KözVegyGépSzer

Azt olvasom a honi és a külföldi magyar médiában, hogy a közpénzen való élősködésre alapított, de politikai pártnak álcázott Fidesz ZRt. tevékenysége végre átlépte az ingerküszöböt. Úgy idehaza, mint az Európai Unióban.

Mind az Amerikai, mind a magyarországi Népszava értesülése szerint, az Európai Bizottság Csalás Elleni Hivatala, az “OLAF május 10.-én helyszíni vizsgálatot tartott a “Közgép Építőipari és Fémszerkezetgyártó ZRt.” székhelyén, s ennek során adathordozó eszközöket foglalt le. Mindkét orgánum e tényt úgy tálalta, mintha ez lenne a kezdete az Orbán-Simicska Birodalom. összeomlásának, mintha ez lenne origója annak, hogy e társaság évtizedeken át elkövetett köztörvényes bűncselekményeinek ezen úton való kiderülései a magyar társadalomban olyan revelációs hatást vált majd ki, hogy az vissza fog térni arra az útra, melyen végig haladva Magyarország végre egy tisztességesen működő, kifejezetten antiszociális polgárai kivételével mindenki számára élhető, gazdag és jóléti állam lehet. Micsoda naivitás!

Tények 1.0

A  jelenleg “Fiatal Demokraták Szövetsége – Magyar Polgári Szövetség” néven bejegyzett, az országgyűlési szavazatok (törvényhozás) több, mint kétharmadát, a végrehajtói (kormány, önkormányzatok, állami hivatalok) és a bűnüldözői (ügyészség, rendőrség) hatalom teljes egészét, az igazságszolgáltatási (bírói) ágat pedig befolyásoló mértékben birtokló gazdasági vállalkozás alapító tagjai – pl. a miniszterelnök, a minap hivatalba lépett államelnök, avagy az EU-vizsgálatban érintett cég tulajdonosa) “üzleti tervüket”, azaz személyes meggazdagodásukat, maguk és családtagjaik, illetve valamennyi, nekik rendszeresen “szívességeket” tevő “kapcsolt részeik” egzisztenciáit egyedül és kizárólagosan a magyar társadalom befolyásoló kisebbségének megvezetésére, illetve az egész ország gazdasági/adófizetői teherbíró képességére alapozták. E konglomerátum alfától ómegáig terjedő névsorában SENKIT(!) nem lehet találni, aki jelenlegi életszínvonalát, vagyonát, kiterjedt cégbirodalmát a saját üzleti – azon belül pedig innovatív – tehetsége alapján érte volna el. Akárcsak A Két Milliárdos (Csányi, Demján), avagy a “Jobboldali Médiaguruk”  (Liszkai, Vitézy, Töröcskei és Széles – utóbbiak az “egyéb” kategórián belül is!), valamennyiük az államkassza általuk előre lefizetett (“beruházás” – hahaha!) képviselőin keresztül valósíthatták meg álmaikat … meg a korruptakét is! Ennek egyik kimagaslóan szemétláda képviselője az Orbán-Simicska cégbirodalom.

Mit tehet az “OLAF“?

Az “OLAF”, mint az EU csalások kivizsgálására valamennyi tagállamban felhatalmazott hivatala max. annyit tehet, hogy a rendelkezésére álló/átadott céges és állami dokumentumok alapján megvizsgálhassa: történt-e bármiféle visszaélés, avagy csalás az EU által fejlesztési pályázatokra adott pénzek elbírálása és felhasználása során. Mivel ezeket csakis az érintettektől/érdekeltektől kaphatja meg, azok pedig normális esetben nem fognak önmaguk ellen bizonyítékokkal szolgálni, nem várható különösebb leleplezés. Legfeljebb  a “szabálytalanságok” megállapítása, melyek következménye – némi ejnyebejnyén, meg a szokásos tény tudomásul vételén (“Hegyeshalomnál kezdődik a Balkán.“) kívül – jószerint nem is lesz.

Ámde ismerve a már bejáratott és jogilag megalapozott diktatúrák természetrajzát – a kezdeti dinamikus, az innovatív jogtorzítás és a nepotizmus alapján történő kinevezéseket, melynek során a raglétrán lefelé haladva egyre szervilisebb és idiótább, azaz alkalmatalanabb “gauleiter“-eket találunk – joggal tételezhető fel, hogy az OLAF olyan dokumentumokra talál majd, melyet a “felfelé-nyal-lefelé rúg“-típusú, pártkinevezett, Hozzá-nem-értő Pártkáder elfelejtett törölni. No ebben az esetben jön “A Jelentés“, melyet az érintettek Kormányzata majd vitatni fog, s azt egy “újabb gyarmatosítási kísérletnek” nevezi. Így az egész Ügy az Európai Bíróság elé kerül, amely mire meghozza ítéletét, az eltelt Idő okán feledésbe merül a LÉNYEG!

Mit tehet az Országgyűlés?

A magyarországi Népszava fentebb linkelt írása szerint Magyarországon, és csakis(?) ezen ügy kapcsán sikerült megvalósítani a “vörös-fekete”-szövetséget! A cikkben ugyanis az foglaltatik, hogy az MSZP és a Jobbik parlamenti vizsgálóbizottságot akar létre hozni az Orbán-Simicska-féle “közbe’szerzés“-i cégbirodalom közpénz-felhasználási gyakorlatával kapcsolatosan, s mivel ehhez a két pártnak meg van a szükséges 78 szavazata, így e grémium megalakulását az Országgyűlés nem tagadhatja meg.

Nos, akkor kezdjük azzal, hogy Abszurdisztán Parlamentje az elmúlt, bő két évtizedben már számos vizsgálóbizottságot alakított meg. Ezek az eseti (vizsgáló)bizottságok eleddig még soha semmit nem állapítottak meg azon kívül, hogy az ellenérdekelt felek semmiben – még a napkelte és a napnyugta földrajzi irányában sem – tudtak megállapodni, azaz: “közös jelentést” kiadni. Ezek a testületek ugyanis mindenkoron paritásosak – fele kormánypárti, fele ellenzéki … elnöke pedig a kezdeményező párté! – voltak, s mivel az egyik “oldal” a másik “oldal” disznóságainak kiderítésében/avagy elfedésében volt érdekelt, hát legfeljebb két, “párhuzamos jelentés” lett ezek következménye, amelyből mindenki (pártvonzalom alapján) azt olvashatta ki, amit akart. Ezt a tényt felismerve az Orbán-Simicska Párt már 1998-tól kezdve minden olyan vizsgálóbizottság megalakulását, illetve működését megakadályozta, mely a saját tevékenykedéseit vizsgálta volna ki. Mindezt pedig úgy, hogy vagy nem szavazta meg annak megalakulását, vagy nem delegált abba tagot! Márpedig  – legalább az utóbbi esetben –  minden országgyűlési vizsgálóbizottság egyszerűen működésképtelen!

De miért is lenne?

Ez az országgyűlési vizsgálóbizottságosdi a fentiek alapján már eleve komolytalanEzzel pedig a bő kétévtizedes parlamenti tapasztalattal rendelekző MSZP tisztában lehetne, így tehát azzal is, hogy e maximum “píár-lájt”-értékű kezdeményezésük érdekében TELJESEN FÖLÖSLEGES VOLT ÖSSZEÁLLNI A NÁCIKKAL! Azt tökéletesen megértem, hogy szeretnék lerántani a leplet a “Nagymagyar Kizsebelők“-ről, arról: hogyan fosztja ki és miért/kikért az Orbán-Simicska ZRt. az egész országot, de talán nem köllene “egy gyékényen árulni” azokkal, akiket PONTOSAN EZ a Kizsebelő Banda hozott létre(!), azokkal, akik A SZOCIK LÉTEZÉSÉT IS BŰNCSELEKMÉNYNEK TEKINTIK!

Arról pedig meg ne feledkezzünk, hogy az Orbán-Simcsika-féle “Közbe’Szerző Korlátlanul Felelőtlen Társaság” MINDEN EDDIGI KORMÁNY FELELŐSSÉGE. Hiszen valamennyi, a “nemlétező” OLIGARCHÁKTÓL VALÓ FÜGGŐSÉGE okán nem tett semmit az ilyen gazdasági vállalkozások létre jövetele megakadályozása érdekében! Ne feledjük továbbá azt sem, hogy a 2002-10 között regnáló szoclib kormányok és önkormányzatok ugyanúgy bizniszelgettek, adtak “pótmunkázott” megrendeléseket az Első Orbán-kormány korabeli kedvencének, a Vegyépszer ZRt.-nek (pl.: autópályaépítések), mint mai utódjának, a Közgép ZRt.-nek (pl.: a Margit-híd alaposan túlszámlázott felújítása). A közpénz-szivattyúként üzemelő mai Orbán-Simicska cég tehát az első pár tízmilliárdjait nem a jelenleg regnáló, Nemzeti Együttfosztogatás Rendszere kabinettjének köszönheti! Hát akkor most mit is akar az MSZP (a Jobbik-kal karöltve) kivizsgálni? 

Ellentűz és szmogriadó

Az “OLAF”-vizsgálat miatt természetesen be fognak indulni a Fidesz teljesen idiotisztikus szóhasználatú, mondatszerkesztésű és az ok-okozati viszonyokat összezagyválva “feltáró” sajtóorgánumai. Mivel az “OLAF” vizsgálatát eredetileg a Gyurcsány-féle DK kérte, hamarosan “leleplező” cikkeket olvashatunk arról, miként élt vissza Gy.F. az EU-pénzekkel (természetesen az MSZP-vel együtt!), illetve mennyit és hogyan loptak el ugyanezen keretekből a Gy.F.-hez “köthetőek”. Aztán olvashatunk még számos cikket arról is:  miként támadja meg az “ejurópajiúnijó Szeretetthaznánk függetlenségét” azzal, hogy a tőle származó pénz felhasználását az esztendőkkel ezelőtt megállapodott szabályok szerint számon akarja kérni úgy a kormánytól, mint annak kedvezményezett Magáncégétől! A nyílvánvaló lenyúlást tehát “Ellentűz”-zel (RémHírTv és TahóTv, MN, MH, HV, stb. … “tényfeltárások” – hamarosan!), az eredeti téma sűrű propaganda-füstködbe burkolásával igyekszik majd kivédeni.

És a siker …

… nem is fog majd elmaradni! Hiszen a szűk tízmilliós lélekszámú Abszurdisztán hangadó Beltartománya, a kb. (fideszest és jobbikost összeszámlálva) 1,7 millió “lélek” által képviselt Idiotisztán valamennyi polgára, mélyen belélegezve a naracsgáz infoszmogját,  a már eleve megváltozott tudatállapota miatt is szentül hinni fog minden “aszocikésalibsik-megazejuaszemetek-demivagyunkahófehérkékésaszűzmáriák“-típusú szerecsenmosdatásnak!

Ja, hogy a valós tények mindezeknek ellet mondanak? Hogy a csodálatos és “világcsúcs” gazdaságpoltika következtében még ennek a cca. 1,7 milliónak a fele is szop, mint a torkosborz? Hát az le van szarva, hiszen a nyomorgás közepette nekik elég az ígérettabletta meg a nyájhoz-tartozás pszihedelizmusa. A hit, hogy a szakadékba zuhanás szabadesése miatt elvesztett súlyérzékük az maga a Mennyország, a Megváltás! A felszabadult Levitáció! (közben Tőkés “Puncipüspök-Családleszaró” László prédikál … Odakintről! … a Mi 200 milliónkból!)

Azt tudjuk(?) …

… hogy a közvéleménykutatások szerint az arra jogosultak mintegy 60 százaléka mégcsak a szavazásra sem hajlandó. A “maradék” majd’ fele az Orbán-Simicska ZRt.-re, 20-20 százaléka a nácikra, meg a köldöknéző, “majdkivárjukamígmileszünkatuti” szocikra szavazna, a többiek pedig javarészt a “sehú-sehal” (LMP) támogatói, illetve a “holaszakvizsgád?!” Gyurcsány pártjának támogatói. No ehhez képest múlt vasárnap (máj. 13.), a dunaújvárosi 10. sz. önkormányzati választókerület 5034 jogosultjából mindössze 998-an voltak hajlandóak “időközizni”(szűk 20%!). Közülük 408-an (40,8%) az önálló véleményalkotás teljes hiánya miatt indított fideszesre (Hingyi), 75-en (7,5%) pedig a környék megélhetési jobbikosára adták szavazatukat. Ugyanakkor a magukat “demokratikusnak” és az Orbán-rendszerrel szembeni “ellenzék”-nek tekintő szocik 275 (27,5%) és elempések 174 (17,4%) voksot kaptak.

Ezen adatokból fényesen kiderül, hogy nem 60, hanem 80 százalék “A Néma Tömeg, a Fidesznek nincs 50, a náciknak pedig 20 százalékuk, s ha az Ellenzék összefogna, simán leválthatná őket!

De ez lehetetlen!

Avagy legalább is annak tűnik. Hiszen ez az Ellenzék, amely (nyilatkozataik alapján úgy tűnik) pontosan látja, hogy az Orbán-Simicska ZRt. hogyan és miként bontja(bontotta) le a nagynehezen felépített, s rövid élete miatt gyermek- és pubertás-betegségekben szenvedő magyar demokráciát, az alkotmányos jogállamot; hogyan hízlalja önmagát a szegényekből kipréselt zsírral; hogyan veszi el A NÉPtől még a lehetőséget is (választójogi törvény “személyre szabott” módosítása) ennek ellenére egyszerűen képtelennek tűnik még annyi időre is összefogni, hogy visszaállítva a normális jogrendet (Alkotmány és elfogadható választási törvények!!!), ismét a NÉP kezébe adva a döntés jogát szóhoz juttassa  a NÉMA 80 SZÁZALÉKot! Azaz MINKET! Az Orbán-Simicska ZRt. által kizsarolt és jogfosztott ELSÖPRŐ TÖBBSÉGET!

Miközben ez az Ellenzék azt állítja, hogy tisztában van a MI igényeinkkel, az alkalmi összefogás helyett IS egymást nyírja! Dunaújvárosban az MSZP-LMP páros simán nyerhetett volna, ha …

… a Haza lenne az Első!

De nem az! Inkább a folyamatos “megsértődöm”, meg az “éntudomjobban”, meg a “tevagyahiteltelen”, meg az “inkábbrámszavaznának” metodikája és mindnyájunk bőrére/megélhetésére, fiaink és unokáink jövőjére menő licitálás folyik. Szakmányban!

A ShittPlagi-botrány ellentüzeként indított “holaszakdolgozatod-Gyurcsány!“- féle álborányt még az olyanok is beszopták, mint az én egyik kedvenc, naponta elolvasott blogoldalom, az “Örülünk, Vincent“-bloggerközösség számomra legszimpatikusabb, “maroz” nevű szerzője, aki legutóbbi posztjában azért “anyázta le” Gyurcsányt, mert az ellene folyó, majd’ nyolc esztendős lejárató kampány legutóbbi felvonása (“nicsisdiplomád-vazze!” – mondja/állítja a tök’ hiteltelen HörrTV!) után “Fletó” elveszítette nyugalmát és közöltette mindenkivel, hogy MOST AZTÁN MÁR ELÉG VOLT!

Nos, “maroz” mindezt (úgy tűnik) meg sem értve írt, amit írt, s közben bele nem gondolt, hogy amikor a “Gyurcsánygyurmázás” egyik aktív tagjává vált, az Orbán-Simicska ZRt. érdekeit lépviselte! … Ingyé’! … mármint az OS kifizetési listája szerint! … adóügyi és megélhetési szempontokból pedig DRÁGÁN!

Nem kéne már az ORSZÁG érdekében abba hagyni az “egymásmarást”?! Nem kéne már elzavarni azokat, akik rajtunk ÉLŐSKÖDVE EGYMÁS ELLEN USZÍTANAK?! Nem kéne már esetleg az MSZP-nek, meg az LMP-nek MINDENKIVEL ÖSSZEFOGNIA? Akár Gyurcsánnyal is … Vona helyett?

Itt lenne már az ideje, hogy legalább egy kicsiny időre ” demokratikus politikusaink” az “ön-” helyett a “közérdeket” tegyék az első helyre!

… és ezt …

szendamondja!


One Comment on “KözVegyGépSzer”

  1. kekec szerint:

    Szendam egy figyelemreméltó észrevétel a Varánuszról:
    miért került a Közgépnek 2 milliárdba a vasútfelújítás kilométerenként, mikor a messze földön híres pénztemető MÁV erre szakosodott leánykája, a MÁVGÉP is meg tudta oldani magának a vörösiszap katasztrófa után kilométerenként 136 millió + áfáért.”


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s