A Jobbik és a Fidesz mocsara

Május 1.-én két jobbikos “honatya” bevonta az Európai Unió zászlaját a Képviselői Irodaház oromzatáról.

Bizonyos szempontból szánakozva szemlélem a magyarországi nácik (nyilasok) pártja, a Jobbik mind kétségbeesettebb vergődését azon, hogy a sajtóorgánumok címlapjaira kerüljön. Mivel a neofita magyar újburzsoázia, a kétharmados klerikál-fastisztoid kormánypárt hétről-hétre egyre több “ideológiai levegőt” szív el előle, hivatásos tagjait pedig tavaly télig – úgy az Országgyűlésben, mint az önkormányzatokban – gyakorlatilag kilóra megvásárolta, egyre kevesebb olyan témát talál, mellyel meg tudja különböztetni magát önnön Szülőjétől.

Történelmi lecke ide és oda

Az 1920-30-as esztendők német- és magyarországi törvényhozási választásainak adataiból közismerhető tény, hogy az erősen balos (szociális) demagógiával, a rendpártisággal és a fajgyűlölettel operáló szélsőjobb választói bázisa a reményvesztett, kizsákmányolt és szegénysorba taszított városi/vidéki proletariátus, a deklasszálódott – illetve az ettől félő, s így pozícióit bármi áron megtartani igyekvő – középosztály, aktív támogatói pedig az állami eszközökkel való “gazdaságfejlesztés” okán a “nemzeti” nagytőkések. A proletárok munkahelyeket, s így megélhetést, a deklaszálódottak a vissza-, a középosztály a megkapaszkodást, a “nemzeti” nagytőke pedig az állami megrendelések biztosította továbbgazdagodás lehetőségét látták bennük. E csoportok ugyan erősen ellentétes érdekletségűek voltak (azok ma is!), ám egyben mindnyájan megegyeztek: az általuk hatalomra segítendő diktatúra a törvényhozás eszközeivel olyan jogi helyzetet teremthet számukra, mellyel kivonhatják magukat a társadalmi, a munka- és a tőkepiaci verseny alól, bár “cserébe” néha le kellett nyelniük a “békát” – nem egyszer a leggusztustalanabbakat is!

Nos ez volt az az “áru”, melyet a Fidesz és a Jobbik egy ideig “egy gyékényről”, egymással karöltve, egymást kiegészítve, egymásnak “tercelve” kínált a honi társadalomnak. Ámde a jól megolajozott és kitűnő szereposztással (Orbán a “mérsékelt”, Vona a “radikális”)működő propagandagépezet fogaskerekei közé a “többre-vágyás” mohóságának homokszemei kerültek. Az egység megbomlott, mivel a Jobbik nácibbsága nemcsak 2010-ben (Ogy-választások), hanem már 2009-ben (EP-választások) is több szavazatot hozott a Vonakonyhára, mint azt Orbán szerette volna. Ráadásul a Jobbik társadalmi rétegződés szerinti szavazóbázisa – éppen a korábbi együttműködés okán! – majdnem pontosan egybe esett a Fideszével. Ez a tény, továbbá a kormányzás okán óhatatlanul elszenvedendő népszerűségvesztés következtében az Orbán & Tsai Kft. három téren is megindította a Jobbikkal szembeni ellentámadását. E három sík pedig a propaganda, a törvényhozás és a személyes egzisztencia.

Karaktergyilkosság oda és vissza

Az, hogy a Jobbik a Fidesz nevelt gyermeke sima axióma. A párt jelenlegi elnökét, az ELTE diákszervezetéből kinőtt Jobboldali Ifjúsági Közösség (majd Mozgalom a Jobbik Magyarországért) vezetőjét még 2002-ben személyesen Orbán Viktor hívta meg az általa alapított “Szövetség a Nemzetért Polgári Kör“-be, így csinálva “politikai tényezőt” egy akkor még feledhető tehetségűnek tűnő fiatalemberből. Az Orbán által nevelgetett kicsiny náci pete azonban nem csak tanulékonynak és keratívnak bizonyult, de néhány esztendő alatt alaposan rá is nőtt Nevelőatyja fejére.

Vona Gábor, önmagát két sikeres választás okán nyeregben érezve, a Fidesztől eltanult politikai karaktergyilkosság eszközét felhasználva teleordította a magyar közéletet azzal, hogy az Orbán & Tsai. Kft. tulajdonképpen nem más, mint a nagytőkés oligarchia pártja – ebben igaza is volt/van. Azt állította továbbá, hogy a Fidesz igazából egyáltalán nem “nemzeti” párt, mert némi zászlólobogtatáson és szimbolikus törvénykezésen, semmire nem kötelező politikai állásfoglalásokon kívül semmit nem tesz “A Magyarság“-ért, ugyanúgy kiszolgálója a globalista és honi tőkéseknek, mint elődei – részben ebben is igaza volt/van. Aztán azt is állította még, hogy Orbán és kormánya valójában semmi mást nem tesz, mint állami eszközökkel agyontámogatja a gazdagokat (igaz!) és agyontámogatja a dolgozni nem akaró, a gyerekszülést megélhetési eszköznek tekintő cigányokat is (nem igaz!).

Erre az orbanista propagandagépezet válasza az volt, hogy nem csak az európai viszonylatban (ezt még simán leszarták volna), de már a hazai mérsékelt konzervatívok körében is egyre vállalhatatlanabb elméleteket képviselő Jobbikról azt kezdték terjeszteni, hogy ez a párt tulajdonképpen Gyurcsány kreálmánya (sic!), amely a csupán a “keresztény-nemzeti jobboldal lejáratását és megosztását” szolgálja (mint korábban a már ledarált MDF?!), s melyhez így nekik a világon semmi közük nem volt, nincs és nem is lehet. Ők, mint a “valódi” konzervativizmus képviselői a radikalizmus helyett a fontolva haladást képviselik, senkit nem ítélnek el világnézete okán (kivéve a balliberálisokat), senkit nem bélyegeznek meg származása alapján (kivéve a balliberálisokat), s bárkivel hajlandóak együttműködni, aki hajlandó hozzájuk hasonlóan és velük azonosulva (lásd: NER, illetve NENYI!) tenni az országért, a nemzetért!

“Plagizált” törvények

Ám az Ezerharmad nem csupán a nyilatkozatok, de a törvényhozás terepén is ellentámadást indított Vonáék ellen. A Jobbik legutóbbi kampányában a “multik kellő megadóztatását”, a honi vállalkozók “helyzetbe hozását”, a külhoni magyaroknak az állampolgárság megadását, a “nemzeti oktatást”, a kötelező hittant és honvédelmi ismereteket, az azonos neműek házasságának (sőt, törvényes élettársi kapcsolatának) tiltását, a “munkakerülők” (értsd: cigányok!) szociális ellátásainak megvonását és a foglalkoztatásba való visszakényszerítését, a “destruktív bizniszegyházak” betíltását, a korábbi (baloldali) kormányok és kormánypártok elszámoltatását (sőt, betiltását!), politikusainak felelőségre vonását, a külföldiek kezére “ráprivatizált” ún. “nemzeti vagyon” visszavételét, az államadósság további növelésének megtíltását, illetve “új, nemzeti Alkotmány” megszavazását követelte/ígérte. (Ha kihagytam volna valami, bocsánatot kérek! – szendam)

Most nem szeretném felsorolni az összes törvényt, melyet a Világcsúcs Kormányzat és annak Szuperhozzáértő, Nemzetileg Maximálisan Elkötelezett parlamenti többsége ész és hozzáértés hiányában időnként percenként gyártott le az elmúlt két esztendőben. Mindössze arra szeretnék rámutatni, hogy nem volt olyan jobbikos választási iniciatíva, melyet az Orbanista Törvénygyár 24 hónap alatt – azt saját  kezdeményezésként feltüntetve! – jogszabállyá ne fabrikált volna! Sőt, ma már szinte elképzelni nem lehet olyan szélsőjobbos törvény-ötletet, amely ha hétfőn megjelenik valmelyik trágyadomb portálon, abból csütörtökre ne legyen elfogadott törvény.

De ez a módszer nem csak az Országgyűlésben, hanem a helyi önkormányzatoknál is nyomon követhető! Nem tetszik a Jobbiknak néhány közterület elnevezése? – nosza, ugrik is már a Fidesz és nyomban átkeresztel! Nem tetszik a Jobbiknak Károlyi gróf szobra? – nosza, ugrik is már a Tarlós-fidesz és az éj leple alatt el is szállíttatja! … és a többi, és a többi …!

Jobbikost vesznek “kilóra”

Az akólba való visszaterelés, a lekussoltatás azonban ilyen eszközökkel még nem lehet biztonságos. Orbán pontosan tudta/tudja, a Jobbik ellenállása vele és pártjával szemben tulajdonképpen már nem ideológiai, sokkal inkább egzisztenciális indíttatású azaz: a közélet tisztaságát, a korrupciót és a mutyizásokat a “nemzeti erkölcs” nevében elutasító Vonabanda, meggszimmantva a Hatalom (és a Pénz) édes illatát úgy döntött, hogy nagyobb adagot követel magának a kondérból (ha lehet, akkor akár az egészet is!). Márpedig úgy a “kondér”, mint a “kanál” egyelőre még Orbán kezében van, így el is kezdte a menázsiosztást a legéhesebb jobbikosok számára úgy vidéken, a helyi önkormányzatoknál, mint a parlamentben.

Előbbire sok-sok példát lehetne hozni, de az egyik legtanulságosabb a szegedi. A Hírös Város képviselő testületében a “jobboldali” többség letéteményese a közgyűlésbe bekerült egyetlen jobbikos pasi. Annak érdekében, hogy a dél-alföldi városban (is) minden a Fidesz akarata szerint történjen (főleg és elsősorban a közpénzek elköltése, illetve az, hogy az önkormányzati vállalatok megrendeléseit a “megfelelő” társaságok kapják!), a kormánypárt már e jobbikos alaknak csak a kutyáját nem szavazta be valamelyik helyi, városi tulajdonú cég vezetőségébe.

Utóbbi legszebb példájául pedig nem más, mint a “rögzített árfolyamú végtörlesztési törvény” országgyűlési megszavazása szolgált. Mint emlékezetes, a (G)Azemberek Kormánya rendkívüli eljárással és soron kívüli kihírdetéssel kérte elfogadni a nevezett jogszabályt a parlamenttől. Ehhez azonban még a bő kétharmada is kevés volt. A reménybeli támogató, a Jobbik Vezére azonban a kérdéses törvényt tárgyaló ülésnap kezedtén, a sajtó kérdésére válaszolva kijelentette: mivel ez a törvény kizárólag a jómódúak érdekeit szolgálja, a Jobbik nem hogy a törvényt, de magát a soron kívüli tárgysorozatba vételt sem fogja megszavazni! Aztán eltellt pár óra, s Vona Pártja mindent megszavazott – a törvényt is! Naná, hogy megtette, hiszen képviselői között nem egy olyan űlt, aki ezzel biza’ kurva jól járt! Jól, nagyon jól, de ők és pártjuk így levegő nélkül maradtak.

Hypoxia

Amikor az agy egy bizonyos időn keresztül nem jut megfelelő mennyiségű oxigénhez, fellép a hypoxia állapota. Állítólag ilyenkor az érintettek különböző látomásokat élnek át, lévén a neuronok rendellenes működésre kényszerülnek. Így járt a Jobbik is, amelytől a nálánál sokkal tehetségesebb és potensebb Fidesz simán elszívta a politikai levegőt. Minden kivitelezhető törvényjavaslatuk (aktív közreműködésükkel! – tehettek mást?) már megszületett, így számukra nem maradt más, mint egészen elképesztő bornírtságokkal a sajtó címlapjaira kerülni.

Egyik képviselőjük börtönbe záratná a homoszexuálisokat. A másik, az Országgyűlés Üléstermében a hátsó lábaira ágaskodva közel tíz percen át ecsetelgeti, hogy a már 130 esztendővel ezelőtt is abszolut ostobaságnak bizonyult “tiszaeszlári vérvád”-dal kapcsolatban neki “új, mindmáig titkolt” bizonyítékai vannak. Korábban pedig az egyik EP-képviselőjük, most pedig két honi törvényhozójuk gyalázza az EU zászlaját azzal a jelszóval, hogy “az Uniotól még semmi jót nem kaptunk!” /Teszem hozzá: erről a fideszes Új Földesuraknak kicsit más a véleményük. A felcsúti polgármester, avagy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba tanácsadóként apportált, szolnoki Közgép-öcskös bizonnyal nem azért nyúltak le több ezer hektárnyi állami szántót, hogy az évi 600 milliárdos EU-támogatás felnyalintásán, meg a viszontbérbe adáson kívül azok “megműveléséből” is  még bármit zsebre vágjanak! De arról sem hallottam, hogy az EU-utáló EP-képviselőik lemondtak volna mandátumaikról, s az uniós zászló helyett a saját megbízóleveleiket égették volna el – ahogy illene egy karakán és nemzeti és radikális “politikus”-tól! Ugye?/.

De mi az ördögöt tehetnének mást, mint az ilyen, bornírt témájú pofajártatás? Hiszen (aktív közreműködésükkel és saját kívánságukra) bele sűlyedtek a Fidesz korrupciós mocsarába. Helyi és országos vezetőinek többsége (aktív közreműködésükkel) immáron megvásároltatott, s ha a propaganda terén bármiféle támadást akarnának indítani az apanázsukat fizető Szülőjük ellen, az “egyéb” csatornákon keresztül máris megkapják a reset“-üzenetet. Ahogyan megkapták már ezt az őket eleddig támogató “nemzeti” nagytőkések is. A Széles Gábor-féle “Agyar Hírlap” és a “Tahó Tv” manapság már nem győz eléggé fideszes lenni (pedig akár még egy esztendővel ezelőtt is… ugye?). A nácimotoros CBA-testvéreket pedig simán lekenyerezték (üzletláncokra kivetett válságadó – kivéve CBA), illetve lefizették (udvari beszállítók lettek, borukat pedig személyesen Plagi Bá’ népszerűsítette!).

Jogos a kérdés

A közvéleménykutatások szerint a magyar nyilasok pártjára jelenleg mintegy 20 százaléknyi szavazat jutna. Ez talán soknak tűnik, de ha azt nézzük, hogy a választásra hajlandóak létszáma mindössze 40 százaléka a jogosultaknak, akkor az össznépi 8-10 százalék talán nem is sok. Ámde minap az egyik barátom (velem egyetértésben) még ezt is sokalta:

 – Mi az ördögtől ilyen népszerűek még mindíg, amikor teljesen nyílvánvaló a korruptságuk? Párttá alakulásuktól egészen a 2009-es EP-választásokig semmiféle gazdálkodási elszámolást nem adtak be az ÁSZ-hoz. Amikor az Ügyészség emiatt őket betiltással fenyegette meg, volt pofájuk visszamenőlegesen azt állítani, hogy havi működési költségeik nem haladták meg a minimálnyugdíjat (28 ezer Ft.). No, azt még értem, hogy a hülye párttörvény miatt az ÁSZ ezt kénytelen volt elfogadni, de hogy az ördögbe hitték el ezt a választóik? Hát egyikük sem gondolt arra, hogy vajon mi a lópikulából lettek fizetve pl. az óriásplakátok? Avagy a hírdetések, a szórólapok? Ennyire ostobák lennének?

 – Drága Barátom! A Fidesznek 2010-ben 2,7 millió ember hitte el, hogy az ország vezetésére legfelkészültebb, erkölcsileg pedig a leghótisztább párt! Ehhez képest a kb. 500 ezernyi jobbikos szavazó (teszem hozzá: most sincsenek sokkal többen), pláne tapasztalatok nélkül, sokkal kevésbé tekinthető idiótának, mint az Orbánra szavazók milliói!

… és ezt …

szendamondta!

Reklámok

3 hozzászólás on “A Jobbik és a Fidesz mocsara”

 1. farcsika67 szerint:

  már azt hittem te is kaptál a földből és átálltál jobbra. mennyi esélyt látsz arra, hogy ez az optimizmus még sokáig tartson a piacokon. vagyis hiszel orbán megegyezésében az imf-fel? én sosem hittem és szerintem most fognak elkezdeni devizatőzsdézni 280 körüli árfolyamnál ahol már szép profittal kecsegtet a befektetésük.
  a cikkhez nincs mit szólnom, egy rakás igazsághalmaz. ez van. ha nem tetszik, tessék kérem elzavarni az utálatosakat. de van rá igény és tudod mért? ami most történik az az ellenzék igen nagy felelőssége. béna kacsák, fantáziatlan impotensek. és mivel nem látok egy egyéniséget aki lemosná orbánékat a pályáról, minden marad úgy ahogy van, neked adva még hosszú ideig munkát.

 2. kekec szerint:

  szendam, csak egy apró kiegészítés: sajna a támogatóik többsége FIATAL, mert a modern NET-es felületet ők kezelik a legprofibban. Ez a jövőre nézve elég rossz tendenciákat jelez előre. És a propagandájukban nagyon sok helyes kérdést vetnek fel – amire rettenetes válaszokat adnak, de a kérdés igazsága befogadhatóvá teszi a tájékozatlan követőknek a válaszokat is, sőt igazolja annak igazságtartalmát is.
  Csak sajnos ebben is igaz “Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel” – azaz az ő egyszerű és hamis válaszaikat csak hosszabb (a történelmi előzményekre is kiterjedő) érveléssel lehetne cáfolni, aminek befogadására az ifjúságnak nincs türelme. A Széll 2.0 pedig igencsak magas labdát fog feladni a Jobbik szociális demagógiájának, és a helyzet fokozódásával a radikalizmusukra is több lesz a vevő. Hiszen már a baloldalon is egyre harciasabb hangok hallatszanak!

  • tinácska55 szerint:

   O.maradni fog,még nagyon sokáig.Az ellenzéki oldalon csak a szövegelés megy,már csak megszokásból is.Senkinek nem érdeke elvállalni egy hálátlan kormányzati vezető pozíciót,akkor,amikor így is megvan a milliárdja,milliója a vállalkozásából,vállalkozásaiból.Ha ez erőlködés nélkül jár nekik,mit foglalkozzanak velünk,a kisemberekkel?Lehet,hogy ez nem ide kívánkozott,de itt is elmondom.És szomorú vagyok.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s