És még EZT is?!

Mindíg van egy gonosz manó, a kormány mellett tanácsadó!” – énekelte Sass József még anno, az Antall-kormány regnálása alatt. Ma már “gonosz manók” hordái harsogják bele ötleteiket I. Viktor Mihály Baltazár Legfőbb Kormányzó Urunk kagylófüleibe!

Számtalan posztomban leírtam már, mennyire jellemző minden diktatúrára az “inverz logika” alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy ami kellően józan ésszel és ép morállal szemlélve idiotizmus, abnormalitás és gazemberség, az a Diktátor és vazallusai szemében maga a zsenialitás, a normalitás és az igazságos erkölcsösség.

Ha például mi, magunkat normálisnak képzelők úgy véljük, hogy az adófizetők által finanszírozott különböző állami alapokból azon polgártársainkat köll anyagilag támogatni, akik arra egészségi állapotuk, szociális helyzetük és/vagy jövedelmi viszonyaik miatt rászorulnak (nevezzük őket nyugodtan “szegények“-nek!), akkor Baltazár és bandája rögtön előjön a maga szövegével, miszerint ippeg pont az ilyenekre kár az egyébként is szűkös forrásokat elfecsérelni, mivel egyrészt ezek az emberek önmaguknak köszönhetik a nyomorukat, másrészt úgyis csak italra, cigarettára és játégképekre költenék a pénzt. Szerintük azokat köll támogatni, segíteni, akik erre közvetlenül (még) nem szorulnak rá, mivel ezek az emberek a maguk “józan polgári életvitelükkel” naponta bizonyítják be (pl.: anno az esztergomi Meggyes Tamás, avagy a nemrégiben plecsnit kapott Pataky “Zaci” Attila! – ugye?), hogy a beléjük feccölt állami pénz nem hullik bele egy feneketlen zsákba.

Azt, hogy a fideszes propaganda a kipécézett személyek, politikai csoportosulásokkal szemben a hitelrontás, a rosszindulatú pletykaterjesztés, tehát a “karaktergyilkosság” eszközével él, már megszokhattunk azon “emútnyócév” alatt, amikor “A Haza” biza’ ellenzékbe került. Így lett “Bankárkormány” a Medgyessy-kabinet csak azért, mert az érintett miniszterelnök egy ideig a BNP-Paribas hazai igazgatója volt – miközben olyanok nyüzsiztek az Orbánpárt körül és belül, mint Járay, Töröcskei és Csányi. Így lett “Milliárdoskormány” a Gyurcsány-Kóka-kabinet annak ellenére, hogy a Fidesz házatáján és kormányán belül is (a fentebb említetteken kívül) olyanok tevékenykedtek, mint Pintér Sándor, avagy Fellegi Tamás, Demján Sándor és Széles Gábor, akiknek vagyonához és éves jövedelméhez képest Gyurcsány és Kóka egyszerűen koldusnak számíthattak – különös tekintettel Sintér Panyira, aki mindezek mellett még tisztes és átlagon felüli állami nyugdíjat is húz! Így lett “kommunista utódpárt” abból az MSZP-ből, melynek minden eddigi frakció- és kormánytagjai között kevesebb ex-emeszempés ücsörgött, mint akár az első (és mostani) Fidesz-kormányon belül, avagy (1998-tól kezdődően) képviselőcsoportjában.

Ez a propaganda annak köszönhette sikerét, hogy ügyesen felhasználta és felerősítette a honi átlagpolgárok egy igen jelentős kisebbségének jellemző magatartás-vonásait. Ezek pedig a következőek: a személyes sikertelenség miatt érzett kisebbségi komplexus, a mások sikeressége okán felhorgadó irígység, a bosszúállásra való hajlam, a káröröm, az állami csöcs iránti már-már kóros vonzalom, az ezekből köveztkezően megnyílvánuló képtelenség a szolidaritásra, illetve a trehányság, a saját alapvető érdekeit szolgáló információknak való utánjárásra sem hajlandóság. Az átlagmagyar így örömmel útálja és irígyli azt, akit önmagánál sikeresebbnek és gazdagabbnak vél (néhányan szakmányban jelentgetik fel ezeket … Hofi: “Ideje van, paírja van, ceruzája van! … Hát, feljelent!“) és a felsőbbrendűség tudatával rúgdos bele olyanokba, kiket valakik nálánál alacsonyabbrendűeknek neveznek (pl.: a Fidesz a “szegényeket”, a Jobbik pedig a “cigányokat”). Imádja azt, aki a fülébe hazudja a problémáira adandó azon “kész válaszokat“, amiket hallani akar és gyűlöli azt, aki önálló gondolkodásra serkentve őt, az Igazságot kiabálja bele a képébe. Bármikor kész “bekajálni” ezen alpári ösztöneire ható kampányszövegeket, de soha nem ellenőrzi: kik súgdossák bele fülébe ezeket, ígéreteik egyáltalán reálisak-e, a tervezett és a már meghozott intézkedések/törvények pedig hogyan és miként érintik az ő személyes egzisztenciáját.

Az Orbánpárt már az első hatalomra jutása után sem kifejezetten titkolta: elhatározott szándéka kivonni a közteherviselésből azt a társadalmi csoportot, melyhez ők önmagukat sorolták (és éppen ezért!). A “helybentopiztatott” családi pótlék “alanyi joga” volt úgy a milliárdos szülőnek, mint a minimálbéresnek, mivel szerintük “nem szabad különbséget tenni” gyerek és gyerek között. Ámde ugyanakkor a “családi adókedvezmény” bevezetésével (három kölök esetén akkor még havi 30 ezer, ma már 60!) ugyanezen “elv” teljesen el lett felejtve, hiszen ekkora bónusz teljes kihasználásához nem csak kellő mennyiségű gyerek, de marha magas fizetés is köllött. A “gazdag gyerek” így sokkal magasabb állami támogatásban részesült, mint a “szegény” ergo: itt már nem érvényesült a hátrányos megkülönböztetés családipótlékos tilalma. Tiltakozások ez ellen? Nos, akkor még voltak: a nagycsaládosok országos szövetsége például keményen bírálta a dolgot, de aztán sikerült ott is “alkalmasabbakra” kicserélni a vezetőséget, így ez a szervezet ma már olyan szépen kussol minden, a családok elsöprő többségét ellehetetlenítő intézkedésekkel kapcsolatosan, mint az a bizonyos “emésztési végtermék” a fűben!

Járt utat a járatlanért el ne hagyj!” – tartja a modás, melyet fideszék a “Haladj rajta tovább a szakadékon túlig is!“-szöveggel egészítették ki! Második kormányalkításuk után az eladdig csak politikai ellenségeikkel szemben alkalmazott karaktergyilkosság eszközét elébb csupán az országlakosok legszegényebbjeire, a rendszeres szociális segélyekben részesülőkre és a korkedvezményes nyugdíjasokra, aztán a munkanélküliekre, mégosztánabb a rokkantakra, majd a minimálbéresekre is kiterjesztették mondván: ezek az emberek csupán “segélylovagok és nyugdíjrothschildok“, meg persze adócsalók, akik a rendes munkavállalók és adófizetők nyakán élősködnek, ezért osztán alaposan a körmükre köll nézni, s visszaterelni őket (ágyútölteléknek) a munka frontjára! Ja, hogy munkalehetőség gyakorlatilag nincs, meg hogy az igazi adócsalás az nem más, mint az Egykulcsos?! – az Abszurdisztánban csak nagyon keveseket érdekelt. “Segély helyett munkát kell adni!” – harsogta a kormányzati propaganda, s ezzel baromi sok ember egyet is értett, s így még azzal is, hogy a segélyezetteket közmunkára kényszerítsék. Ja, hogy a “segély” egy a szociális és jövedelmi helyzet okán fennálló törvényes jogosultság, míg a munkáért pedig munkabért illik fizetni?! – átlagmagyart ez sem érdekelte kifejezetten … mindaddig, míg maga is bele nem került a közmunkások, a “munka világába visszaterelendők” körébe.

Egyik környékbéli, akkor (még) nagyonfideszes ismerősömnek 2010. őszén azt magyaráztam, hogy ha tényleg be lesz vezetve az “egységes és igazságos” Egykulcsos, akkor ő, a maga netto 70 ezrével baromi rosszul fog járni, mivel legalább tízezerrel fog csökkenni a kézhez kapott jövedelme, … hát simán lekomcsizott! Aztán a következő esztendő februárjában pedig bután bámulta a fizetési papírját, amin bő 11 ezerrel kevesebb szerepelt, mint januárban! Mégjobban bámult, amikor 56 esztendős, “veszélyes”-nek minősített porckorong-sérvvel leszázalékolt feleségétől simán megvonták a “rokiját“, s négyórásként besorolták a közmunkások közé, az addigi havi 54 ezer helyett 23.500-ért! A pasi ugyan ma már rettenetesen szídja az Orbán-kormányt (… és az EU-t, meg az IMF-et is!!! – nézi a RémHír TV-t amikor csak teheti, de időnként a Tahótévét is, amúgy változatosságként!), de nem kért még tőlem bocsánatot, s minden hasonló intézkedést a mai napig is harsogva védi a környék egyik “Apamegőrző“-jében (ezt polgári körökben “kocsmá“-nak szokás nevezni!). Mert hasonló intézkedések még mindíg vannak, s lesznek is!

Az idén áprilisban közzé tett legújabb “Fairy Tale“, azaz a szélltolókálmán-terv 2.0 változata szerint roppant igazságtalan, hogy a “gazdagabb” önkormányzatok “nagy százalékban nyújtanak olyan nem kötelező ellátásokat, amire a ‘szegényebbek’ nem képesek“. No ezt az elképesztő aránytalanságot Dicső Kormányzatunk úgy szüntette meg, hogy 10 milliárd forint elvonásával(!) azt az előbbiek számára is lehetetlenné tette. Természetesen az “igazságosság” jegyében. Mindezen túl pedig a következő esztendő első napjától úgy alakítják át az önkormányzati segélyezések rendszerét, hogy az addig három különböző címen igényelhetőeket egybe vonják. Aki tehát eleddig külön kérhetett támogatást elhalt hozzátartozója temetésének költségeihez, gyermekének eltartásához, átmeneti segélyként pedig rezsiszámláinak kifizetéséhez, az január 1.-től vagy erre, vagy arra, avagy amarra kaphat csak segítséget! És ez még nem minden!

Mert a törvénymódosítás szerint azt, amit korábban segély/támogatás címén folyósítottak, azt január 1.-től kamatmentes kölcsön(!!!) formájában is adhatják az önkormányaztok, s hogy egészen bizonyos legyen a helyhatóság által támasztott visszafizetési igény, a jogszabály szerint csakis azok részesülhetnek támogatásban/segélyben/kölcsönben, kiknek havi jövedelmük minimum 37.050 forint (ugyanez családok esetében fejenként értendő!). Továbbá: minden település fel van rá hatalmazva, hogy saját rendeletében szabályozza azt: kik és milyen feltételek esetén juthatnak ehhez hozzá, tehát a Pémester szerint ki az aki “méltó” és ki nem (lásd: az ominózus hódemzőlázárhelyi “szégynlistát”!).

Hát nem elképesztő ez az egész? Hogy segély és támogatás helyett “kölcsönt” kap az aki rászorul? Hogy a legrászorultabb még ezt sem kaphatja meg, mert “túl kevés” a jövedelme? Hogy minden település saját belátása szerint alakíthatja a rászorultságra vonatkozó előírásokat, tehát mondjuk Tolnán más lesz a szabály, mint a vele tőszomszédos Faddon? Hogy az adott település rászoruló lakosai így netto kiszolgáltatottjaivá válnak a helyi döbröginek, pedig “közmunkásokként” már eleve rabszolgák? Hogy egy ilyen, a különböző “ugocsák” önkényére felhatalmazást adó törvényt hoz meg egy olyan állam, mely tagja annak az Európai Uniónak, mely egyebek mellett arra is törekszik, hogy a szabályok minél egységesebbek és polgárbarátabbak legyenek?

Hát hol az Úr Istenben élünk mi?! Hát hogy az Úr Istennek hagyjuk mi ezt az egész szemétséget?! Hát hogyan lehet ennyire birka ez a nép, ennyire elvetemült ez a hatalom?! Hát hogy az Úr Istenben lehet még mindíg ennyire bunkó az “Ellenzék”, hogy ilyen körülmények között még mindíg azzal van elfoglalva, hogy melyikük a “hitelesebb”? Köll egy új Összefogás! Most már nagyon! Meg egy tényleges és valódi ELZAVARÁS!

… és ezt …

szendamondja!


14 hozzászólás on “És még EZT is?!”

 1. Wolffie szerint:

  Kedves Szendam!
  Ül minden mondatod, és ismét gratula a remek összefoglaló íráshoz.
  De! Mire ezeket leírtad, közben halmozódott a hülyeség, ha mondhatok ilyet.
  Mit szólsz ahhoz, hogy a költségvetési tervezés során bármikor módosíthatják a fő számokat?
  Kuszaszemhez igazították a törvényt…:-)
  Üdv,
  Wolffie

  • Avi szerint:

   Kedves “Szendam”
   Az utolsó kérdéseidre a választ Kertész Ákos adta meg! 😦

   • szendam szerint:

    Kedves Avi!
    Hát igen! Át is zavarta a “nemzeti elit” szegény Ákost a túlpartra, díszpolgárságának “hátrahagyása” mellett!
    Utóbbiról jut eszembe: A Fidesz-által romokba döntött Esztergom nemfideszes képviselői közül eleddig még egyiknek sem jutott eszébe, hogy indítványozza a díszpolgári cím megvonását a város helyzetéért minden szempontból leginkább felelős Orbántól! Vajon miért?
    Üdv! szendam

  • szendam szerint:

   Kedves Wolffie!
   Hát mi az ördögöt szólnék hozzá?
   1.) A különböző “Lex Haverok” már “bevett” hagyomány Abszurdisztánban és miért ippeg pont Terpesz Sam maradt volna ki ebből?! (Mondjuk az, hogy a már elfogadott költségvetési “sarokszámokat” bármikor módosítani lehessen, az igazi nóvum, de teljes mértékben belesimul az eddigi “inverz logikába”! 🙄 )
   2.) 👿 !
   Üdv! szendam

 2. gondolkodo szerint:

  Fogalomzavar!
  Amit bevezetni akarnak, az nem segély, hanem kölcsön, majdnem, mint a banké, csak kamatmentes.
  Viszont alávalóbb, mint a banké, mert igaz ugyan, hogy itt is vizsgálják, van-é miből visszafizetni, de helyben és sok lesz a személyeskedés.
  A másik: akinek 37.050 Ft a havi jövedelme és villannyal akar világítani, sőt elvetemülten télen még valamivel fűteni is, ráadásul törleszti a “segélyt”, ugyan, vajon miből fog élni?
  Éhen nem halhat, mert az hazaárulás, hiszen csak azért teszi, hogy az állam ne kaphassa vissza pénzét!
  .
  Ki összeveti az első Orbán-kormány felállását a maival, rá kell jönnie a lényeges különbségre:
  – az első a kollégiumi szobatársakat tette vezető pozicióba,
  – a mostani: a pszichiátriai szobatársakat!

  • szendam szerint:

   Kedves gondolkodo!
   Igen, ez aljasabb és alávalóbb, mint egy banki kölcsön, s bár “kamatmentes”, az csupán látszólagosan az!
   Mivel “gazsulálni” köll majd a helyi Pémesternek (avagy az Ő Emberének), a kamatot sokoszorosan – előtte és utána is – meg köll majd “szolgálni”! A gazsulálási szabályok pedig ezen törvény szerint a lokális döbrögiek emésztése, a helyi “környülállások” szerint változhatnak településről településre!
   No, innetől csupán már egyetlen tyúklépés azon törvény meghozatala, hogy különböző (a HVCS-k – “Helyi Vagány Csávók” – által urallt) megyékben/járásokban/városokban/falvakban különböző törvények sőt, Alaptörvények legyenek! Ugye?
   Megjegyzem: a havi 37.050 Ft. alattiak is meg fognak dögleni, lévén “túlzott szegénységük” okán nem lesznek méltók a segélyezésre (állami prokrusztika)!
   Hogy az a Jó Büdös QA-át annak/azoknak aki/akik ezt kitalálta/ták! Szeretném ezeket a “segélyezettek” között látni! 👿
   Üdv! szendam

 3. chackal85 szerint:

  Kicsit dolgoztam. Mindenkit kerek, hogy ha van ra lehetosege terjessze.

 4. kekec szerint:

  szendam
  Ez csupán átülteti a gyakorlatba lézerjani “annyit is ér” szövegét. Azaz akinek nincs legalább az életben maradáshoz szükséges jövedelme, az dögöljön meg minél hamarább! Mert az senki, és még annál is rosszabb: mert eltartandó senki a “jobb sorsra érdemes” nagyobb jövedelműek nyakán.
  És tudod mit: aki ez ellen nem lázad, hanem szép fegyelmezetten éhen hal: az meg is érdemli!

 5. […] írjak arról, hogy ez a kormányzati takarékoskodási láz többek között olyan szeméttörvényt eredményezett, miszerint ha a “közegészségügy”-nek nevezett, állami prokrusztika […]

 6. kekec szerint:

  szendam
  MIFÉLE takarékoskodási láz? 90 milliárdot költöttek bútorra, autóra, külföldi utazásokra. Mi lett volna, ha nincs “költségstop”?

 7. talalom szerint:

  Bizonyosan arra játszanak a fijugg, hogy követni se lehessen a szemétségek sebességét és mélységét. Alig múlt el a csekkadó, telefonadó, izéadó, a Safarov-genny, a kényszermunka, a kölcsönsegély, máris itt az újabb: megszüntetik a nyugdíjbiztosítót, és az egészségügyi pénztárat, a járulékok a költségvetésbe folynak be, aztán nyugdíjra, egészségügyre meg marad, amit simicskáék meghagynak. (Jelzem ezt már az alaptörvényükbe is bebetonozták.) Úgyhogy nem csak a rokkantnyugdíjasok, ma már az öregségi nyugdíjak sincsenek biztonságban. És már szó sincs a sajtótörvényről, az igazságszolgáltatás, az ombudsmani rendszer, az alkotmánybíróság szétveréséről, az oktatás meggyalázásáról, a nőkről. Sosolni is nehéz.

  • szendam szerint:

   Kedves talalom!
   Hát már hogy az ördögbe’ ne lenne szó mindezekről!
   Hiszen másokról sem írom a posztjaimat, mint ippeg pont ezekről … igyekezvén napirenden tartani (azaz a köznép rendkívül rövidtávú memóriájából kiesni nem hagyni) ezeket a témákat!
   Igaz: én csupán naponta pár száz embert tudok elérni! Pedig nagyon igyekszem, ám a megélhetésről is gondoskodnom szükségeltetik! De ha majd megnyerem a “lottóötöst”! … No akkor fogom ezt az egészet napi 24 órában csinálni! Tuti!
   Üdv! szendam


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s