a náci rezsim ellen.

 3. emigrant szerint:

  Avi: Az ún. ellenzéknek fogalma sincs róla, hogy mit is kellene csinálni. Még arról sincs, hogy mit lehetne. Nem a szándék hiányzik, hanem a helyzet felismerésének a képessége.Nekem mostanában az atlantiszi jelenet jut eszembe az Erik a viking című klasszikusból. Egyik előképe olvasható Karinthy Mennyei riportjában is. (Ha tehetetlennek érezzük magunkat, legalább fitogtassuk a műveltségünket! A szellemi fölény megnyugtatja a megviselt idegrendszert.)

  • Klári szerint:

   emigrant:
   Abban a filmben legalább az idióta király együtt süllyed el az idióta népével…

   • emigrant szerint:

    Nem süllyedünk! Mindjárt meg is nézem még egyszer. Hát igen, a mi derék ellenzékünknek van csónakja. Valahogy mindig megélnek a semmiből. A német gyárban legalábbis nem találkoztam egyikükkel sem.

 4. Wiedermann Helga szerint:

  Sajnos azért csapnivaló a cikk, mert a fele se igaz. Először alaposan utána kellett volna nézni a TÉNYEKNEK, mert enélkül az egész hiteltelenné vált! Üdvözlettel: Wiedermann Helga

  • szendam szerint:

   Kedves Helga(?)!
   Köszönöm kommentjét, bár a bő két hónappal ezelőtt közzé tett posztomtra reagált (ugye monetáris és egyéb ügyekben azért ennél gyorsabb az a Matolcsy Nemzeti Bank, melynek Ön a Főszemélyzetise?!).
   Ön úgy gondolja/írja, hogy “csapnivaló a cikk” (ez egy magánblog posztja!), mert a “fele sem igaz” és utána köllött volna néznem a “TÉNYEKNEK”.
   Igaza van!
   Az Ön Főszemélyzetis kinevezése egy TÉNY, miként az is, hogy az Önhöz (meg a Főnökéhez, meg “Alelnök-Ádámká“-hoz) csomolungmány jegybankár-tapasztalatokkal és képzettségekkel rendelkező Karvalits Ferenc és Király Júlia (egyikük sem alenöke már az MNB-nek!) arra kényszerült, hogy Öntől kérjen(!) még ahhoz is engedélyt, hogy a saját feladtait ellássa. EZEK TÉNYEK!
   Aminek próbáltam utána nézni, hogy Ön ugyan mirefel kapott ilyen jogosítványokat a “Szélestekintetű Új Jegybankelnök“-től, aki gazdasági miniszerként arról volt híres, hogy egyetlen “saját” költségvetési számait sem volt képes 1-2 hónapnál hosszabb távra kikalkulálni?! Nos, az Ön – erre méltó, ezen pozíció elnyeréséhez elegendő – szakmai életrajzát még a mindent tudó Google-on sem tudtam megtalálni!
   Valószínűleg a kersőprogramom volt a hibás!
   Ennek (és az én csapnivalóságom) bizonyítása okán, kérem linkelje mán’ ide a szakmai önéletrajzát!
   Én és Olvasóim meredt figyelemmel várjuk önbizonyítását!
   Üdvözlettel:
   szendam!

 5. […] mindenki nekiállt Művelni! W. Helga nacsasszony, a Jegybank mindenható személyzetise (ld.: itt!) megírja Művét, miszerint M. György egy Frei-könyvből világosodott fel arról, hogy mit is […]


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s