Fidesz: A “Telepelus”-effektus

A kormányzó(?) Ezerharmad az elmúlt tizenegy hónapban több alkalommal is durván belenyúlt a választójogi törvénybe, avagy “értelmezte” azt roppant sajátosan. Legutóbb éppen kedden (okt. 30.) reggel, immáron az általa megállapított/oktrojált szabályok  és törvények (pl.: Tákolmány) minimális betartásának látszatára sem ügyelve, mindezt csupán a “Telepelus”-effektus okán!

Amióta Magyarországon szabad és többpárti választások vannak, a különböző közvéleménykutató cégek megbízható pontossággal voltak képesek megbecsülni a voksolások eredményeit, s a statisztikai hibahatárnál jóval kisebb szórással még az induló pártok mandátumszámait is. Ez alól eleddig csupán egyetlen kivétel volt, a 2002-es országgyűlési választások.

Az elképedt véleménykutatók …

Mai napig előttem van a kép, hogy az akkori urnazárást követő televíziós műsorban e preferencia-felmérő cégek véleménykutatási igazgatói este nyolc óra magasságában milyen magabiztos félmosollyal az arcukon mondták bele a kamerákba azon, tutinak vélt becsléseiket, melyek egytől-egyig a Fidesz 4-8 százalékos győzelmét, s így az első Orbán-kormány újrázását jósolták. Osztán úgy három órával később ugyanezen emberek nem győzték keresni a stúdió padlóján az állukat, mert a beérkezett adatok szerint a százalékokban ugyan nem tévedtek sokat, de a győztes kilétét illetően már annál inkább.

A szakemberek később ezt a kapitális hibát azzal magyarázták, hogy 2001-02-re extrém mértékben elszaporodtak a “rejtőzködő szavazók“, azaz: a “nemválaszolók”, a “bizonytalanok”, illetve azok száma, akik a “vélelmezetten elvárt” válaszokat adták a feltett kérdésekre. Mivel magam is éveken át dolgoztam közvéleménykutató cégnek ezt tökéletesen meg is tudtam érteni, s így teljes mértékben el is fogadni. A kérdőíveken ugyanis – megbízható, tehát nem fidesznyik cégek esetén, csakis és kizárólag a munkatárs ellenőrízhetősége végett – fel köll tüntetni az interjúvolt személy nevét és elérhetőségét. Ámde a hétköznapi polgárok egy releváns kisebbsége – tapasztalva a Fidesz (a maihoz mértékében csupán nyomokban hasonlító) agresszivitását, az ellenzéket és annak szavazóit ellenségnek tekintő retorikáját és mindennapi gyakorlatát – vagy nem volt hajlandó ilyen feltételek mellett válaszolni, vagy ilyen-olyan módon eltitkolta valódi hajlandóságát.

… és a “paffá” vált pártelnök.

Az eladdig teljesen megbízható közvéleménykutatások csődje azonban nem csak a szakembereket, hanem a bennük megbízó Orbánt is megdöbbentette. Az első forduló eredményei ugyan lelombozták kissé, de agytrösztje (akkor még volt neki ilyenje, s még hallgatott is rá!) kiszámolta, hogy a második menetre függőben maradó egyéni körzetek többsége egy nagyon aktív és nyomulós kampánnyal még talán megnyerhető, s így a MiniElnök megőrízheti hatlamát.

Orbán ekkor mutatta meg először, hogy alapvető lustasága ellenére miféle munkabírásra képes, pláne ha a “Húsosfazék“-ról van szó. A becsléseket elhivő, s ezért eladdig nem kifejezetten akcioner kampányt folytató párt – de főleg a miniszterelnök – hirtelen hiperaktívvá vált: időt, energiát és (köz)pénzt nem sajnálva “végigródsózta” a billegő kerületeket, számos helyen sikereket is elért, de a mandátumok többségét adó országos és megyei listák elsőfordulós szoclib előnytét behozni már nem tudta.

A következmények: hatalom- és “fazék”-vesztés, négy esztendőnyi “megsértődés” (Orbán be se járt a parlamentbe – ezt Gyurcsány 2006-ban ki is használta!), folyamatos és pláne végtelenített választási kampány (“A Haza nem lehet ellenzékben!“, “Polgári Körök” megalakítása – a Vezér ezt személyesen pl. Vona/Zazrivecz-cel együtt teszi! – , plusbonus: aláírásgyűjtögetések és hülyenép-szavaztatások), egy durván elcseszett propaganda-hadjárat (2006: “Rosszabbul élünk, mint négyéve!“, illetve a második fordulóra Bod Péter Ákos miniszterelnök-jelöltté nyílvánítása a “Csak a Haza számít!“-alapon – muhahaha!). Osztán pediglen a tapasztalati tények alapján történő Következtetések” levonása, mégosztánabb pedig a megfelelő “Cselekvési Terv” megalkotása.

Orbán “következtet” …

Egy olyan “párt“-nak nevezett “Izében – mint amivé Orbán a Fideszt 1993-tól kezdve a mai napig deformálta – egyetlen tag sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy tartósan távol legyen tartva az “Állami Csöcs“-től. Vonatkozik ez “A Legelső” és a legutolsó (de még funkcióban lévő) “polgártársra” ugyanúgy, mint a szervezetet körülvevő, azt oda-vissza … hogy is mondjam finoman: “működtető“? … “vállalkozói kör“-re (őket nevezzük ma “oligarchák“-nak!) is. Valamennyiük egzisztenciája, cégeiknek üzletvitele és nyeresége egyedül és kizárólag a közpénzekből finanszírozott állami fizetéseken, illetve a “közbe’ szerzéses“, tehát alaposan túlszámlázott állami megrendeléseken alapul. Ez pedig ugye egy olyan dolog, amit nem lehet a “Másik Oldal” pártpénztárnokára bízni – még akkor sem, ha az betartja a “Hallgatólagos Mutyiszerződés” elhíresült “60-40”-szabályát – , pláne nem az össze-vissza szavazgató hülyebunkókra, azaz a Választókra! Utóbbiakról ugyanis tapasztalati alapon tudják (hiszen kétszer is a hatalomba szavazták őket, s némi népszavazgatások árán hajlandóak voltak 300 forint “megtakarításáért” cserébe még el is adni a nekik fenntartandó  és úgy-ahogy működőképes közegészségügyet … is!), hogy képtelenek felismerni úgy az összefüggéseket, mint a saját érdekeiket. Ezért osztán az a legfőbb feladat, hogy megteremtve az alkalmat kiküszöböljék ezen bizonytalanságokat (lásd: “Egyszer kell nyernünk, de akkor nagyon!” – Orbán).

… és cselekszik, …

Választásokat tutira megnyerni és a hatalmat megtartani csak úgy lehet, ha annak szabályait a megszerzett hatalomra támaszkodva, az éppen aktuális pártérdekre deformálják. Ennek első lépése a megszerezhető mandátumok alapos csökkentése volt: 106 egyéni és 93 listás helyre redukálták a lehetőséget az “olcsóbb állam”-ra hivatkozva, mindezt pedig a közvélemény releváns kisebbsége által képviselt “mijafasznak nekünk olyan sok ingyenélő törvényhozó?!“-véleményt meglovagolva. Azt tehát még megértem, hogy a Jónép ezt az ótvaros kampányszöveget (is) benyelte, mint kacsa a nokedlit, no de az már a teljes idiotizmus kategóriájába tartozik, hogy mindezt pont attól az Orbántól, akiről mindenki tudta: életében még öt percet sem dolgozott egy polgári értelemben vett munkahelyen! Érthetetlen ez a hozzáállás ahogyan az is, hogy az “egyszeri választó” szemében miért “sokkal demokratikusabb” az, hogy ha a korábbi, kb. 20 ezer fő/képviselő arányával szemben a jövőben már csak a 40 ezer fő/képviselő relációja érvényesül, de ez legyen az ő gondjuk … mint ahogyan a miénk is.

A második lépés a választások egyfordulóssá tétele, az érvényességi küszöb eltörlése és a kompenzációs szabályok eltorzítása volt. Az előbbivel kiiktatták a két forduló közötti alkukötések/visszaléptetések lehetőségét, a másodikkal a relatív többséggel (de valójában abszolut kisebbséggel – pl. négy indulóra leadott 10 ezer szavazatból az nyer, aki 25.001 voksot kapott!) történő mandátumszerzést biztosították, a harmadikkal pedig azt, hogy e relatív egyéni győztes pártja még több helyet szerezhessen (mivel a győztes is “kompenzálva” vagyon, a rá adott voksok kétszer is, míg a vesztesekre leadottak pedig tkp. egyszer sem számítanak!).

A harmadik – mindezeket megfejelő – lépés pedig az egyéni választókerületek átszabása volt. Az alábbi ábrán jól látható, hogy a körzethatárok úgy girbe-gurbáznak, mint ahogyan részeg gazda terelgeti a berúgott ökrét! (Ha rákattintásra nem sikerül kinagyítani, itt az eredeti link!)

Ámde a rajzolók kezét egyáltalán nem a “Házi Adómentes” mámora vezette, hanem azon fideszes adatbázis, melyet a köznyelv csak “Kubatov-listák“-nak nevez. A vezérlő elv itt (is) a szavazatmaximalizálás, illetve pontosabban az volt, hogy a masszívan balos körzeteket szétaprózva, a “nemzetellenes szavazatokat” a csökötten orbanista kerületek minden demokratizmus kilúgozó közegében feloldhassák. Ja, hogy így kilométer hosszan lóg ki az antidemokratizmus bélsara okán messzire bűzlő lóláb? Kit érdekel, ha “A Szent Cél“-ról (ergo: Orbán hatalmának, illetve bandájának közpénzen való élősködésének prolongálásáról) van szó, meg egyébként is: “…kinek van itt kétharmada, Pubikám?“.

… aztán mégegyszer, …

A megnyugodva hátra dőlés azonban nem tartott sokáig, mert a közvéleménykutatások vészt jósló adatai egyre szaporodtak. Az még hagyján, hogy kb. 1,2-1,4 milliósra apadt az orbanista falka és durván ugyanennyire nőtt a bevallottan elenzékiek csoportja. Ez nem gond az új választási szabályok szerint. Ámde a bizonytalanok, a nem válaszolók, tehát a rejtőzködők tábora 50% fölé növekedett, ami azt jelentette, hogy egy minimum 2,4 milliós és szokás szerint csakis a választások napján színt valló tömeg készülődik csöndesen és suttyomban Orbahnführer hatalmának megdöntésére.

Ez pedig azt jelentette, hogy a hatalommegőrzés érdekében öszevasvellázott jogi Tákolmány továbbra is instabil, s azt csakis egy újabb, minden eddiginél szemetebb törvénnyel, a választói jog gyakorlását kötelező és előzetes regisztrációhoz kötő jogszabállyal lehet aládúcolni. Ezt a törvényt hónapokon keresztül faragták (baltával!) a saját orcájukra, de mivel az az önmaguk által az Országra oktrojált “Húsvéti Alkotmány“-ukat is megsértette, kijelentették: annak hatályba lépése előtt normakontrollt fognak kérni az (önmaguk által kinevezett) Alkotmánybíróságtól.

Ez az ígéret azonban – szokás szerint – csak hazugság volt! Mivel a regisztrációs törvényt a Tákolmánybíróság éppen pont a “Szánalmány” (© emigrant) alapján elmeszelhette volna, hát október 29.-én, hétfőn azt “lábszagúnak” (értsd: “sarkalatos“-nak) minősítették, s mivel ezek tavaly december 31. óta a Tákolmány részét képezik, a Mameluk Testület (leánykori nevén: Alkotmánybíróság) azokat még  csak nem is vizsgálhatja! … Tuskó Hopkins szerint úgy lehet kikerülni a névsorolvasás eseténi lebukást, ha az ember maga olvassa a névsort! … Ugye?!
 
… aztán dugig rakta a pelusát!
 
A Kárpátok Gigásza, a Felkapaszkodott Alcsúti mindezek után joggal dőlt megelégedetten hátra: a törvényt a megbízott ügyvédi irodák gondosan kidolgozták (alig pár százmilla!), azt a Szánalmányba betákolták, azt az egybites kiborg-kreatúrák garantáltan meg is szavazzák! “Hát mi gond lehetne itt még?” – tette fel magának a kérdést a Nemzet Szociopatája, amikor olyan esemény történt, melytől rögvest telefosta az antidepresszánsok szedése miatt hordott pelusát.
 
Múlthét kedden (okt. 23.) ugyanis azt kellett tapasztalnia, hogy bár a 400 ezresre államilag felhazudott tömeg roppantmód csápolt az alig húszperces beszéde hallatán, de a tőle alig pár száz méterre (meg egy teljes évszázadra!!!) lévő, államilag húszezresre lehazudott létszámú, ellene tüntetők élén megjelent a Legújabb Rém! Még aznap éjszaka – mivel kicsit többet ivott a Xanaxra – azt álmodta az elhízott és morcos Középpályás, hogy “Kapus ante portas!“, s az már nyújtja is kezeit az ő gégefedőjének megszorítására!
 
Bajnai GordonMiután másnap reggel csatakosan átízzadva felült 240×240-es  – ez méterben értendő! – szerény (minimális méretű, szentkoronát formázó baldahinnal tetőzött) ágyacskájában, s megérezte a hónaljából és a pelusából kiszivárgó lé szagát, nyomban hivatta is udvari hoppmestereit, s rögvest megbízta őket azzal, hogy baltázzanak már össze olyan, a választási törvényt érintő újabb módosítást, miszerint ez a Legújabb Rém nem indulhat a 2014-es választásokon, s azt mihamarabb terjesztessék is be a parlament elé. A meló be is indult, ámde a közismert dilettantizmus okán kissé elhúzódott, s így a módosító javaslat némileg lekéste az illető törvény betákolmányozását és annak részletes vitájának lezárását.

Ennek ellenére a magyar parlament egyik erkölcsi szempontból leghómelesszebb tagja, az Ezerharmad által a Nyírségből Zuglóba importált képviselő-polgármester, Papcsák (exelszámoltató) Feri másnap (okt. 30.) reggel hajlandó volt beszambázni az Országgyűlésbe, s a hóna alatt hozott 65 oldalas, mindösszesen 227 módosító javaslatot letenni az asztalra. Szerinte ennek 80-85%-a csupán “technikai korrekció”, ámde a maradék 15-20% viszont többek között olyanokat ír elő, hogy némi újabb körzet-átszabás után országgyűlési képviselő-választásokon egyesületek nem vehetnek részt indító/jelölő szervezetekként. … Jé! A Bajnai által gründolt “Együtt 2014” véletlenül nem egyesület?! … Amikor ezt a nyílvánvaló párhuzamot néhány sajtómunkatárs megemlítette az “Együtt” egyik alapítójának, Szabadai arra úgy reagált: semmi gond, legfeljebb párttá alakulnak.

Hát, sok okosságot olvastam/hallottam már a Bajnai-féle társaságtól, de ilyen mérvű naivitást még soha! Mert ugyan mondja már meg nekem valaki, hogy mi az ördög tudja majd megakadályozni az elborult agyú Főkormányzót abban, hogy ha úgy egy esztendő múlva ismét teleszraja a pelusát, egyéni képviselői indítvány formájában az ügyeletes papcsákkal beadasson a parlamentnek egy olyan javaslatot, miszerint “országgyűlési képviselőválasztásokon csakis olyan párt indulhat, mely a már megelőző ciklusban is megmérettette magát“?

Papcsákok, lázárok, rogánok ésatöbbik mindíg lesznek sőt, szaporodnak! A gátlások meg egyre fogynak! Nem ártana talán mihamarabb ordítani kezdeni! … Kint az utcán!!!

… és ezt …

szendamondja!

Reklámok

7 hozzászólás on “Fidesz: A “Telepelus”-effektus”

 1. farcsika67 szerint:

  igen fasza az írásod, és szerintem hogy világos legyen, a következő űbergeciség mint végállomás az lesz, hogy a tákolmány előkelő helyén már név szerint fog szerepelni, hogy a B betűs jelöltek azaz Bajnaiék nem indulhatnak. mennél nagyobb a telefosott pelenka, annál idétlenebb ötletekkel próbálják a választást egyoldalúvá tenni. SZenda, én nem csodálkoznék, ha választás sem lenne, vagy ha a szavazócédulán már csak 2 párt indulhatna. bocs 3, mert az lmp lószart sem fenyeget, tehát ők rendben vannak. ugye a jobbik az haver, vele a grázi beteg nem mer geciskedni, eddig sem tette, mért pont a választásra változna a hozzáállása. az mszp-t meg majd kikiáltja a kommenisták örököseinek, így őket is kilövi. ki is marad? 3 párt fidesz, nácik, lmp.. szabad indulni a választásokon, szerinted? szerintem nagyon nem. hagyni kell a francba. üdv

 2. emigrant szerint:

  Kedves Köztársaim!
  Ez bizony így van, sőt még ígyebbül. A fideSS nem olvas meséket, pedig az egyikben leírják azt a bzonyos történetet a dzsinnről (nem a Gordonról, hanem a másikról). Minél tovább tartják nevezett mandrót a palackban, annál dühösebbé válik, és annál nagyobb pusztítást végez, amikor kiszabadítják. Először is kiszabadítóját fogja elpusztítani, de utána fideSSék is sorra kerülnek. A forradalom nem úriemberek zöld asztal melletti megegyezése. Hirtelen felszínre tör minden elfojtott indulat, köztük természetesen a legalantasabbak és legveszélyesebbek. A tükörbe nézés pedig utána is elmarad, ebben a magyarok verhetetlenek. Ezek a jövő optimista kilátásai, orbánt ez természetesen nem érdekli, hiszen a diktátoroknak nincs jövőképük, ők a jelen figurái. (Majdnem azt írtam, hogy hősei. Pfuj!)
  A közeljövőben az Együtt2014 választási szereplése pedig a következőképpen fog lebonyolódni. (Cizelláltam Szendam köztársunk jóslatát.) Az ezerharmad megszavazza a törvényt, hogy a választáson csak pártok indulhatnak. Az Együtt2014 másnap párttá alakul. A bíróság még egy kicsit elhúzza a bejegyzésüket, mert az egyik lap szamárfüles volt, és az aláírások egyikét nem elég kék tintával írták. De végül bejegyzik, mondjuk május 12.-i dátummal. Újabb alkotmánymódosítás történik, mely szerint a választáson csak olyan párt indulhat,, amelyiket május 11.-e előtt már bejegyeztek. Indoklás: csak. Ha egyszerű törvényt hoznak erről, és az ügy a Szánalmánybírósághoz kerül, akkor a lila testület a választások másnapján mondja ki, hogy az Együtt2014 párt mégis indulhatott volna, de már késő, tehát a törvényt és a választások eredményét nem semmisíti meg, hiszen a fideSS győzött, ők meg nem ellenségei saját maguknak (épp elég nekik a nép.)
  Szabadai meg még nem jött rá, hogy ő is csak egy pályaudvari csomagmegőrző lakója, a fideSS pedig az ajtó túloldaláról diktálja a szabályokat. Az, hogy orbán ennek ellenére folyamatosan be van szarva, pusztán csak paranoia. Diktátoroknál kötelező. Így érzik jól magukat. Simicska köszöni szépen, jól van.
  Üdvözlettel: a mindig optimista emigrant

  • farcsika67 szerint:

   És még mondja vki hogy nincs demokrácia! 2018 ban állítólag indulhatnak, ez benne lesz a tákolmányban. személyesen Egyeske fog róla gondoskodni. az hogy 2018-ban már nem lesz választás, mert a nép a NER nevében egységesebb lesz mint ausztrália őslakosai, az már más kérdés. addigra minden jólét a fidesznek köszönhetően megvalósul, mindenkinek lesz saját csal. háza hitel nélkül, munkája dögivel, csak bírja erővel, és az országot 20 szorosan felminősítik, Európa pedig Magyarország védőszárnyai alatt fog repülni. akkor mindenki minket fog utánozni, minek többé választás? tényleg, minek?

 3. h.kovacs szerint:

  írjuk már bele abba a kib*szott tákolmányba, hogy “egy az ország és orbán az ő profétája”
  egy csomó szenvedéstől megszabadulnánk
  ez az ország nem fog kimenni az utcára, sokféle emberrel beszélgetek, teljesen tájékozatlanok
  a zömmel budapesten élő párszázezer gondolkodó egyed meg nem számít és főleg nem agresszív, akkor lesz fordulat, ha a jobbik rájön, ki az ország igazi ellensége

  • farcsika67 szerint:

   ki az ellensége? hát ők maguk. is. a többi tényleg vagy tájékozatlan, vagy beszari gyáva fos. válassz!

  • Wolffie szerint:

   Én nem csodálkozom, hogy teljesen tájékozatlanok a népek. Hiszen a nagy többség a megszokott M1-M2-Duna-HírTv quartettből szedi a napi infóbetevőjét. Még azok jó része is, akiknél elméletileg és gyakorlatilag is rendelkezésre állnak olyan csatornák (hazai és külföldi) amelyek hozzásegítenék egy objektívebb tájékozódáshoz. De ha az objektív tájékozódásra nincs igény, akkor marad az, ami van. A nagy büdös nihil…. Ennek a népnek pont ez kell….. Állítom ez a nép mazochista!


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s