Felcsút: a “Magyar modell”

Hónapokkal ezelőtt az egyik posztomban azt találtam leírni, hogy Főkormányzó Urunk politikai pártnak álcázott gazdasági vállalkozása tulajdonképpen olyan, mint egy fullextrás hipermarket. Aki ide betér – mert kifizette a hűségpénzt, s ezért be is engedik – “átólcettig” mindent megtalálhat, ami kielégíti aktuális igényeit: bigott kereszténységet és “ősmagyar” sámánizmust, szigorúan rendpárti törvényeket és akár konkrét személyekkel is kivételező “lex“-eket, a szélsőbalos és mindenre rátelepedőtől, a neoliberális és minden közszolgálatból kivonuló államig. Az aranykártyás “Elit Klub” tagjai pedig legelsősorban közpénzt. Közpénzt és közpénzt, meg közpénzt … de számolatlanul. Üzletre és hobbyra … mindegy!

Magyarország az orbanizmus – tehát a “maffia” elvei alapján szervezett államvezetés – eddigi harminc havi uralokodása okán egyszerűen romokban hever úgy közjogilag, mint gazdasági és morális szempontból is. Lehet ugyan vitatkozni azon, hogy miként fajultak idáig a dolgok (a mai ellenzéki csoportosulások némelyike sajna még mindíg ezzel tölti az ideje java részét!), de magán a tényen nem.

Közjogilag ma ott tartunk, hogy van egy olyan “Alaptörvény“-ünk, amely az aktuálpolitikai ellenség kijelölésén, egy tömeggyilkos rendszer mentegetésén, illetve sokszorosan meghaladott elméletek hangoztatásán kívül semmi mást nem tartalmaz, mint hogy a “köztársaság” netto definíciójától megfosztott Magyarország polgára minő szolgálatokkal tartozik az önmaga által eltartott Államnak, míg az, a polgár legalapvetőbb jogainak betartatására csupán “törekedni” köteles.

Gazdasági szempontból ma ott tartunk, hogy a szabadságharcos unorthodoxiának, a túladóztatásnak, az ötletszerű és önkényes törvénykezés okozta teljes jogbizonytalanságnak köszönhetően ezer számra szűnnek meg vállalkozások, munkahelyek, súlyos euro-százmilliók vándorolnak ki az országból, illetve maradnak azon kívül. A mégis maradó cégek pedig már annyit sem hajlandóak beruházni (14%!), amely az amortizációt fedezné, tehát a romlás és a visszafejlődés a még működőknél is beindult. Ennek következtében pedig egész országrészek, s velük együtt milliók sűlyednek a legteljesebb nyomorba.

Morális szempontból ma ott tartunk, hogy az az Állam (értsd: OV & Tsai.), melyet az OV & Tsai. által konstruált alaptörvény szerint minden polgára köteles ellenszolgáltatások elvárása nélkül is kiszolgálni, már a saját törvényeit sem hajlandó betartani, mert azok némelyike az OV & Tsai. számára az adott évben/hónapban/héten/napon/órában éppen nem felelnek meg. Ezzel párhuzamosan azonban skrupulózus szigorúsággal számoltatnak el mindenkit kisebb-nagyobb ballépéseiről pláne, ha azokkal az “Elit Klub” érdekeit, avagy tekintélyét sértették meg.

Lefoglalta a kézi kaszáját a Bicskei Rendőrkapitányság annak a 76 éves Alcsútdoboz Göbölpusztai juhásznak, aki október 17-én 15 kiló zöld lucernát kaszált le, mint utóbb kiderült, azon a területen, amit Mészáros Lőrinc cége, a Búzakalász 66 Felcsút Kft. bérelt az államtól. Néhány órával később bejelentés alapján két járőrkocsi ment ki idősebb Váradi András juhászért – ő az édesapja annak a juhásznak, Váradi Andrásnak, aki korábban pályázott alcsúti területért, de a a pályázatot visszavonták. Az idős embert a Bicskei Rendőrkapitányságra vitték. Meghallgatásán elismerte, hogy lekaszálta a 15 kiló lucernát, de hozzátette, hogy azt nem vitte el. Elmondta, hogy egyedül él, otthon nyulai, kacsái és birkái vannak, etetni akarta az állatokat a lucernával. Tegnap lopás kísérlete miatt született határozat idősebb Váradi András ellen. A Bicskei Rendőrkapitányság által folytatott eljárás végén lefoglalták a kaszáját. A határozatban már nem 15 kiló, hanem négy mázsányi lucerna szerepel, 25 ezer forintos értékben. (Jelenleg húszezer forint a határ a bűncselekmény és a szabálysértés között). (forrás: nol.hu)

Az elmúlt hónapokban híradások tucatjai (elsősorban az atlatszo.hu cikksorozata) számoltak be arról, hogy az Állam-maffia illetékes minisztériuma, illetve annak csatolt “szervei” a hatalmilag preferáltak érdekében miként szegik meg sorozatosan azt a földbérleti törvényt, melyet a kisparaszti romantika (Ángyán-féle elméletek) jegyében született választási igéretek okán maga az Ezerharmad szavazott meg. A jogszabály előírásai ellenére a helyben lakók nemegyszer teljesen ki lettek semmizve az ottani, állami tulajdonú földek bérelhetőségéből (pl: Fejér megye, Kajászó és “vidéke”), vagy csak a töredékét kapták meg a lehetőségeknek (pl: a borsodi Mezőség), illetve különböző álpályázók segítségével több ezer hektáros latifundumok alakultak ki.

Utóbbi legjellemzőbb példája a miniszterelnöki Szülőföld, azaz Fel- és Alcsút, valamint annak környéke, ahol a Flier-, a Tiborcz– és a Mészáros-család neveinek és pályázatainak örvei alatt hatalmas birtokhoz jutott az Orbán-familia. Mindezt kiegészíti még az az Altcsútdoboz Hatvan pusztai majorság is, melyet az Alcsúti Arborétumot egykoron létre hozó József főherceg tulajdonában állt, s amely jelenleg a miniszterelnöki apuka cégének nevére van bejegyezve. Maga az arborétum pedig már szintén az Örökös MiniElnök kezébe került, lévén az általa alapított Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány – miután több százmillió forintért környékbéli földeket vásárolt fel – még azt is elérte, hogy a 40 hektáros területet az illetékes (állami!) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága az alapítvány által tulajdonolt “Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia Sport és Wellness Hotel” kezelésébe adja át. …

Persze meg ne feledkezzünk arról a 200 millió forintnyi állami és EU-támogatásról sem, melye állítólag az Arborétum felújítására szolgált volna “azemútkétév” alatt! … Amint arról a fentebbi kép is híven tanúskodik, ezt a pénzt ippeg pont arra fordíthatták … is volna!

Akárcsak az egyéb, államilag (értsd: orbánilag) kikényszerített “adományokat” is! A linkelt cikk ábráján tökéletesen látszik, hogy míg “A Nemzet Kincse“, tehát a nagymúltú, korábban nagynevű sportolókat (ma pediglen csupán aljanépe “szurkolókat” és “politikusokat”) kinevelni képes FTC az orbánilag a közkassza rovására lehetővé tett “TAO“-ból alig több, mint 20 milliót kapott, addig a Vezér felcsúti alapítványa közel 3 milliárdot! Gondolom ennek ellentételezése volt, hogy a “Fradika” negyedmilliárdnyi(!!!) szabadon felhasználható adományt kapott az ÁLLAMI(!) Szerencsejáték ZRt.-től … azaz mindenkitől, aki nem csak a magyar labdarúgást, de magát a “Fradi”-t is (pláne annak 2006. őszén országosan bemutatkozott “szurkolóit”) úgy szarja le, ahogyan van! … Node a Listageneráló Elnököt (Kubatov nertárs!) valamivel csak ki köllöt fizetni, ha már oly’ sokat dolgozott a regisztratúrákon és ezzel oly’ sok törvényt sértett meg … szakmányban és szándékosan!

Ja, hogy ezt a Kárpát-medence Középpályása inkább a saját pénzéből tette volna? Hát abból fizetett, lévén Ocsmány Vitéz a Közkasszát tényszerűen a sajátjának tekinti!

Amit azonban nem értek, hogy miért köll egy focisuli háromcsillagos szállodájához állami pénzeken felfejlesztett állami tulajdonú, 40 hektáros Arborétum is? Persze, ha megnézem ezt a fotót …

… akkor már rögtön fel is foghatnám az egészet. Hiszen az egykori József főherceg ugye “főherceg” volt (no, igaz hogy csak egy labanc, tehát a mai terminológiában csupán egy földeltulajdonító, magyarokat bankok útján kizsigerelő idegen), de KORONA-KÖZELI FŐ! Így osztán teljes mértékben érthető, hogy a makoveczes épület orbán-méretű tornyára is rászobortak egy koronát! … Orbán Főhercegét!(?) … Hát miért ne, ha telik az átirányított közpénzből?!

Ámde a Felcsút és Környéke magánbirodalom nem csak “szegénysorsú és hátrányos helyzetű focitehetségek” felkarolására, nem csak az elhízott szocio- és pszichopata Középpályás beteljesületlen sportkarrierjének kompenzálására szolgál, hanem a Birtokos Úr  paraszt-romantikájának, középkorra hajazó, de valójában a horthysta neobarokk iránti vonzalmának, továbbá személyes anyagi igényeinek kielégítésére is. Miközben az orbanista állam nem győzi (mert ugye nincs is rá elegendő pénz) a saját fennhatósága alá vonni az alap- és középfokú oktatási intézményeket, a magánalapítványok tulajdonában lévőeket pedig a szokásosan “keratív” (tehát “kivételezős” törvénykezésekkel) beterelni az orbanista/hoffmannista akólba, a felcsúti alapítvány saját szakközépiskolát és szakképzőt alapít.

A reformkori Letenyey Lajos, felcsúti kisbirtokosról elnevezett szakközépiskola és szakképző intézet elsődleges profilja a mezőgazdsági, az idegenforgalmi és a kereskedelmi szakképzés lenne. Tekintettel arra, hogy a Nemzet Eltartottja a focista akadémiáján kívül még szállodát és sokezer hektáros helyi latifundumot is üzemeltetne, de súlyoskezű, kőbányász-pártitkár apukájától csupán a “Force Majeure”-elvét tanulta meg (dolgozni, földet művelni, vállalkozást vezetni, tehát emberekkel/alkalmazottakkal normálisan bánni és általában viselkedni azonban nem), szüksége van helyben tenyésztett rabszolgákra is. A “normál eljárás” szerint a focialapítvány iskolájából kikerült, 16-18 éves mezőgazdasági, kereskedelmi és szállodaipari “szakembereket” elébb munkanélkülivé teszik (“Sajnos az Alapítvány az euro-övezeti válság miatt alkalmazottakat nem vehet fel!“), majd ugyanezen ifjoncokat, havi 47 ezer forintnyi, államilag finanszírozott (de a Fővezér által “alkalmazott”) közmunkásokként dolgoztatják Orbán személyes, az egykor volt Magyar Köztársaságon belüli enklávéjában … ahogyan azt, eleddig már számos önkormányzat is megtette!

No, innentől kezdve már tökéletesen értem, hogy Vityu Kán szerint miért “működőképes a magyar modell“. Hiszen amikor kiszabadul a pár száznégyzetméteres, parlamenti dolgozószobácskájából, majd beül a fekete Transporterbe (Mercedes limuzinból a “sportos” hasa miatt kiszállni kényelmesen már nem tud!), s azzal haza kucséroltatja magát a Cinege utcára, avagy éppen a felcsúti latifundumra, a belülről kifelé láthatatlanná tett, páncélozott üvegek mögül egyszerűen nem is láthatja azt a mai Magyarországot, melyet az ő áldásosnak semmiképpen nem nevezhető, hivatalosan harminc havi tevékenysége deformálta azt. Ámde Otthon, meg a Birtokon minden a legnagyobb rendben vagyon, hiszen épül-szépül a vidék, a pintéri rendőrség pedig a legkisebb disznóságokra is lecsap (lásd a fentebb idézett nol.hu-cikket!), a büntethetőségi kategória fölé überelve a csekélyértékű birokháborítást is! … Mert itt törvényes rendnek és fegyelemnek köll lennie! … kivéve ha … de majd erről külön “lexelünk”!

***

A normális és élhető KÖZTÁRSASÁG megteremtésének jelenleg talán egyetlen lehetősége, az a bizonyos fideszileg “lelibázott” Bajnai Gordon, aki azt állította, hogy a jelenlegi kabinet egyáltalán nem kormányozza az országot, hanem egyéni politikai és pillanatnyi gazdasági érdekek szerint annak szekérrúdját ide-oda rángatja. Nos, ezen állítás tényként való elfogadásához mindössze csekélynyi józan észre, illetve minimális mennyiségű tájékozottságra lenne szükség. Ugyanezen Bajnai Gordon még azt is merészelte állítani, hogy pusztán a Haza és a Haladás érdekében volt hajlandó ismét elvállalni a politikusi szerpet, meg az ezzel idehaza automatikusan járó alpári, az utolsó senkiházi gazemberek iniciálta, a konkurencia kiiktatását szolgáló karaktergyilkos lejáratókampányt is.

Nos, ezt Bajnai és az általa inicializált “Együtt 2014” mozgalom folyamatosan meg is kapja, legutóbb a szenyatorinától (Selmeczi Gabriella) hangzott el az a veretes, napirend előtti felszólalás az “Országgyűlés”-ben, miszerint a “Gyurcsány-Bajnai” konglomerátum máris rákényszeríti az országot az “előrehozott és lejárató kampányra“. Teszik pedig ezt azon népáruló és lejráratódott alakok, mint pl. Bajnai, aki ugye “elvette” a 13. havi fizetést és nyugdíjat a “zemberektő”, ergo: ő egy önlejáratódott alak. Ehhöz kapcsolódott Istvánffy András, a “4K”-párt elnöke is, aki bejelentette, hogy hajlandó pártját egy összefogásba apportálni, de a “közös vállalkozás”-nak még a közelébe sem akarja látni a “volt szocilailsta miniszterelnököt“, és “lejáratódott politkust” azaz Bajnait!

*

Kedves Bandi! Tekintheted ugyan Magadat egy hót-tiszta és patyolat-ellenzékinek, de Mögötted pusztán egy tíz-húsz főnyi “párt”, egy mérhetetlen népszerűségi index, meg egy soha-nem-volt személyes “teljesítmény/hitelesség” áll. A “lejáratódott” és “szoci” Bajnai mögött viszont egy abszolute sikeres válságkezelés, egy jelenleg 20%-os népszerűséggel (megalakulása után alig két héttel!) rendelkező mozgalom, melyre jelenleg így kb. 1,5 milliónyian szavaznának! … minimum!

No, akkor mondjad már meg nekem, hogy mire fel vagy olyan “szerény”? Avagy mi az ördögöt akarsz Te prolongálni a Te különállásoddal? Azt, hogy a “Magyar Modell” az legyen, amit manapság Felcsút és környékén tapasztalunk?!

Bandikám! Vagy vedd be a gyógyszered, vagy dobd el a farncba!

… és ezt …

szendmondja!

Reklámok

5 hozzászólás on “Felcsút: a “Magyar modell””

 1. bonhomme szerint:

  Na ja! A “ha a szar felkerül a polcra, mindjárt lekvárnak képzeli magát” egyik tipikus esete.

 2. bonhomme szerint:

  PuPu is részletezte ezt a 4K!-dolgot, elegánsan körülírta, amit egy mondatban – “köhög a bolha” – el lehetett volna intézni, de azért jót röhögtem rajta: http://www.pupublogja.hu/2012/11/4k.html

 3. kekec szerint:

  A gyűjteménybe. Ez ugyan nem levél “csak” egy ellenőrzőfüzetbe beírt szöveg, de szerintem ide illik:
  Mi lesz az oktatással? Szerintem ilyesmi: Tisztelt Szülő! Gyermekét igazgatói intésben részesítem, és javaslatot teszek a Megyei Kormány hivatalnál,valamint Járási Fidesz Központban, hogy a gyermeket, további tanulmányai gyakorlásától örökre tiltsák el.Indoklás: gyermekük folyó hó 13-án, a szabadtéri leventeoktatás, és a hittan óra közti, 5 perces nagyszünetben, arra vetemedett, hogy a kötelezően kiosztott wass albert könyvet, ping-pong ütőként használta. Valamint tudomásomra jutott, hogy a gyermek, több alkalommal is bántalmazta gyengébb osztálytársait, a szintén kötelezően viselendő feszülettel. Ezáltal olyan mértékű Nemzet ellenes magatartást tanúsított, és oly mértékben mocskolta be ,iskolánk névadójának, nyírő gyulának emlékét,hogy nemzeti együttműködésünk rendszerének, teljes szigorát kell alkalmaznunk. A tormay cecile szülői munkakör javaslatára, az illetékes csendőr kapitányságon is megtettük a kötelező feljelentést, nemzetellenes gyermeknevelés, és istenkáromlás címén.Aláírás: Vitéz Lóbányay Arisztid Viktor Igazgató
  (forrás: AN, indul a pávatánc, vicsi 2012. november 16. péntek 22:54

 4. […] elmúlt őszön azon morfondíroztunk, hogy a miniszterelnök szűkebb hazája, micsoda fejlődésen megy keresztül, köszönhetően a […]


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s