A fura egyetem fura urai

Tegnap (2012. márc. 27.) a budapesti Semmelweis Egyetem (SE) tekintélye, hitelessége is oda került, ahol “dr.Schmitt Pálé van már esztendők óta: a lefolyóba!

Kezdjük egy rövid áttekintéssel! Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke 1992.-ben kisdoktori disszertációt nyújtott be az akkor még önálló Testnevelési Egyetemhez (TE). Dolgozatának opponensei Kertész István és Takács Ferenc egyetemi tanárok – akik ezidőtájt a MOB által létre hozott Magyar Olimpiai Akadémia tagjai is voltak – a legmagasabb (“summa cum laude“) minősítésre javasolták Schmitt tanulmányát, amely aztán azt a TE-től meg is kapta. Szűk 20 esztendővel később a Heti Világgazdaság, 2012. január 11.-én megjelent cikkében bizonyítékokkal alátámasztva azt állította, hogy Schmitt 225 oldalas disszertációjából 180 oldal szó szerinti átvétel egy bolgár sport-tudós, Nyikolaj Georgijev korábbi keltezésű tanulmányából, majd később az is kiderült, hogy további 17 oldal pedig a német Klaus Heinemanntól származik. A disszertációban közölt tíz diagrammból kilenccel hasonló a helyzet. A HVG, majd ennek nyomán számos magyar sajtóorgánum szerint tehát Schmitt 1992-es értekezése 90%-ban plágium, így nem méltó a “doktori” cím viselésére.

A fura jelentés

Az ügyben napokig még a vizsgálat szükségességét is vitató budapesti Semmelweis Egyetem ( a TE ebbe olvadt bele néhány évvel ezelőtt) végül januárban létre hozott egy személyi összetételére nézvést tikos, öt fős vizsgáló bizottságot, mely tegnap – egy nappal a kitűzött határidő lejárta előtt – közzé tette jelentését. Ennek lényege:

 • Schmitt kisdoktori disszertációjának elbírálása formailag ugyan hibás, mivel a folyamat a hiányzó jegyzőkönyvek miatt nyomonkövethetetlen, de ez “megfelel a TE korabeli gyakorlatának“;
 • Schmitt disszertációja nem felel meg az alapvető követelményeknek, mivel a forrásul felhasznált munkák jelentős része azonosíthatatlan, így nem lehet eldönteni, mely részei idézetek, s melyek Schmitt saját munkái;

Mindezek alapján még a hülye is eldöntheti, hogy a nagytiszteletű bizottság, bár kínosan kerülte a “plágium”-kifejezést, megállapította: Schmitt Pál doktori disszertációjának jelentős részét egyszerűen lopta, s az nem csak a az ilyenekkel szemben támasztott alalki követelményeknek nem felelt meg, de még az elbírálása is teljesen szabálytalan volt. Ehhez képest a bizottság kijelentette:

“…a dolgozat szokatlanul nagy terjedelmű szövegazonos fordításon alapul, ami nem derült ki időben, holott annak feltárása a korabeli védési eljárás részét kellett volna, hogy képezze. A Testnevelési Egyetem szakmai hibát vétett, amikor ezt a szövegazonosságot nem tárta fel időben, s így a dolgozat szerzője azt hihette, hogy értekezése megfelelel az elvárásoknak.

Khmm … hmmm … izé! Ha követem ezt a logikát, akkor abból arra a következtetésre köll jussak, hogy ha valaki engem meglop, s a tettes megkerülvén az ítélőszék elé kénytelen állni, a bíróság azzal az indoklással mentheti fel majd a tolvajt, hogy én (a károsult) vagyok a hibás, hiszen miért nem őríztem jobban a tulajdonomat. Brávó! Ez az unorthodox jogfelfogás?

A fura urak

A jelentéssel egyetemben nyílvánosságra került annak összeállítóinak nevei is: Gombocz János – az SE Társadalomtudományi Intézetének igazgatója, Kovács Etele – az SE sportszakmai dékán-helyettese, valamint az atlétika tanszék vezetője, Rácz Károly (nem AZ!) – az SE Doktori Iskolájának elnöke, Fluck Ákos ügyvéd (aki állítólag “különvéleményt” fűzött a jelentéshez, de ez nem publikus), illetve Tóth Miklós – az SE Testnevelési és Sporttudományi Karának dékánja.

No, az utóbbi furaúrnál álljunk már meg egy csöppet! Ugyanis két szempontból is necces a dékán úr. Először is ő volt az, aki a plagibotrány kirobbanását követően olyan nyilatkozatot adott ki, miszerint nincs szükség vizsgálatra. Másodszor, ez a jóember egy hónappal a bizottság felállítása után, s ugyanennyivel a jelentés közzé tétele előtt 2012. február 26.-án lett a MOB elnökségi tagja, később pedig alelnöke, 2010-től pedig ő az egyik tagja a MOB orvosbizottságának! És ez a pasas az egyik, aki elbírál?! Aki több szálon is kötődik Plagi bácsihoz?! Akinek – ezek szerint – eszébe sem jutott, hogy funkciói között némi összeférhetetlenség állhat fenn?!

Döntéshozó kerestetik!

A bizottság tehát igazolta ugyan a HVG januári állításait, de felmenteni igyekezvén Schmittet a plágium vádja alól a korabeli TE-re tolta a felelősséget, a döntéshozás ódiumát pedig magáról lesöpörte. A jelentést, mint büdös pelenkát az SE rektora (Tulassay Tivadar – tiszteltem, Rektor “Úr”!) kezébe nyomta, aki azonban azt rögtön tovább dobta a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához “tájékoztatásul valamint állásfoglalás végett“, a miniszter (a jobb sorsra érdemes, de sorozatos megaláztatásait önként vállaló Réthelyi professzor) pedig gondolom éppen most kísérletezik azzal, hogy ezt a schmittszaros pelust Orbán asztalára juttassa! Mert Idiotisztánban döntést hozni csakis egyetlen “ember” jogosult! … operaházi főigazgató kinevezésétől kezdve egy nyílvánvalóan és megállapítottan jogtalanul szerzett kisdoktori cím megvonásáig!

Pedig a helyzet jogi szempontból (is) tökéletesen egyértelmű. Dr. Bazsa György, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (immáron távozó) elnöke szerint ezt a kérdést az akkor még érvényben lévő, 1983-as miniszteri rendelet, az 1985-ös Oktatási Törvény, illetve a Magyar Testnevelési Főiskola doktori szabályzata egyértelműen rendezi: bizonyított plágium esetén az Egyetemi Tanács köteles a doktori címet visszavonni, s arról saját hatáskörében intézkedni! Azaz nem köllene szaladgálni a miniszterhez, hanem betartva a szabályzatot egyszerűen megvonni a doktori címet Schmitt-től!

Persze ehhez az köllene, hogy a professzor/dékán/rektor urak többre tartsák a maguk és egyetemük autonómiáját/tekintélyét, mint egy nyílvánvalóan karrierista, szellemi terméket cím- és rangkórsága miatt eltulajdonító, az ezt különböző jólfizetett stallumokért eltűrő/fedező/támogató alakok egyébként sem létező renoméjánál … no meg persze a saját seggük intaktságánál!

De nem! Inkább lehúzták a vécén az egész egyetem hazai és nemzetközi tekintélyét, csakhogy a félművel, alcsútdobozi paraszt, az Örökös MiniElnök, a HungaroOmnipotencia nehogy megharagudjon rájuk! PFUJJJ!

A fura egyetem

De a Semmelweis Egyetem egyéb szempontból is kezd egyre “neccesebb” lenni! Emlékszik még valaki az egri Markhot Ferenc Kórház 2008-tól 2010-ig tartó vesszőfutására? Nos a “saga” lényege az volt, hogy Heves megye önkormányzata a Hospinvest ZRt.-nek adta át a kórház szakmai működtetését. Ez ellen országos méretű kampányt generált az akkor még ellenzékben lévő Fidesz, amely odáig fajult, hogy az intézmény saját, önmagukat “kórházvédők“-nek tituláló alkalmazottjai a betegek helyett az Orbán & Tsai. Kft. érdekeit kezdték ápolgatni. Hosszas állóháború után a “kórházvédők” jelentős része végkielégítéssel távozott, majd – miután fideszes ellenpropagandával – sikerült kiutálni a Hospinvestet, ugyanezek az emberkék szépen visszaszivárogtak.

Ezek egyike volt R.B. Erika ápolónő (lelkes “kórházvédő“), aki 2008-ig ápolónőként, majd “visszaszivárgása” után ápolási igazgatóhelyettesként dolgozott az egri kórházban. Csakhogy Erika asszony mindössze érettségizett volt, így nem felelt meg az igazgatóhelyettesi követelményeknek (jelentkezett volna Fejlesztési Miniszternek,  ma semmi gondja nem lenne! … Ugye?! … hehehe!). No, de jó kórház és jó főnök segít a gondon: Erikát, tanulmányi szerződéssel (azaz a kórház fizeti minden ezzel kapcsolatos kiadását!) beíratták a budapesti Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának ápolás és betegellátás szakápolói szakára, melyen felsőfokú végzettséget szerezhet.

Ámde légy esett a jólmegfőzöttnek vélt levesbe! Amint arról a Népszava mai cikke beszámol, a hölgyeményről időközben kiderült, hogy még érettségie sincs, az erről szóló okirata pedig egyszerű hamisítvány, s ezért 2011.-ben bíróságilag pénzbüntetésre ítélték, illetve ugyanekkor “közös megegyezéssel” távozott az egri kórházból. Az egyetemről azonban nem: középfokú végzettség nélkül serényen végzi felsőoktatási tanulmányait az SE-n!

Amikor erről a lap megkérdezte az SE sajtóosztályát (mert ilyen is van neki! … köll is az minden egyetemnek, mint a falat kenyér!), az mély hallgatásba burkolódzott. Amit én tök’ megértek, lévén ez is baromi nagy égés!

Hírdetés:

Jelentkezzen hozzánk felsőoktatásra, mesterképzésre, tudományos fokozatok megszerzésére! Alap- és középfokú végzettség hiánya (feltéve, ha ezeket hamisított oklevelekkel bizonyítani tudja!) nem akadály, mindössze megfelelelő kormányzati összeköttetésekkel és/vagy pénzzel kell rendelkeznie. Kellő kapcsolati és anyagi tőke esetén az alapképzés, továbbá a tudományos fokozat megszerzése helyben is megvárható! Ha lebukna okiratainkkal, mi majd fedezzük!  Semmelweis Egyetem, a minőségi felsőoktatás alapintézménye! (Megjegyzés: 2012. március 27.-től kezdődően az általunk kiállított, végzettségeket és tudományos fokozatokat igazoló okiratokkal kizárólag kormányzati állásokra pályázhat /pl.: köztársasági elnök!/ és kizárólag Orbán Viktor miniszterelnöksége esetén! A nehézségekért elnézést kérünk!).”

 

Ha bármelyik fiam (három van belőlük!) a Semmelweis Egyetemre merne jelentkezni, hát letöröm a derekát!

… és ezt …

szendamondja!

 

Reklámok

4 hozzászólás on “A fura egyetem fura urai”

 1. farcsika67 szerint:

  ma arra ébredtem, hogy régi álmom teljesült. végre doktor lettem, igazi doktor. sebész doktor. igaz még sosem praktizáltam, de ez nem lehet gond, a fényességes nagymagasistenség áll mögöttem, bármiben számíthatok rá. ha vki csak viccből kivenné a kezemből a szikét operáció előtt, annak az élő felcsuti istennel gyűlik meg a baja. annál még a középkor rettenetes inkvizíciós ujjszorítós, csonttörős tortúrái is kellemes orgazmus előtti állapotnak tűnhet. vissza az agarakkal, doktor lettem.

 2. Munyi Mányi szerint:

  Címeres gazemberek kezdik megkérdőjelezni a köztársasági elnök úr érdemeit. Szerintem ez akkora gyalázat, hogy az elkövetőket súlyos pénzbírsággal kellene sújtani. Érdekes, hogy 20 év alatt egyetlen politikusnak sem vizsgálták felül iskolai hátterét. Kérdés, mért pont most fontos ezt nyilvánosságra hozni? Vajon tényleg kötelező a doktori diploma, ahhoz hogy valaki államelnök legyen? vegyük példának a néhai Antal Józsefet. Ő milyen iskolát végzett? Úgy tudom történelem tanár volt.

  • pannon szerint:

   de antal nem hazudta, hogy az ő szellemi terméke az, ami nem az. és nem volt egy aláírógép, senkinek nem volt a gondolkodás nélküli kiszolgálója, nem írt alá olyan törvényeket, amikről fogalma sem volt, hogy mik azok. stb. egy jellemtelen , hitvány csaló és egy aktív seggnyaló.

 3. Munyi Mányi szerint:

  Ha ezt tudták, miért vártak vele? Miért időzítettek, Most van a lejáratási kampány ideje?


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s