Csak a “szokásost” …

Mostanság furcsa játékot űz a Sors az Orbánpárttal. Alig állnak elő legújabb “okosságukkal“, máris jön a Valóság és torz pofával belevigyorog az ügyesnek vélt Hazugság bandzsító orcájába.

A mindenre kész és képes Lézerbaltás János, Hódmezőlázárhely ex-polgármestere, jelenleg a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a hétvégén (mikor máskor?!) benyújtott a Kúrmánygyárnak (leánykori nevén: Magyar Országgyűlés) egy olyan törvénymódosítást, mely különszabályt állapítana meg a legalább 50 százalékban állami tulajdonú cégek vezető tisztségviselőinek kinevezésére, illletve az ilyen vállalatok bejegyzésére nézvést. (Akit érdekel ez a legújabb, maffia-típusú jogi fércmű, az idekattitva teljes terjedelmében elolvashatja!)

A jelenleg még hatályos és általános szabály azt írja elő, hogy az adóhatóságnak joga és kötelessége megtagadnia az adószám kiadását minden olyan új vállalkozástól, melynek cégjegyzésre jogosult tagjai között olyan személy is van, aki a megelőző öt esztendőn belül  jelentős köztartozások hátrahagyásával bedöntött társaságot vezetett. A lázári módosító javaslat szerint ez az előírás a jövőben nem vonatkozna a legalább 50 százalékban állami tulajdonú vállalkozásokra, mivel ez a szabály szerinte a “csalárd szándékú cégalapítások megakadályozására hivatott“, ilyesmi pedig “Az állam esetében az állami tulajdonú gazdasági társaságok esetében … fel sem merülhet, ezért indokolt a mentesítés.”

Ha lefordítjuk közmagyarra eme módosító javaslat indoklását, akkor a következőt lehet megállapítani: ha én – ügyetlenségből avagy gazemberségből, a Társadalmat is megkárosítva – bedöntöttem egy céget, akkor öt esztendőn keresztül nincs jogom ismét kockára tenni a magam és/vagy tulajdonostársaim pénzét, vagyonát kivéve akkor, ha ez a tőke az Államtól, pontosabban az Adófizetőktől származik!

Különös ez a logika! Nemdebár? Különös ez ráadásul egy olyan párttól, amely saját bevallása szerint (különböző “konzultációk” útján) “együtt kormányoz a Zemberekkel” és a “Zemberekért“. Különös ez azért is, mert bár a “jobboldali konzervativizmusból” (szerintük) egyenesen levezethető az, hogy “az Állam a legjobb tulajdonos“, ám ennek ellenére csakis a magántőkét részesítenék maximális védelemben a gügyéktől, csalóktól és szélhámosoktól, míg az Államét, tehát a Zemberekét már nem!

Semmi kifogásom az ellen (sőt, kifejezetten támogatom), ha az Állam részben, vagy egészben olyan vállalkozásokba száll be aktív tőkebefektetőként, melyekből közvetlenül nem, illetve csak nagyon hosszú időtartamon belül származhat megtérülés, netalán profit. Ilyenek a közegészségügy, a közoktatás, a tömegközlekedés, illetve az olyan infrastruktúrális beruházások, mint például az autópályaépítés, avagy a vasút és annak vonalainak korszerszerűsítése. Ezeket a beruházásokat magántőke nem vállalhatja, mivel az esetek elsöprő többségében nem jelentkezik direkt-haszon, hanem csupán áttételesen, a gazdasági élet egy másik területén. Ámde ez az indirekt profitabilitás is csak abban az esetben képzelhető el, ha ezen vállalkozásokat az Állam hajlandó megfelelő módon finanszírozni, s azok vezetését hozzáértő, megbízható (és rendesen megfizetett!) emberekre bízza úgy, hogy ezen főnökök teljes döntési szabadsággal, de teljes felelősséggel is bírnak. A világ normálisabb és éppen ezért szerencsésebb és gazdagabb országaiban ez – többé-kevésbé – így működik.

Az, amit mi itt, Magyarországon az elmúlt bő 22 esztendőben tapasztalhattunk, teljesen más. Idehaza hosszas és kitartó keresés után sem találhatunk olyan állami (avagy önkormányzati) beruházást, amelyet ne szőtt volna át a már mindenre jellemző korrupció, a túlszámlázások és/vagy a “pótmunkázások” általi közpénzek magán- és pártzsebekbe való tömködése (pl.: autópályák, kommunális beruházások, a pesti Négyes Metró, avagy debreceni Kettes Villamos!). Ugyancsak hosszas és alapos keresés után sem találhatunk jószerint egyetlen olyan, állami (többségi) tulajdonú vállalatot sem, melyet ne jellemezne egyszerre a csekonicsos pazarlás, az elképesztő eladósodottság és az alulfinanszírozottság mélynyomoros szolgáltatási színvonala (pl.: MÁV, a bedöntött Malév, a BKV, a Volán … és a közoktatás és a közegészségügy!). Kivéve azokat, ahol az Állam, visszaélve árszabályozó szerepkörével, garantált hasznot generál … önmagának (pl.: MVM, Mavir), bár a korrupt pazarlás persze ezekre is érvényes. További hosszas és kitartó keresés után is alig taláni olyan állami/önkormányzati céget, amelyet ne olyan management vezetne, amelyet pár esztendővel ezelőtt még egy másik, hasonló cég élén láttunk volna, s akik ottani becsületük kitelte után, felriasztott verebekként ne szálltak volna át egy másik (állami) “ágra”. (Kitűnő példa erre Kocsis “Poliészter” István, aki az egymást követő kormányok pártszínezetétől teljesen függetlenül, ugyanolyan jó értett az atomerőművekhez, mint a villamosenergiához, majd pedig a budapesti tömegközlekedéshez!) A Lázár-féle módosítás, ha az realizálódik (s miért ne lenne így, hiszen a Kétharmad mindent megszavaz, amit csak az orruk alá dugnak?!), ez az “Élősködők, Korruptak és Alkalmatlanok Belső Köre” ki fog egészülni a “Netto Adócsalók és Szakmányos Cégbedöntők“-ével is, persze a “közpénzekkel való felelős gazdálkodás” legújabb dicsőségére!

Egy “modernizált” vicc szerint:Ha a Szaharában az orbanista Nemzeti Köz(g)ép Kormánya lenne hatalmon, akkor ott rövid időn belül homokhiány jelentkezne!“. Én ezt a kitűnően fintoros tréfát nem föltétlenül (csak) úgy értelmezem, hogy az Orbánsimicskacsányidemjánok még a sivatag porát is képesek lennének ellopni. Hanem úgy is, hogy a kizárólag a nepotizmus alapján az államigazgatás szinte valamennyi posztjára kinevezett pártbürokraták teljes hozzánemértése okán még az elvileg legegyszerűbb, legkézenfekvőbb dolgok is képesek dugába dőlni. Kitűnő példa erre az az államilag kiírt pályázat, melyet a negyedik hazai, 900 MHz-es mobilszolgáltató piacra lépése érdekében hírdettek meg, s melyben az esztendő elején tett közzé végeredményt a kizárólag fideszes káderkből álló Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH, közismertebb nevén, a “Szannamária-hivatal“)!

Mivel korabeli posztomban az esetet teljes részletességgel leírtam már, így most nem vesződnék a részletekkel. A lényeg az, hogy ezen pályázatból elébb a már egizisztáló három mobilszolgáltatót zárták ki, majd formai okokra hivatkozva két másikat is (a vietnámi “Vietel” és a romániai bejegyzésű “Digi“) csakis azért, hogy a három, állami tulajdonú cég (Magyar Posta, MVM és MFB Invest) által megalakított MPVI Mobil ZRt. nyerhessen. Ez ugyan így is történt, de a tenderből kizárt cégek a bírósághoz fordultak. Az pedig ippeg tegnap meg is állapította, hogy az NMHH nemcsak számos eljáráshibát vétett, de (hatásköri jogosultsága ellenére!!!) elfelejtette időben módosítani azon kormányrendelet mellékletét, mely megtíltja az állami tulajdonú társaságok számára ezen pályázat megnyerését! Az ítélet szerint így most mindent vissza kell állítani az alapállapotba: az MPVI ZRt-től meg köll vonni az engedélyt, a másik három szolgáltatótól (T-Mobile, Telenor, Vodafone) vissza köll venni az ugyancsak januárban elnyert és kifizetett frekvenciák használati jogát! Ebből pediglen az következik, hogy az orbánmatolcsyzmus miatt egyébként is nagy szarban lévő állami költségvetés most szépen visszapengethet netto 31 milliárdot a három cégnek (önmagának meg újabb tizet!), nem beszélve az esetleges egyéb kártérítésekről (a Vodafone ugyanis már kiépítette az elnyert frekvenciasávjára a kellő, de így elvileg nem használható infrastruktúráját!).

Most itt állunk cca. 31 milliárdnyi visszafizetendő pénzzel, az esetleges (szintén milliárdos nagyságrendű) kártérítéssel, meg azzal az ablakon kidobott költséggel, mely a “Viktor GSM“-cég létrehozása került (utóbbiból mindössze annyi ismeretes, hogy 70 milliót fizettek egy “Rewheel” nevű finn cégnek, hogy az kidolgozza a kormányzati mobilcég piacra lépési, illetve középtávú működési srtatégiáját … mert idehaza ilyesmire ugye senki nem képes!). Felelős, illetve azt elvállalni köteles pedig sehol! Se az Állam, se annak irányítói (személyesen Orbán!), se pedig az (informális) utasítások végrehajtói (Szalai Annamária és Bandája!). Csak mi, Adófizetők, akik korlátlan készfizetői kezességgel és felelősséggel tartozunk az idióta döntések idióta meghozói miatt, s  a Lázár-féle módosító javaslat még ezt a kört akarja kibővíteni köztörvényes bűnözőkkel is!

Persze mit is várhatnánk egy olyan kormánytól és törvényhozástól, melynek valamennyi tagja ilyen alakokból áll?! Csak a “szokásost”!

… és ezt …

szendamondja!


Koalíciót most!

Az alábbi írást (ugyanezen címmel) ma tette közzé a nepszava.hu. Mivel teljesen egyetértek, az ezzel kapcsolatos véleményemet pedig már tegnap megírtam, így most: no comment!

“A baltás gyilkos oldalán arccal a ‘legpocsékabb nemzet’ címéért araszolunk Orbán Viktor mögött, miközben reménytelenül süllyedünk a nyomorba. Nem csak a múltunkra, – arra is -, de az Orbáni cinizmusra is szó szerint helyénvaló Teleki testamentuma. Orbánnak mennie kell, mert öncélú manőverei négy millió embert nyomorba döntöttek, mert majd ugyanennyi embernek elvették a nyugdíj-megtakarítását, mert demokrácia helyett centrális erőteret kényszerített ránk, mert a gazdaság tovább romlik, az igazságtalanság tovább burjánzik, nemzetközi elszigetelődésünk tovább mélyül.

A békés kormányváltás, és a társadalmi konszolidáció egyetlen biztosítéka a kormányváltó, demokratikus koalíció megalakulása. Ha elmaradna az összefogás nem csak a megkeseredettek (B-közép, és a faluszéle egyaránt) fenyegetnék a békét, de saját megosztó politikája önmagában is véres következményekhez vezethetne. E fenti mondatok milliók tapasztalata, nincs értelme külön bizonyítani. Ripp Zoltán, Krémer Ferenc, ahogy a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány tanulmánya, Lendvai Ildikó is erről beszélt: “A demokratikus ellenzék összefogása és együttműködése elengedhetetlen feltétele a politikai rendszer visszademokratizálásának”. Ehhez hasonló tömeges tapasztalatból származó igényt nevezték, Veres Péter, Féja Géza, Illyés Gyula, – a népi írók – nemzeti sorskérdésnek. Ha ránk nem, hát figyeljenek az egykori népi írókra azok, akiknek még van valami felelősségérzetük mindazokért, akikkel egy nyelven beszélnek, egy tájon élnek.

A nevezetes 2005-ös köztársasági elnökválasztáskor, csak némán figyeltük, hogy nem képes a két kormányzó párt az MSZP és az SZDSZ megegyezni. Szorongva vártuk a fordulatot hónapról hónapra, hétről hétre, csak hiába. 2012. június 16-án Gyurcsány Ferenc és Hiller István, közösen emlékeztek a Vértanúk terén. De mások is meg voltak hívva. Azóta két hónap telt el a koalíciót halogató magatartásnak a jegyében. Augusztus 30-án tartott Fejtő- évforduló sem hozott közeledést. Ez így nem mehet tovább! Ez játék a tűzzel, amely veszélyezteti sok-sok magyar család életét és javait. E koalíció akadályozói, nem érdemlik meg szavazatunkat. Így, vagy úgy a despotizmust szolgálják. A parlamenti demokratikus, továbbá a parlamenten kívüli, új és régi pártoknak meg kell érteniük, hogy a kutya sem fog rájuk szavazni, ha nem képesek azonnal tárgyalni és koalíciót alkotni. Ehhez, pedig sokunknak kell kinyitnunk a szájunkat, és nyíltan megfogadnunk, hogy 2014-ben kizárólag az Orbánnal szemben koalícióra szavazunk senki másra.

Szögezzük le most, mindannyian, akik békés úton akarunk szabadulni Orbán Viktor katasztrofális kormányzásától, hogy külön-külön induló jelöltre nem fogunk szavazni! Vegyék tudomásul a megélhetési politikusok, hogy nemzeti sorskérdésben egyéni ambíciójuk rovására kell visszafogniuk önös érdekeik érvényesítését. Ha még idejében és kellő eréllyel értésükre adjuk a nyilvánosság fórumain, hogy nem számíthatnak szavazatunkra, ha nem állnak be az Orbán ellenes koalícióba, akkor lesz koalíció, kormányváltás, köztársaság.”

Donáth Ferenc orvos /

 


Shortpost: Hülyelempé!

Gyurcsány Ferenc, a választói jog gyakorlását előzetes regisztrációhoz kötő törvénytervezet elleni éhségsztrájkját befejező szombati naggyűlésén és tüntetésén (melyet az MSZP és a Szolidaritás Mozgalom is támogatott!!!), a következőket mondta:

 “Ha van választási regisztráció, akkor nincs szabad választás. Ha nincs szabad választás, úgy Orbán Viktor demokráciapusztító kormánya Magyarország nyakán marad. Ha Orbán Viktor marad, akkor marad az egykulcsos adó, amellyel a gazdag gazdagabb, a szegény még szegényebb lesz, generációk szorulnak ki az egyetemekről és a jövőből, tovább épül és rabol a fideszes rokonok és haverok mutyi- és Közgép-világa. (…) Ha nem lesz változás, akkor Magyarország belepusztul Orbán Viktor fékevesztett kormányzásába!” A továbbiakban pedig felkérte a parlament demokratikus ellenzéki pártjait (MSZP, LMP), hogy bojkottálják a regisztrációs törvény országgyűlési tárgyalását és annak megszavazását is, lévén az “indokolatlanul és súlyosan korlátozza” a választói jogot.

Mesterházy Attila, az MSZP elnöke támogatásáról biztosította a Demokratikus Koalíciót, Józsa István frakcióvezető-helyettes pedig kijelentette: ugyan erről még nincs testületi döntés, de “tekintettel az ügy súlyára” – akárcsak az Alaptörvény esetében – a párt most sem fog asszisztálni egy ilyen jogszabály elfogadásánál.

No ehhez képest Őfelsége Ellenzéke, a “Lehet Más a Politika (LMP) nevezetű … IZÉ választmányi szóvivője, Heltai László a következő módon reagált: az LMP nem kívánja bojkottálni a választási eljárási törvény módosításáról (azaz a regisztráció bevezetéséről) szóló országgyűlési vitát, mivel annak keretén belül akarják kifejteni a véleményüket. Hozzátette, hogy ugyan a regisztrációval nem értenek egyet, de az ajánlószelvényes rendszer eltörlésével azonban igen!

Megjegyzéseim a következőek:

  1. Tekintettel az LMP által 2010-ben rendkívül furcsán, a deadline előtt mindössze pár perccel a megfelelő mennyiségűre összesikerített ajánlószelvényeire, tökéletesen megértem, hogy ezt a rendszert maguk is eltörölni kívánják.
  2. Ez a pártönérdek azonban nem terjedhet odáig, hogy a törvénytervezet több millió magyar polgár alapvető jogait súlyosan csorbító “kapcsolt áruját” is elfogadják majd, hiszen az egészről csupán egyetlen szavazás lesz, s így nem lesz majd lehetőség a törökgéboros “egyrészt-másrészt”-re!
  3. Magát demokratának tekintő politikus ilyen nyílvánvalóan antidemokratikus színjátékban még biodíszletkét sem vehet részt, kivéve akkor, ha lényegében egyetért a céllal. Ebben az esetben azonban nem tekinthető “demokratá”-nak!
  4. Bármiféle véleményt bármiféle törvényről, annak tervezetéről nem csak a parlamentben lehet nyílvánítani! Az erre hivatkozó szöveg így csupán egy ótvaros és falmelléki duma!
  5. Ha az LMP országgyűlési képviselői, akár még csak jelenlétükkel is – pláne hozzászólásaikkal! – mindezek ellenére mégis hajlandóak lesznek legitimálni, a demokratikus vita álcáját nyújtani ezen törvénytervezetnek, akkor onnantól fogva egy demokratának velük többé dolga nincs!

… és ezt (nem csak) …

szendamondja!


És csak mondja és mondja!

Annak ellenére, hogy mindössze pár órával a közzététel után máris megcáfolódott Vityu kánájemefes halállistával” kapcsolatos állítása, az Ország Elmebetege, ez az erkölcsi és államférfiúi “Törpeminoritás“, továbbra is hangoztatja az immáron töbszörösen is lelepleződött hazugságait.

Teszi mindezt annak ellenére, hogy már az általa (100 milláért) kilóra megvásárolt MSZOSZ-elnök, Pataky Péter is kénytelen ennek ellenkezőjét állítani. Legutóbb például a szintén lepénzelt (ugyancsak 100 milla!) Gaskó-féle “Liga” szakszervezeti szövetséggel történt találkozója utáni sajtótájékoztatóján már ezt az egész netto hazugsághalmazt volt pofája kiegészíteni azzal is, hogy a 2013. szeptemberétől bevezetni tervezett, elvileg “jelentős” béremelésekkel járó “Pedagógus-életpályamodell“-t azért köll elhalasztani, mert az a nemlétező követelés-listán “igen előkelő helyen szerepel“.

Az alábbi, a nepszava.hu oldalán tegnap megjelent írás szószerinti utánközlését nem azért tartom szükségesnek, mert feltételezném tisztelt Olvasóimról, kedves Kommentes Barátaimról, hogy ne lennének tisztában az International Monetary Found (IMF) lényegével, hanem azért, mert szerepel benne egy olyan információ (ezt ki is emeltem!), mely arról tanúskodik: miféle elképesztően rossz véleménye van a befolyásos nemzetközi szervezeteknek Magyarországról! Olvassuk hát:

Mi is a Valutaalap?

Történetének immár több mint 66 éve alatt az IMF már sok minden volt – a címet már igen sokféleképpen értelmezték. A beteg nemzetgazdaságok orvosa? (vagy éppen a beteg nemzetgazdaságok nemzetközi karanténjának orvosa?) A közgazdasági ortodoxia professzora? A nemzetközi valutáris-pénzügyi zenekar karmestere? A nemzetközi pénzügyek csendőre? A közgazdasági-gazdaságpolitikai racionalitás letéteményese? Mumus/bűnbak, akinek-aminek a segítségével kordában tarthatók a szakszervezetek és meggyőzhetők az ellenzéki képviselők?

A meghatározások már sokszor és sokfelé felmerültek, gyakran több is érvényesnek tűnt egy-egy országban, régióban. Volt időszak, amikor – elsősorban a hiteleire leginkább ráutalt fejlődő országokban – méltán hívták az IMF-et a “közgazdaságtani ortodoxia professzorának”. Érezhettük ezt mi magunk is így, amikor az eredetileg Latin-Amerika országai számára kidolgozott gazdaságpolitikai “ajánlásokat”, az úgynevezett “washingtoni konszenzust” az IMF kiterjesztette Közép- és Kelet-Európa átalakuló gazdaságaira is.

Nem vitás az sem, hogy a bajba jutott országok segítésekor az IMF fontos célkitűzése, hogy megakadályozza a válság “fertőzővé válását” – amit egy karantén orvosa tesz a betegekkel. Sokszor és sokhelyütt kényszerült már az IMF arra is, hogy a közgazdaságtani egyszeregy legalapvetőbb elemeit magyarázza a hiteléért folyamodó kormánynak (“megfelelő megtakarítási ráta nélkül nincs a növekedést megalapozó beruházás”, “tartósan nem lehet többet fogyasztani, mint amennyit egy ország megtermel” stb.).

A kormányok különösen szeretik az IMF-et bűnbaknak, mumusnak beállítani. Amikor már tudják, hogy milyen népszerűtlen gazdaságpolitikai intézkedések váltak elkerülhetetlenné, akkor az IMF-hitelnek a pénzpiacinál jóval kedvezőbb feltételei mellett felértékelődik a hivatkozási lehetőség is: “mi nem akarjuk visszafogni a fogyasztást, emelni az adókat, csökkenteni az állami szubvenciókat – stb., stb. -, de másképpen nem kapjuk meg az IMF-hitelt.” Ez nem ritka eset, s az IMF apparátusa és döntéshozói már megszokták ezt a jelenséget – s egy ilyen tárgyalásközi “pávatánc” nem csökkenti a szervezet hitelnyújtási kedvét.

Az már nagyon furcsa, ha egy hitelfelvételről immár 10 hónapja tárgyaló kormány feje egy nem létező (és ésszerűtlenül brutális) “követeléslistát” ismertet a közvéleménnyel, s közli: “Ilyen feltételek mellett nem kell IMF-hitel!” Fokozza a furcsaságot, hogy az IMF álláspontja, a tárgyaló delegációja szerint szükséges magyar gazdaságpolitikai változások irányáról és fő elemeiről már több mint hat hete olvasható az IMF honlapján.

Ráadásul – némileg megalázó módon – a hivatalos közlemény jobb felső sarkában található “magyar” szóra kattintva teljes és hiteles magyar fordításban is. Az IMF 2010 júniusa folytatja ezt – a szervezet kommunikációs tevékenységében meglehetősen ritka – gyakorlatot: az IMF álláspontjának sorozatos félreértelmezése, s annak alapján a magyar közvélemény sorozatos hamis tájékoztatása nyomán kezdte az IMF magyarra fordítva is publikálni a hazánkkal kapcsolatos anyagokat. (kiemelés tőlem! – szendam)

Úgy tűnik, a miniszterelnök tanácsadói és szakértői, valamint a kormánypárti napilap újságírói nem tanulmányozzák az IMF honlapját. Ha megtennék, s legalább a magyar nyelvű közleményeket elolvasnák, s el is mernék mondani a miniszterelnöknek, hogy mit olvastak, nem kellene később egészen ostoba hazugságok kimagyarázásával foglalkozniuk. Ebben az esetben akár a lényegről is lehetne szó: miért és milyen IMF-hitelre van szüksége az országnak, s azt milyen feltételekkel érhetjük el?

Csáki György közgazdász /

*

Kedves magyar honfitársaim! Mindezek fényében szeretném felhívni figyelmeteket arra, hogy némi közös erőfeszítéssel, bő két esztendővel ezelőtt sikerült Magyarország élére állítanunk a világtörténelem egyik leghazugabb, legerkölcstelenebb, legkultúrálatlanabb, legneveletlenebb, legalpáribb miniszterelnökét!

… és ezt …

szendamondja!


Levél a Vezértől!

Eleddig már négy levelet írtam unser Führer címére, de most … Istenem, irgalmazz! … választ is kaptam. Igaz ugyan, hogy az Örökös MiniElnök, aki saját bevallása szerint még a mobiljához sem ért, véletlenül “word-file“-ban hagyta (így a tanácsadói megjegyzései is benne maradtak), illetve kissé rossz címre küldte, de azért közzé tenném. Ámde mindez nem lehetett volna, ha nincs emigrant, a szendamondja egyik legrégibb, leghűségesebb és egyik legtehetségesebb kommentese! (ergo az alábbi írás: © EMIGRANT)

Kedves Szendam!

Sokadik leveleden esmég igen jól elszórakozván, gondoltam ideje nékem is tollat ragadnom, ha már a klaviatúrához nem értek. Azért vagyok miniszterelnök (mi másért?), hogy szépírással tollba mondott levelemet fideszhű, többszörösen diplomázott titkárnők és lektorok hada öntse digitális (Árpi, mi az a digitális? – Olyan, mint a liberális, de egyelőre tűrnünk kell.)  formába. A súlyos nyelvhelyességi és helyesírási hibákért ezért előre is elnézésedet kérem!

Hát kedves Alattvalóm, (háttal nem kezdünk mondatot! – lektor megj, te meg mától kezdve nem vagy lektor – min. eln. megj.) ha már ilyen szépen összetegeződtünk, engedd meg, hogy először is pár szóval próbáljam megvilágítani számodra az általatok és az ellenzéki médiabanda által csak baltás gyilkosnak titulált grúz (csecsen – az új lektor megj., azeri, te ló! – a régi lektor az ajtóból visszaford. megj.) hazafi kiadatását.

Hát először is: semmi közöd hozzá! Ne szólj bele a nagyok dolgába! Elég bajom van nekem ezzel a Berkenye Obamával (Hecsedli – lektor megj.), ez is mindenbe beleüti az orrát, majd egyszer jól beverem neki, csak kerüljek a közelébe! (Nem tudom garantálni! – külügymin. megj., dehogynem… a meghívólevél már a postázóban van, csak a TEK még vizsgálja – pszich. megj.)

Másodszor: mit csodálkozol rajta, hogy most mindenki összevissza nyilatkozik az ügyben? Ez a „széthazudni” („zerfaseln” – dr. Goebbels megj.) elnevezésű kommunikációs technika lényege. Mindenki össze-vissza beszél, mondja, ami éppen eszébe jut (amit a kommunikációs stáb a szájába rágott), amíg mindenki bele nem fárad, a médiákok nekiállnak elemezni a nyilvánvaló hazugságokat, szembeállítják egymással a nem is légből kapott, hanem egyenesen számítógéppel generált valótlanságokat, mintha azoknak bármi közük lenne a tényekhez, a zemberek pedig elveszítik a fonalat. Már nem a történtekkel, hanem azok magyarázataival vannak elfoglalva, egymással is összevesznek, és abból baj nem lehet. Az eb elhantolva, a karaván halad – tartja a dakota közmondás. (Helyette javaslom az „Aki másnak vermet ás, könnyen aranyat lel” – alaszkai közmondást – Árpi megj. – Miért pont azt? – Mert még kevésbé passzol.)

De most szendamondd meg, de őszintén, ki nem szarja le, hogy közben mi történik a Pamírban? (Kaukázu… – a lektor megj. korai halála miatt félbeszakadt.) Elengedtem a megjegyezhetetlen nevű és nemzetiségű csávót és kész. Utólag minek siránkozni róla? Kipróbálták a Videoton kettőben, … nem vált be, mindig begyulladt a rüsztje (az az Overdose volt – legújabb lektor megj. Egy… Hajdú megj.), egyszóval nem volt rá szükségünk. Az Alijevnek viszont kiváló házipálinkája volt. Megkóstoltuk, közben aláírtunk mindenféle egyezményeket, amiket a külügyesek elébünk toltak, s ott volt ez is köztük.

Aláírtam, na és?! Most váltsam le a lektort? (Ne, kérem, ne lőjön! – lektor megj.)

De ti csak vitatkozni, meg elégedetlenkedni tudtok! Néha arra gondolok, hogy meg se érdemeltek engem … (De, de nagyon is! – Kertész Á. megj.)

Érts meg engem, ha már te vagy az egyetlen, aki egyáltalán megpróbálja kedves Szendamom! Annyira egyedül vagyok ebben a kormányban! Néha úgy érzem, szándékosan vettem körül magam csupa hülyével (hüje, pontos j! – lektor megj.)! Nekem kell egyedül az összes kollektív kormányzati döntést meghoznom, mert ezek még azt se tudják, mi az a lesállás. Beszélnek itt mindenféle kamatlábról, pedig azzal egy egészséges egyeneset nem lehet rúgni a labdába! Melyik csapatban focizott az a Simor? Na ugye, akkor mit pofázik?

Azt írod, infláció, meg a megélhetés. Ez egyszerűen nem igaz, megkérdeztem a legilletékesebbet, Anikót (ő osztja be a kosztpénzt), hogy kellett-e (kelletett – lektor megj.) mostanában spórolnia, vagy kijöttünk a fizetésemből, és nem kellett megint kölcsönkérni a cselédektől (most is tartozik egy kilóval – sofőr megj.). És képzeld, nem kellett takarékoskodnunk, se a magánvagyonunkhoz nyúlni, mert mindig elég volt a kettőnk fizetése, pedig sok gyerekem van, pontosan nem is tudom mennyi, Anikó vezeti a könyvelést. Megkérdeztem Áder Jancsit, Kövér Lacit, Lázer (Lézar – lektor megj.) Janót, egyiknek sincs panasza a jövedelme vásárlóértékére! Anyukám nyugdíjas, mégsem kell nélkülöznie. Mégiscsak közvetlenebb és biztosabb információk ezek, mint holmi KSH adatok! … A KSH egyébként is bolsevista maradvány, majd jól összevonom, mondjuk a hulladékgazdálkodással. Ezt kapják a szemétkedéseikért.

Az a töklámpás-hasonlat tetszett, ez a tökkelütött Matolcsy tényleg úgy néz ki! (Csak nem annyira megnyerő… – gépíró megj.) Mivel nekem a hatalom nem azért kell, hogy mindenkinek jólétet biztosítsak, (végül is mindenki nem lehet miniszterelnök- ügyeletes s. nyaló megj.), hanem hogy nekem jó legyen. Éppn ezért nem is értem pontosan a szegényekre vonatkozó utalgatásaidat. … Azt hiszed, hogy foglalkozom velük? … Hát nem! Most majd elintézzük a választójogukat is, és akkor a kampányra is kevesebbet kell költenünk. Legalább több marad nekünk. És ez jó.

Jólesik, hogy aggódsz az egészségi állapotom felől. Tudod, ez afféle foglalkozási betegség: az üvegfújónak tüdőtágulása, a bányásznak szilikózisa, a bürokratának aranyere van. A diktátorok nem is tudnának cezarománia, paranoid skizofrénia és még néhány egyéb ilyen görögös meg latinos izé nélkül normális munkát végezni. Ez persze több egy munkahelyi ártalomnál, ez nálunk úgyszólván hajlam, sőt adottság kérdése, mint a zongoristáknál a hat ujj. (sőt, hét! – lektor megj.) Örömmel értesítelek, hogy a legújabb leleteim szerint minden rendben, állapotom a most már, a  nyilvánosan is látható tünetek alapján rohamosan romlik, tehát az alkalmasságommal semmi probléma nincs: a diktátorengedélyemet még 99 évre meghosszabbították. Ugye örülsz? (Én? … – Anikó megj.)

A felelősségre vonásom miatt meg ne aggódj!  Ahogy én ezt a liberális, balos, elpuhult értelmiségi bandát elnézem (lenézem – lektor megj.), annyira örülnek majd a bukásomnak, hogy megint elfelejtenek felelősségre vonni. Futni hagynak, erre akár fogadást köthetsz azzal a senkiházi emigranttal!  … Javíthatatlanul nagyvonalúak. Majd azt mondják, hogy nem piszkolják be velem a kezüket. A jövőmmel kapcsolatban se legyenek álmatlan éjszakáid! Már megvan az azeri (az eri – lektor megj.) útlevelem. Mégis mit gondoltál, drága Szendamom, mér engedtem el a baltás gyilkost?

Maradok nagyra becsült leveleid hűséges olvasója (igazán megtanulhatnál már! – Anikó megj.) …

… a te Miniszterelnököd!


Még egy levél a Vezérhez

Az elmúlt hét hazudozásai, illetve Matolcsy legújabb Heti Válasz-cikke okán kénytelen vagyok egy újabb levelet írni a Vezérnek. Remélem Olvasóim megbocsájtják nekem!

Kedves Baltazár Viktor!

Kérlek bocsáss meg nekem, hogy ismételten zaklatlak, de a helyzet az: amit Te az elmúlt két hétben műveltél, az minden kritikán aluli. Tudom, vannak agyonfizetett tanácsadóid de minek, ha nem is hallgatsz rájuk, azok meg nem mernek szólni? Csak hogy a legnagyobb disznóságodat, a Baltás kiadatását említsem: elébb azt hazudozta az összes alvezéred, hogy az “kollektív kormányzati döntés” volt. A pár nappal később nyílvánosságra került dokumentumok szerint viszont egy nagy lópikulát, az egészről Te, egyszemélyben határoztál, a kormányzati “kollektivitás” pedig pusztán a beszari és szervilis bólogatásban merült ki.

Mert az a helyzet Viktor, hogy Te már rengeteg ideje csakis a zavart elméd belső hangjaira figyelsz, s még a legjóindulatúbb figyelmeztetéseket is elengeded a füled mellett. Még talán Anikót is lekussolod, amikor szükség okán azt mondja Neked: “Szerelmetes Uram! Kérlek irgalmazz nekem, hogy országos gondjaid közepette íly’ csekélységgel zaklatlak, de nyitva maradt a slicced!“. Pedig ő ezzel mindössze azt akarta elérni, hogy hátha ösztönösen lepillantva az ágyékodra Magad is rájössz: tulajdonképpen még fel sem öltöztél!

Tudod Te, Viktor, hogy az elmúlt másfél hónapban hányszor derült ki Rólad: meztelenebb vagy a belső-afrikai törpepigmeusnál? Összeszámoltad már? Mert én igen. Csak a Baltás-ügyben kétszer: amikor kiderült, hogy a Bakui Becsületbörzén hozomra eltőzsdézted az ország erkölcsi részvényeit, meg amikor a döntéshozó személyével kapcsolatos hazudozás folyt. Aztán akkor is, amikor gyáva módon, egy kitalált “igénylistá”-ra hivatkozva az IMF számlájára akartad ráhazudni a Saját, bevezetni tervezett, újabb népnyúzó intézkedéseidet. … Ez így már három. … A negyedik az volt, hogy még meg sem száradt idióta miniszterelnök-helyettesed, Tömjén “Pacsirtavadász” Zsóti ( a “Kaotikus Egyház Tompaagyú Dárdahegye“) aláírása a legújabb korrespondenciódat mindössze előkészítő(!) kormányrendeleten, de máris potyogtak ki levélkéid a postaládákból. Az ötödik pedig maga a leveled tartalma.

Abban ugyanis Te egyebek mellett azt merészelted írni nekünk, hogy megőrízted a nyugdíjak reálértékét, meg hogy befagyasztottad a rezsiköltségeket. Ámde ehhez képest, a saját seggnyalóiddal pincétől padlásig kitömött Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint az esztendő végére 5,5-6%-os infláció várható, s ennek alapján a bérek és a nyugdíjak reálértéke mintegy 4%-kal csökken. Ugyanakkor a rezsiköltségek szempontjából a következő a helyzet: távfűtés +8,4%, palackos gáz +9,4%, vezetékes gáz +7,4%, szemétszállítás +8,1%, víz- és csatornadíj +6,4%! És akkor még nem is beszéltünk a csimbókosan magas üzemanyagárakról, meg az egekig emelt áfa (27%! – Te Jó Isten!!!), illetve a jövedéki adók (dohány, szesz) hatásairól. Midezekhez járul még a hamarost bekövetkező, egyes számítások szerint 20% körüli élelmiszerár-robbanás is úgy legkésőbb októbertől. Te, meg a Bandád pedig mindezek ellenére arról karattyoltok, hogy az infláció elsősorban “külső hatások“, másodsorban pedig az “MNB nem megfelelő anti-inflációs politikája” a hibás (ez a hatodik hazugság augusztus óta!), miközben nyílvánvaló, hogy az áremelkedéseket éppen Ti és ráadásul tudatosan gerjesztitek, hiszen az adófokozások önmagukban 2,3%-os inflációs nyomást fejtenek ki!

Viktor vazze! Te kétszer is nagy lehetőséget kaptál a történelemtől, illetve a megelőző kormányzatoktól, de mindkétszer elbasztad! Az első alkalommal (1998) semmi más dolgod nem lett volna, mint folytatni a Bokros-féle gazdaságpolitikát. Ezt meg is tetted, de 2001-ben már nem bírtad tovább cérnával, s elkezdél osztogatni … önmagatoknak (amit aztán utódaid egészen 2006-ig folytattak is! – szégyen rájuk, bár  tőlük a szegényebbek is sokat kaptak!). Legutóbb (2010) pedig még egy ennél is nagyobb sanszot kaptál (majdnem pontosan a szülinapodra!): az államháztartást és a gazdaságot gatyába rázó Bajnai által kijelölt úton tovább haladva, a hatalmas törvényhozási többséged okán semmiféle rossz alkukényszernek ki nem szogáltatva, mára egy csilivili kis országot teremthettél volna kb. 4 milliónyi, adót és járulékot fizető munkavállalóval, prosperáló vállalkozásokkal, jelentős külföldi tőkevonzó-képességgel … s nem mellesleg úgy 5-6 milliónyi, Veled elégedett választóval!

De ehelyett Te azt tetted, hogy már 2010 nyárelőn, mint a Kétharmados Omnipotencia, nagymellénnyel kitámítottál Brüsszelbe, s “azemútnyócév” állítólagos hazugságaira, meg a gazdaság fellendítése miatt szükséges adócsökkentésekre hivatkozva megpróbáltad elérni az IMF/EU-hitelszerződés azon módosítását, hogy a hiány elérhesse a GDP 7%-át! Barroso és Merkel, meg az IMF azonban ráütött a kezedre, s emlékeztetve Téged arra, hogy Te vagy most már Magyarország miniszterelnöke, s így a Te kötelességed most már a megállapodások betartása, lágy picsánrúgás kíséretében hazazavartak. Erre Te, ahelyett, hogy észhez tértél volna, kóros elmeállapotod okán azonnal ellenségnek kezdted tekinteni “A Nyugat“-ot, s mivel sem Te, sem pedig a Bandád nem szereti kivenni a részét közteherviselésből (erre legkorábban az elhíresült Kaya Ibrahim-Josip Tot-ügy után mindenki ráébredhetett!), hát dafke bevezetted az Egykulcsost, az így kieső, kb. 500 milliárdos bevételt pedig megemelt áfával és jövedéki sarcokkal, kivetett szektoriális adókkal, illetve az elébb megzsarolt később pedig át is ejtett Manyup-tagok kifosztásával igyekezted pótolni. Az IMF-et pedig, mellyel a Bajnai-féle út folytatása esetén nagyon kedvező megállapodást köthettél volna még anno (2010), inkább “kipateroltad“, nehogy bele tudjon szólni abba a netto közgazdasági idiotizmusba, melyet ma a “matolcsysta unorthodoxiá“-nak nevezünk mi, Te pedig “gazdasági szabadságharc“-nak. No ezen utóbbit a karikaturista emígyen látja:

              

Kedves Viktor!

Én készséggel elhiszem Neked, hogy ezen karikatúra láttán Te most dühöngsz, de azt meg Te hidd el nekem, hogy mi sem nevetünk rajta felszabadultan, sokkal inkább sírva. Mert a helyzet az, hogy Te hosszú évtizedekre nyúlóan úgy lerohasztottad ezt az egész országot, amire legfeljebb csak a Példaképed, a II. Világháborúba minket beugrasztó vitéz Kőbányai Világos volt képes. Az, hogy Te 3-5 éves futamidőre, tíz százalék körüli kamatokra vetetsz fel kölcsönöket az országgal a legelvetemültebb tőzsdecápáktól annak tudatában, hogy ezeket visszafizetni csakis újabb (netalán még rosszabb kondíciójú) hitelek felvételével lehetséges; az, hogy Te némi pénzért cserébe a világ legótvarosabb diktatúráihoz dörgölődzöl a “Keleti Szél” (avagy a “Keleti Sale“?! – álá Azerbajdzsán!) jelszavával, eltávolítva minket azon államoktól, melyekhez a legalapvetőbb (ha tetszik: megélhetési) érdekeink kötnek – az bizony felér egy háborús dúlással sőt, az egész nemzet ellen elkövetett háborús bűncselekménnyel!

És mindezt miért Viktor? Miért?! Csak azért, hogy azt a rendkívül szűk, kb. 500 ezres réteget,  melynek élén Te trónolsz (királyi ülőkéd a segged alatti pottyantós budi, fejeden a micisapka a korona, jogarod az Általad töltött kolbász, országalmád a “Házi Adómentes” butykosa, kardod műanyag /made in China/, palástod pedig a disznópásztor átízzadtan büdös subája!), amelyet Te “Nemzeti Köz(g)éposztály“-nak nevezel, kivond a közteherviselés alól és 5 milliónyi létminimum alatt élő, meg 4,5 milliónyi odatartó, tákolmányosan is már jogfosztott  jobbágysággal tartasd el saját nyomora árán fényesen? Arról pedig már nem is beszélve, hogy ettől a 9,5 milliótól még a piacképes felsőfokú végzettség megszerzésének lehetőségét (tehát a felemelkedést) is elvetted azáltal, hogy a “Te Elited” elitista passziójává tetted az egyetemi tanulmányok elkezdését/folytatását! (Jut eszembe, Viktor! Hallottál Te már valamit a “beltenyészet“-tel kapcsolatos degenerativitás genetikai problémáiról?!) 

Kedves Viktor!

Az a helyzet, hogy a 2010. tavaszán, 2,7 milliónyi honfitársam alapvető tévedése okán megkötött “házasságunk” bizony alaposan megromlott. A céljaink egyáltalán nem azonosak, s mi már semmiről nem gondoljuk ugyanazt. Neked az, ami Idehaza van egy “Fairy Tale” (“Tündérmese”), nekünk azonban egy “Nightmare” (“Rémálom”). Te Elkúrcsyt úgy látod, mint egy szelíd tekintetű Mona Lisát, mi meg úgy, mint egy halloweenes töklámpást. Éppen ezért javaslom, hogy mihamarabb bontsuk fel ezt a közöttünk fennálló élet- és vagyontársi közösséget! Ha lehet úgy, olyan rapid módon, ahogyan Te törvénykezni szoktál: péntekről hétfőre és persze visszamenőlegesen!

No és mielőtt még búcsúznék Tőled, szeretnék még annyit megjegyezni: én készséggel elhiszem Neked, hogy Te abban a tudatban élsz, hogy a kreatívan Önmagadra szabott választási törvények majd biztosítják a tehetséges focistának semmiképpen nem nevezhető fiad trónutódlását – mint pl. a legújabb, balkézről szerzett Haverod, az azeri Aliyevét. Ugyanakkor felhívnám a figyelmedet arra, hogy itt, a Balkán-tájékán már volt egy Náladnál omnipotensebb diktátor is, aki még akkor sem hitte el, hogy elvesztette hatalmát, amikor a héthatvankettes karabélylőszer behatolt a koponyájába. Persze Te nem egy statáriális kivégzőosztag előtt fogod végezni mint a Conducator, hanem egy törvényes bíróság előtt, ahol majd meg köll magyaráznod: miért is döntötted romokba az egész országot. Tudom, akkor is majd a “külső tényezőkre” fogsz hivatkozni, meg számos, Rajtad kívül álló okokra. Ezt talán még eredményesen is tehetnéd. Ámde ehhez az köllene, hogy ne engedj Gyurcinak a Heti Válaszban olyanokat megírni, miszerint ez a teljes gazdasági (és jogi) csődtömeg, amit alig több, mint két esztendő alatt összebarkácsoltál nekünk, az olyan döntések következményei, melyek “…alapos elemzésre, sok tényre és számra épülnek, de mögöttük nagy álmok, erős célok, tudatosan vállalt kockázatok és a jövőben működő megoldások keresése húzódik meg.“! Kurva nehéz lesz így kimagyarázkodni, s aztán az ügyvédednek (netalán Futó Barnabás, a Fidesz megszokott maffia-ügyvédje?) muszáj lesz elővennie a mindmáig rejtegetett grazi beteglapjaidat! Ezt szeretnéd?

Csókpusz!

szendam


Feminofóbia

Már Kende Péter elhíresült, “A Viktor” című könyvében is több ex-fideszes megjegyezte: az Orbán-banda már a kezdet kezdetén is csupán használati tárgynak tekintette a nőket, kiknek semmiféle beleszólásuk nem lehet “A Fiúk” dolgaiba. Azóta ezt, a neofita “jobboldali keresztény-konzervativizmus” jegyében tovább is fejlesztették!

Sajnálatos módon Magyarországon (teszem hozzá: is!) vannak olyan hímnemű polgártársaim, akik a saját életvezetési kudarcaikat, az emiatti kisebbségi komplexusaikat úgy próbálják kompenzálni, hogy otthon – visszaélve testi, avagy indulati erőfölényükkel –  rendszeresen és alaposan “eldöngetik” hites házastársukat (őket időnként még meg is erőszakolják!), illetve gyermekeiket (néha még őket is!). Ezt nevezik a felkészültebb jogászok “családon belüli erőszak“-nak, melyet a jelenleg érvényes Btk. csak annyira tart üldözendőnek, hogy a házhoz hívott rendőr mégcsak be sem avatkozhat, ha a lakás küszöbén belül ilyesmit lát (akárcsak a nácik tüntetései, vonulgatásai esetében!). Ugyanakkor azonban, ha a lakásba behatoló Baltás Rabló teszi ugyanezt az ottlakó család tagjaival, ugyanezen rendőr akár még le is lőheti az elkövetőt. Nyílvánvaló tehát a jogi és erkölcsi ellentmondás!

Az “Élet-Érték Alapítvány” ippeg ezért aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy a családtagok által a családon belül egymással szemben elkövetett tettleges agressziója a Büntetőtörvénykönyvben külön bekezdés legyen, s így a jogkikényszerítő szerveknek (pl.: rendőrség) joguk legyen ezen bűncselekmény “észlelése” során tettlegesen  is beavatkozni. A kezdeményezés azonban nem aratott megfelelő sikert, lévén az összegyűlt aláírások száma nem volt elegendő egy  parlamentet kötelező törvény meghozatalára, csak annak “tárgysorozatba vevésének megfontolására“. Ez pedig hétfőn (2012. szept. 10.) későeste(!), az orbanista Kúrmánygyárban (leánykori néven: Magyar Országgyűlés) meg is történt de úgy, hogy annak vitájájában egyetlen egy nőnemű, orbanista képviselő nem vett részt!Csakis a különböző méretű és potenciájú “szaporítószervükre” így-úgy büszke masculinok, azaz Orbán Muslicái!

Ennek során – többek közt – a következők hangzottal el egynehány kormánypárti képviselő (“törvényhozó“! – Jézusom!!!) orra alatt viselt ánuszrózsájából:

Az asszonyoknak, a hölgyeknek és különösen a fiatal hölgyeknek a legfontosabb hivatásuk az, hogy gyereket szüljenek. Emellett természetesen, ha mindenki a két-három vagy négy gyermekét megszüli, és eleget ad a hazának, és mindenki boldog lesz, ezt követően mindenki megvalósíthatja saját magát, és különböző helyeken kell dolgozni.(Varga István, Fidesz);

Nők is zsarolnak gyerekekkel férfiakat, ez nem csak ilyen egyoldalú dolog. (KDNP);

A rossz értelembe vett női magatartás hozta be a családi erőszakot. (KDNP);

Talán vissza kellene állítani a családnak, a gyermekvállalásnak a rangját és szerepét. Talán az anyáknak vissza kellene térni elsősorban a gyermeknevelés mellé, és elsősorban azzal kellene foglalkozni, hogy ebben a társadalomban ne egy vagy két gyermek szülessen, hanem három, négy vagy öt gyermek. És akkor lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnénk egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli erőszak. (Varga István, Fidesz);

Azt tanácsolnám mindenkinek, hogy a családok, a családban élők mutassanak példát, hogy hogyan lehet normálisan élni, és akkor talán kevesebb lesz az erőszak, kevesebb lesz az, amire valóban azt mondom, hogy egy elhibázott oktatási rendszer egy rossz értelemben vett női megmutatás hozott be a családba.(Karvalics Ottó, KDNP).

No erre aztán ki is tört a gyalázat, teljes joggal. Tegnap estére (18.00) spontán tüntetést hívtak össze a “keresztény konzervativizmus” által meggyalázottak, akik “tűrhetetlennek tartják, hogy olyan képviselők foglalnak helyet a Parlamentben, akik szerint a nő nem más, mint az állam inkubátora, egyetlen dolga a gyerekszülés!“.  Valószínűleg elég “messzire” hangozhatott ez is, meg a “vargapista” szavai is, ezért osztán a Két Orbanista Zseni, “Dr. Ötker” (Rogán frakcióvezető), meg a gyerekszülés avatatlan bajnoka, Selmeczi Gabcsikovó, tegnap este közzé is tettek egy frakció-nyilatkozatot, melyben alaposan elahtárolódnak a Vargapista-féle parlamenti felszólalástól! Ennek során azonban megjegyezték, hogy az Alapítvány által kezdeményezett Btk.-módosítás teljesen fölösleges, hiszen:

Az új Btk.-ban közel harminc olyan tényállás található – folytatták -, amely a fizikai, a pszichikai, a szexuális visszaélést, valamint az elhanyagolást kívánja büntetni. E tényállások sértettjei lehetnek idegen emberek és családtagok is. Emellett a szabálysértési törvény is büntetni rendel számos olyan bűncselekményt, amely ebbe a körbe tartozhat. Meggyőződésünk szerint amit még tenni kell, az nem a Btk. kiegészítése, hanem a meglévő jogszabályok szigorú alkalmazása és az áldozatok védelmének erősítése. … Magával a ‘családon belüli erőszak’ elnevezéssel sem értünk egyet, mert véleményünk szerint helytelen lenne bármely jogszabályban a család fogalmát az erőszak fogalmával együtt említeni. Azok, akik ezt a vitát erőltetik, nem a valódi megoldást keresik, csupán a közfigyelmet akarják magukra irányítani.”!

Nos, mindezek alapján alaposan összeállítható a fideszes családmodell: “Kinder, kirche, küche” és ha ez az asszonynak nem tetszik, akkor simán kaphat a férjétől (persze amúgy “keresztényi szeretetből”!) néhány “kokit és sallert” különösen akkor, ha négy-öt gyerek megszülése előtt akarna mondjuk írni-olvasni megtanulni! …

Tulajdonképpen még most sem értem, mi ez a velőig hatoló feminofóbia úgy Orbánnál, mint az általa (a legaljából) kiválogatott hímnemű képviselőféleségeknél. Utóbbiak estén el tudom képzelni, hogy mindez csupán a Vezérürütől eltanult, Tőle majmolt viselkedés. De akit anya szült, az nem lehet ennyire nőutáló!

A Korán szerint “…igaz szerelem csakis két férfi között lehetséges(ez nem vicc!!!). Így aztán már tökéletesen megértem, hogy Orbán Viktor Baltazár – a Baltás kiadatásával – miért volt képes a muzulmán azeriak kedvére tenni, és összeveszni a keresztény örményekkel! … De hogy mi a bajuk igazából a homoszexuálisokkal, azt már nem!

… és ezt …

szendamondja!


Kinyílott az Ibolya

‘Több ember ellen elkövetett emberölésre való felbújtás’ háborús bűntettének gyanújával vette őrizetbe tegnap reggel Biszku Bélát a Budapesti Nyomozó Ügyészség: az egykori belügyminisztert az 1956-os forradalmat követő megtorlással kapcsolatban két sortűzzel hozták összefüggésbe.” – adta hírül ma a nepszava.hu. Végre! … Végre?

 Kevés embernek adatik meg, hogy kétszer vonuljon be a történelembe. Egyszer a “munkásmozgalmi“-ba, mint hős és rendteremtő, az ellenforradalmat letörő belügyminiszter, egyszer pedig az “újmagyar polgári“-ba, mint háborús bűntettekre felbújtó. Biszku Bélának azonban ez sikerült sőt még az is, hogy 91 esztendős korára Magyarország Második Legfőbb Közellensége legyen … közvetlenül az IMF után! (Az EU besorolása egyelőre vitatott, ugyanis meg köll várni, hogy még mennyi eurót tud lenyúlni tőle a Nemzeti Köz(g)ép Kormánya!). A pártállmi ex-belügyminisztert – aki ugyan tegnap nem tett vallomást, de tagadva az ellene felhozottakat panasszal élt a gyanúsítás okán – végül lakhelyelhagyási tilalommal súlytotta az ügyben eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság.

                     

Azt, hogy ki is ez a Biszku Béla, az idősebbeknek nem köll elmagyaráznom. Az ifjabbak és tájékozatlanabbak kedvéérét azonban ismertetném életrajzának néhány, az üggyel szorosabban összefüggő részletével. A hapsi a II. Világháborút követő magyar, pártállami diktatúra keményvonalasainak egyik “ultrája” volt. Az ’56-os Forradalom idején, mint a Budapest XIII. kerületi pártbizottság titkára ottani párttagokból és munkásokból fegyveres alakulatot toborzott a felkelők ellen. A Forradalom leverése után előbb megbízott (1957. március 1.), majd az MSZMP és a Kádár kormány megalakulása (1957. május 9.) kinevezett belügyminiszterként irányította közvetlenül a leszámolásokat. Mint Münnich Ferenc megbízható híve azonban 1962-ben Kádár enyhülő politikája ellen fordult, minek következtében kegyvesztett lett (1962. szeptember 27.), félreállították sőt, 1978-ban nyugdíjazták is, s azóta tényleges közéleti tevékenységet semmilyen formában nem folytatott. Biszku legközelebb akkor került reflektorfénybe, mikor a mandiner.hu két bloggere által róla (és vele) készített dokumentumfilmet bemutatták (2010.), s mind ebben, mind a Duna TV  2010. aug. 4.-i “Közbeszéd” című műsorában a legteljesebb érzéketlenséget tanúsított az ’56-ot követő leszámolásokkal kapcsolatban, s kijelentette, hogy nem bánt meg semmit. Emiatt két nappal később egy jobbikos (!!!) “politikus” a “nemzetiszocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyílvános tagadása” (holló a hollónak?! – hahaha!) miatt feljelentést tett ellene, melyből 2011. január 27.-én vádemelés is lett, de a bíróság az eljárást (a törvényhely vélt alkotmányellenessége okán) alig egy hónappal később felfüggesztette. Egy másik feljelentő (Gellért Ádám, jogász), aki “emberiesség elleni bűncselekmények” okán kezdeményezett volna eljárást (2011. okt.) még eddig sem jutott: úgy a Fővárosi, mint a Legfőbb Ügyészség megtagadta a nyomozást. No ehhez képest tegnap (2012. szeptember 10.), ugyanezen Fővárosi Főügyészség, immáron “háborús bűncselekményekre való felbújtás” miatt kezdeményezett “elfogást”.

Az “esemény” okán összehívott sajtótájékoztatón Ibolya Tibor, megbízott főügyész kijelentette, hogy bár számos egyéb bűncselekmény gyanúja is felmerült Biszkuval szemben, azonban ezekből mindössze a Nyugati pályaudvarnál 1956. december 6-án öt ember életét kioltó, valamint a december 8-án Salgótarjánban 46 halálos áldozatot követelő sortüzekről bizonyíthatóak egyértelműen, hogy azok “részben (!) Biszku döntésein alapultak“. Szerinte azonban már ezekért is életfogytiglani börtönbüntetést kaphat a gyanúsított.

Számomra egyetlen percig nem kétséges, hogy Biszku Béla komoly bűntetteket követett el a magyar nép (ha tetszik: az emberiesség) ellen ráadásul úgy, hogy ezeket – saját bevallása szerint – nem is bánta meg. A korabeli magyar törvények szerint emberek százait “segítette” bitófa alá, ezreit börtönbe. Büntetést érdemel tehát, akárcsak a kutyakorbácsos Csatáry, aki személyesen kínzott és alázott meg emberek százait, s a korabeli magyar törvények szerint mintegy 15 ezer, zsidónak minősülő embertársát őriztette és vagoníroztatta be (embertelen körülmények közepette) a kassai gettó parancsnokaként, hogy azok aztán elképesztően embertelen módon halálukat leljék Auschwitzban. A két ügy között tehát “csak” az áldozatok “létszáma”, az elkövetési mód és a személyes brutalitás tehet különbséget … meg talán az is, hogy a Biszku-esetben nem áll meg a “háborús bűncselekmény”, míg a Csatáry-esteben az “emberiesség elleni” IS!

Mindezek fényében lenne néhány kérdésem Ibolya, megbízott fővárosi főügyészhez (ha már a hivatásos sajtó ezekről nyílvánvalóan megfeledkezett!):

  • Hogyan lehet dokumentálni, bizonyítani a két, 1956. decemberi sortűzben Biszku érintettségét, amikor ő csupán 1957. márc. 1.-től lett megbízott belügyminiszter?
  • Nem tévesztik őt össze a Karhatalmistákat (“Pufajkások“) addigra megszervező és parancsnokló, de 1967-ben méltán a Pokolra jutott Münnich Ferenccel (aki “mellesleg” még NKVD-ezredes is volt!)?
  • Miért nevezte Ön Biszku tegnapi úgymond elfogását “a rendszerváltás utáni magyar büntető igazságszolgáltatás jelentős mérföldkövének“, amikor arra már esztendők óta lehetőségük lett volna, csak akkor simán megtagadták a nyomozást?
  • Milyen újabb bizonyítékok, avagy újabb “szempontok” merültek fel azóta?
  • Minek köszönhető az, hogy míg Biszku őrizetbe vételét egészségesen kinyílt, vidáman virító ibolya-ábrázattal jelentette be nagy csinnadratta közepette, addig Csatáry elfogásáról mindössze egy savanyúpofás, száraz közleményre tellett Öntől?

Tudom én, hogy ezek a kérdések teljesen fölöslegesek. Aki tud és akar is gondolkodni, annak már a fejében vannak a válaszok. Ez az egész, Biszku kárára (de általa azért megérdemelten!) rendezett autodafé tulajdonképpen nem más, mint figyelemelterelés. Figyelemelterelés arról, hogy Orbán Viktor Baltazár a Bakui Becsületbörzén eltőzsdézte Magyarország erkölcsi részvényeit. Hogy ugyanezen pasas IMF-levelet hamisított, s gyáva módon a Valutaalap számlájára hazudta rá a saját, tervezett, további népnyúzó intézkedéseit. Figyelemelterelés arról, hogy a Pártügyészség eleddig minden “elszámoltatási” vádiratát elcseszte: Gyurcsánytól kezdve, Hunvaldon, Molnáron és Szabón át egészen Hagyóig. Ámde most elővettek a molyzsákból egy vén, orthodox komcsi bűnöst, akinek tetemét majd ki lehet szögezni a sikítóan üres “Dicsőségtáblá“-ra!

Bár, ahogyan a jelenlegi Pártállam “büntető igazságszolgáltatás”-ának szakmai “kvalitásait” ismerem: két éven belül Biszkunak fogunk kártérítést fizetni, a most virító Ibolya pedig megy a “komposzt”-ba!

… és ezt …

szendamondja!


No comment 28.

Az alábbi jegyzet – amely a nepszava.hu mai kiadásában jelent meg – utánközlésével a szerző, Veress Jenő abszolut tisztességes és méltányolható kérésének teszek eleget! Egyébként: no comment!

Magyar Marseillaise

Végre ki kellene mondania valakinek, hogy Magyarország (néhai Köztárság) vezetője beteg ember!
Nem kólika kínozza vagy csuklórákban szenved, hanem valami másban. Ami csak neki nem fáj.

A régi vicc szerint a szenilitásnak három fokozata van. Az első, amikor az ember kezdi észrevenni, hogy esze már nem a régi… A második, amikor ezt már mások is észreveszik. A harmadik, amikor már csak mások veszik észre… (Van ennek egy negyedik kiegészítése – a magyar változat -, amikor a slepp semmit nem hajlandó észrevenni, csak a király új ruháját dicséri.)

Törvényben lenne célszerű rögzíteni továbbá, hogy – mint épeszű országokban szokásos – a kormányfő rendszeres egészségügyi vizsgálata, fizikai és mentális állapota közérdekű adat.

Egy beteg ember nagyon okos tanácsadókkal élete végéig titokban tarthatja állapotát, főként, ha a nagyon okos tanácsadók előle is eltitkolják. És eltitkolják, mert egy roggyant vezető mellett sokkal többet lehet lopni, mint egy éleseszű közelében.

Mert mekkora ötlet volt például országos pánikot csinálni az elsősegélykészletek ollóinak, és leukoplasztjainak szavatosságából. (Némi célzott agyonbírságolással megfejelve.) A megfélemlített lakosság erre felvásárolta a teljes raktárkészletet. Most – mert degesz a buksza, és üresek a raktárak – bejelentik, hogy már nem lesz kötelező a doboz…

És ilyen trükkből – tudjuk – ezer van.
Csakhogy! És itt érdemes figyelnie a kormányoldalnak. Mert a pici parázsból lesznek a perzselő tüzek.

Februárban ünnepeltük Göncz Árpád ex-államfő 90. születésnapját. Erre az alkalomra egy maroknyi csapat szerenádot adott. Verdi Nabuccójának Szabadság kórusa szívbemarkoló dallamára Fábri Péter lélekbemarkoló szöveget írt. (Mielőtt folytatnám, álljon itt a költemény. Aki ismeri a dallamot, az egésznek a torokszorító ívét is érzi. Aki nem, nézze meg:  http://www.noltv.hu/video/4163.html )

Szállj az égen, és szólj lent a tájon, / szállj az Értől a tág óceánig; / mint, ha sas száll és széttárja szárnyát, / száll a szó: éljen a köztársaság! / Száll a Kékes, a Kőrös vidékén, / száll az Alföldön, száll a Moszkva téren, / édes, szép föld, te szélfútta síkság, / lesz itt még, lesz itt köztársaság! / Árpád országa, szélfútta tájék, / ez a kis föld, hol komp jár a múltba! / És a múlt fogva tart, kába álom – / Ugye, lesz még itt köztársaság?! / Szinte ránk hull a rég-voltak árnya, / mintha szűk térben bénultan állnánk, / nézd csak, nézd, fent az / égen egy szó száll: / lesz itt még, lesz itt köztársaság, / lesz itt köztársaság újra még, / lesz itt köztársaság újra még, / lesz itt köztársaság!

Ez a csodálatos dal most újra szárnyra kelt az országban, ahol sokan reménykednek még egy Köztársaságban, tízezrek küldik el egymásnak. Fábri Péter talán maga sem gondolta, hogy a magyar Marseillaise-t írta meg. Pedig alighanem így van. Fogalmam sincs persze, hogy a hazai Bastille a Cinege utcában vagy Felcsúton vagy máshol áll. Hogy más párhuzamokat most ne is említsek!

Tanuljuk meg, küldjük tovább hát minél többen, mert reményt ad, és tán hamarosan sokunkak kell énekelnünk a demokrácia új himnuszát. És épp a neki tisztelgő dal révén, jelképesen Göncz Árpád ismét A Köztársaság elnöke lehet.

Veress Jenő veressj@nepszava.hu /

Gittegylet

Molnár Ferenc halhatatlan művében (“A Pál utcai fiúk“) leírja, hogy a “Gittegylet” alapszabálya szerint az, aki nem rágta elég szorgalmasan a gittet, annak neve csupa kisbetűvel került be az egyleti naplóba. Hasonló a helyzet a magyar “politikai jobboldalon” belül is, csak itt a tagok a Führer által a saját zavaros elméjéből kivájt ragacsot kötelesek rágcsálni feltéve, ha nem akarnak büntit kapni.

A legújabb politikai giccsgittet mein Vezér a saját tulajdonú, “országgyűlési képviselőcsoport“-nak becézgetett frakciófikciójának háromnapos, Sárvárra kihelyezett ülésén tömte bele egybites biodroidjainak szájába. A rágcsálni rendelt legújabb anyag pedig az volt, hogy az a szarszemét, népnyúzó Nemzetközi Valutaalap (IMF) a maga követeléseinek “horror-listájával” miféle emésztehetetlen dolgokat akar lenyeletni az ennél sokkal jobb sorsra érdemes magyarokkal. Az Örökös MiniElnök szerint ebben olyasmik szerepenek, mint a nyugdíjak csökkentése, a személyi jövedelemadó jelentős emelése, a bankadó visszavonása sőt, a pénzintézetek (melyek ugye már eddig is dögre keresték magukat a szegény népen) közpénzekből történő anyagi kisegítése is. Ám mielőtt Juci néni és János bácsi Alsóbivalybasznádon teljesen összeizgulta volna az inkontinencia-betétjét, Viki Mouse ordítva kijelentette: “Ezen az áron, így nem kell!“. Juci néni és János bácsi pedig megnyugodva dőlhetett hátra: “…lám, itt van ez az aranyos Viktorka, aki napi 48 órában véd meg minket!“.

Az Ordító Egér azonban nem sokáig dőlhetett hátra sütkérezni saját, legújabban kreált nagyszerűségének éltető fényében, ugyanis alig pár órával később már ott virított az interneten a hír: lópikula és pacsirta fütty van abban a híres IMF-levélben, de nem az általa felsoroltak. Csakis olyanok, amelyeket a Valutaalap már marha régen sürget: átlátható gazdaságpolitika, megalapozott költségvetés, a teljesen idióta Jegybank-adó visszavonása és pl. az AB jogköreinek helyreállítása. Akik pedig még ebből sem akartak érteni, azoknak Csillag István (volt miniszter) szépen elmagyarázta, hogy “Mivel nem a Nemzetközi Valutaalap (IMF) akar hitelt felvenni Magyarországtól, ezért nincs listája sem: a kormánynak kell bemutatnia a terveit. …  A kabinetnek olyan gazdaságpolitikai terveket kell felvázolnia a nemzetközi szervezetek számára, amely garantálja, hogy képes visszafizetni a kölcsönt.“. A szintén tekintélyes Róna Péter közgazdász-jogász professzor pedig (ugyanitt) még ennél is tovább ment. Kijelentette, hogy mivel “…a kabinet rendszeresen mond olyasmit – legutóbb az azeri baltás gyilkos ügyében – amiről napokon belül kiderül, hogy nem igaz“, ezért ő “a kormány kiszivárogtatásaira mit sem ad“, s beszélni is csak akkor lesz miről, “…ha a kabinet egy, a Nemzetközi Valutaalap által hitelesített felsorolással tud előállni.“.

                 

Hát bizony! Itt vagyon a kutya bűzlő teteme eltemetve. A Kárpát-medence Lepisilt Lángelméje ugyanis ezen legújabb (immáron sokezredik) hazugságával két célt is el akart érni. A nemlétező IMF-lista ködgránátjával elfedni azt a tényt, hogy a Baltásért cserébe az Aliyev-féle Bakui Becsületbörzén eltőzsdézte Magyarország erkölcsi részvényeit, illetve a teljesen idióta matolcsysta unorthodoxia miatt szükségessé vált újabb megszorításokat a Valutaalapra fogni. Mert itten szó nincsen ám államférfiúi kiállásról, “A Köz“(!) javára való bátor és felelősségteljes, azt fel is vállaló magatartásról! Csak netto sunnyogásokról, közgépes korrupciókról, alpári dumákról, meg arról, hogy miként köteles az Akólbéli nyalogatni a Felkapaszkodott Senki szaros gumicsízmáját, rágni a pillanatnyi érdeke, meg a Xanaxra ráivó bódulata által előtálalt politikai gittet!

Úgy, ahogyan azt szombaton tették Kötcsén is, az immáron tizenegyedik alkalommal megrendezett “Polgári Piknik“-en. Balog tiszteletes, a szervező Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke (a pasi szabadidejében egyébként miniszter – “EMMI“!) az eseményről egyébként kizárt sajtónak arról számolt be, hogy három “neves” közgazdász (Varga Mihály, Matolcsy György és Csaba László) között “izgalmas vita alakult ki” az IMF szerepéről, melyről ugyan “nagyon differenciált értékelést adtak“, de abban valamennyien egyetértettek, hogy bár szükséges lenne egy “jó megállapodást” kötni a Valutaalappal, de az a jelenlegi feltételek mellett lehetetlen. Ugyancsak egyetértettek abban is, hogy “…van rossz és van jó IMF-megállapodás, így most az előző kormánynak kellene előállnia és elmondania, pontosan milyet is kötött a valutaalappal, az valóban jó megállapodás volt-e, és amit ‘most próbálnak számon kérni a jelenlegi kormányon, azt annak idején ők hogy kezelték’!“. …

Hm … mit is mondjak? Például azt hogy, a tavaly novembere óta rétestésztaként nyúló IMF/EU-tárgyalások során már rengetegszer megkérdezhették volna a “címzetteket” (ott ülnek a parlamentben, velük együtt!)? Avagy azt, hogy ha ez a három “neves” közgazdász már annyira kíváncsi, akkor esetleg felkerekedhettek volna átsétálni a közeli Gyurcsány-birtokra, s ha a gazda otthon van, személyesen kérhettek volna felvilágosítást – avagy ennek híjján esetleg telefonon is “kérhettek volna segítséget”?. Ámde nem ez itt a legfőbb gond!

A legfőbb gond az, hogy ez a három jóember a maga “izgalmas” vitáját egy NEMLÉTEZŐ KÖVETELMÉNY-LISTÁRÓL folytatta le, s a KITALÁLT FELTÉTELEKRE mondták azt, hogy azok “elfogadhatatlanok”! Azt még készséggel megértem, hogy Varga és Matolcsy sztahanovisták módjára hajlandóak rágni Orbán Baltazár zavaros elméjének és gyávaságának eme legújabb gitt-produktumát, hiszen az nekik munkaköri kötelességük! No de Csaba László?!

                          Csaba László szerint minél hamarabb be kell vezetni az eurót

Ez az ember az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, kvalitásban messze megelőzi a másik két, kötcsei  “vitapartnerét”. Önnön szakértelme és tehetségénél fogva lett az aki. Ennek ellenére hajlandó biodíszletnek beállni Orbán bábszínházába, szombaton szekundálni két senkinek, nyílvánosan rágni az újabb (és újabb) politikai-kommunikációs gittet, “megmagyarázni” az újabb és újabb, még a tegnapelőtt diplomázott közgazdász számára is teljesen nyílvánvaló matolcsysta ostobaságokat, eltűrni, hogy a “futottak még”-kategóriában a kopaszra gyúrt adó- és asszonycsaló Pataky (Zaci) Attilával együtt kapjon Orbán-plecsnit augusztus 20.-án, hogy egy Felkapaszkodott Aljadék az ő nevével és (egyre fogyó) tekintélyével visszaélve verje át a Népet! Miközben kollégájának, a Széles-Bayer-féle “Békaügetés” okán besokalt, a Professzorok Orbánsegg-nyaló Körét otthagyó, szintén “jobb-konz.” Mellár Tamásnak volt elég ereje kiszállni a mókuskerékből, lévén felismerte (avagy végre bevallotta önmagának), hogy Vityu kán szolgálatával csak a bajt fokozhatja, meg szaporíthatja azon okokat, melyek miatt minden reggel leköphetné magát borotválkozás közben!

Professzor úr! Lehet, hogy Önnek még nem tűnt föl, de a gitt, amit rág, az biza’ szarból van! Ippeg ezért legyen oly’ szíves: ha már mindenképpen kötelességének tartja annak csócsálását, akkor azt zárt szájjal tegye! Mert amikor kinyitja, nem csak a “magyarázat”, de az orrfacsaró bűz is kitódul rajta.

… és ezt …

szendamondja!